Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
Apríl
2018
Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Silica
Obec Silica
22 745,38 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Apríl
2018
Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Krušetnica
Obec Krušetnica
26 441,77 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Apríl
2018
Úprava verejných priestranstiev - Píla
Obec Píla
28 754,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Apríl
2018
Výstavba a modernizácia odvodňovacích systémov v obci Vlky
Obec Vlky
36 784,84 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Apríl
2018
Investície do živočíšnej výroby KEĽO A SYNOVIA, s r. o.
KEĽO A SYNOVIA, s. r. o.
90 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Apríl
2018
Modernizácia technologického vybavenia živočíšnej výroby
AGRODREV Dobšiná, s.r.o.
28 800,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Apríl
2018
Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (1) – časť 4 (Košice, Poproč, Humenné)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7 051 427,37 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
Apríl
2018
Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (1) – časť 6 (Sliač letisko produktovod)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2 665 150,52 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
Apríl
2018
Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (1) – časť 7 (Brezno, Zlaté Moravce)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7 761 359,89 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
Apríl
2018
Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (1) – časť 3 (Spišská Nová Ves, Prešov)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6 423 835,69 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
Apríl
2018
Plnenie úloh orgánu auditu v rámci OP Rybné hospodárstvo
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
20 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Apríl
2018
Úprava verejných priestranstiev v obci Viničky
Obec Viničky
92 678,13 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Apríl
2018
Databáza 3D objektov vo vysokom rozlíšení
Garsius, s.r.o.
199 999,59 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
Apríl
2018
Dúbravy – výstavba odvodňovacieho kanála pre odvedenie dažďovej vody
Obec Dúbravy
47 125,62 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Apríl
2018
Spoločná ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva obcí Nová Bystrica a Rajcza
Obec Nová Bystrica
59 094,64 € nenávratná MPRV SR
6.
Apríl
2018
Verejný vodovod III. etapa
Obec Proč
137 739,54 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Apríl
2018
Výstavba chodníkov a parkovísk
Obec Krušetnica
72 319,01 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Apríl
2018
Inovatívne elektronické formy podpory predaja
A3 Soft Bratislava s. r. o.
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
Apríl
2018
Realizácia chodníka v obci Proč
Obec Proč
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Apríl
2018
Fond malých projektů
Region Bílé Karpaty, z.s.p.o.
10 604 640,98 € nenávratná MPRV SR
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »