Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
12.
Január
2023
Obstaranie teleskopického nakladača
Patrik Pancza - AGROPAN
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Zlepšenie kvality a úrodnosti lúk a pasienkov
Roľnícke družstvo "Babia Hora" Rabčice, družstvo
18 080,33 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Zlepšenie kvality a úrodnosti lúk a pasienkov
Roľnícke družstvo "Babia Hora" Rabčice, družstvo
18 080,33 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Investície do poľnohospodárskeho podniku - David Magna-Farma DMD
David Magna - farma DMD
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Vybudovanie zahmlievacieho systému v skleníku Branislava Oremusa - Slovkvet
Branislav Oremus - Slovkvet
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
PODPORA NA INVESTÍCIE DO POĽNOHOSPODÁRSKYCH PODNIKOV - Poľnohospodárske družstvo Podlužany
Poľnohospodárske družstvo Podlužany
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Obstaranie manipulátora pre hydinovú farmu
Eduard Göbl
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Obstaranie postrekovača
Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom
26 772,78 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Investícia do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby v spoločnosti Jozef Osvald
Ing. Jozef Osvald
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Modernizácia ŽV - nákup strojov
PD - Habura, a. s.
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Investície do obstarania technického vybavenia podniku AGROprofit Boliarov, s.r.o.
AGROprofit Boliarov, s.r.o
29 531,71 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Modernizácia rastlinnej výroby PD Piešťany
Poľnohospodárske družstvo Piešťany
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Nákup kompaktného manipulátora
MOVIS-AGRO, AK, spol. s r.o.
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Obnova strojov
Poľnohospodárske obchodné družstvo Radola
41 937,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Nákup mechanizácie pre špeciálnu rastlinnú výrobu PD Žemberovce
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Žemberovciach
29 049,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Obstranie traktora do chmeľu
Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Obstaranie rozdružovača balíkov a kŕmneho voza
Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Modernizácia chovu oviec PD Žemberovce
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Žemberovciach
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Obstaranie teleskopického manipulátora
Poľnohospodárske družstvo GADER Blatnica
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Investície do ŠRV v podniku Radar, s.r.o.
Radar s.r.o.
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra