Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
30.
September
2013
Zabezpečenie aktivít informovania a publicity decentralizovaných opatrení ROP v Žilinskom samosprávnom kraji
Žilinský samosprávny kraj
150 000,00 € nenávratná neuvedený
15.
Február
2019
Animácia územia MAS KRAS
Občianske združenie KRAS
76 400,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Február
2019
Animačné náklady MAS ROŇAVA, o.z.
Miestna akčná skupina ROŇAVA, o.z.
37 191,34 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Október
2021
Financovanie miezd a odmien zamestnancov certifikačného orgánu a podporných útvarov MF SR podieľajúcich sa na finančnom riadení a implementácii EŠIF – V. časť
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
3 524 000,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 
15.
Február
2019
Oživenie územia MAS Žiar.
Žiar
33 252,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Marec
2019
Podpora na prevádzkové náklady a oživenie MAS Stredné Ponitrie
Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
December
2018
"REVITALIZÁCIA PARKU V OBCI BRANOVO - 1.ETAPA"
Obec Branovo
38 249,88 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
August
2013
"Trhovisko regionálnych výrobkov a prebytkov v obci Stožok"
Obec Stožok
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
2.
Apríl
2015
Adaptačné opatrenia pre klimatickú zmenu so zameraním na využitie dažďovej vody v ZŠ v Novákoch
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky
37 650,00 € nenávratná ÚV SR
15.
Február
2019
Animácie
Občianske združenie Naše Jadro
21 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Február
2019
Animácie na oživenie stratégie CLLD RZ Dolná Nitra
Regionálne združenie Dolná Nitra o.z.
22 288,29 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Február
2019
Animácie PRV_MAS rozvoj hornej Nitry
Občianske združenie Miestna akčná skupina Rozvoj Hornej Nitry, o. z.
33 577,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Február
2019
Animačné aktivity MAS Dolný Liptov
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"
49 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Február
2019
Animačné aktivity VSP Stredný Gemer
VSP – Stredný Gemer
98 903,19 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Február
2019
Animačné náklady MAS Chopok juh v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD
Miestna akčná skupina Chopok juh
40 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Február
2019
Animačné náklady MAS Naše Považie
Naše Považie
62 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Február
2019
Animačné náklady MAS Stredný Liptov
Občianske združenie Stredný Liptov
21 930,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Február
2019
Animačné náklady MAS TOKAJ - ROVINA, o.z.
MAS TOKAJ - ROVINA, o.z.
42 162,74 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Február
2019
Animačné náklady MAS v súvislosti s oživením stratégie CLLD
Verejno – súkromné partnerstvo Južný Gemer
84 868,67 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Február
2019
Animačné náklady súvisiace s oživovaním Stratégie CLLD v regióne Zlatá cesta
Občianske združenie Zlatá cesta
51 540,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra