Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
16.
November
2022
Nákup techniky do ŽV
AGROPARTNER spol. s r.o.
74 040,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
November
2022
Nákup strojov do ŽV
EuroGen spol. s r.o.
53 800,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
November
2022
Nákup strojov do ŽV
EuroGen spol. s r.o.
53 800,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
November
2022
Modernizácia výrobne kŕmnych zmesí
AGROPARTNER spol. s r.o.
23 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
November
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/116/2020
Stredná odborná škola strojnícka Športová 1326, 024 01 Kysucké Nové Mesto
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, 813 30 Bratislava
16.
November
2022
Nákup strojov do ŽV
Pernecká agrárna spoločnosť. spol. s r.o.
53 475,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
November
2022
Dobudovanie kanalizačnej siete v aglomerácii Veľké Leváre a rozšírenie ČOV Gajary - II.
Združenie obcí ENVIROFOND POMORAVIE
14 350 120,98 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia SR
16.
November
2022
Skvalitnenie a modernizácia výpožičných priestorov knižnice
Okresná knižnica Dávida Gutgesela
56 949,91 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
16.
November
2022
Modernizácia vybavenia Mestskej knižnice v Seredi
Dom kultúry
188 200,55 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
16.
November
2022
Obnova domu smútku Tisovec
Mesto Tisovec
80 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
November
2022
Výstavba chodníka v obci Štitáre
Obec Štitáre
24 593,37 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
November
2022
Vytvorenie ubytovacieho zariadenia rekonštrukciou a prístavbou vidieckej chalupy vo Štverníku
Ing. Ján Londák EP
54 983,59 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
November
2022
Nákup poľnohospodárskej techniky - SHR Marta Kozárová
Marta Kozárová
75 210,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
November
2022
Inovácia strojno-technologického vybavenia SHR Alena Bernadičová - TEKVIČKA
Alena Bernadičová - TEKVIČKA
20 750,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
November
2022
Podpora potravinárskeho podniku BIT STEK s.r.o.
BIT STEK s.r.o.
20 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
November
2022
Rekonštrukcia kultúrneho domu Prietrž - stavebné úpravy kuchyne
Obec Prietrž
20 583,82 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
November
2022
Výstavba šatne a WC k budove TJ Hradište pod Vrátnom
Obec Hradište pod Vrátnom
27 190,97 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
November
2022
Nemcovce – rekonštrukcia chodníka
Obec Nemcovce
22 840,82 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
November
2022
Rekonštrukcia Domu smútku v obci Čierne nad Topľou
Obec Čierne nad Topľou
26 018,10 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
November
2022
Kluknava – Modernizácia domu smútku
Obec Kluknava
38 926,74 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra