Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
26.
Júl
2022
Zvýšenie zamestnanosti v TSK prostredníctvom nových pracovných miest v MACHINERY SOLUTIONS s. r. o.
BASTA MACHINES s. r. o.
50 216,99 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
26.
Júl
2022
Podpora pracovných miest v spoločnosti MADAE, s.r.o.
MADAE, s.r.o.
191 874,21 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
26.
Júl
2022
Vývoj a testovanie biologicko-mechanických spôsobov ochrany ihličnatých sadeníc pred hmyzími škodcami v lesoch poškodených veľkoplošnými kalamitami
Národné lesnícke centrum
246 762,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
26.
Júl
2022
Toky uhlíka v pôde hlavných typov lesných ekosystémov na výškovom gradiente Západných Karpát
Technická univerzita vo Zvolene
248 388,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
26.
Júl
2022
Úloha proteínov DNA opravy v génovej represii
Centrum biovied SAV, v. v. i.
190 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
26.
Júl
2022
Výskum inovatívnej metódy monitorovania hlukovej záťaže generovanej nadzemnými elektrickými vedeniami
Technická univerzita v Košiciach
249 883,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
26.
Júl
2022
Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci Nižný Tvarožec
Obec Nižný Tvarožec
514 255,27 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26.
Júl
2022
Zamestnanosť podporou pracovných miest v spoločnosti CEBRA s.r.o.
CEBRA s.r.o.
197 871,11 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
26.
Júl
2022
Podpora UoZ - rozvoj služieb pre obyvateľov
MOZOLANI FITNESS s.r.o.
199 770,13 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
26.
Júl
2022
Uplatnenie UoZ vo fitness službách
P.K. CREED s.r.o.
198 738,07 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
26.
Júl
2022
Zvýšenie zamestnanosti vo firme Ralepo, s.r.o.
Ralepo, s.r.o.
193 702,45 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
26.
Júl
2022
Zamestnaním UoZ k rozvoju spoločnosti
PARTNER GYM, s.r.o.
199 880,73 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
26.
Júl
2022
Zamestnávanie v službách
Podnik zahraničnej osoby-GGR
198 341,06 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
26.
Júl
2022
Podpora pracovných miest vo firme RBM-7
RBM-7, s. r. o.
197 459,31 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
26.
Júl
2022
Príležitosť pre technicky orientovaných UoZ
IPX s.r.o.
199 018,29 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
26.
Júl
2022
Nové pracovné miesta pre UoZ
Expres opravy, s.r.o.
199 262,13 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
26.
Júl
2022
Znižovanie nezamestnanosti, rozvoj spoločnosti
BSystems, s.r.o.
94 153,28 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
26.
Júl
2022
Building a healthy community through medical outreach, prevention and education
EMOTER
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
26.
Júl
2022
Podpora pracovných príležitostí v spoločnosti IXCHEL
IXCHEL s.r.o.
199 623,81 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
26.
Júl
2022
Gazdovstvo Spišská Teplica
Obecné služby Spišská Teplica s.r.o.
91 566,44 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky