Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
18.
Marec
2021
D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto (projektová príprava D3)
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
1 975 558,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
27.
Apríl
2021
Rýchlostná cesta R1 Ružomberok, juh – križovatka I/18 (projektová príprava R1)
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
1 589 211,75 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
19.
Marec
2021
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji, I/54 Moravské Lieskové - Nové Mesto nad Váhom
Slovenská správa ciest
3 992 832,09 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
23.
November
2021
D3 Zelený most Svrčinovec
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
14 809 325,80 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
22.
December
2021
Modernizácia a doplnenie informačného systému diaľnice (ISD) na úseku diaľnice D1 Trnava – Horná Streda
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
14 855 233,66 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
4.
Február
2022
Multimodálna štúdia realizovateľnosti Bidovce – štátna hranica SK/UA(I/19 Bidovce – Vyšné Nemecké)
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
750 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
14.
November
2022
Informačný systém operačného centra vnútrozemskej plavby
Dopravný úrad
936 698,80 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
20.
Október
2022
Štúdia uskutočniteľnosti-Modernizácia technologických zariadení potrebných na zaistenie a rehabilitáciu predpísaných parametrov plavebnej dráhy medzin. vodnej cesty Dunaj na úseku rkm 1811-1708 pre zvýšenie bezpečnosti a dopravnej výkonnosti vodnej cesty
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
210 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
30.
Marec
2023
D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
16 524 440,09 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
24.
August
2016
I/78 Námestovo - prieťah
Slovenská správa ciest
5 855 587,62 € nenávratná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30.
Január
2013
Využitie biomasy pre výrobu tepla v meste Vráble
Mesto Vráble
784 285,94 € nenávratná Úrad vlády SR
30.
Január
2013
Statické zabezpečenie havarijného stavu objektu zámku a bastiónov v Halíči
IMET, a.s.
315 710,28 € nenávratná Úrad vlády SR
30.
Január
2013
Zriadenie jednodňovej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
PANMED, s.r.o.
331 139,00 € nenávratná Úrad vlády SR
30.
Január
2013
Výskum polovodičového materiálu VGF GaP pre vysokoefektívne a úsporné verejné osvetlenie založené na svietivých diódach LED
PHOSTEC, s.r.o.
120 821,54 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Január
2013
ZELENÝ DOM - záchrana kultúrneho dedičstva v Banskej Štiavnici
ERB – Eduard Rada Breweries, s.r.o.
576 967,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Január
2013
Modernizácia kapacít a posinenie dobrého spravovania vo verejnej správe v Žilinskom kraji
Obvodný úrad Liptovský Mikuláš
327 079,51 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Január
2013
Inštalácia slnečných kolektorov a modernizácia energetických zariadení v ÚVTOS Želiezovce
Ústav na výkon trestu odatia slobody Želiezovce
736 492,59 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Január
2013
Vývoj cementových kompozitov z plastovej drviny z elektronických odpadov pre aplikáciu v stavebníctve
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied
233 057,27 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Január
2013
Energetické zhodnotenie vybraných zariadení v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja
Nitriansky samosprávny kraj
765 813,64 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Január
2013
Zavedenie nových vedecko-výskumných a diagnostických metód určenia evolučných zmien enterovírusov a ich dopad na patogenézu infekčných ochorení
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
975 622,74 € nenávratná Úrad vlády SR