Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
12.
November
2012
Nová oddychová zóna – lepší život v obci Štítnik
Obec Štítnik
3 850,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
Apríl
2014
Vybudovanie detských ihrísk
Mesto Partizánske, Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Vybudovanie detského ihriska na sídlisku JUH
Občianske združenie Budíček Rožňava, Krásnohorská 1, 048 01 Rožňava
4 300,00 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Apríl
2014
Vybudovanie Centra športu pre Strednú odbornú školu hotelových služieb a obchodu, Bratislava
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská ul. 16, 820 05 Bratislava 25
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Máj
2021
Obnova prechodov pre chodcov v obci
Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory
25 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
19.
Február
2013
vybudovanie a vybavenie detského ihriska
Obec Zemianske Sady, 925 54 Zemianske Sady
7 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Výmena okien a dverí na budove Materskej školy v Nitrianskej Blatnici
Obec Nitrianska Blatnica
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
Apríl
2014
Vybavenie zariadenia do kuchyne v kultúrnom dome
Obec Ovčie, 082 38 Ovčie 32
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
Apríl
2014
Vybavenie kina Mier Trstená novou technológiou HFR
Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená
2 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
19.
Február
2013
vybavenie detského ihriska
Obec Ďurďové, 018 22 Ďurďové 27
2 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
August
2013
vnútorné vybavenie (nábytok a zariadenie) novovytvoreného kultúrneho a spoločenského centra
Obec Veľká Hradná
4 900,00 € nenávratná Úrad vlády SR
25.
Marec
2014
VII. Ročník mládežníckeho futbalového turnaja žiakov s medzinárodnou účasťou
Telovýchovná jednota DRUŽBA Smrečany - Žiar, Žiar 110, 032 05 Smrečany
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
19.
Jún
2014
Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 3 – Bábkové divadlo v Košiciach
Košický samosprávny kraj
536 521,38 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Ministerstvom kultúry SR
28.
Marec
2014
Usporiadanie 7. ročníka medzinárodného turnaja
Volejbalový klub polície, Nábrežie arm. Gen. Ludvíka Svobodu 3, 811 02 Bratislava
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
20.
December
2013
SPOTS – kultúrno-spoločenské centrá
Mesto Košice
1 136 110,11 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Ministerstvom kultúry SR
20.
December
2013
Košický hrad – revitalizácia a sprístupnenie archeologického náleziska
Mesto Košice
825 150,89 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Ministerstvom kultúry SR
20.
December
2013
Park Moyzesova/Komenského – rekonštrukcia a revitalizácia zelene
Mesto Košice
2 417 730,49 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Ministerstvom kultúry SR
18.
December
2013
Mestský park – rekonštrukcia a revitalizácia zelene
Mesto Košice
6 104 670,75 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Ministerstvom kultúry SR
1.
Január
2014
Ulička remesiel - rekonštrukcia
Mesto Košice
864 064,85 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Ministerstvom kultúry SR
28.
Marec
2014
Úhrada cestovného na športové podujatie
TJ Orava Dolný Kubín, Na Sihoti 1162/29, 026 01 Dolný Kubín
300,00 € nenávratná Úrad vlády SR