Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
15.
November
2023
Modernizácia strojno-technologických liniek v špeciálnej RV v PD DEVIO
Poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady
572 150,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
November
2023
Nová včelia farma - Katarína Apová
Katarína Apová
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
November
2023
Zlepšenie podmienok chovu včiel v obci Sihelné
Vladimír Bielak
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
November
2023
Obnova poľnohospodárskej činnosti a generačná výmena v malej obci na Východnom Slovensku
Marek Baran
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
November
2023
Podpora a rozvoj poľnohospodárskeho podniku SHR Dávid Malačina
Dávid Malačina
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
November
2023
Zabezpečenie chodu MAS a animačných aktivít
Občianske združenie "Partnerstvo pre región"
74 144,27 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
November
2023
Zavedenie oplôtkového pasenia ako zlepšenie ochrany pred predátormi a zlepšenie využitia pastvín
Farma Milko s.r.o.
9 561,75 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
November
2023
Obstaranie traktora NUenergy, s.r.o.
NUenergy, s.r.o.
37 972,51 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
November
2023
Modernizácia strechy maštale HD v Medzanoch
Agrofarma - K, s.r.o.
56 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
November
2023
Vybavenie pre živočíšnu výrobu
Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička
56 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
November
2023
Traktor s digitálnou technológiou Tatralam Slovakia s.r.o.
Tatralam Slovakia s.r.o.
55 717,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
November
2023
Investície do ŽV - Ing. Peter Hradiský - HAMSTRA
Ing. Peter Hradiský - HAMSTRA
55 268,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
November
2023
Inštalácia fotovoltaického zariadenia Ján Kubík KUBIK INTERIÉR
Ján Kubík KUBIK INTERIÉR
33 524,20 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
15.
November
2023
Investícia do strojového vybavenia farmy František Rindoš
František Rindoš
46 092,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
November
2023
Obstaranie teleskopického manipulátora
Agrofarma Turiec, s.r.o.
37 981,99 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
November
2023
Modernizácia strojového parku v rámci ŽV PD Veľké Ludince
Poľnohospodárske družstvo Veľké Ludince
40 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
November
2023
Obstaranie fotovoltaickej elektrárne (Uskutočnenie stavebnej úpravy: umiestnenie FVZ- fotovoltické zariadenie)
VENITECH INTERNATIONAL, s.r.o.
31 770,40 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
15.
November
2023
Obstaranie kolesového traktora s čelným nakladačom vybavený digitálnymi prvkami
Peter Schavel SCHAVEL RANCH
32 036,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
November
2023
Výsadba sadov drobného ovocia
SLOVBERRY, s.r.o.
198 519,30 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
November
2023
Modernizácia objektov farmy hovädzieho dobytka Dunajský Klátov
ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK, spol. s r.o.
1 400 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra