Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
15.
Január
2018
Prestavba charitného domu v Pezinku
Kapucíni na Slovensku, Župné námestie 10, 814 99 Bratislava
15 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2018
Závlahový systém futbalového ihriska
Obec Livinské Opatovce, Livinské Opatovce 86, 956 32 Livinské Opatovce
20 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2018
Inovačné aktivity v spoločnosti TORDEN s.r.o.
TORDEN s.r.o.
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
15.
Január
2018
Rekonštrukcia MŠ Oščadnica Ústredie 1579 - elokovanej triedy v miestnej časti Rovne 1492 - výmena okien a zateplenie
Obec Oščadnica, Nám. M. Bernáta 745, 023 01 Oščadnica
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2018
Vybudovanie detského ihriska pri materskej škole a rekonštrukcia vstupnej cesty k materskej škole
Obec Dvorianky, Lipová 79/1, 076 62 Dvorianky
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2018
Rekonštrukcia budovy ZŠ v obci Dvorianky
Gréckokatolícka Eparchia Košice, Dominikánske námestie 2/A, 043 43 Košice
15 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2018
Zabezpečenie sociálnych služieb v roku 2017 pre: POLONINY ZOS Stakčínska Roztoka
POLONINY n. o., Stakčínska Roztoka 23, 067 61 Stakčínska Roztoka
76 800,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2018
Zabezpečenie sociálnych služieb v roku 2017 pre: Alžbetin Dom zariadenie pre seniorov Senec
Alžbetin Dom o. z., 900 50 Kráľová pri Senci č. 87, P.O.Box č. 124, 903 01 Senec
80 640,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2018
Zabezpečenie sociálnych služieb v roku 2017 pre SVETLO Krupina, n.o.
SVETLO Krupina, n.o., 29. augusta 630/25, 963 01 Krupina
64 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2018
Zabezpečenie sociálnych služieb v roku 2017 pre: Zariadenie pre seniorov 53 760 € a Zariadenie opatrovateľskej služby 53 760 €
Nezisková organizácia Iris, Heydukova 14, 811 08 Bratislava
107 520,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2018
Zabezpečenie sociálnych služieb v roku 2017 pre: SENIORCENTRUM SVATEJ ALŽBETY n. o. Rozhanovce
SENIORCENTRUM SVÄTEJ ALŽBETY n. o., Ul. Slobody 439/26, 044 42 Rozhanovce
19 200,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2018
Zabezpečenie sociálnych služieb v roku 2017 pre: Denný stacionár Fintice
Obec Fintice, Grófske nádvorie 210/1, 082 16 Fintice
33 120,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2018
„Rozvoj existujúceho MSP – TECHNOCOLOR, s.r.o. prostredníctvom inovatívnej technológie“
TECHNOCOLOR, s.r.o.
75 438,49 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
Január
2018
Zabezpečenie sociálnych služieb v roku 2017 pre: Denný stacionár Lesenice
Obec Lesenice, Lesenice 221, 991 08 Lesenice
33 120,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2018
Zabezpečenie sociálnych služieb v roku 2017 pre: Zariadenie pre seniorov - Domov pokojnej staroby
Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
245 760,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2018
Výstavba oporného múru pri kostole Krista Kráľa v Golianove
Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Veľký Lapáš, Veľký Lapáš 259, 951 04 Veľký Lapáš
15 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2018
Rekonštrukcia budovy MŠ a ZŠ
Obec Michal na Ostrove, Michal na Ostrove 132, 930 35 Michal na Ostrove
15 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2018
Investície do živočíšnej výroby v Poľnohospodárskom družstve Paňovce
Poľnohospodárske družstvo Paňovce
21 802,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Január
2018
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti v oblasti spracovania tekvicových semien
Marta Kozárová
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
Január
2018
Prístavba prístrešku pred Domom smútku
Obec Veľké Dvorníky, Hlavná 190/16, 929 01 Veľké Dvorníky
15 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »