Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
15.
Február
2019
Animačné aktivity MAS Dolný Liptov
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"
49 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Február
2019
Animačné aktivity VSP Stredný Gemer
VSP – Stredný Gemer
98 903,19 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Február
2019
Animačné náklady MAS Chopok juh v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD
Miestna akčná skupina Chopok juh
40 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Február
2019
Animačné náklady MAS Naše Považie
Naše Považie
62 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Február
2019
Animačné náklady MAS Stredný Liptov
Občianske združenie Stredný Liptov
21 930,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Február
2019
Animačné náklady MAS TOKAJ - ROVINA, o.z.
MAS TOKAJ - ROVINA, o.z.
42 162,74 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Február
2019
Animačné náklady MAS v súvislosti s oživením stratégie CLLD
Verejno – súkromné partnerstvo Južný Gemer
84 868,67 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Február
2019
Animačné náklady súvisiace s oživovaním Stratégie CLLD v regióne Zlatá cesta
Občianske združenie Zlatá cesta
51 540,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Február
2021
Aplikačný rozvoj funkcionalít informačného monitorovacieho systému
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
893 250,00 € nenávratná Úrad vlády SR
24.
Apríl
2020
Bezpečnostná ochrana prístavov – predprojektová príprava
Verejné prístavy a. s.
406 581,12 € nenávratná MDV SR
20.
August
2018
Chodník pre peších Betliar
Obec Betliar
90 954,49 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Jún
2018
Chodník pri regionálnej ceste v obci Martin nad Žitavou
Obec Martin nad Žitavou
74 979,85 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
August
2019
Chodník pri regionálnej ceste v obci Martin nad Žitavou
Obec Martin nad Žitavou
74 979,85 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
December
2015
Chodník – Skalné obydlia
Obec Brhlovce
15 000,00 € nenávratná MPRV SR
29.
Máj
2013
Chránený chov plemien koní
Lesy SR, štátny podnik
35 000,00 € nenávratná MPRV SR
16.
Marec
2015
Chránený chov plemien koní, rozvoj a zachovanie majetku štátu na chránený chov plemien koní, organizácia a účasť na medzinárodných podujatiach v oblasti chovu koní, organizácia súťaží a účasť na súťažiach v oblasti chovu koní
Národný žrebčín „Topoľčianky“, štátny podnik
1 077 095,00 € nenávratná MPRV SR
29.
Júl
2015
Chránený chov plemien koní, rozvoj a zachovanie majetku štátu na chránený chov plemien koní, organizácia a účasť na medzinárodných podujatiach v oblasti chovu koní, organizácia súťaží a účasť na súťažiach v oblasti chovu koní
Národný žrebčín „Topoľčianky“, štátny podnik
142 874,95 € nenávratná MPRV SR
21.
Apríl
2016
Chránený chov plemien koní, rozvoj a zachovanie majetku štátu na chránený chov plemien koní, organizácia a účasť na medzinárodných podujatiach v oblasti chovu koní, organizácia súťaží a účasť na súťažiach v oblasti chovu koní
Národný žrebčín „Topoľčianky“, štátny podnik
1 077 000,00 € nenávratná MPRV SR
9.
December
2016
Chránený chov plemien koní, rozvoj a zachovanie majetku štátu na chránený chov plemien koní, organizácia a účasť na medzinárodných podujatiach v oblasti chovu koní, organizácia súťaží a účasť na súťažiach v oblasti chovu koní
Národný žrebčín „Topoľčianky“, štátny podnik
149 802,00 € nenávratná MPRV SR
7.
Marec
2017
Chránený chov plemien koní, rozvoj a zachovanie majetku štátu na chránený chov plemien koní, organizácia a účasť na medzinárodných podujatiach v oblasti chovu koní, organizácia súťaží a účasť na súťažiach v oblasti chovu koní
Národný žrebčín „Topoľčianky“, štátny podnik
672 430,00 € nenávratná MPRV SR