Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
14.
September
2023
Lokálny zdroj - fotovoltaické zariadenie 95 kW Ability
ABILITY, s.r.o.
46 705,77 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
September
2023
Fleximodo - modulárne, vysoko presné a nákladovo efektívne IoT riešenie pre udržateľné a efektívne parkovanie na ulici, znižujúce premávku, znečistenie a CO2 pre mestá.
GOSPACE Tech s. r. o.
848 487,50 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13.
September
2023
Inteligentné riešenia výroby obuvi v spoločnosti RIALTO s r.o.
LOWA PRODUCTION s. r. o.
350 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13.
September
2023
Spracovateľská hala s predajňa
HADO Investments, s. r. o.
574 544,47 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
September
2023
Investícia do vinárskeho priemyslu s obstaraním strojov na výrobu akostných a prívlastkových vín
BECSE BOR s.r.o.
14 170,33 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
September
2023
Financovanie prevádzkových nákladov MASd BBGMP 3
Banskobystrický geomontánny park
107 971,81 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
September
2023
Prevádzkové náklady MAS Tekov - Hont spojené s riadením uskutočňovania stratégií CLLD
Občianske združenie Tekov-Hont
181 597,94 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
September
2023
Rekonštrukcia chodníka v obci Sklené Teplice
Obec Sklené Teplice
24 992,57 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
September
2023
Fotovoltaické zariadenie na budove Základnej školy s materskou školou Nižné Ružbachy
Základná škola s materskou školou, Nižné Ružbachy 45
28 490,97 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
September
2023
Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov – Obec Kráľov Brod
Obec Kráľov Brod
32 490,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
September
2023
Modernizácia BPS TEKRO Nitra, s.r.o.
TEKRO Nitra, s.r.o.
879 120,00 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13.
September
2023
Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov – ELASTIK, spol. s r.o.
ELASTIK, spol. s r.o.
50 963,44 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
September
2023
Sustainable energy and potable water for Carpineni boarding school
Public association “Green City Lab Moldova”
9 950,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
12.
September
2023
Hotel P7, s.r.o. – podpora rozvoja podnikania
Hotel P7, s.r.o.
55 916,79 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
September
2023
Rozvoj podnikania v spoločnosti ONGRID, s.r.o.
ONGRID, s.r.o.
178 494,32 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
September
2023
Inovácia výrobného procesu 1. Deliace centrum, s. r. o.
1. Deliace centrum, s. r. o.
591 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
September
2023
Komunitné centrum v obci Jarabina
Obec Jarabina
244 180,76 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12.
September
2023
Financovanie miezd pre OP EVS - III.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
1 297 000,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12.
September
2023
Modernizácia výrobne kŕmných zmesí a obilných síl
Liaharenský podnik Nitra, a.s.
495 945,41 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
September
2023
Odborné poradenstvo poľnohospodárskym subjektom
Mapagro, s. r. o.
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra