Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
1.
Júl
2024
Rekonštrukcia chodníka v obci Gbelce
Obec Gbelce
38 846,35 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
Úprava verejných priestranstiev v obci Horný Lieskov
Obec Horný Lieskov
27 648,61 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
Rekonštrukcia úseku chodníka v obci Bruty
Obec Bruty
16 747,85 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry na OZ Sever a OZ Tatry
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
155 831,10 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
Vybudovanie siete turistických útulní v lesoch LESY SR, š. p.
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
254 788,38 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
Investície do vytvorenia a rozširovania infraštruktúry malých rozmerov v obci Žiar
Obec Žiar
722 244,38 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch – Náučný chodník Dúpence v Hontianskych Tesároch
Lovecký spolok Bába Dudince
29 728,52 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
Obec Jalšovík rekonštrukcia obecného verejného vodovodu doplnok č.4 - IV. Etapa
Obec Jalšovík
212 991,93 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
Rekonštrukcia chodníka v obci Dolná Súča
Obec Dolná Súča
36 013,74 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
Stavebné úpravy chodníka na Ulici Dr. Petra Zaťku
Obec Vavrišovo
40 703,53 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
Inovatívne investície do poľnohospodárskeho podniku Agro Sina, s.r.o.
Agro Sina, s.r.o.
40 084,38 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
Výstavba detského a workoutového ihriska
Obec Iňa
29 372,17 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
Úprava Domu smútku a jeho okolia
Mesto Sliač
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
Stavebné úpravy domu smútku s.č.76 v obci Glabušovce
Obec Glabušovce
26 853,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
Rozšírenie infraštruktúry malých rozmerov v obci Stročín
Obec Stročín
73 035,83 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
KOREŇOVÁ ČISTIČKA ODPADOVÝCH VÔD
Obec Kamenné Kosihy
433 234,35 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
MECHANICKO-BIOLOGICKÁ ČOV V OBCI ČERVENÝ HRÁDOK
Obec Červený Hrádok
250 155,88 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
ČOV na zvoz žumpových vôd Sazdice
Obec Sazdice
269 417,30 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
POTOK - ODKANALIZOVANIE OBCE – 1. etapa
Bešeňová – Potok, združenie obcí
971 313,14 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
Investície do infraštruktúr malých rozmerov – vodovod a splašková kanalizácia v obci Bobrovník
Obec Bobrovník
750 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra