Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
11.
Jún
2018
Amenities of Tserovani Ceramic School-Enterprise
Friends Club of Slovakia
4 813,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
11.
Jún
2018
Replacing the canteen old water system
Moldova Association of the Blind, NGO
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
11.
Jún
2018
Investície do živočíšnej výroby : Výstavba maštale - ovčína
Ing. Ivan Kohút
78 664,81 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Jún
2018
Eyeglasses for vulnerable people- Gagauzya
Homecare Association
7 150,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
11.
Jún
2018
Good water in every house
City Hall in the community of Saratenii Vechi
9 712,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
11.
Jún
2018
Multifunctional Students Library
State University “Uzhorod National University”
1 500,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
11.
Jún
2018
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obci Veľké Úľany
Obec Veľké Úľany
162 798,50 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
Jún
2018
Kompostéry pre obec Žitavany
Obec Žitavany
104 244,45 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
11.
Jún
2018
Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov ÚK a TÚV – OST 1, Službyt, s.r.o., Senica
Službyt spol. s r.o.
159 082,51 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
Jún
2018
Zateplenie a obnova obalových konštrukcií Obecného úradu s kultúrnym domom – Malý Horeš
Obec Malý Horeš
269 466,91 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
Jún
2018
Rekonštrukcia kravína na hospodárskom dvore Rožkovany
MARDUŇA, s.r.o.
74 729,32 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Jún
2018
Rekonštrukcia maštale
AGRO družstvo Lipany, družstvo
59 989,90 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Jún
2018
Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy PICKLES s.r.o. pomocou výstavby skladu kvasenej zeleniny a nákupom chladiarenského auta
PICKLES s.r.o.
208 515,92 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Jún
2018
Rozšírenie technológie pivovaru v spoločnosti ECOLUTION s.r.o. za účelom vzniku nových produktov
ECOLUTION s.r.o.
134 048,75 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
Jún
2018
Rekonštrukcia okruhov kotolní K4, K5 a K9, Sereď
Energetika Sereď, s.r.o.
2 397 806,85 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
Jún
2018
Obstaranie strojov do živočíšnej výroby
DUBRAVA GROUP, a.s.
59 968,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Jún
2018
Zníženie energetickej náročnosti a zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy – Prevádzkovo vzdelávacieho centra vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves
Obec Pečovská Nová Ves
87 073,04 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
Jún
2018
Zvýšenie efektívnosti v živočíšnej výrobe – PRI TROCH KAMEŇOCH
PRI TROCH KAMEŇOCH, družstvo
74 900,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Jún
2018
Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Muránska Dlhá Lúka
Obec Muránska Dlhá Lúka
95 765,13 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
11.
Jún
2018
Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Partizánske
Mesto Partizánske
47 882,56 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »