Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
11.
December
2018
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Vojčiciach
Obec Vojčice
246 822,27 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
December
2018
Rozšírenie kapacít MŠ Húskova - MČ Košice KVP stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov
Mesto Košice
182 572,07 € nenávratná MPRV SR
11.
December
2018
Implementácia Stratégie CLLD Podhoran
Občianske združenie Podhoran
352 031,58 € nenávratná MPRV SR
11.
December
2018
Zníženie energetickej náročnosti pekárne Jánovce
AGRAX, spol. s r.o.
156 194,52 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
December
2018
Zníženie energetickej náročnosti budovy Správy cintorína v meste Spišské Podhradie
Mesto Spišské Podhradie
303 133,35 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
December
2018
Výstavba odvodňovacích kanálov v obci Podhradík
Obec Podhradík
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
December
2018
Cesta II/511 Topoľčianky - Skýcov
Nitriansky samosprávny kraj
2 986 718,30 € nenávratná MPRV SR
10.
December
2018
Ekodvor Gabčíkovo - separovaný zber odpadu
Mesto Gabčíkovo
759 286,33 € nenávratná MŽP SR
10.
December
2018
Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Dolné Orešany
Obec Dolné Orešany
339 574,93 € nenávratná MŽP SR
10.
December
2018
Kombinovaná linka na spracovanie piliny procesom lisovania – modernizácia prísunu piliny
EkoPellets Slovakia, s.r.o.
217 419,40 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
10.
December
2018
Inovácia produktu firmy WEGA LH – významné zlepšenie produktu dochádzkovo-prístupového systému
WEGA LH, s.r.o.
180 374,81 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
10.
December
2018
Inovatívne riešenie pre kreatívne myslenie
MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s. r. o.
190 486,50 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
10.
December
2018
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti VALEUR, s.r.o. inováciou polygrafickej činnosti
VALEUR, s.r.o.
141 500,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
10.
December
2018
Kompostéry pre obec Trenčianske Jastrabie
obec Trenčianske Jastrabie
80 020,87 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
10.
December
2018
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti S-eko, s.r.o.
S-eko, s.r.o.
770 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
10.
December
2018
Posilnenie intervenčných kapacít Hasičského a záchranného zboru
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
19 510 114,90 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
10.
December
2018
Pozberová úprava obilia – PPD Kráľ
Poľnohospodárske podielnícke družstvo so sídlom v Králi
68 900,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
December
2018
Investícia do modernizácie strojového vybavenia a vybudovanie jednotky pozberovej úpravy
AGROFINANCE, s. r. o.
1 000 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
December
2018
Rodina bez cigariet 5. ročník
Rodina a spoločnosť
15 589,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
10.
December
2018
DROGY – Samovražda na splátky, dokumentárny film
Všetko pre zdravie, o.z.
27 300,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »