Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
3.
Apríl
2013
European development of Superconducting Tapes: integrating novel
Elektrotechnický ústav SAV
0,00 € nenávratná neuvedený
3.
Apríl
2013
4. 1. 1. Depth profiling radiation induced defect concentration in DEMO structural materials using Pulsed Low Energy Positron System (PLEPS) - II; WP-MAT Positron annihilation study of vacancy type defects induced by He ion implantation in selected ODS FS
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná neuvedený
3.
Apríl
2013
Integrating Active.Flexible and Responsive Tertiary Prosumers into a Smart Distribution Grid
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta
0,00 € nenávratná neuvedený
3.
Apríl
2013
EU BON: Building the European Biodiversity Conservation Network
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied
0,00 € nenávratná neuvedený
23.
Apríl
2013
Inteligentné diagnostické systémy prevodoviek a ich komponentov
Žilinská univerzita v Žiline
0,00 € nenávratná neuvedený
2.
Máj
2013
Slovenská spoločnosť v medzinárodných komparatívnych výskumoch: pred krízou a počas krízy
Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied
0,00 € nenávratná neuvedený
15.
Máj
2013
GaN-based normally-off high power switching transistors for efficient power converters
Elektrotechnický ústav SAV
0,00 € nenávratná neuvedený
22.
Máj
2013
Koncept HCS modelu 3E vs. koncept Corporate Social Resposibility (CSR)
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná neuvedený
28.
Máj
2013
Včasná detekcia rakoviny prostaty s 3T magnetickou rezonanciu
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná neuvedený
27.
Jún
2013
Modely, riešenia, metódy a prostriedky pre energeticky úsporný návrh
Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
27.
Jún
2013
Nanoelektronika pre mobilné systémy asistovaného života
Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
27.
Jún
2013
Modely, riešenia, metódy a prostriedky pre energeticky úsporný návrh
ON Semiconductor Slovakia, a.s.
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
2.
Júl
2013
Learning from Innovation in Public Sector Environements
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
0,00 € nenávratná neuvedený
2.
Júl
2013
Operationalisation of natural capital and ecosystem services: from concepts to real-worid applications
Ústav krajinnej ekológie SAV
0,00 € nenávratná neuvedený
2.
Júl
2013
Occupant Aware, Intelligent and Adapative Enterprises
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta
0,00 € nenávratná neuvedený
2.
Júl
2013
Clinical Development of Nitisinone for Alkaptonuria
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
0,00 € nenávratná neuvedený
2.
Júl
2013
Protection of consumers by microbial risk mitigation through combating segregation of expertise
Výskumný ústav potravinársky
0,00 € nenávratná neuvedený
2.
Júl
2013
Clinical Development of Nitisinone for Alkaptonuria
Národný ústav reumatických chorôb
0,00 € nenávratná neuvedený
2.
Júl
2013
Memory, Youth, Political Legacy and Civic Engagement
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
0,00 € nenávratná neuvedený
2.
Júl
2013
Soft X-ray and neutrón detection systém based on compound semiconductors for hot plasma diagnostics + Development of superconducting conductors for DEMO
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
0,00 € nenávratná neuvedený