Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
25.
Marec
2014
Realizácia sanácie zavlhnutého muriva kostola Povýšenia sv. Kríža
Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Nitrianska Blatnica, Nitrianska Blatnica 422, 956 05 Nitrianska Blatnica
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
20.
Marec
2014
Realizácia sakrálnej mozaikovej výzdoby interiéru chrámu Premenenia Pána
Gréckokatolícka cirkev PREMENENIA PÁNA, Letná 79, 052 01 Spišská Nová Ves
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Realizácia putovnej výstavy
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Komenského 33, 929 01 Dunajská Streda
2 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
25.
Marec
2014
Realizácia projektu Zachovanie a šírenie rusínskych tradícií, a rekonštrukcia kultúrno - správnej budovy obce
Obec Cernina, Cernina 65, 090 16 Cernina
16 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
Apríl
2014
Realizácia projektu ODYSEA MYSLE
Obec Drahovce, Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
Marec
2014
Realizácia projektu Blízke svety
Spolok Srbov na Slovensku, Búdková 38, 811 04 Bratislava
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
Apríl
2014
Realizácia projektu "Úprava a rekonštrukcia Kultúrneho domu"
Obec Bukovec, Bukovec č. 50, 906 14 Bukovec
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Realizácia projektu "Poznávaj a uchovávaj tradície svojich predkov 10. ročník"
Obec Jarabina, Jarabina 58, 065 31 Jarabina
1 900,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Október
2021
realizácia projektov Ligy proti rakovine
Liga proti rakovine SR, Brestová 6, 821 02 Bratislava
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
25.
Marec
2014
Realizácia projektov 16. Stretnutie Poľskej mládeže - Dávni hrdinovia verzus súčasné idoly mladých a III. ročník Interaktívnej akadémie poľského jazyka a literatúry
OZ POLONUS, A. Rudnaya 105, 010 01 Žilina
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Október
2021
realizácia programu Teach for Slovakia
Manageria, Kysucká 5, 811 04 Bratislava
300 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Realizácia pomníka Martina Rázusa na Rázusovom nábreží v Bratislave
Spolok Martina Rázusa, Námestie osloboditeľov 31, 031 31 Liptovský Mikuláš
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
Marec
2014
Realizácia osláv 100. výročia založenia prvého gymnázia v Šahách
Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
Apríl
2014
Realizácia opráv sociálnych zariadení v Materskej škole Čajakova 4, Žilina
Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
2 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Realizácia Gočovského dvora
Občianske združenie Zachovanie pamiatky Jura Hronca, Gočovo 92, 049 24 Gočovo
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Realizácia cesty na Majstrovstvá Európy v Amsterdame, Tanečná skupina SH UNIVERSITY
Tanečná skupina SH UNIVERSITY o.z., Jasovská 5, 851 07 Bratislava
2 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Júl
2017
Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov
Mesto Prešov
755 078,53 € nenávratná MDV SR
3.
Júl
2018
Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu - opcia
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
5 893 139,08 € nenávratná MDV SR
21.
December
2018
Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu – 2.časť
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
1 174 366,31 € nenávratná MDV SR
17.
Február
2021
Implementácia TSI v podmienkach ŽSR
Železnice Slovenskej republiky
12 776 202,86 € nenávratná MDV SR