Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
1.
August
2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Cestice
Obec Cestice
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
August
2018
Novostavba kravína
AGB GROUP s.r.o.
179 892,26 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Júl
2018
Zberný dvor Mostová
Obec Mostová
279 556,14 € nenávratná MŽP SR
31.
Júl
2018
Protipovodňová ochrana na ulici Dr. Špirku v Spišskom Podhradí
Mesto Spišské Podhradie
320 054,03 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
31.
Júl
2018
Komunitné centrum Hajnáčka
Obec Hajnáčka
306 699,21 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31.
Júl
2018
Zelená infraštruktúra v obci Suchá nad Parnou
Obec Suchá nad Parnou
362 298,84 € nenávratná MPRV SR
31.
Júl
2018
Financovanie prevádzkových nákladov a riadenie uskutočňovania stratégie CLLD MAS SOTDUM
Miestna akčná skupina Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu
117 807,80 € nenávratná MPRV SR
31.
Júl
2018
Zlepšenie prístupu obyvateľov obce Hraň k sociálnej infraštruktúre prostredníctvom zariadenia komunitného centra
Obec Hraň
205 999,03 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31.
Júl
2018
Inovácia a rozšírenie výroby špaldových múk a krupíc tradičnou technológiou mletia
BIOMILA spol. s r.o.
97 909,12 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Júl
2018
Inovácia výroby v spoločnosti Strojárne SK, Kružlov
Strojárne SK, s.r.o.
139 882,50 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
31.
Júl
2018
Rekonštrukcia lesných ciest Ostravica a Žilín v k.ú. Papradno
Združenie lesomajiteľov, pozemkové spoločenstvo Brvnište
800 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Júl
2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Lesenice
Obec Lesenice
97 950,30 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Júl
2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Neporadza
Obec Neporadza
98 281,06 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Júl
2018
Revitalizácia dažďovej kanalizácie v obci Lenartovce
Obec Lenartovce
43 560,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Júl
2018
Úprava verejného priestranstva v obci Malatíny
Obec Malatíny
61 486,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Júl
2018
Rozvoj podnikania spoločnosti ŠRC SL s.r.o.
ŠRC SL s.r.o.
67 004,20 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
31.
Júl
2018
Obnova krytu na miestnych komunikáciách v obci Horný Lieskov
Obec Horný Lieskov
96 750,38 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Júl
2018
Revitalizácia chodníkov v obci Lenartovce
Obec Lenartovce
59 185,82 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Júl
2018
Komunitné centrum Čáry
Obec Čáry
178 680,50 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31.
Júl
2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rumince
Obec Rumince
68 595,13 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »