Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
12.
Január
2018
Maximalizácia úžitku interných zdrojov v regiónoch Stredného Považia a Hornej Nitry
Bánovská regionálna rozvojová agentúra
20 474,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
12.
Január
2018
Kontinuálny rozvoj okresu Lučenec, s dopadom na rozvoj ľudských zdrojov, zvyšovanie zamestnanosti, rozvoj hospodárstva, pôdohospodárstva a rozvoj vidieka
Agentúra pre rozvoj južného Slovenska
33 026,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
12.
Január
2018
Banskobystrický geopark - produkt regionálneho rozvoja
Banskobystrický geomontánny park
20 000,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
12.
Január
2018
Akčný plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Medzilaborce
Mesto Medzilaborce
38 034,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
12.
Január
2018
Rozvoj Podunajska 2017
Regionálna rozvojová agentúra Komárno
23 646,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
12.
Január
2018
Dopady zmeny klímy na turistickú destináciu Národný park Slovenský raj - ohrozenia a príležitosti pre pracovné miesta v cestovnom ruchu (TURADAPT)
Karpatský rozvojový inštitút
25 839,43 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
12.
Január
2018
Geopark - nástroj podpory regionálneho rozvoja a turizmu
Nezisková organizácia Barbora
21 949,60 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
12.
Január
2018
Metodická podpora pri implementácií pilotného nástroja Nitrianskeho samosprávneho kraja za účelom zvyšovania sebestačnosti a konkurencieschopnosti regiónu, podpory miestnej komunity a zvyšovania zamestnanosti
Regionálna rozvojová agentúra Nitra
27 231,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
12.
Január
2018
Aktivity na podporu regionálneho rozvoja v regióne Oravy a Liptova v roku 2017
Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER
26 659,80 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
12.
Január
2018
"Rozšírenie spolupráce organizácií v regióne Záhorie prostredníctvom procesu Duálneho vzdelávania s cieľom posilnenia existujúcich podnikateľských subjektov" - RODUPEX
Regionálna rozvojová agentúra Záhorie so sídlom v Malackách
34 795,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
12.
Január
2018
Rozvojové aktivity pre okres Nové Zámky
Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO
35 015,96 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
12.
Január
2018
Rozvojový koncept pre trvaloudržateľnú ochranu a ekonomické využitie prírodných a kultúrnych hodnôt regiónu Snina
Aevis n.o.
37 984,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
12.
Január
2018
ROZVOJ STREDNÉHO POIPLIA
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
20 339,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
12.
Január
2018
Podpora regionálneho rozvoja v menejrozvinutom okrese Kežmarok
RRA Horný Spiš
38 521,40 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
12.
Január
2018
Podpora regionálneho rozvoja v území pôsobnosti agentúry RRA ISTER
Regionálna rozvojová agentúra ISTER
30 597,50 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
12.
Január
2018
Zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste Žiar nad Hronom
Mesto Žiar nad Hronom
625 211,90 € nenávratná MPRV SR
11.
Január
2018
Triedený zber komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
Mestský podnik Dudince s.r.o.
881 306,33 € nenávratná MŽP SR
11.
Január
2018
Výstavba zberného dvora v obci Žaškov
Obec Žaškov
347 245,13 € nenávratná MŽP SR
11.
Január
2018
Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T v regióne Horné Považie
Žilinský samosprávny kraj
511 337,82 € nenávratná MPRV SR
11.
Január
2018
Posilnenie konkurencieschopnosti podniku inováciou produktu spoločnosti speculator.eu s.r.o.
speculator.eu s.r.o.
199 999,71 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky