Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
5.
Máj
2014
„Chemoenzymatická syntéza a hodnotenie biologických aktivít prírodných glykofenolík a ich analógov
Chemický ústav SAV
19 415,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
26.
Marec
2015
„Charakterizácia nového motívu v Ml proteíne chrípkového vírusu a využitie NS1 delečných mutantov v nádorovej terapii
Virologickv ústav Slovenskej akadémie vied
23 800,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
Máj
2014
„Čaro vidieka“
Mgr. Adrián Novosád
99 677,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Júl
2020
„Bridge2EU – Podpora internacionalizácie a rastu albánskych startupov a MSP prostredníctvom soft-landing programov
Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o. z.
97 844,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
25.
Marec
2015
„Biokatalytická produkcia prírodných aróm v hybridných systémoch"
Slovenská technická univerzita v Bratislave
33 831,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16.
Január
2015
„Biodiverzita malých vodných biotopov: rovnobežky, rôznobežky alebo mimobežky?
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied
2 465,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
30.
Marec
2015
„Biodekorované kompozitné magnetické nanočastice: Príprava, kolektivne vlastnosti a ich aplikácie
Bratislava
16 410,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24.
Marec
2017
„Bezpečnosť nanotechnológií: životnosť nanočastíc a vplyv antioxidantov na ich redox vlastností
Technická univerzita v Košiciach
1 800,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
November
2016
„Bezodpadové spracovanie nebezpečných biologických odpadov na produkty vhodné pre intenzívne ekologické poľnohospodárstvo“.
ROKOSAN, s.r.o., Kollárova 446, 078 01 Sečovce
50 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
14.
November
2016
„Bezodpadové spracovanie nebezpečných biologických odpadov na produkty vhodné pre intenzívne ekologické poľnohospodárstvo“.
ROKOSAN, s.r.o., Kollárova 446, 078 01 Sečovce
50 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
6.
August
2014
„Aplikácia moderných retenčných systémov pri výrobe hygienických papierov
Výskumný ústav papiera a celulózy a.s.
30 635,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16.
September
2019
„Animačné náklady MAS Občianskeho združenia Ipeľ - Hont“
Občianske združenie Ipeľ - Hont
35 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Október
2021
„Animáčné náklady MAS Občianskeho združenia Ipeľ - Hont“
Občianske združenie Ipeľ - Hont
35 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Október
2020
„Animačné aktivity VSP Stredný Gemer“
Verejno-súkromné partnerstvo Stredný Gemer
98 903,19 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Október
2019
„Animačné aktivity MAS Dolný Liptov“
OZ „ Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“
49 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Apríl
2020
„Animácie územia MAS KRAS“
Občianske združenie KRAS
129 400,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
September
2019
„Animácie a oživenie stratégie CLLD MAS Pod hradom Čičva“
Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva
63 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
September
2021
„Animácie a oživenie stratégie CLLD MAS Pod hradom Čičva“
Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva
63 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
November
2020
„Animácie a oživenie MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z.“
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o. z.
44 880,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Júl
2017
„Analýza vplyvu spriahnutia v mostoch so zabetónovanými nosníkmi
Technická univerzita v Košiciach
28 066,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja