Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
13.
September
2023
Sustainable energy and potable water for Carpineni boarding school
Public association “Green City Lab Moldova”
9 950,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
12.
September
2023
Hotel P7, s.r.o. – podpora rozvoja podnikania
Hotel P7, s.r.o.
55 916,79 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
September
2023
Rozvoj podnikania v spoločnosti ONGRID, s.r.o.
ONGRID, s.r.o.
178 494,32 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
September
2023
Inovácia výrobného procesu 1. Deliace centrum, s. r. o.
1. Deliace centrum, s. r. o.
591 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
September
2023
Komunitné centrum v obci Jarabina
Obec Jarabina
244 180,76 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12.
September
2023
Financovanie miezd pre OP EVS - III.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
1 297 000,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12.
September
2023
Modernizácia výrobne kŕmných zmesí a obilných síl
Liaharenský podnik Nitra, a.s.
495 945,41 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
September
2023
Odborné poradenstvo poľnohospodárskym subjektom
Mapagro, s. r. o.
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
September
2023
Investície do spracovania zeleniny
ANDACO, s.r.o.
237 532,02 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
September
2023
Obnova a ekologizácia pestovateľskej pálenice o liehovaru na destiláty
LAKLA s.r.o.
64 470,30 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
September
2023
Digitalizácia pekárenského procesu v spoločnosti Senické a skalické pekárne, a.s.
Senické a skalické pekarne, a.s.
385 361,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
September
2023
FVZ ESYS
ELEKTROSYSTEM a.s.
16 932,98 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
12.
September
2023
Doplnenie mechanizácie pre potreby živočíšnej výroby
Jozef Zvara
19 902,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
September
2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/143/2020
Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice Jakobyho 15, 040 01 Košice
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
12.
September
2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/78/2020
Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok Biela voda 2, 060 01 Kežmarok
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
12.
September
2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/189/2020
Stredná priemyselná škola informačných technológií Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
12.
September
2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/125/2020
Prešovský samosprávny kraj Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, Slovenska republika
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
12.
September
2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/91/2020
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Plzenská 1, 080 47 Prešov
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
12.
September
2023
Construction of the back-up electrical power network in the Community health center Foca”
Community health center Foca
7 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
12.
September
2023
Modernizácia bioplynovej stanice Horovce 2
BPS Horovce 2, s.r.o.
353 022,00 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky