Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
18.
September
2023
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavebných úprav Pútnického domu Mariánska hora - Levoča
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Levoča, Námestie Majstra Pavla 52, 054 01 Levoča
30 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
CESTA pre postihnuté deti a mladistvých: Domov sociálnych služieb ako CEntrum komplexných služieb STArostlivosti
Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice - mesto
Doplnený
1 053 434,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
Apríl
2014
Výmena výplní otvorov budovy materskej školy
Obec Diakovce, Hlavná 1, 925 81 Diakovce
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Výmena vodovodných rozvodov a dlažby v športovej hale - časti krytá plaváreň
Mesto Nová Dubnica, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica
15 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
1.
Apríl
2014
Výmena umelej trávy na multifunkčnom ihrisku
OZ - Športové aktivity, Viestova 1390/19, 974 01 Banská Bystrica
20 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
Marec
2014
Výmena strešnej krytiny na budove materskej školy
Obec Štiavnička, Štiavnička 78, 034 01 Štiavnička
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Výmena radiátorov v materskej škole v obci Nemčice
Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
4 880,00 € nenávratná Úrad vlády SR
13.
Október
2021
Výmena poškodenej pamätnej tabule
Obec Ruská Voľa nad Popradom
500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
Október
2021
Výmena pamätnej tabule SNP v obci České Brezovo
Obec České Brezovo
800,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
Október
2021
Výmena pamätnej tabule Oslobodenia obce, Výmena pamätnej tabule (Partizáni)
Obec Vyšné Ružbachy
500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
Október
2021
Výmena pamätnej tabule na Pamätníku oslobodenia vo Veľkých Kapušanoch
Mesto Veľké Kapušany
700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Výmena okien, úprava vnútorných omietok a elektroinštalácie v budove kultúrneho domu a obecného úradu, Obec Brezovec
Obec Brezovec, Brezovec 13, 067 73 Ubľa
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
1.
Apríl
2014
Výmena okien, revitalizácia trávnika, nákup tréningových pomôcok a cestovné
Futbalový klub Vlčany, Vlčany 1, 925 84 Vlčany
5 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Výmena okien, dverí a zateplenie obecného úradu, Obec Častkovce
Obec Častkovce, Častkovce 399, 916 27 Častkovce
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
8.
Apríl
2014
Výmena okien v obecnej materskej škole
Obec Vlčany, Vlčany 944, 925 84 Vlčany
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Výmena okien obecného úradu
Obec Ďurďoš, Ďurďoš 36, 094 31 Ďurďoš
2 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Apríl
2014
Výmena okien na budove Základnej umeleckej školy na Štefánikovej ulici
Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
12 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Apríl
2014
Výmena okien na budove obecnej knižnice a s tým súvisiace práce
Obec Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná
2 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Výmena okien na budove obecného úradu a kultúrneho domu v obci Nižný Mirošov
Obec Nižný Mirošov, Nižný Mirošov 100, 090 11 Vyšný Orlík
9 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
Apríl
2014
Výmena okien na budove materskej školy
Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR