Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
15.
November
2023
Technika do ŠRV
KEĽO A SYNOVIA, s.r.o.
62 833,33 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
November
2023
Žiadosť o poskytnutie pomoci k začatiu podnikateľskej činnosti pre mladého farmára - AGRO BL
Ladislav Borka
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
November
2023
Modernizácia strojno-technologických liniek v špeciálnej RV v spoločnosti KOVACS AGRO spol. s r.o.
KOVACS AGRO spol. s.r.o.
304 067,37 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
November
2023
Fotovoltaický zdroj - Kotolňa Pázmáňa 24, Šaľa
MENERT - THERM, s.r.o.
61 242,75 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
15.
November
2023
Špeciálna rastlinná výroba
AGROSEV, spol. s.r.o.
879 922,11 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
November
2023
Fotovoltaický zdroj - Kotolňa Kukučínova 6, Šaľa
MENERT - THERM, s.r.o.
62 732,91 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
15.
November
2023
FVE lokálny zdroj 373,95 kWp Na výrobných objektoch ČOV Zeleneč
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátený názov: TAVOS, a.s.)
159 028,44 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
15.
November
2023
Obstaranie modernej techniky do ŠRV
Starohorská vinárska spoločnosť , družstvo
133 149,06 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
November
2023
Obstaranie techniky do ŠRV
ROJA - Slovensko s.r.o.
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
November
2023
Výstavba veľkokapacitného kravína pre 800 ks dojníc
MARAGRO s.r.o.
1 400 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
November
2023
Mladý farmár - Alifarm
Ing. Alena Bučková Dzúrová
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
November
2023
Rozšírenie a modernizácia vinohradu
VAU s.r.o.
43 692,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
November
2023
Mladý farmár - MUDr. Agnes Gabúľová
MUDr. Agnes Adamová
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
November
2023
Nákup strojov do špeciálnej rastlinnej výroby
Brest, spol. s.r.o.
173 470,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
November
2023
Podpora na začatie podnikateľskej činnosti v oblasti rastlinnej výroby
Ing. Kornélia Lenkeyová - SHR
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
November
2023
Modernizácia špeciálnej rastlinnej výroby
TT-AGRO, s.r.o.
208 724,25 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
November
2023
Zefektívnenie pestovania ŠRV - Martin Kubulák
Martin Kubulák
40 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
November
2023
Mladý poľnohospodár Šimon Šesták
Šimon Šesták
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
November
2023
Začatie podnikateľskej činnosti - Jana Lőrinčíková
Ing. Jana Lőrinčíková - SHR
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
November
2023
Podpora živočíšnej výroby
Adam Mongel
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra