Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
8.
Október
2018
Obnova a prístavba domu smútku v obci Dolný Lopašov
Obec Dolný Lopašov
79 436,71 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Október
2018
Rekonštrukcia domu smútku v obci Jatov
Obec Jatov
16 720,81 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Október
2018
Za krajšiu a bezpečnejšiu Španiu Dolinu – Oprava kamenných múrov
Obec Špania Dolina
29 686,17 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Október
2018
REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCII HAJNÁ NOVÁ VES
Obec Hajná Nová Ves
97 189,88 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Október
2018
Poloma - Rekonštrukcia existujúce-ho odvodňovacieho kanála
Obec Poloma
35 457,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Október
2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácií obec Vlková
Obec Vlková
89 027,63 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Október
2018
Rekonštrukcia miestnej komunikácie-Ulice Telek
Obec Stará Bašta
99 232,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Október
2018
Rekonštrukcia odvodňovacích kanálov v obci Kalameny
Obec Kalameny
31 047,39 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Október
2018
Hophgarten – nemecká perla v kráľovských záhradách
Obec Chmeľnica
26 288,61 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Október
2018
Chmeľnica - Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Vetva G
Obec Chmeľnica
59 231,93 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Október
2018
Komunitné centrum – novostavba, Chmiňany
Obec Chmiňany
315 445,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8.
Október
2018
Podpora inovačného potenciálu spoločnosti SpeckTech, s.r.o., prostredníctvom vytvorenia mobilnej aplikácie
SpeckTech, s. r. o.
60 092,25 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
8.
Október
2018
Vývoj a výroba veľkoobjemových irigačných roztokov
IMUNA PHARM, a.s.
199 999,67 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
8.
Október
2018
NLC – Zníženie energetickej náročnosti budovy
Národné lesnícke centrum
1 942 158,96 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
8.
Október
2018
STAVEBNÁ ÚPRAVA OBECNÉHO ÚRADU BAJEROVCE
Obec Bajerovce
150 366,15 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5.
Október
2018
Výroba nového prvku bezdrôtového systému IQRC
Amicus SK, s.r.o.
57 735,58 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
Október
2018
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním
Obec Novoť
98 518,80 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
5.
Október
2018
Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov BRKO na území obce Nesluša
Obec Nesluša
141 673,99 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
5.
Október
2018
Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v združení obcí Haľagoš
Haľagoš
180 173,77 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
5.
Október
2018
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Pohronská Polhora
obec Pohronská Polhora
98 752,50 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR