Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
18.
Marec
2021
D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto (projektová príprava D3)
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
1 975 558,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
27.
Apríl
2021
Rýchlostná cesta R1 Ružomberok, juh – križovatka I/18 (projektová príprava R1)
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
1 589 211,75 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
19.
Marec
2021
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji, I/54 Moravské Lieskové - Nové Mesto nad Váhom
Slovenská správa ciest
3 992 832,09 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
23.
November
2021
D3 Zelený most Svrčinovec
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
14 809 325,80 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
22.
December
2021
Modernizácia a doplnenie informačného systému diaľnice (ISD) na úseku diaľnice D1 Trnava – Horná Streda
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
14 855 233,66 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
4.
Február
2022
Multimodálna štúdia realizovateľnosti Bidovce – štátna hranica SK/UA(I/19 Bidovce – Vyšné Nemecké)
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
750 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
14.
November
2022
Informačný systém operačného centra vnútrozemskej plavby
Dopravný úrad
936 698,80 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
20.
Október
2022
Štúdia uskutočniteľnosti-Modernizácia technologických zariadení potrebných na zaistenie a rehabilitáciu predpísaných parametrov plavebnej dráhy medzin. vodnej cesty Dunaj na úseku rkm 1811-1708 pre zvýšenie bezpečnosti a dopravnej výkonnosti vodnej cesty
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
210 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
30.
Marec
2023
D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
16 524 440,09 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
27.
December
2023
I/66 Brezno - obchvat, II. etapa, 1.úsek
Slovenská správa ciest
31 382 142,54 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
27.
December
2023
Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v PO a KE kraji – 1. etapa
Slovenská správa ciest
45 725 313,74 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
27.
December
2023
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji 2. etapa
Slovenská správa ciest
19 555 515,87 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
27.
December
2023
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v BB kraji 2. etapa
Slovenská správa ciest
24 271 986,71 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
27.
December
2023
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v BB kraji
Slovenská správa ciest
4 994 600,25 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
27.
December
2023
Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v BB kraji – 1. etapa
Slovenská správa ciest
40 571 640,43 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
27.
December
2023
Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. triedy v KE a PO kraji – 2. etapa
Slovenská správa ciest
307 800,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
27.
December
2023
Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v PO a KE kraji
Slovenská správa ciest
20 760 963,22 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
27.
December
2023
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT, NR a KE kraji
Slovenská správa ciest
4 344 268,32 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
27.
December
2023
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v ZA a TN kraji
Slovenská správa ciest
2 161 624,73 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
27.
December
2023
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa v PO a KE kraji
Slovenská správa ciest
7 276 091,57 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR