Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
12.
Január
2023
Zlepšenie kvality a úrodnosti lúk a pasienkov
Roľnícke družstvo "Babia Hora" Rabčice, družstvo
18 080,33 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Zlepšenie kvality a úrodnosti lúk a pasienkov
Roľnícke družstvo "Babia Hora" Rabčice, družstvo
18 080,33 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Investície do poľnohospodárskeho podniku - David Magna-Farma DMD
David Magna - farma DMD
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Vybudovanie zahmlievacieho systému v skleníku Branislava Oremusa - Slovkvet
Branislav Oremus - Slovkvet
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
PODPORA NA INVESTÍCIE DO POĽNOHOSPODÁRSKYCH PODNIKOV - Poľnohospodárske družstvo Podlužany
Poľnohospodárske družstvo Podlužany
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Obstaranie manipulátora pre hydinovú farmu
Eduard Göbl
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Obstaranie postrekovača
Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom
26 772,78 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Investícia do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby v spoločnosti Jozef Osvald
Ing. Jozef Osvald
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Modernizácia ŽV - nákup strojov
PD - Habura, a. s.
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Investície do obstarania technického vybavenia podniku AGROprofit Boliarov, s.r.o.
AGROprofit Boliarov, s.r.o
29 531,71 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Modernizácia rastlinnej výroby PD Piešťany
Poľnohospodárske družstvo Piešťany
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Nákup kompaktného manipulátora
MOVIS-AGRO, AK, spol. s r.o.
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Obnova strojov
Poľnohospodárske obchodné družstvo Radola
41 937,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Nákup mechanizácie pre špeciálnu rastlinnú výrobu PD Žemberovce
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Žemberovciach
29 049,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Obstranie traktora do chmeľu
Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Obstaranie rozdružovača balíkov a kŕmneho voza
Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Modernizácia chovu oviec PD Žemberovce
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Žemberovciach
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Obstaranie teleskopického manipulátora
Poľnohospodárske družstvo GADER Blatnica
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Investície do ŠRV v podniku Radar, s.r.o.
Radar s.r.o.
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Investície do poľnohospodárskeho podniku ? Roľnícke družstvo Cerovan, družstvo
Roľnícke družstvo Cerovan,družstvo
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra