Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
4.
Jún
2018
Výstavba verejného priestranstva
Obec Senné
96 058,58 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Jún
2018
Investície do hmotného majetku, oblasť 1 – Agro Lesenice s.r.o.
Agro Lesenice s.r.o.
59 760,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Jún
2018
Prevádzka kancelárie MAS - Občianske združenie Naše Jadro
Občianske združenie Naše Jadro
104 335,71 € nenávratná MPRV SR
4.
Jún
2018
Podniková predajňa BIO výrobkov
BIOCENTRUM, s.r.o.
39 993,94 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Jún
2018
Výsadba ovocného sadu
Ing. Soňa Zuzíková
60 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Jún
2018
Zvyšovanie kapacít a pripravenosti verejnej správy na hybridné hrozby
GLOBSEC, Kuzmányho 4031/3, 974 01 Banská Bystrica
319 526,80 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
1.
Jún
2018
Obstaranie inovatívnej technológie pre firmu A + Z Rišňovský, Halász, s.r.o.
A+Z Rišňovský, Halász, s.r.o.
175 750,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1.
Jún
2018
Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska
Slovenská agentúra životného prostredia
6 990 351,44 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
1.
Jún
2018
Založenie porastov rýchlo rastúcich drevín
TBM s.r.o.
100 177,75 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Jún
2018
Nákup strojného zariadenia spoločnosti ADAM Slovakia, s.r.o., ktorá je zameraná na šitie pánskej konfekcie
ADAM Slovakia, s.r.o.
63 153,84 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
1.
Jún
2018
Rozvoj liečebného turizmu v jaskyniach svetového dedičstva Aggtelekského a Slovenského krasu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
48 886,10 € nenávratná MPRV SR
1.
Jún
2018
Migračný kompas
Liga za ľudské práva
109 786,08 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
1.
Jún
2018
Financovanie prevádzkových nákladov MAS TOPOĽA
Miestna akčná skupina TOPOĽA, o.z.
142 671,29 € nenávratná MPRV SR
1.
Jún
2018
Financovanie prevádzkových nákladov MAS HORNÁ TOPĽA
Miestna akčná skupina HORNÁ TOPĽA
147 110,40 € nenávratná MPRV SR
1.
Jún
2018
Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže
Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava /Open Society Foundation/ NOS-OSF
397 490,11 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
1.
Jún
2018
REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA – SKLADU na skladovania poľnohospodárskych plodín
AGRO PARTS s.r.o.
39 167,68 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Jún
2018
Podpora konkurencieschopnosti MSP v spoločnosti A3 Design, s.r.o.
A3 Design, s. r. o.
162 233,51 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1.
Jún
2018
Zlepšenie prístupu k pitnej vode rómskej komunity v obci Soľ
Obec Soľ
17 697,42 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
1.
Jún
2018
Podpora inovácií v spoločnosti PROGRES TC, s.r.o.
PROGRES TC, s.r.o.
213 126,65 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
31.
Máj
2018
Energy Games-Energy takes shape
Agentúra regionálneho rozvoja Poloniny
1 128,65 € nenávratná MPRV SR