Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
20.
September
2016
Obnova časti technologickej linky na výrobu kŕmnych zmesí
AGRIMPEX, družstvo
31 904,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
September
2016
Stratégia CLLD MAS Beckov- Čachtice- Tematín
Miestna akčná skupina Beckov-Čachtice-Tematín
15 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
September
2016
Vybudovanie inovatívnej prevádzky na spracovanie syrov
KEĽO A SYNOVIA, s.r.o.
49 835,30 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
September
2016
Zvyšovanie konkurencieschopnosti podniku Attimis s.r.o.
Attimis s.r.o.
32 603,90 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
September
2016
Zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti Relefa s.r.o.
Relefa, s.r.o.
39 978,69 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
November
2021
Komunitné centrum Vojany
Obec Vojany
205 484,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
7.
November
2023
Obstaranie strojov do ŽV
Poľnohospodárske družstvo TATRY v Spišskej Belej
146 606,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Máj
2024
Rekonštrukcia mostného objektu - most cez Tvarožniansky potok na miestnej komunikácii v obci Vlkovce
Obec Vlkovce
66 016,87 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
December
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/311/2019(1079/2019-D1)
Gymnázium, Komenského 32, Trebišov Komenského 32, 075 01 Trebišov
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy. výskumu a športu SR
18.
Február
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/327/2019
Gymnázium Jána Chalupku Štúrova 13, 977 01 Brezno
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8.
September
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/64/2019
Základná škola, Pribinova 1, Zlaté Moravce Pribinova 1, 953 01 Zlaté Moravce
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2.
August
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/8/2020
Prvá šachova Mlynská 3402/8, 080 01 Prešov
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10.
September
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/81/2019
Základná škola Károlya Szemerényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Szemerényi Károly Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Nová cesta 9, 941 10 Tvrdošovce
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8.
Marec
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaI /NP/2/2019
Centrum vedecko - technických informácií SR Bratislava – mestská časť Staré mesto, Lamačská cesta 8/A, 811 04
25 410 953,98 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18.
Február
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/155/2020
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. Bottova 674/15, 054 01 Levoča
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12.
August
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/357/2018
Liga za duševné zdravie Slovenskej republiky Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
2.
September
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/76/2020
Stredná odborná škola polytechnická J.A. Baťu Štefánikova 39, 059 21 Svit
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18.
Február
2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/172/2020
Ilkovičova 6276, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2.
September
2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/49/2018
E@I Víťazná 840/67A, 958 04 Partizánske
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7.
Júl
2021
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/13/2019
Základná škola v Handlovej Školská 526/53, 972 51 Handlová
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR