Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
Apríl
2018
Zkvalitnění technického vzdělávání formou praktické přípravy vycházející z reálných potřeb trhu práce
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
307 802,40 € nenávratná MPRV SR
6.
Apríl
2018
Výstavba chodníkov v obci Orešany
Obec Orešany
95 951,29 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Apríl
2018
Výstavba chodníka v obci Hankovce – 2.etapa
Obec Hankovce
99 993,62 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Apríl
2018
Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Silica
Obec Silica
22 745,38 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Apríl
2018
Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Krušetnica
Obec Krušetnica
26 441,77 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Apríl
2018
Úprava verejných priestranstiev - Píla
Obec Píla
28 754,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Apríl
2018
Výstavba a modernizácia odvodňovacích systémov v obci Vlky
Obec Vlky
36 784,84 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Apríl
2018
Investície do živočíšnej výroby KEĽO A SYNOVIA, s r. o.
KEĽO A SYNOVIA, s. r. o.
90 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Apríl
2018
Modernizácia technologického vybavenia živočíšnej výroby
AGRODREV Dobšiná, s.r.o.
28 800,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Apríl
2018
Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (1) – časť 4 (Košice, Poproč, Humenné)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7 051 427,37 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
Apríl
2018
Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (1) – časť 6 (Sliač letisko produktovod)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2 665 150,52 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
Apríl
2018
Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (1) – časť 7 (Brezno, Zlaté Moravce)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7 761 359,89 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
Apríl
2018
Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (1) – časť 3 (Spišská Nová Ves, Prešov)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6 423 835,69 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
Apríl
2018
Plnenie úloh orgánu auditu v rámci OP Rybné hospodárstvo
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
20 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Apríl
2018
Úprava verejných priestranstiev v obci Viničky
Obec Viničky
92 678,13 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Apríl
2018
Databáza 3D objektov vo vysokom rozlíšení
Garsius, s.r.o.
199 999,59 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
Apríl
2018
Dúbravy – výstavba odvodňovacieho kanála pre odvedenie dažďovej vody
Obec Dúbravy
47 125,62 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Apríl
2018
Spoločná ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva obcí Nová Bystrica a Rajcza
Obec Nová Bystrica
59 094,64 € nenávratná MPRV SR
6.
Apríl
2018
Verejný vodovod III. etapa
Obec Proč
137 739,54 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Apríl
2018
Výstavba chodníkov a parkovísk
Obec Krušetnica
72 319,01 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra