Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
13.
Január
2023
Technické vybavenie pre špeciálnu rastlinnú výrobu - Traktorový náves s výtlačnou stenou
Poľnohospodárske družstvo Trnava
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Január
2023
Podpora investície v rámci živočíšnej výroby spoločnosti ROTAX-ARCH spol. s r.o.
ROTAX-ARCH spol. s r.o.
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Január
2023
PODPORA NA INVESTÍCIE DO POĽNOHOSPODÁRSKYCH PODNIKOV - AGROREGIÓN, a.s.
AGROREGIÓN, a.s.
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Január
2023
Modernizácia strojového vybavenia firmy Martin Gladiš obstaraním inovatívneho kolesového traktora
Martin Gladiš SHR
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Január
2023
Investícia do rozvoja lesného podniku – VKB real, s.r.o.
VKB real, s.r.o..
194 617,30 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Obstaranie inteligentnej robotickej lakovacej linky v spoločnosti MINTAL s. r. o.
MINTAL s.r.o.
178 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
Január
2023
EFFECO - Cirkulárne riešenie pre bioodpad, energiu, pôdu a poľnohospodárstvo
Zdroje Zeme a. s.
2 461 375,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
Január
2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/40/2020
Spoločnosť komunitných centier, o.z. Smreková 14863/15A, 974 05 Banská Bystrica - Rakytovce
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, 813 30 Bratislava
12.
Január
2023
Podpora investície v rámci živočíšnej výroby spoločnosti M.O.R.-faktoring, s.r.o.
M.O.R.-faktoring, s.r.o.
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Obstaranie teleskopického nakladača
Bezovec - Poľnohospodárske družstvo
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Nákup techniky pre živočíšnu výrobu - AGROSLUŽBY Svidník, s.r.o.
AGROSLUŽBY Svidník, s.r.o.
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Investície do ŽV - obstaranie poľnohospodárskej techniky
KANTY s.r.o.
41 860,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Investície do strojového vybavenia samostatne hospodáriaceho roľníka
Ing. Lucia Račeková
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Rekonštrukcia a zmena účelu objektu pre zvýšenie produkcie dojníc
Ing. Lucia Hredzáková
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Zaobstaranie škrabky na likvidáciu hľuzových produktov, sklápača na paletové boxy a prijímacieho košíka
Imrich Csápai
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Investície do ŠRV v podniku GREEN POINT, spol. s r.o.
GREEN POINT, spol. s r. o.
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Modernizácia farmy Beata Vrlíková
Beata Vrlíková
24 986,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Modernizácia liniek na zber krmovín, uskladnenie a manipuláciu s krmivami, stelivami a hnojivami pre potreby živočíšnej výroby v AT AGROTURIEC, spol. s r.o.
AT AGROTURIEC, spol. s r.o.
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Podpora na investície do poľnohospodárskeho podniku - MESZ - AGRO s.r.o.
MESZ-AGRO s.r.o.
26 611,16 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2023
Modernizácia liniek na zber krmovín, uskladnenie a manipuláciu s krmivami, stelivami a hnojivami pre potreby živočíšnej výroby v AT ABOV, spol. s r.o.
AT ABOV, spol. s.r.o.
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra