Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
12.
Január
2023
Nákupom strojovej techniky modernizovať prípravu a spracovanie krmív pre HD
Ing. Katarína Mrovčáková
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Frtus Winery - Investície do vinohradu
Frtus Winery, s.r.o.
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Inovácia strojno - technického vybavenia Baňas SHR
Marcel Baňas
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Investície do poľnohospodárskeho podniku – M-trade-Ag, s.r.o.
M-trade-Ag, s.r.o.
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Investície do inovatívneho technického vybavenia ŽV - traktor s pc riadením
Eko farma Ábelová s.r.o.
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Podpora investície v rámci živočíšnej výroby spoločnosti JRD CONSULTING s.r.o.
JRD CONSULTING s.r.o.
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
PODPORA NA INVESTÍCIE DO POĽNOHOSPODÁRSKYCH PODNIKOV - Agrovýkrm Rybany, s.r.o.
Agrovýkrm Rybany s.r.o.
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Podpora udržateľnosti a odolnosti Domu kultúry Palárikovo v súvislosti s pandémiou COVID-19
Obec Palárikovo
182 382,87 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
12.
Január
2023
Ovocinársky Traktor
MARVIN Marcelová, s.r.o.
28 733,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Obstaranie teleskopického manipulátora
AS-Avis s.r.o.
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Kombinovaná sejačka s technológiou presného výsevu
Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo so sídlom v Chorvátskom Grobe
24 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Obstaranie techniky
AGROČIRČ, a.s.
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Rozvoj technologického vybavenia LACKOSPOL s.r.o.
LACKOSPOL s.r.o.
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Modernizácia ŽV Jablonka
AGRO-ROKO, s.r.o.
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Zefektívnenie odbytu špeciálnej rastlinnej výroby- PD v Zemnom
Poľnohospodárske družstvo v Zemnom, družstvo
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Nákup strojov pre obhospodarovanie vinohradu - VIŇA VINICOLA SK s.r.o.
VIŇA VINICOLA SK s.r.o.
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Traktor s digitálnou technológiou
LIPOVEC, s.r.o.
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Obstaranie teleskopického nakladača
Patrik Pancza - AGROPAN
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Zlepšenie kvality a úrodnosti lúk a pasienkov
Roľnícke družstvo "Babia Hora" Rabčice, družstvo
18 080,33 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Zlepšenie kvality a úrodnosti lúk a pasienkov
Roľnícke družstvo "Babia Hora" Rabčice, družstvo
18 080,33 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra