Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
4.
December
2018
Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy LAK SERVIS PREŠOV, s.r.o.
LAK SERVIS PREŠOV, s. r. o.
121 265,33 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
4.
December
2018
Úprava spevnených plôch na a pri cintoríne v obci Terany
Obec Terany
84 746,89 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
December
2018
Rekonštrukcia zdroja tepla a stavebné úpravy ZŠ Beňuš
Obec Beňuš
293 039,18 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
4.
December
2018
Rekonštrukcia a prístavba k hotelu „Národný dom Topoľčianky“
FUN club, s.r.o.
1 350 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
December
2018
REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU A OKOLIA V OBCI VLACHOVO
Obec Vlachovo
103 932,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
December
2018
HUNTINGO
HUNTSEASON s.r.o.
132 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
4.
December
2018
Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov v obci Šambron
Obec Šambron
92 104,13 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
December
2018
Rekonštrukcia domu smútku v obci Veľké Dravce
Obec Veľké Dravce
116 667,84 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
December
2018
Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk na SPŠJM
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
463 311,67 € nenávratná MPRV SR
4.
December
2018
Celoživotné vzdelávanie pre rozvoj vidieka a služieb
Stredná odborná škola
1 134 135,60 € nenávratná MPRV SR
4.
December
2018
Rekonštrukcia kotolne v ZŠ a MŠ v obci Hubová na biomasu
Obec Hubová
158 423,78 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
4.
December
2018
Technológia pre zhodnocovanie BRO
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
219 751,58 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej Republiky
4.
December
2018
Kórejsko-Sloenská spolupráca pre manažment kvality ovzdušia v mestách - zameraná na monitorovanie a modelovanie kvality ovzdušia v mestách
Slovenský hydrometeorologický ústav
8 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4.
December
2018
Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti LIGNA, s.r.o.
LIGNA, s.r.o.
191 927,91 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
4.
December
2018
Research for GaN technologies, devices, packages and applications to address the challenges of the future GaN roadmap
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4.
December
2018
Investícia do spracovateľských kapacít – POĽNONÁKUP LIPTOV a.s.
POĽNONÁKUP LIPTOV a.s.
123 645,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
December
2018
Rekonštrukcia maštale
Roľnícke družstvo podielnikov
60 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
December
2018
Poruchy autistického spektra z pohľadu genotypovo - fenotypových korelácií
Univerzita Komenského v Bratisiave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4.
December
2018
Kompenzácia strát na zvieratách a zlikvidovaných zariadeniach na chov zvierat, ktoré vznikli v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení.
Justín Jakubek
1 302,00 € nenávratná MPRV SR
4.
December
2018
Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy, OSTPOL Slovakia s.r.o.
OSTPOL SLOVAKIA s.r.o.
176 171,89 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky