Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
13.
Január
2023
Podpora investície v rámci špeciálnej rastlinnej výroby spoločnosti ROTAX-ARCH spol. s r.o.
ROTAX-ARCH spol. s r.o.
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Január
2023
Skladové a výrobné priestory pre včelárstvo
Ján Sokol
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Január
2023
Technické vybavenie pre špeciálnu rastlinnú výrobu - Traktorový náves s výtlačnou stenou
Poľnohospodárske družstvo Trnava
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Január
2023
Podpora investície v rámci živočíšnej výroby spoločnosti ROTAX-ARCH spol. s r.o.
ROTAX-ARCH spol. s r.o.
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Január
2023
PODPORA NA INVESTÍCIE DO POĽNOHOSPODÁRSKYCH PODNIKOV - AGROREGIÓN, a.s.
AGROREGIÓN, a.s.
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Január
2023
Modernizácia strojového vybavenia firmy Martin Gladiš obstaraním inovatívneho kolesového traktora
Martin Gladiš SHR
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Január
2023
Investícia do rozvoja lesného podniku – VKB real, s.r.o.
VKB real, s.r.o..
194 617,30 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Obstaranie inteligentnej robotickej lakovacej linky v spoločnosti MINTAL s. r. o.
MINTAL s.r.o.
178 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
Január
2023
EFFECO - Cirkulárne riešenie pre bioodpad, energiu, pôdu a poľnohospodárstvo
Zdroje Zeme a. s.
2 461 375,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
Január
2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/40/2020
Spoločnosť komunitných centier, o.z. Smreková 14863/15A, 974 05 Banská Bystrica - Rakytovce
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, 813 30 Bratislava
12.
Január
2023
Podpora investície v rámci živočíšnej výroby spoločnosti M.O.R.-faktoring, s.r.o.
M.O.R.-faktoring, s.r.o.
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Obstaranie teleskopického nakladača
Bezovec - Poľnohospodárske družstvo
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Nákup techniky pre živočíšnu výrobu - AGROSLUŽBY Svidník, s.r.o.
AGROSLUŽBY Svidník, s.r.o.
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Investície do ŽV - obstaranie poľnohospodárskej techniky
KANTY s.r.o.
41 860,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Investície do strojového vybavenia samostatne hospodáriaceho roľníka
Ing. Lucia Račeková
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Rekonštrukcia a zmena účelu objektu pre zvýšenie produkcie dojníc
Ing. Lucia Hredzáková
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Zaobstaranie škrabky na likvidáciu hľuzových produktov, sklápača na paletové boxy a prijímacieho košíka
Imrich Csápai
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Investície do ŠRV v podniku GREEN POINT, spol. s r.o.
GREEN POINT, spol. s r. o.
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Modernizácia farmy Beata Vrlíková
Beata Vrlíková
24 986,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Modernizácia liniek na zber krmovín, uskladnenie a manipuláciu s krmivami, stelivami a hnojivami pre potreby živočíšnej výroby v AT AGROTURIEC, spol. s r.o.
AT AGROTURIEC, spol. s r.o.
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra