Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
23.
November
2023
Vybudovanie komplexu pre spracovanie mäsa z vlastnej živočíšnej výroby - Agros s.r.o. Gemerská Panica
Agros, s.r.o. Gemerská Panica
252 836,32 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
November
2023
Začatie podnikania v rastlinnej výrobe
Štefan Barzo
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
November
2023
Investície do technológií do spoločnosti I. DRUŽSTEVNÁ, družstvo
I. DRUŽSTEVNÁ, družstvo
41 056,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
November
2023
Rozvoj poľnohospodárskej výroby NIMAX s. r. o.
NIMAX s.r.o.
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
November
2023
Podpora na prevádzkové náklady a oživenie MAS OLŠAVA - TORYSA, o.z
Miestna akčná skupina OLŠAVA - TORYSA, o.z
92 163,94 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
November
2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/102/2020
Súkromná stredná odborná škola podnikania, n .o. Hollého 1380, 905 01 Senica
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
23.
November
2023
Podpora na prevádzkové náklady a oživenie MAS ROŇAVA, o.z.
Miestna akčná skupina ROŇAVA, o.z.
83 399,13 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
November
2023
Prevádzkové náklady a oživenie MAS Krajšie Kysuce
Miestna akčná skupina Krajšie Kysuce
65 690,46 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
November
2023
Chov kôz so zameraním na mliečnu úžitkovosť
Olívia Verešová
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
November
2023
Rozvoj a modernizácia poľnohospodárskej činnosti so zameraním na špeciálnu rastlinnú výrobu
AGROPRIBULA s.r.o.
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
November
2023
AGROČABALA s.r.o.
AGROČABALA s.r.o.
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
November
2023
Vybudovanie podniku mladého farmára zameraného na zmiešanú produkciu - RV, ŽV
TILLAFARM Ing. Attila Tóth
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
November
2023
Farma Karol Lizák, Lendak
Karol Lizák
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
November
2023
Mladý farmár - Mgr. Mihályiová Réka
Mgr. Mihályiová Réka
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
November
2023
Persefone
Persefone s. r. o.
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
November
2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/327/2019
Gymnázium Jána Chalupku Štúrova 13, 977 01 Brezno
141 120,76 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
23.
November
2023
INVESTÍCIE DO ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBY
Silvia Vargončíková
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
November
2023
Viktor Dučai- SHR
Viktor Dučai
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
November
2023
Zvýšenie objemu živočíšnej výroby na Gemeri
Miroslav Uhrin
174 749,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
November
2023
Rozvoj včelárstva v Štiavnických vrchoch
Ing. Lucia Malčeková
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra