Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
11.
Január
2018
Vývoj analytického informačného systému WebArat pre jednotné riadenie procesov ISO noriem a súvisiacich oblastí
WebArat Solutions, s.r.o.
176 936,19 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
11.
Január
2018
Rekonštrukcia multifunkčného ihriska na Základnej škole Vranov nad Topľou, Námestie Jána Pavla II. 827, 093 01 Vranov nad Topľou
Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou
40 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Január
2018
Dokončenie kaplnky, vybudovanie chodníkov, zábradlia ku kaplnke a vybudovanie podesty pod kontajnery v obci
Obec Podhradie, Podhradie 91, 955 01 Podhradie
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Január
2018
Oprava oporného múru - havarijný stav
Obec Ilija, Ilija 150, 969 01 Ilija
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Január
2018
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice na dom smútku
Obec Dúbrava, Dúbrava 46, 067 73 Dúbrava
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Január
2018
Rekonštrukcia/obnova športovej plochy
Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Január
2018
Rekonštrukcia budovy šatní TJ Družstevník Horné Lefantovce
Obec Horné Lefantovce, Farská 25, 951 45 Horné Lefantovce
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Január
2018
Rekonštrukcia kabín TJ Koniarovce
Obec Koniarovce, Koniarovce 183, 956 13 Koniarovce
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Január
2018
Rekonštrukcia a zreštaurovanie pomníka padlých vojakov v I. svetovej vojne
Obec Čermany, Čermany 182, 956 08 Čermany
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Január
2018
XIX. Ročník Olympiády ľudských práv
Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku, Baštová 5, 811 03 Bratislava - Staré Mesto
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Január
2018
Rekonštrukcia budovy Materskej a Základnej školy v obci
Obec Chrabrany, Mlynská 326/3, 955 01 Chrabrany
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Január
2018
Rekonštrukcia jedálne a doplnenie inventára kultúrneho domu
Obec Pakostov, Pakostov 24, 094 07 Pakostov
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Január
2018
Nákup záchranárskej techniky a vybavenia (ojazdené záchranárske resp. sanitné vozidlo)
Záchranný systém Košice, Komenského 49, 040 01 Košice
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Január
2018
Rekonštrukcia fary - havarijný stav
Reformovaná Kresťanská Cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor Čičarovce, Hlavná 65, 076 71 Čičarovce
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Január
2018
Dofinancovanie Ikonostasu Katedrálneho chrámu sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove
Pravoslávna cirkevná obec Prešov, Budovateľská 1, 080 01 Prešov
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Január
2018
Realizácia projektu "Za tabuľou"
OZ Zdravé duše, Jasná 855, 900 41 Rovinka
7 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Január
2018
Štúdium biologických vlastností ľudských indukovaných pluripotentných kmeňových buniek v kontexte ich využitia pri terapii vybraných degeneratívnych chorôb pohybového aparátu
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
Január
2018
Príprava špecifických protilátok pre izoláciu hematopoietických kmeňových buniek králika pre vytvorenie banky kmeňových buniek
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
Január
2018
Kvalita a autenticita ovocných džúsov -štúdium vzťahov medzi vstupnou surovinou, technológiou spracovania a kvalitou produktu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
Január
2018
Stratégie manažmentu pre zlepšenie welfare vysokoúžitkových dojníc pri robotickom dojení
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja