Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
3.
December
2018
Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany
Mesto Piešťany
1 479 609,57 € nenávratná MŽP SR
3.
December
2018
Posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti ALT, akciová spoločnosť
ALT, akciová spoločnosť (skrátene: ALT, a.s.)
199 335,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3.
December
2018
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ENLIT spol. s r.o.
ENLIT spol. s r.o.
62 500,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3.
December
2018
Inovácia v spoločnosti Incomex,s.r.o - výroba croissantov
Incomex, s.r.o.
191 517,50 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3.
December
2018
Posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti MARRYLINE, s. r. o.
MARRYLINE, s. r. o.
190 498,21 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3.
December
2018
Inovácie v pekárni KOPEK plus
KOPEK plus s. r. o.
91 289,50 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3.
December
2018
Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a implementácie OP KŽP II.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
668 179,20 € návratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
3.
December
2018
Implementácia stratégie CLLD MAS Stredný Liptov
Občianske združenie Stredný Liptov
307 753,64 € nenávratná MPRV SR
3.
December
2018
Zvyšovanie energetickej účinnosti administratívnej budovy – Obecného úradu a Kultúrneho domu – Družstevná pri Hornáde
Obec Družstevná pri Hornáde
932 135,48 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
3.
December
2018
Materiálno-technické zabezpečenie a služobné cesty zamestnancov následných činností koordinátora HP MRK
Ministerstvo vnútra SR
4 929,30 € nenávratná Úrad vlády SR
3.
December
2018
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti ECM Systems, s.r.o.
ECM Systems, s.r.o.
185 178,21 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
3.
December
2018
Obnova materskej školy v obci Dolné Kočkovce
Obec Dolné Kočkovce
406 284,87 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
3.
December
2018
„Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Veľké Ripňany, časť Behynce“
Obec Veľké Ripňany
232 032,88 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
3.
December
2018
Vybudovanie cykloturistického chodníka Šuja - Rajec
Obec Šuja
44 524,08 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
December
2018
Výstavba chodníkov v obci Orešany
Obec Orešany
95 951,29 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
December
2018
Revitalizácia verejného priestranstva – obec Dolinka
Obec Dolinka
35 037,36 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
December
2018
Náučný chodník s expozíciou kamenárskeho umenia
Obec Oravský Biely Potok
48 392,43 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
December
2018
Regenerácia centra obce Ulič
Regenerácia centra obce Ulič
90 858,52 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
December
2018
Hospodársky areál pri Chat pod Javorom-rekonštrukcia lesných ciest
Agro -WEST s.r.o.
800 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
December
2018
Výstavba chodníka pre peších pozdĺž štátnej cesty v obci Hviezdoslavov
Obec Hviezdoslavov
99 685,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra