Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
9.
Október
2018
Analýza multidimenzionálnej podoby trans- a post-humanizmu
Univerzita sv. Cyrila a IVIetoda v Trnave
210 923,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
9.
Október
2018
Kultúrny produkt regionálneho múzea v kontexte objektívnej spoločenskej potreby: Život v totalite v rokoch 1939-1945
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
140 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
9.
Október
2018
Urgentné počítanie pre Exascale dáta
Ústav informatiky SAV
200 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
9.
Október
2018
Ľudsko-právne a etické aspekty kybernetickej bezpečnosti
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
209 708,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
9.
Október
2018
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Detect s.r.o. pomocou nových inovatívnych služieb
Detect s. r. o.
149 279,03 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
Október
2018
Nákup vysokoenvironmentálnych nízkopodlažných autobusov MHD v DPMK, a. s.
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
6 735 916,00 € nenávratná MPRV SR
9.
Október
2018
Sanácia skládky odpadu v obci Moravské Lieskové
Obec Moravské Lieskové
50 908,40 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
9.
Október
2018
Hot water connection for the kitchen
St. Philip Neri Primary School - Joska
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
9.
Október
2018
Computers for St. Brigid´s Girls
St. Brigid´s Girls High School Kiminini
3 254,23 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
9.
Október
2018
Rekonštrukcia Materskej školy – Malý Slavkov
Obec Malý Slavkov
302 579,20 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
8.
Október
2018
Zavedenie inovatívnych výrobných postupov v spoločnosti MARPIN, s.r.o.
MARPIN, s.r.o.
185 300,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
8.
Október
2018
Zvýšenie konkurencieschopnosti, podpora rastu a posilnenia inovačného potenciálu spoločnosti SLOVARM, a.s.
SLOVARM, a.s.
110 671,87 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
8.
Október
2018
Podpora kreatívnych riešení spoločnosti AXON PRO, s.r.o.
AXON PRO, s.r.o.
198 993,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
8.
Október
2018
Obstaranie kompostérov pre obyvateľov Šamorína
Mesto Šamorín
189 810,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
8.
Október
2018
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu v meste Rajec
Mesto Rajec
101 095,20 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
8.
Október
2018
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním
Obec Svrčinovec
104 214,05 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
8.
Október
2018
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním
Obec Skalité
156 845,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
8.
Október
2018
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Mikroregióne obcí ROŇAVA
Mikroregión obcí ROŇAVA – združenie obcí
189 938,25 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
8.
Október
2018
,,Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Veľký Šariš“
Mesto Veľký Šariš
188 895,34 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
8.
Október
2018
Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Mikroregiónu Údolie Čebovského potoka
Mikroregión Údolie Čebovského potoka – združenie obcí
180 112,21 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia