Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
10.
December
2018
RESTART – Podpora aktivít zameraných na zvyšovanie dostupnosti služieb pre ohrozenú populáciu
TEEN CHALLENGE SLOVAKIA n.o.
4 688,82 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
10.
December
2018
Drogová pasca – Môže sa to stať aj tebe (IV. séria)
STOP DROGY, občianske združenie
37 011,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
10.
December
2018
DROGY A PREVENCIA 2016
MAJME SRDCE PRE DETI, o.z.
23 572,50 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
10.
December
2018
Rovesnícky program prevencie užívania drog
Filia nezisková organizácia
8 000,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
10.
December
2018
Terénna terapia pre závislých v procese resocializácie
DT inštitút
9 300,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
10.
December
2018
Zriadenie pracovných dielní v resocializačnom stredisku
Resocia, n.o.
9 284,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
10.
December
2018
Spolu dokážeme viac
RETEST
6 370,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
10.
December
2018
Ochrana verejného zdravia a podpora komplexných liečebných programov závislosti v ústavnej praxi
Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o.
26 738,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
10.
December
2018
Tematické štúdiové rozhovory „O drogách“
C.E.N. s.r.o.
47 500,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
10.
December
2018
BRJT/Trieda hľadá hviezdu – detská talentová súťaž
Nadácia Pomocné ruky
32 300,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
10.
December
2018
Bezpečný priestor pre deti a mládež
KASPIAN
12 360,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
10.
December
2018
Interaktívne dielne s protidrogovou tematikou
Mesto Sereď
4 085,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
10.
December
2018
Program Chráň sa sám – výmena injekčných striekačiek sa štátu oplatí
Občianske združenie Odyseus
20 079,40 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
10.
December
2018
Modernizácia resocializačného strediska
NELEGÁL
5 925,60 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
10.
December
2018
Technika v službách resocializácie
Nádej – Reménység, n.o.
4 140,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
10.
December
2018
Komplexná externalizácia ambulantnej zdravotníckej starostlivosti a resocializácie s rozšírením primárnej prevencie u alkoholizmu, závislostí od všetkých druhov psychoaktívnych látok a psychodeštruktívneho správania u mladistvých a tínedžerov
Sanatórium AT, s.r.o.
44 498,49 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
10.
December
2018
Dokumentárny film: Závislosť sa ťa (do)týka
oneT
16 186,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
10.
December
2018
Celoslovenská súťaž „ Najlepšia protidrogová nástenka“
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
4 750,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
10.
December
2018
DROGY – CESTA DO TMY 2
Metamorfozis
23 745,50 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
10.
December
2018
Pilotný projekt „Ako nehuliť – online internetové poradenstvo a terapia pre užívateľov marihuany“
Lepšia cesta, n.o.
15 439,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR