Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
23.
Máj
2024
Rozhľadňa České Brezovo - Hrb
Obec České Brezovo
52 772,14 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Máj
2024
Revitalizácia chodníkov v obci Vrádište
Obec Vrádište
26 593,06 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Máj
2024
Modernizácia PD Špačince v oblasti živočíšnej výroby
Poľnohospodárske družstvo Špačince, družstvo
423 312,78 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Máj
2024
Rekonštrukcia chodníkov v obci Svodín
Obec Svodín
28 123,62 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Máj
2024
Detské ihrisko Veľké Dravce
Obec Veľké Dravce
11 944,15 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Máj
2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU OPĽZ/173/2020
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice
181 124,62 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
23.
Máj
2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPĽZ/122/2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Šrobárova 2, 041 80 Košice – mestská časť Staré Mesto
308 787,57 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
23.
Máj
2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPĽZ/110/2020
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. SNP 5, Zlaté Moravce SNP 5, 953 01 Zlaté Moravce
152 011,93 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
23.
Máj
2024
Technické vybavenie ŽV
AGRIFARM, spol. s r.o.
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Máj
2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPĽZ/328/2018
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce Kollárova 17, 078 01 Sečovce
165 531,80 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
23.
Máj
2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPĽZ/50/2018
Asociácia pre mládež, vedu a techniku Hagarova 4, 831 52 Bratislava - mestská časť Rača
207 481,29 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
23.
Máj
2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/2/2022
Trnavská univerzita v Trnave Hornopotočná 23, 91843 Trnava
187 343,11 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
23.
Máj
2024
VODOVOD ZBORA - II.etapa
obec Dohňany
1 561 519,74 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
23.
Máj
2024
Aglomerácia Diviaky nad Nitricou: Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou - kanalizácia a ČOV
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
21 089 860,21 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
Máj
2024
Aglomerácia Žarnovica - kanalizácia a ČOV
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
16 854 904,09 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
Máj
2024
Aglomerácia Valaská Belá - kanalizácia a ČOV
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
14 852 764,66 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
23.
Máj
2024
Zmluva o poskytnutí NFP
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
10 251 802,21 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
Máj
2024
Kremnica – kanalizácia a ČOV
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11 904 475,45 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
Máj
2024
Aglomerácia Kokava nad Rimavicou – kanalizácia a intenzifikácia ČOV
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
9 417 500,45 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22.
Máj
2024
Strategický priemyselný výskum a vývoj humánnych liečiv na báze biopreparátov vápnika zacielených na prevenciu a liečbu osteologických civilizačných ochorení
BIOMIN, a.s.
1 236 625,05 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky