Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
4.
November
2022
„Modernizácia detského ihriska“
Obec Horná Seč
16 523,64 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
November
2022
„Prístrešky pre cestujúcu verejnosť“
Obec Stará Kremnička
20 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
November
2022
„Športovo-rekreačný areál obce Korejovce“
Obec Korejovce
15 267,19 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
November
2022
„Oživenie územia MAS Žiar.“
Žiar
33 252,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
November
2022
„Rekonštrukcia chodníka v obci Vozokany“
Obec Vozokany
41 432,89 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
November
2022
„Dom smútku – stavebné úpravy“
Obec Hrčeľ
27 121,74 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
November
2022
„Multifunkčné ihrisko 22 x 11 v obci Dúbravica“
Obec Dúbravica
40 499,11 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
November
2022
„Multifunkčné ihrisko 25 x 15 m v obci Oravce“
Obec Oravce
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
November
2022
Geologický prieskum vybraných environmentálnych záťaží 4 - ŠGÚDŠ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
1 470 123,42 € nenávratná MŽP SR
3.
November
2022
Zlepšenie bývania v meste Zlaté Moravce
mesto Zlaté Moravce
1 164 872,22 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3.
November
2022
Nové prístupy k regulácii elektronických komunikácií
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
1 399 608,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3.
November
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/150/2020
Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, 813 30 Bratislava
3.
November
2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/39/2019
Základná škola Ladislava Balleka, Ul. E. B. Lukáča 6, Šahy Ul. E. B. Lukáča 6, 936 01 Šahy
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, 813 30 Bratislava
3.
November
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/70/2020
Stredná odborná škola elektrotechnická J. Kollára 536/1, 033 15 Liptovský Hrádok
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, 813 30 Bratislava
3.
November
2022
Výstavba chodníka a rekonštrukcia vrstiev vozovky miestnych komunikácií v obci Hrhov
Obec Hrhov
119 098,24 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
2.
November
2022
Zvyšovanie technologickej a inovačnej úrovne v spoločnosti KRAJN s.r.o.
KRAJN s.r.o.
221 668,50 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2.
November
2022
Budovanie vodozádržných opatrení v meste Leopoldov
Mesto Leopoldov
78 058,63 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2.
November
2022
Výstavba novej budovy materskej školy/elokovaného pracoviska
Obec Jakubany
530 402,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
2.
November
2022
Prestupné bývanie v obci Zborov
obec Zborov
1 592 543,80 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
2.
November
2022
Financovanie výdavkov zamestnancov ÚV SR vykonávajúcich podporné činnosti pre potreby subjektov zapojených do EŠIF na rok 2022
Úrad vlády Slovenskej republiky
23 115,92 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky