Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
10.
Október
2018
Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave
Mesto Trnava
138 634,84 € nenávratná MPRV SR
10.
Október
2018
HÔRKA NAD VÁHOM – LOKALITA NA ZÁMLYNČÍ
Obec Hôrka nad Váhom
91 141,83 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Október
2018
Dostavba vinárskej prevádzky Šintavan
Šintavan s.r.o.
528 928,31 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Október
2018
Rekonštrukcia MK - Hrnčiarske Zalužany
Obec Hrnčiarske Zalužany
99 183,01 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/302/2018 (0811/2018)
Základná škola Pieninská 27, 97401 Banská Bystrica
76 608,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/216/2018 (0691/2018)
Základná škola Pavla Dobšinského, P. Dobšinského 1744, 97901 Rimavská Sobota
68 742,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/65/2018 (0243/2018)
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, 01852 Pruské
123 205,50 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10.
Október
2018
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/12/2018 (0014/2018-D1)
Spojená škola, Hlavná 1, 976 56 Pohronská Polhora
139 108,50 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/204/2018 (0598/2018)
Základná škola s materskou školou Čirč, Čirč 71, 065 42 Čirč
34 371,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10.
Október
2018
Transformácia paradigmy manažmentu organizácií v kontexte priemyslu 4.0
Univerzita Komenského v Bratislave
206 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
10.
Október
2018
Regulácia komplexu Swi5-Sfr1 pomocou fosforylácie
Univerzita Komensl<éľio v Bratislave
239 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
10.
Október
2018
AUTOmatizované pripájanie optických vlákien k Fotonickým Integrovaným Obvodom
Medzinárodné laserové centrum
249 982,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
10.
Október
2018
Ranoalpidný tektonický vývoj a paleogeografia Západných Karpát
Univerzita Komenského v Bratislave
246 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
10.
Október
2018
Vita intra muros - interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska
Archeologický ústav SAV
204 445,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
10.
Október
2018
Poetika textu a poetika udalosti v novodobej slovenskej literatúre 18. - 21. storočia
Ustav slovenskej literatúry SAV
154 438,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
10.
Október
2018
Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravie
Centrum biovied SAV
249 998,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
10.
Október
2018
Glykánové bíonanosenzory and bíoanalytické zariadenia - ich konštrukcia, validácia a aplikácia v diagnostike rakoviny
Chemický ústav SAV
249 803,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
10.
Október
2018
Obstarávanie poľnohospodárskej techniky – AGRO – GOMBÁR, s. r. o.
AGRO – GOMBÁR, s. r. o.
59 608,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Október
2018
Obnova domu smútku
Obec Terany
116 470,87 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Október
2018
Sanácia nezákonne uloženého odpadu v obci Budince
Obec Budince
23 915,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »