Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
4.
Jún
2018
„Rekonštrukcia komunikácií Bžany“
Obec Bžany
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Jún
2018
Rekonštrukcia miestnej a účelovej cesty Jastrabá
Obec Jastrabá
91 807,76 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Jún
2018
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy, Ul. S. H. Vajanského 5 v Michalovciach
Mesto Michalovce
681 754,99 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
4.
Jún
2018
Rekonštrukcia miestnej a účelovej cesty Jastrabá
Poľnohospodárske družstvo VINOHRADY Choňkovce
21 340,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Jún
2018
Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti BMZ a.s.
BMZ a.s.
123 057,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4.
Jún
2018
Zníženie energetickej náročnosti budovy Administratívno-spoločenského zariadenia v obci
Obec Vinica
154 504,72 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
4.
Jún
2018
Rekonštrukcia chodníkov v obci Fačkov
Obec Fačkov
75 927,49 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Jún
2018
Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov
Ekonomická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4.
Jún
2018
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Malý Cetín
Obec Malý Cetín
93 945,33 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Jún
2018
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Malé Raškovce
obec Malé Raškovce
70 548,25 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Jún
2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Selce
Obec Selce
99 074,03 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Jún
2018
Rozšírenie platnosti výpočtových štandardov pre návrh seizmicky odolných nádrží naplnených kvapalinou, z hľadiska bezpečnosti v JE a iných priemyselných oblastiach
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4.
Jún
2018
Miestna komunikácia v obci Zemplínske Kopčany
Obec Zemplínske Kopčany
78 863,70 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Jún
2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Krčava
Obec Krčava
98 803,26 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Jún
2018
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Dostojevského Bytča
Mesto Bytča
945 507,92 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
4.
Jún
2018
Financovanie prevádzkových nákladov MAS OZ Tekov-Hont spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD OZ Tekov-Hont
Občianske združenie Tekov-Hont
142 406,38 € nenávratná MPRV SR
4.
Jún
2018
Partnerstvo pre Horné Záhorie - chod MAS
Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.
97 769,32 € nenávratná MPRV SR
4.
Jún
2018
Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s implementáciou Stratégie CLLD Žiarska kotlina – jedna veľká rodina
Občianske združenie Žiarska kotlina
146 060,30 € nenávratná MPRV SR
4.
Jún
2018
Financovanie prevádzkových nákladov MAS Stredné Ponitrie
Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie
129 402,80 € nenávratná MPRV SR
4.
Jún
2018
Prevádzkové náklady MAS Naše Považie
Naše Považie
139 093,08 € nenávratná MPRV SR