Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
September
2021
Výstavba komunitného centra v obci Hranovnica
Obec Hranovnica
295 269,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
6.
September
2021
Transformácia populačného vývoja na Slovensku v regionálnom pohľade od konca 19. do polovice 20. storočia
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
142 794,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
6.
September
2021
Dizajn nových antituberkulóznych látok pomocou výpočtových metód a ich experimentálna evaluácia
Chemický ústav SAV
176 616,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
6.
September
2021
Aktuálne kultúrotvorné, identifikačné a revitalizačné procesy v prostredí etnických minorít: Slováci v Argentíne a Kanade
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
185 298,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
6.
September
2021
Nano-optical probes and sensors integrated on optical fiber
Žilinská univerzita v Žiline
228 740,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
6.
September
2021
Aplikácia moderných výkonových tranzistorov na báze široko pásmových polovodičov a analýza ich spoľahlivosť
NanoDesign, s.r.o.
236 774,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
6.
September
2021
Imobilizácia a koimobilizácia viabilných celobunkových biokatalyzátorov s enzýmovými kaskádami pre produkciu chemických špecialít, vývoj metód ich charakterizácie a bioreaktorové inžinierstvo
Chemický ústav SAV
236 712,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
6.
September
2021
Inovatívne prístupy pri obnove funkčných povrchov laserovým naváraním
Technická univerzita v Košiciach
234 896,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
6.
September
2021
Výskum a vývoj pokročilých organických materiálov a štruktúr pre prípravu senzorov plynov pomocou technológie inkjet tlače
Slovenská technická univerzita v Bratislave
236 784,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
6.
September
2021
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti FG PROTECH spol. s r.o. vo fáze rozvoja, zavedením inovatívnej technológie
FG PROTECH, s.r.o.
190 414,20 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
September
2021
Vývoj unikátneho produktu smart mini hybridného tepelného čerpadla ako súčasť inovačnej expanzie spoločnosti ETOP ALTERNATIVE ENERGY, s.r.o.
ETOP ALTERNATIVE ENERGY, s. r. o.
659 035,96 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
September
2021
"Výstavba kompostárne v meste Zlaté Moravce“
Mesto Zlaté Moravce
1 985 216,24 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia
6.
September
2021
ITAPA vo Východnom partnerstve
Direct Impact, s.r.o
9 940,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
6.
September
2021
Podpora rozvoja podnikania spoločnosti TANAWA, s.r.o. a spolupráce so strednou odbornou školou
TANAWA, s.r.o.
199 695,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
September
2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/217/2017(0950/2017-D3)
Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina Školská 49, 010 04 Žilina
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy. výskumu a športu SR
6.
September
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/214/2017 (0933/2017-D2)
Základná škola Ulica 8. mája 640/39, 089 01 Svidník 8. mája 640/39, 089 01 Svidník
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy. výskumu a športu SR
6.
September
2021
Zberný dvor v obci Hrnčiarske Zalužany
Obec Hrnčiarske Zalužany
526 698,34 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia
6.
September
2021
Výskum a vývoj nových procesov získavania prchavých aróma aktívnych zlúčenín z biotechnologického média
Univerzita Komenského v Bratislave
180 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
6.
September
2021
Nanoštrukturované, funkčne navrstvené a bio-inšpirované 3D iplantáty na báze titánu
Ústav anorganickej chémie SAV
236 810,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
6.
September
2021
Príprava progresívnych nízkorozmerných magnetických materiálov pre senzory a spintroniku
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
186 616,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja