Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
9.
Október
2018
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu prostredníctvom kompostérov v obci Východná
Obec Východná
89 407,35 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
9.
Október
2018
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení obcí Uh - Olšava
Združenie obcí Uh - Olšava
123 274,37 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
9.
Október
2018
Riešenie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Veľké Úľany
Obec Veľké Úľany
164 430,75 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
9.
Október
2018
Kompostovaním k predchádzaniu vzniku BRKO na území Združenia obcí Čipčie
Združenie obcí Čipčie
199 946,88 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
9.
Október
2018
Kompostér v domácnosti=čistejšie životné prostredie
Obec vysoká nad Kysucou
137 523,90 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
9.
Október
2018
Počítačový dizajn, syntéza, testovanie a dispozícia inhibítorov neuraminidáz clirípkového vírusu typu A ako potenciálnycii antivirálnych látok
Univerzita Komenského v Bratislave
220 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
9.
Október
2018
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním
Obec Zakamenné
184 814,90 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
9.
Október
2018
Stavebné úpravy a prístrešok k domu smútku
Obec Čeláre
58 915,59 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Október
2018
Rekonštrukcia domu smútku v obci Vyšný Čaj
Obec Vyšný Čaj
64 211,51 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Október
2018
Rekonštrukcia domu smútku - Kostoľany pod Tríbečom
Obec Kostoľany pod Tríbečom
73 810,30 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Október
2018
Dom smútku Veľké Kosihy - modernizácia
Obec Veľké Kosihy
80 721,75 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Október
2018
County Empowerment Program
Kenya National Chamber of Commerce and Industry
9 525,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
9.
Október
2018
Economic Empowerment of Unemployed Youth
Angels Center of Hope Foundation
8 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
9.
Október
2018
Better conditions for people with autism
NGO, SOS Autism
10 000,00 € nenávratná ská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
9.
Október
2018
Súčasná škola v globálnych súvislostiach
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, o.z.
31 369,10 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
9.
Október
2018
Zlepšenie kvality monitorovania existujúcich a nových zdrojov pitnej vody v kantóne Sarajevo
Slovenská technická univerzita v Bratislave
67 440,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
9.
Október
2018
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
777 800,34 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9.
Október
2018
Obstaranie viacosového obrábacieho stroja
IQ Machining, s.r.o.
85 000,00 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva
9.
Október
2018
Vybudovanie cestnej komunikácie v Meste Lipany
Mesto Lipany
59 300,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
9.
Október
2018
Nákup zariadenia a strojového a technického vybavenia pre zabezpečenie činnosti regionálneho centra vzdelávania
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce
296 851,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky