Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
Apríl
2018
Živé břehy - společná ochrana říčních ekosystémů
Krok Kyjov, z.ú.
796 464,83 € nenávratná MPRV SR
5.
Apríl
2018
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Kľakovskej doline
Združenie obcí Kľakovskej doliny
495 010,80 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
5.
Apríl
2018
Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce miest Prievidza a Karviná
Mesto Prievidza
263 086,51 € nenávratná MPRV SR
5.
Apríl
2018
Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice – Kopčany
Jihomoravský kraj
3 796 790,57 € nenávratná MPRV SR
5.
Apríl
2018
Po stopách habánov
Obec Sobotište
422 917,58 € nenávratná MPRV SR
5.
Apríl
2018
Podpora farmy – Ing. Zlatica Pastorová
Ing. Zlatica Pastorová
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Apríl
2018
Prevádzkové náklady MAS Stredný Liptov
Občianske združenie Stredný Liptov
85 238,04 € nenávratná MPRV SR
5.
Apríl
2018
Investícia do spracovateľských kapacít – BRETINO s.r.o.
BRETINO s.r.o.
126 525,53 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Apríl
2018
Rekreačné zariadenie s ubytovaním
mavirosa trade s.r.o.
359 066,26 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Apríl
2018
Financovanie prevádzkových nákladov MAS HNILEC, o.z.
Miestna akčná skupina HNILEC, o.z.
146 614,80 € nenávratná MPRV SR
5.
Apríl
2018
Mladý farmár
Pavol Roško
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Apríl
2018
Obstaranie inovatívnej linky na jemné pečivo v pekárni PEZA a.s.
P E Z A a.s.
34 650,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Apríl
2018
Prvé založenie podniku – Ivana Golčiterová
Ivana Golčiterová - GIVA
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Apríl
2018
Zabezpečenie chodu MAS a riadenie implementácie stratégie CLLD
MAS Orava, o.z.
147 332,92 € nenávratná MPRV SR
5.
Apríl
2018
Podpora inovácie výroby v spoločnosti PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s.
PENAM SLOVAKIA, a.s.
81 020,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Apríl
2018
Aglomerácia Nedožery-Brezany - kanalizácia
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
12 714 095,60 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
4.
Apríl
2018
Zberný dvor v obci Liešťany
Obec Liešťany
368 228,94 € nenávratná MŽP SR
4.
Apríl
2018
Priateľské dátové prostredie v zdravotníctve
European Information Society Institute
175 121,80 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
4.
Apríl
2018
Financovanie prevádzkových nákladov MAS SĽUBICA, o.z.
Miestna akčná skupina SĽUBICA, o.z.
147 359,48 € nenávratná MPRV SR
4.
Apríl
2018
Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
117 060,46 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky