Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
31.
Október
2013
„Spojme sa pre región“
Spišský hrad – Podbranisko, záujmové združenie právnických osôb
19 800,00 € nenávratná neuvedený
25.
Júl
2016
„SPACE EMERGENCY SYSTEM“ – cross border system for pre-diction of natural disasters incidents on basis of exploitation of satelite Technologies in Hungary, Slovakia, Romania and Ukraine
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
4 427,92 € nenávratná MPRV SR
20.
Apríl
2018
„SOŠ pre kvalitné a moderné praktické vzdelávanie v regióne Tornaľa“
Stredná odborná škola - Szakközépiskola Tornaľa
201 380,24 € nenávratná MPRV SR
9.
Október
2013
„SO 02 BAZÉN časť wellness – II. etapa“
Andrea Pavlíková
69 842,16 € nenávratná neuvedený
9.
Október
2013
„SO 02 BAZÉN časť wellness – I. etapa“
Andrea Pavlíková
69 790,87 € nenávratná neuvedený
9.
Október
2013
„SO 02 BAZÉN časť bazén – II. etapa“
Andrea Pavlíková
69 824,93 € nenávratná neuvedený
9.
Október
2013
„SO 02 BAZÉN časť bazén – I. etapa“
Andrea Pavlíková
69 811,57 € nenávratná neuvedený
24.
Jún
2013
„Slovensko – kenská spolupráca pre moderné školy“
Nadácia Pontis
3 600,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
24.
Marec
2017
„Samohodnotenie relevantné pre základné a stredné školy ako proces k zlepšovaniu sa a zabezpečovaniu kvality.
Trnavská univerzita v Trnave
2 700,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
1.
Júl
2020
„Rozvojová spolupráca a migrácia“
Platforma rozvojových organizácií – Ambrela
15 792,16 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
27.
Júl
2016
„Rozvoj Šafránu – naša priorita“
MAS ŠAFRÁN
3 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Január
2018
„Rozvoj existujúceho MSP – TECHNOCOLOR, s.r.o. prostredníctvom inovatívnej technológie“
TECHNOCOLOR, s.r.o.
75 438,49 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
30.
September
2016
„Rozšírenie výrobnej kapacity – TATRAPRIM s.r.o.“
TATRAPRIM s.r.o.
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
Február
2013
„Rozšírenie vedeckých poznatkov o kvalite a bezpečnosti Slovenskej bryndze modernými mikrobiologickými, molekulárno-biologickými a chromatografickými metódami
Výskumný ústav potravinársky
40 980,00 € nenávratná neuvedený
28.
September
2016
„Rozšírenie produkcie výrobkov – KORO/KORO Nature Line“
KORO Invest, s.r.o.
44 486,55 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
„Rozpočtový informačný systém (RIS) pre Moldavsko – zdieľanie úspešného slovenského e-government riešenia“
PosAm, spol. s r.o.
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
31.
Marec
2015
„Rozhodovanie profesionálov: Procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty
Ústav experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied
28 940,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
30.
Marec
2015
„Riešenie problematiky nízkotaviteľných popolovin pri spaľovaní biomasy"
Žilinská univerzita v Žiline
27 754,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
10.
Október
2022
„Revitalizácia verejného priestranstva v obci Roztoky“
Obec Roztoky
14 059,36 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Október
2022
„Revitalizácia verejného priestranstva v centre obce Svidnička“
Obec Svidnička
14 932,01 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra