Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
15.
November
2023
Modernizácia farmy v Horných Strhároch
Miroslav Ďurčov
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
November
2023
Ekologický chov hovädzieho dobytka
Ing. Pavol Jakubík
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
November
2023
Šimon Ondrejička- SHR
Šimon Ondrejička
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
November
2023
Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny v areáli - VÝROBNÁ HALA BNL POVAŽANY
ENEX GROUP, s.r.o.
135 653,04 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
15.
November
2023
OAKZ-Z-310031DMV2 Posilnenie intervenčných kapacít Horskej záchrannej služby III
Horská záchranná služba, Horný Smokovec 17052, 062 01 Vysoké Tatry
5 161 277,08 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15.
November
2023
Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov – PD Chynorany
Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch
34 687,10 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
14.
November
2023
Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku
Slovenská inovačná a energetická agentúra
12 782 809,53 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
14.
November
2023
Výskum a vývoj inovatívnych ekologických obalov pre priemyselné aplikácie so zameraním na potravinárstvo a realizácia inovačných opatrení
PANARA, s.r.o.
468 990,68 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14.
November
2023
Vodozádržné opatrenia ako podpora zlepšenia klímy v meste Strážske
Mesto Strážske
299 569,90 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
14.
November
2023
Polder Čechy
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
735 083,82 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
14.
November
2023
Kompostáreň v obci Toporec
Obec Toporec
278 335,35 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
14.
November
2023
Zateplenie a riešenie vegetačnej strechy MŠ Haburská č. 6
Mestská časť Bratislava-Ružinov
153 193,43 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
14.
November
2023
ASM/Zajednica Srpskih Opština, between expectations and reality
Organization for economic and social projects
8 750,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
14.
November
2023
Modernizácia strojoveho parku v rámci žívočístnej výroby PD Bobot - Horňany
Poľnohospodárske družstvo Bobot-Horňany
45 742,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
November
2023
Technologická obnova skleníka
Ing. Gabriela Lauro Osztényi
30 080,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
November
2023
Pomoc na začatie podnikania pre firmu RF-AGROBA s.r.o.
RF-AGROBA s. r. o.
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
November
2023
Stroje do živočíšnej výroby
Roľnícke družstvo podielníkov
207 187,36 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
November
2023
Sebestačná rodinná farma na Kopaniciach
ML AGRO, s. r. o.
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
November
2023
Rozvoj farmy DC Ranč Čičmany
Miroslav Drobec
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
November
2023
Podpora a rozvoj poľnohospodárskeho podniku SHR Martin Sabolík
Martin Sabolík
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra