Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
11.
Apríl
2014
Výmena okien na budove obecnej knižnice a s tým súvisiace práce
Obec Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná
2 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Výmena okien na budove obecného úradu a kultúrneho domu v obci Nižný Mirošov
Obec Nižný Mirošov, Nižný Mirošov 100, 090 11 Vyšný Orlík
9 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
Apríl
2014
Výmena okien na budove materskej školy
Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
Apríl
2014
Výmena okien na budove materskej školy
Obec Vysoká pri Morave, Hlavná 196, 900 66 Vysoká pri Morave
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
Apríl
2014
Výmena okien a vchodových dverí na budove obecného úradu
Obec Dolné Lefantovce, Nitrianska 36, 951 45 Dolné Lefantovce
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Apríl
2014
Výmena okien a dverí v Dome kultúry a s tým súvisiace práce
Obec Stará Bystrica, 023 04 Stará Bystrica
2 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Výmena okien a dverí na obecnom zdravotnom stredisku, Obec Slatina nad Bebravou
Obec Slatina nad Bebravou, Slatina nad Bebravou 17, 956 53 Slatina nad Bebravou
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
1.
Apríl
2014
Výmena okien a dverí na Obecnom úrade a Kultúrnom dome v Kuzmiciach
Obec Kuzmice, Jacovská 231, 956 21 Jacovce
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Zdroj nízko-teplotnej energie pre Spoločenský dom v Dolnom Badíne
Obec Dolný Badín
8 563,80 € nenávratná Úrad vlády SR
24.
Máj
2021
Odstránenie škôd po prívalovej povodni v obci Štiavnička
Obec Štiavnička, Štiavnička 78, 034 01 Štiavnička
8 000,00 € nenávratná ú
6.
Máj
2021
Pre Materskú školu Jenkovce, Jenkovce 113, 072 52 Jenkovce na zakúpenie interiérovej hracej plošiny pre deti
Obec Jenkovce, Jenkovce 210, 072 52 Jenkovce
2 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
24.
Máj
2021
Kúpa viacmiestneho automobilu pre potreby obce
Obec Buzitka, Buzitka 126, 985 41 Buzitka
20 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
3.
Máj
2021
organizácia podujatia: Tradičné Vianoce
OZ Slovenské tradície, Gagarinova 1578/8, 955 01 Topoľčany
25 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
24.
Máj
2021
Vytvorenie neziskového vzdelávacieho internetového portálu
Príbeh našich dejín (pôvodne PDT, o.z.), Štefánikova 7, 949 01 Nitra
7 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
8.
Apríl
2014
Vydanie publikácie: Svätý Cyril a Svätý Metod, 1150 rokov živého odkazu pre Slovensko
Marcel Pecník, Magurská 59, 974 11 Banská Bystrica
2 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
Marec
2014
Vydanie publikácie: Drahoslav Machala "Slovenská vlastiveda II. - Trenčianska župa"
Vydavateľstvo Matice slovenskej, Mudroňova 1, 036 52 Martin
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Vydanie publikácie o obci Malženice
Obec Malženice, Malženice 294, 919 29 Malženice
7 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Apríl
2014
Vydanie publikácie De musica
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
2 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
Apríl
2014
Vydanie knižnej publikácie o obci Cigeľ
Obec Cigeľ, 971 01 Cigeľ
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
20.
Marec
2014
Vycestovanie hokejových veteránov na turnaj do Viedne
ŠK TXT CASEY Bratislava, Janotova 4, 841 05 Bratislava
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR