Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
11.
Jún
2018
Zavedenie inovatívnej technológie do výrobného procesu firmy HrTech s.r.o.
HrTech s.r.o.
77 626,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
Jún
2018
Rekonštrukcia a modernizácia objektov a technologických liniek v ŽV
AGRO EKO SLUŽBY , s.r.o.
177 420,05 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Jún
2018
Výstavba haly na manipuláciu a uskladnenie zemiakov
Jozef Petík
160 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Jún
2018
Inovácia procesu spracovania kukurice v spol. EQUUS a.s.
EQUUS a.s.
317 662,80 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
Jún
2018
Inovácia procesu strojárskej výroby v spoločnosti EURIS,spol. s r.o.
EURIS, spol. s r.o.
154 498,31 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
Jún
2018
Posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti Metales, s.r.o.
Metales, s.r.o.
61 666,16 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
8.
Jún
2018
Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry
Academia Istropolitana Nova
377 387,69 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
8.
Jún
2018
Teória a technológia rozhraní pre rýchlu organickú elektroniku
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
Jún
2018
Výskum možností zvýšenia disponibility napájacích sietí tvorených statickými výkonovými meničmi
EVPÚ a. s.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
Jún
2018
Rekonštrukcia Materskej školy Záhorce
Obec Záhorce
89 626,96 € nenávratná MPRV SR
8.
Jún
2018
Kulturní a historické dědictví jako základní atribut národního uvědomění
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.
246 512,53 € nenávratná MPRV SR
8.
Jún
2018
Cyklistický chodník ESC-Podlavice, Banská Bystrica
Mesto Banská Bystrica
670 115,11 € nenávratná MPRV SR
8.
Jún
2018
MAS Vršatec - financovanie prevádzkových nákladov
Miestna akčná skupina Vršatec
138 716,30 € nenávratná MPRV SR
8.
Jún
2018
Financovanie prevádzkových nákladov MAS Inovec
Miestna akčná skupina Inovec
90 525,00 € nenávratná MPRV SR
8.
Jún
2018
Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií
Obec Ťapešovo
47 985,30 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Jún
2018
Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Nižné Ružbachy
Obec Nižné Ružbachy
83 825,28 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Jún
2018
Modernizácia ustajňovacích priestorov pre HD a výstavba silážneho žľabu
Poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady
119 242,97 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Jún
2018
Parková úprava centra obce Kozí Vrbovok
Obec Kozí Vrbovok
80 424,25 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Jún
2018
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti G & H, s.r.o.
G & H, s.r.o.
143 936,70 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
7.
Jún
2018
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy a Kultúrneho domu v Košickom Klečenove
Obec Košický Klečenov
272 621,09 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky