Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
27.
Marec
2014
Výmena radiátorov v materskej škole v obci Nemčice
Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
4 880,00 € nenávratná Úrad vlády SR
13.
Október
2021
Výmena poškodenej pamätnej tabule
Obec Ruská Voľa nad Popradom
500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
Október
2021
Výmena pamätnej tabule SNP v obci České Brezovo
Obec České Brezovo
800,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
Október
2021
Výmena pamätnej tabule Oslobodenia obce, Výmena pamätnej tabule (Partizáni)
Obec Vyšné Ružbachy
500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
Október
2021
Výmena pamätnej tabule na Pamätníku oslobodenia vo Veľkých Kapušanoch
Mesto Veľké Kapušany
700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Výmena okien, úprava vnútorných omietok a elektroinštalácie v budove kultúrneho domu a obecného úradu, Obec Brezovec
Obec Brezovec, Brezovec 13, 067 73 Ubľa
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
1.
Apríl
2014
Výmena okien, revitalizácia trávnika, nákup tréningových pomôcok a cestovné
Futbalový klub Vlčany, Vlčany 1, 925 84 Vlčany
5 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Výmena okien, dverí a zateplenie obecného úradu, Obec Častkovce
Obec Častkovce, Častkovce 399, 916 27 Častkovce
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
8.
Apríl
2014
Výmena okien v obecnej materskej škole
Obec Vlčany, Vlčany 944, 925 84 Vlčany
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Výmena okien obecného úradu
Obec Ďurďoš, Ďurďoš 36, 094 31 Ďurďoš
2 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Apríl
2014
Výmena okien na budove Základnej umeleckej školy na Štefánikovej ulici
Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
12 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Apríl
2014
Výmena okien na budove obecnej knižnice a s tým súvisiace práce
Obec Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná
2 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Výmena okien na budove obecného úradu a kultúrneho domu v obci Nižný Mirošov
Obec Nižný Mirošov, Nižný Mirošov 100, 090 11 Vyšný Orlík
9 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
Apríl
2014
Výmena okien na budove materskej školy
Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
Apríl
2014
Výmena okien na budove materskej školy
Obec Vysoká pri Morave, Hlavná 196, 900 66 Vysoká pri Morave
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
Apríl
2014
Výmena okien a vchodových dverí na budove obecného úradu
Obec Dolné Lefantovce, Nitrianska 36, 951 45 Dolné Lefantovce
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Apríl
2014
Výmena okien a dverí v Dome kultúry a s tým súvisiace práce
Obec Stará Bystrica, 023 04 Stará Bystrica
2 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Výmena okien a dverí na obecnom zdravotnom stredisku, Obec Slatina nad Bebravou
Obec Slatina nad Bebravou, Slatina nad Bebravou 17, 956 53 Slatina nad Bebravou
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
1.
Apríl
2014
Výmena okien a dverí na Obecnom úrade a Kultúrnom dome v Kuzmiciach
Obec Kuzmice, Jacovská 231, 956 21 Jacovce
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
19.
Október
2021
Výmena existujúceho pamätníka 2.svetovej vojny a rekonštrukcia jeho okolia
Obec Prievaly
6 100,00 € nenávratná Úrad vlády SR