Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
19.
December
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/306/2018 (0833/2018)
MultiplexDX, s.r.o. Lesík Delostrelcov 14, 08001 Prešov
176 736,10 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19.
December
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/317/2018 (0915/2018)
Neulogy a.s Ilkovičova 2, 84216 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
144 853,90 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19.
December
2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPĽZ/343/2018 (0945/2018)
EDU CON, s.r.o. 29. augusta 19, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
199 929,39 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18.
December
2018
Odkanalizovanie Mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová .
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
35 078 273,95 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
18.
December
2018
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti SOFIS, s.r.o. vývojom, programovaním a zavádzaním inovatívnych softvérových produktov na trh so zameraním na oblasť realizácie prieskumov verejnej mienky
SOFIS, s.r.o.
134 102,17 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18.
December
2018
Posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti THYMOS, spol. s r.o.
THYMOS, spol. s r.o.
112 165,23 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18.
December
2018
Podpora recyklácie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Družstevná pri Hornáde
Obec Družstevná pri Hornáde
93 321,54 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
18.
December
2018
Kompostéry pre Združenie obcí Hrachovište, Vaďovce, Višňové
Združenie obcí Hrachovište, Vaďovce, Višňové
94 905,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
18.
December
2018
Kompostéry pre domácnosti v Obci Kokava nad Rimavicou
Obec Kokava nad Rimavicou
80 465,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
18.
December
2018
Podpora kompostovania v Meste Púchov
Mesto Púchov
188 565,12 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
18.
December
2018
Zníženie energetickej náročnosti verejnej budov - Dom kultúry so súp. č. 467
Obec Lietavská Lúčka
256 611,29 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
18.
December
2018
Zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu Rajecké Teplice
Mesto Rajecké Teplice
793 510,09 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
18.
December
2018
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy, Olešná 493
Obec Olešná
245 818,06 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
18.
December
2018
Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ obce Korňa
Obec Korňa
282 348,37 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
18.
December
2018
Sobrance - Základná umelecká škola - Zníženie energetickej náročnosti objektu
Mesto Sobrance
558 584,78 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
18.
December
2018
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Budiš
Obec Budiš
70 805,63 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
December
2018
Adaptácia obecného domu na reštauráciu
Obec Rumanová
177 880,12 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
December
2018
Využívanie OZE v obci Veľaty
Obec Veľaty
99 032,44 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
December
2018
Rekonštrukcia skladovacích priestorov
SEMA HŠ s.r.o.
99 989,78 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
December
2018
Rekonštrukcia mestského kultúrneho strediska, Veľké Kapušany
Mesto Veľké Kapušany
745 568,74 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky