Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
30.
Júl
2018
Úprava verejného priestranstva obce Hrabovec
Obec Hrabovec
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Júl
2018
Dolná Seč - rekonštrukcia chodníkov pre chodcov
Obec Dolná Seč
99 840,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Júl
2018
Rekonštrukcia komunikácií v obci Mierovo
Obec Mierovo
95 114,06 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Júl
2018
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Malé Raškovce
Obec Malé Raškovce
70 548,25 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
Júl
2018
Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Mikroregiónu obcí strehovskej doliny
Mikroregión - združenie obcí strehovskej doliny
188 771,36 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
27.
Júl
2018
DODATOK č. 2 KU ZMLUVE č. SAMRS/2017/PPP/1/2 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU OFICIÁLNEJ ROZVOJOVEJ POMOCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
Agrofim Slovak, s.r.o.
0,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
27.
Júl
2018
Rekonštrukcia budovy MŠ – Kreatívne centrum s.r.o.
Kreatívne centrum s.r.o.
963 600,00 € nenávratná MPRV SR
27.
Júl
2018
Investície do chovu HD a techniky na zber krmovín
AGROPODNIK SLAMOZ spol. s.r.o.
119 921,51 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
Júl
2018
Modernizácia živočíšnej výroby na farme Železník
AGROSLUŽBY VK Giraltovce, spol. s r.o.
119 613,82 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
Júl
2018
Podpora na investície do poľnohospodárskeho podniku - AGRONOVA Liptov, s. r. o.
AGRONOVA Liptov, s. r. o.
50 040,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
Júl
2018
Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obcí Strážovských vrchov
Združenie obcí Strážovské vrchy
141 550,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
26.
Júl
2018
Eko dvor Brestovec
Obec Brestovec
530 383,62 € nenávratná MŽP SR
26.
Júl
2018
Zberný dvor Dobrá Niva
Obec Dobrá Niva
354 088,21 € nenávratná MŽPSR
26.
Júl
2018
Činnosť dostihovej autority, rozvoj a zachovanie majetku štátu slúžiaceho na organizáciu dostihov, ocenenie víťazov v dostihoch
Závodisko, štátny podnik
905 000,00 € nenávratná MPRV SR
26.
Júl
2018
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNEJ BUDOVY - BANSKÉ
Obec Banské
121 361,54 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26.
Júl
2018
Vybudovanie previnovacej prevádzky pre veľkorozmerové papierové baly
Harona, s.r.o.
765 834,48 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26.
Júl
2018
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním
Obec Zakamenné
184 814,90 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
26.
Júl
2018
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním
Združenie obcí Handlovskej doliny
177 365,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
26.
Júl
2018
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov
Obec Korňa
108 066,26 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
26.
Júl
2018
Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na území mesta Humenné
mesto Humenné
199 802,10 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR