Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
11.
August
2023
Cyber Cyrano - mrazivý príbeh o tínedžeroch a (ne)skutočnej virtuálnej realite
Banskobystrický samosprávny kraj - pre Bábkové divadlo na Rázcestí, Skuteckého 14, 974 01 Banská Bystrica na realizáciu
8 436,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
August
2023
Ako sa nestratiť v mediálnom svete
Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Radničné námestie 271/8, 052 01 Spišská Nová Ves
7 650,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
August
2023
Cez pestré vyučovanie k rozvoju kritického myslenia a digitálnych zručností
Cirkevná spojená škola, Okružná 2062/25, 026 01 Dolný Kubín
9 650,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
August
2023
Predchádzanie nežiadúcim spoločenským javom na internete prostredníctvom informácií v slovenskom posunkovom jazyk
DeafStudio, Solivarská 1423/2, 080 01 Prešov
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
August
2023
PEER pyramída - rovesníci v prevencii šikanovania a kyberšikanovania
Košický samosprávny kraj - pre Gymnázium Trebišovská, Košice
2 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
August
2023
pre Základnú školu s materskou školou Vrbovce 147, 906 06 Vrbovce na realizáciu projektu: "Učenie, ani porozumenie nemôžu nastať v atmosfére úzkosti"
Obec Vrbovce
2 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
August
2023
Spolu proti šikane
Základná škola sv. Ladislava, Lipová 3868, 955 01 Topoľčany
2 320,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
August
2023
pre Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Ul. 17. novembra 1258, 022 01 Čadca na realizáciu projektu: "STOP dezinformáciám a šikane"
Žilinský samosprávny kraj
2 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
August
2023
pre Strednú odbornú školu podnikania a služieb, Hattalova 968, 029 01 Námestovo na realizáciu projektu: "Je to tým, že sme tím"
Žilinský samosprávny kraj
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
August
2023
Finančná gramotnosť - učením sa hospodáriť a chcem rozumieť peniazom
ABCedu pre vzdelanie, Hargašova 7954/50, 841 06 Bratislava
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Február
2013
Vzdelávacie centrum regenerácie pracovnej sily Kežmarské Žľaby - Vysoké Tatry
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
867 530,22 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Január
2013
Vývoj cementových kompozitov z plastovej drviny z elektronických odpadov pre aplikáciu v stavebníctve
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied
233 057,27 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Február
2013
Využívanie strategickej inteligencie pre zlepšenie inovačnej politiky - STRIPE
TU Košice
292 458,89 € nenávratná Úrad vlády SR
30.
Január
2013
Využitie biomasy pre výrobu tepla v meste Vráble
Mesto Vráble
784 285,94 € nenávratná Úrad vlády SR
20.
Marec
2014
Vytvorenie sociálnych a kultúrno-spoločenských podmienok seniorov v mestskej časti Nitra - Horné Krškany
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO jednoty dôchodcov Nitra - Horné Krškany, Staromlynská - Materská škôlka, 949 05 Nitra - Horné Krškany
3 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
19.
December
2012
Vytvorenie knižného fondu Centrálneho koordinačného orgánu
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
5 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
8.
Február
2013
Najvýznamnejšie archeologické a historické pamiatky v zbierkach múzeí NSK
Nitriansky samosprávny kraj
941 547,07 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky
19.
Február
2013
Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií TTSK
Trnavsky samosprávny kraj
1 487 925,29 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
4.
Marec
2013
Vytvorenie centra excelentnosti pre využívanie obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku
Slovenská technická univerzita Bratislava
465 369,77 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Apríl
2014
Výstavba novej tréningovej haly pre ľadový hokej
Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča
1 000 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR