Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
17.
Máj
2024
Rozvoj občianskej a poznávacej infraštruktúry v Lesoch Mesta Spišská Belá s. r. o.
Lesy Mesta Spišská Belá s. r. o.
99 290,61 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Máj
2024
Poznávacia infraštruktúra v lesnom ekosystéme CHVU Čergov – Hradisko
Dobrovoľné združenie občanov HRADISKO o.z.
80 635,45 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Máj
2024
Oko mesta Medzev
Mestský podnik lesov Medzev, spoločnosť s ručením obmedzeným
276 104,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Máj
2024
Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v obci Krivá
Obec Krivá
889 541,19 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Máj
2024
Zvýšenie kapacity a podpora inkluzívneho vzdelávania materskej školy v obci Bitarová
Obec Bitarová
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
16.
Máj
2024
Rekonštrukcia technického diela Blajzloch
Pozemkové spoločenstvo Bývalý urbariát Hrabušice
74 217,84 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Máj
2024
Poznávacia infraštruktúra v lesnom ekosystéme Štefana Grenčíka
Štefan Grenčík
251 594,07 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Máj
2024
Poznávacia infraštruktúra v lesnom ekosystéme Urbárskej obce Krasňany
Urbárska obec - pozemkové spoločenstvo Krasňany
34 918,01 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Máj
2024
Investície do ŠRV v podniku AGROTOP Topoľníky, a.s.
AGROTOP Topoľníky a.s.
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Máj
2024
Investície do zvýšenia kvality produkcie viniča - PD Svodín
Poľnohospodárske družstvo Svodín
18 795,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Máj
2024
Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe
Geografický ústav SAV, v.v.i.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
16.
Máj
2024
DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
178 169,04 € nenávratná MŽP
16.
Máj
2024
Podpora na chod MAS Partnerstvo BACHUREŇ a animačné aktivity
Partnerstvo BACHUREŇ, o.z.
111 640,61 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Máj
2024
Výstavba amfiteátra v obci Ratka
Obec Ratka
11 956,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Máj
2024
Vodozádržné opatrenia RTVS Bratislava
Rozhlas a televízia Slovenska
66 805,79 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
15.
Máj
2024
Environmentálne klzné vrstvy pre extrémne tribologické aplikácie
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
15.
Máj
2024
Projekt výstavby vodného diela na potoku Tračov
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik
203 939,48 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Máj
2024
Projekt budovania prehrádzok v oblasti Levočských vrchov
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik
497 012,48 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Máj
2024
Košice - požiarna nádrž Čermeľ
Mestské lesy Košice a.s.
68 215,16 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Máj
2024
Košice - požiarna nádrž Kamenný potok
Mestské lesy Košice a.s.
131 668,49 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra