Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
1.
Júl
2024
KOREŇOVÁ ČISTIČKA ODPADOVÝCH VÔD
Obec Kamenné Kosihy
433 234,35 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
MECHANICKO-BIOLOGICKÁ ČOV V OBCI ČERVENÝ HRÁDOK
Obec Červený Hrádok
250 155,88 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
ČOV na zvoz žumpových vôd Sazdice
Obec Sazdice
269 417,30 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
POTOK - ODKANALIZOVANIE OBCE – 1. etapa
Bešeňová – Potok, združenie obcí
971 313,14 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
Investície do infraštruktúr malých rozmerov – vodovod a splašková kanalizácia v obci Bobrovník
Obec Bobrovník
750 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
Rozšírenie inžinierskych sietí a výmena technologického vybavenia ČOV v obci Svätý Kríž
Obec Svätý Kríž
750 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
Chodník pri ceste III/1225 - Ivanovce
Obec Ivanovce
15 687,37 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
28.
Jún
2024
Zberný dvor
Obec Župkov
480 830,57 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
28.
Jún
2024
Zvýšenie kapacity v MŠ Jakubany
Obec Jakubany
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
28.
Jún
2024
Dedinka Vinpera Radošovce - domčeky
Ing. Rastislav Ňukovič
0,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
28.
Jún
2024
Investícia do postrekovača s precíznou aplikáciou hnojív a substrátov
AGRORENT a.s
198 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
28.
Jún
2024
Opatrenia pre zlepšenie životaschopnosti lesov v pozemkovom spoločenstve – Majitelia pôdy – pozemkové spoločenstvo Smrečany na obdobie 2020 – 2022
Majitelia pôdy – pozemkové spoločenstvo Smrečany
10 361,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
28.
Jún
2024
Sanácia environmentálnej záťaže na lokalite NM (013) Stará Turá - skládka KO Drahý vrch (SK/EZ/NM/535) - druhá fáza
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5 533 425,61 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
27.
Jún
2024
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Kojatice
Obec Kojatice
341 304,14 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
27.
Jún
2024
Vytvorenie novej triedy materskej školy
Cirkevná základná škola s materskou školou Jána Krstiteľa
17 421,78 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
27.
Jún
2024
Rekonštrukcia objektu amfiteátra na Podpolianskom námestí v Hriňovej
Mesto Hriňová
0,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
Jún
2024
VÍNO MRVA & STANKO - Investície EURI
VÍNO MRVA & STANKO, a.s.
605 479,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Jún
2024
Prístavba a prestavba objektu na penzión
REALTHERM Slovakia s.r.o.
198 916,76 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26.
Jún
2024
Energetická optimalizácia a modernizácia čistiacej linky a vozového parku v spoločnosti Mlyn Kolárovo, a. s.
Mlyn Kolárovo, a. s.
1 471 986,75 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Jún
2024
Investícia do traktora s nakladačom
Kresfarma s.r.o.
34 095,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra