Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
31.
Október
2012
Nástroj na prípravu projektov : Výstavba verejnej kanalizácie Remetské Hámre
Obec Remetské Hámre
57 180,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Nástroj na prípravu projektov : Celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec Častá
Obec Častá
40 568,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Nástroj na prípravu projektov : Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce
Štátny inštitút odborného vzdelávania
53 262,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Nástroj na prípravu projektov : Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce
Nadácia Ekopolis
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
November
2012
Je východisko aj z najhorších sociálnych situácii
Nádej - Reménység, n.o.
4 783,38 € nenávratná Úrad vlady SR
5.
November
2012
Kde bolo tam bolo fajčenie škodilo Zajko
Všetko pre zdravie, o.z.
20 900,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
November
2012
Nadopuj sa športom
Laura, združenie mladých
2 711,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
November
2012
Chráň sa sám
Občianske združenie Odyseus
15 300,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
November
2012
Rodinná terénna terapia
NELEGÁL
5 284,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
November
2012
Povedzme hlasné nie
Mesto Žilina
2 880,40 € nenávratná ÚV SR
5.
November
2012
Pomáhajme si navzájom
Združenie Brezovček pri ZŠ Ul. Martina Hattalu
6 646,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
November
2012
Nemám čas na drogy
Mesto Trstená
9 375,00 € nenávratná ÚV SR
5.
November
2012
Tvoja správna voľba
Mesto Tvrdošín
5 985,00 € nenávratná ÚV SR
5.
November
2012
Vzdelávanie a posilnenie spolupráce pracovníkov pôsobiacich v oblasti drogovej problematiky
Mesto Čadca
4 324,00 € nenávratná ÚV SR
5.
November
2012
Na drogy nám neostáva čas
Obec Zábiedovo
16 000,00 € nenávratná ÚV SR
5.
November
2012
Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Obec Krivany
92 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
November
2012
Rovesnícky program prevencia drogových závislostí
Filia nezisková organizácia
9 278,00 € nenávratná ÚV SR
5.
November
2012
Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Obec Čamovce
92 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
November
2012
Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Obec Ohradzany
92 690,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
November
2012
Prima Street
Občianske združenie PRIMA
17 138,98 € nenávratná ÚV SR