Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
21.
December
2018
Sysli pro krajinu, krajina pro sysly
ALKA Wildlife, o.p.s.
569 428,94 € nenávratná MPRV SR
20.
December
2018
Skvalitnenie triedeného zberu komunálneho odpadu.-technika pre zvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
Technické služby mesta Prešov a.s.
829 223,32 € nenávratná MŽP SR
20.
December
2018
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Radovan Kašička K-Fruct
Radovan Kašička K-Fruct
104 858,33 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20.
December
2018
Prvý handlovský remeselný minipivovar
ROYAL DATA GROUP EUROPE s.r.o.
192 300,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20.
December
2018
Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach
Združenie obcí Medzičilizia
198 417,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
20.
December
2018
Kompostéry pre obec Palárikovo
Obec Palárikovo
197 106,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
20.
December
2018
Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Štrba
Obec Štrba
112 324,47 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
20.
December
2018
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov
Mesto Svätý Jur
111 055,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
20.
December
2018
Posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti KOMPAVA spol. s r.o.
KOMPAVA spol. s r. o.
88 950,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20.
December
2018
Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Krásna Ves
Obec Krásna Ves
423 719,99 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
December
2018
Kultúrny dom – stavebná úprava – zníženie energetickej náročnosti
Obec Tarnov
201 425,94 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
December
2018
Rast energetickej efektívnosti firmy SADLON TECHNOLOGIES s.r.o.
SADLON TECHNOLOGIES s.r.o.
104 692,79 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
December
2018
Fulfilment of the Audit Authority tasks
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
500 000,00 € nenávratná MPRV SR
20.
December
2018
Dom smútku České Brezovo
Obec České Brezovo
118 320,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
December
2018
Stavebné úpravy a investície do využitia obnoviteľných zdrojov energie vrátane investícií spojených s úsporou energie - Obecný úrad Zádor
Obec Zádor
97 180,87 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
December
2018
Stratégie žien na predchádzanie, zmiernenie a zastavenie násilia v blízkych vzťahoch
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
December
2018
Establishing services enhancing the innovation management capacity of the Slovak SMEs in the Enterprise Europe Network in 2019
B I C Bratislava spol. s r.o.
3 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
December
2018
Remote Sensing for Analysis of Land Degradation Risks under Socio-Economic and Climate Changes at European Frontier
Žilinská univerzita v Žiline
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
December
2018
Cooperative Energy Clusters: Smart SME Cluster Organization for Collaborative Energy Management
Technická univerzita v Košiciach
2 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
December
2018
LIFEBOTS Exchange - Creating a new reality of care and welfare through the inclusion of social robots
Technická univerzita v Košiciach
2 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja