Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
Apríl
2018
Inovatívne elektronické formy podpory predaja
A3 Soft Bratislava s. r. o.
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
Apríl
2018
Realizácia chodníka v obci Proč
Obec Proč
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Apríl
2018
Fond malých projektů
Region Bílé Karpaty, z.s.p.o.
10 604 640,98 € nenávratná MPRV SR
6.
Apríl
2018
Živé břehy - společná ochrana říčních ekosystémů
Krok Kyjov, z.ú.
796 464,83 € nenávratná MPRV SR
5.
Apríl
2018
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Kľakovskej doline
Združenie obcí Kľakovskej doliny
495 010,80 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
5.
Apríl
2018
Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce miest Prievidza a Karviná
Mesto Prievidza
263 086,51 € nenávratná MPRV SR
5.
Apríl
2018
Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice – Kopčany
Jihomoravský kraj
3 796 790,57 € nenávratná MPRV SR
5.
Apríl
2018
Po stopách habánov
Obec Sobotište
422 917,58 € nenávratná MPRV SR
5.
Apríl
2018
Podpora farmy – Ing. Zlatica Pastorová
Ing. Zlatica Pastorová
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Apríl
2018
Prevádzkové náklady MAS Stredný Liptov
Občianske združenie Stredný Liptov
85 238,04 € nenávratná MPRV SR
5.
Apríl
2018
Investícia do spracovateľských kapacít – BRETINO s.r.o.
BRETINO s.r.o.
126 525,53 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Apríl
2018
Rekreačné zariadenie s ubytovaním
mavirosa trade s.r.o.
359 066,26 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Apríl
2018
Financovanie prevádzkových nákladov MAS HNILEC, o.z.
Miestna akčná skupina HNILEC, o.z.
146 614,80 € nenávratná MPRV SR
5.
Apríl
2018
Mladý farmár
Pavol Roško
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Apríl
2018
Obstaranie inovatívnej linky na jemné pečivo v pekárni PEZA a.s.
P E Z A a.s.
34 650,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Apríl
2018
Prvé založenie podniku – Ivana Golčiterová
Ivana Golčiterová - GIVA
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Apríl
2018
Zabezpečenie chodu MAS a riadenie implementácie stratégie CLLD
MAS Orava, o.z.
147 332,92 € nenávratná MPRV SR
5.
Apríl
2018
Podpora inovácie výroby v spoločnosti PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s.
PENAM SLOVAKIA, a.s.
81 020,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Apríl
2018
Aglomerácia Nedožery-Brezany - kanalizácia
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
12 714 095,60 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
4.
Apríl
2018
Zberný dvor v obci Liešťany
Obec Liešťany
368 228,94 € nenávratná MŽP SR