Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
1.
Júl
2020
„Rozvojová spolupráca a migrácia“
Platforma rozvojových organizácií – Ambrela
15 792,16 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
27.
Júl
2016
„Rozvoj Šafránu – naša priorita“
MAS ŠAFRÁN
3 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Január
2018
„Rozvoj existujúceho MSP – TECHNOCOLOR, s.r.o. prostredníctvom inovatívnej technológie“
TECHNOCOLOR, s.r.o.
75 438,49 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
30.
September
2016
„Rozšírenie výrobnej kapacity – TATRAPRIM s.r.o.“
TATRAPRIM s.r.o.
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
Február
2013
„Rozšírenie vedeckých poznatkov o kvalite a bezpečnosti Slovenskej bryndze modernými mikrobiologickými, molekulárno-biologickými a chromatografickými metódami
Výskumný ústav potravinársky
40 980,00 € nenávratná neuvedený
28.
September
2016
„Rozšírenie produkcie výrobkov – KORO/KORO Nature Line“
KORO Invest, s.r.o.
44 486,55 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
„Rozpočtový informačný systém (RIS) pre Moldavsko – zdieľanie úspešného slovenského e-government riešenia“
PosAm, spol. s r.o.
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
31.
Marec
2015
„Rozhodovanie profesionálov: Procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty
Ústav experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied
28 940,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
30.
Marec
2015
„Riešenie problematiky nízkotaviteľných popolovin pri spaľovaní biomasy"
Žilinská univerzita v Žiline
27 754,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
Január
2020
„REVITALIZÁCIA POSILŇOVNE“
Občianske združenie Mladosť Nové Zámky, Zdravotnícka 5279/3, 940 51 Nové Zámky
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Marec
2016
„Relaxácia a fotoindukované javy v chalkogenidových sklách v systéme Ge-As-S (Se)
Ústav experimentálnej fyziky SAV
1 350,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25.
Júl
2022
„Rekonštrukcia – Dom smútku Očová“
Obec Očová
39 900,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
August
2022
„Rekonštrukcia – Dom smútku Očová“
Obec Očová
39 900,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Január
2013
„Rekonštrukcia vonkajšieho rekreačného bazéna pri hoteli Rubín“ v Dudinciach
Kúpele Dudince, a.s.
500 000,00 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26.
Júl
2022
„Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Kultúrnom roľníckom dome“
Obec Závadka
12 979,27 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Marec
2014
„Rekonštrukcia skladu a nákup technológie – Plešivec“
Ing. Attila Fazekas SHR
119 985,95 € nenávratná neuvedený
28.
November
2017
„Rekonštrukcia skladov pre rastlinné komodity“
W & V, spol. s r.o.
39 568,26 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Júl
2022
„Rekonštrukcia odvodňovacieho kanála v obci Nemečky“
Obec Nemečky
23 386,09 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Marec
2022
„Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Osikov“
Obec Osikov
27 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Január
2022
„Rekonštrukcia miestnej komunikácie vedúcej k NKP v obci Becherov“
Obec Becherov
38 126,51 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra