Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
27.
Júl
2022
Zamestnanie UoZ v okrese Bardejov
Bardejovská pekáreň s.r.o.
191 331,38 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27.
Júl
2022
Podpora zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti GASTROPOL s.r.o.
GASTROPOL s. r. o.
73 521,46 € nenávratná ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27.
Júl
2022
Cloud-IT inovuje a vytvára pracovné miesta na východe Slovenska
Cloud-IT s. r. o.
167 056,45 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27.
Júl
2022
Podpora pracovných miest v MANDALA Slovakia a.s.
MANDALA Slovakia a.s.
46 675,03 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27.
Júl
2022
Novovytvorené pracovné miesta pre nezamestnaných
KZ Bardejov, s.r.o.
192 313,85 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27.
Júl
2022
Inovácia výrobného procesu ŽILMONT, s.r.o.
ŽILMONT, s.r.o.
111 540,66 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27.
Júl
2022
Podporované zamestnávanie a optimalizácia služieb v politike práce v Gruzínsku II
TENENET o.z.
92 735,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
27.
Júl
2022
Život v pohybe v okrese Snina
Stanislav Stebila-FITNESS
54 668,51 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26.
Júl
2022
Zlepšenie prístupu k pitnej vode v obci Teplička - Vybudovanie automatických výdajných miest
Obec Teplička
30 056,81 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
26.
Júl
2022
Zamestnanosť s podporou pracovných miest v spoločnosti SKILLS Consulting, s.r.o.
SKILLS Consulting, s.r.o.
186 564,93 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
26.
Júl
2022
Bátka - kanalizácia II. etapa
Obec Bátka
1 171 420,83 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
26.
Júl
2022
Podpora nových pracovných miest v STARDUST TRADING, s.r.o.
STARDUST TRADING, s.r.o.
38 013,53 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
26.
Júl
2022
Podpora pracovných miest v spoločnosti SKAT
SKAT s. r. o.
81 116,97 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
26.
Júl
2022
Výstavba zberného dvora a stojísk v obci Petrovany
Obec Petrovany
173 672,16 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
26.
Júl
2022
Rozvoj reštauračných služieb pod Divínom
LUKTOM s.r.o.
193 979,52 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
26.
Júl
2022
Zvýšenie zamestnanosti v spoločnosti Vladimír Lukačišín - LUJAL
Vladimír Lukačišin - LUJAL
38 013,53 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
26.
Júl
2022
Podpora pracovných miest Astenn, s.r.o.
ASTENN s.r.o.
196 414,28 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
26.
Júl
2022
Podpora zamestnanosti v 3pple s.r.o.
3pple s.r.o.
48 503,67 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
26.
Júl
2022
Zvýšenie zamestnanosti pomocou zvýšenia kapacít práškovej lakovne
Ing. Zdenko Brtáň - Solutions 4U
50 331,51 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
26.
Júl
2022
Zvýšenie zamestnanosti v TSK prostredníctvom nových pracovných miest v MACHINERY SOLUTIONS s. r. o.
BASTA MACHINES s. r. o.
50 216,99 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky