Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
31.
Júl
2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Ptičie
Obec Ptičie
35 802,19 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Júl
2018
Rekonštrukcia miestnych chodníkov v obci Hatalov
Obec Hatalov
99 152,25 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Júl
2018
Prestavba objektu na komunitné centrum v Kokave nad Rimavicou
Kultúrno-výchovné občianske združenie Láčho drom
160 723,81 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31.
Júl
2018
Rozšírenie vodovodu v obci Horný Lieskov – Časť-Sedlište- Niva
Obec Horný Lieskov
89 579,41 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Júl
2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov Obchodná a Družstevná ulica v obci Závada
Obec Závada
95 540,25 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Júl
2018
Rekonštrukcia MK - Mládzovo
Obec Mládzovo
34 380,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Júl
2018
Rekonštrukcia pešej lávky a výstavba parkoviska v obci Malé Chyndice
Obec Malé Chyndice
74 340,87 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Júl
2018
Rekonštrukcia chodníkov v obci Ľubiša
Obec Ľubiša
93 786,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Júl
2018
Výstavba chodníka v obci Hankovce – 2.etapa
Obec Hankovce
99 993,62 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Júl
2018
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti M T J interiér, s.r.o.
M T J interiér, s.r.o.
172 785,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
30.
Júl
2018
Stavebné úpravy na zriadenie komunitného centra
Obec Bátorove Kosihy
215 420,42 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
30.
Júl
2018
Komunitné centrum Podsadek – zmena dokončenej stavby
Mesto Stará Ľubovňa
257 493,47 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
30.
Júl
2018
Technické zabezpečenie vysledovateľnosti produktov rybolovu a akvakultúry.
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
127 116,54 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Júl
2018
Zavedenie pestovania makadamií do Etiópie ako nový zdroj príjmu pre malých farmárov
Ten Senses s. r. o.
47 524,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
30.
Júl
2018
Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia MŠ Jarovce
Bratislava – mestská časť Jarovce
384 898,37 € nenávratná MPRV SR
30.
Júl
2018
International Bee Station - Slovakian Crew
Macedonian Honey
3 750,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
30.
Júl
2018
Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Vígľaš
Obec Vígľaš
211 577,10 € nenávratná MPRV SR
30.
Júl
2018
Education Center and Summer Camp for Disadvantages Children
Zakarpatskiy Blagodiynyi Fonbd “Zhyttya i Nadiia
5 890,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
30.
Júl
2018
Rekonštrukcia a modernizácia miestnej komunikácie a jej prepojenie medzi vidiekom a širšou dopravnou sieťou Nemčiňany
Obec Nemčiňany
66 313,08 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Júl
2018
Zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry – SALATÍN, s.r.o., Partizánska Ľupča
SALATÍN, s.r.o.
891 096,97 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra