Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
7.
September
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/23/2017
Základná škola Polianska 1, 040 01 Košice-sever
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7.
September
2021
Rozvoj podnikania spoločnosti ASSOPROGRESS v spolupráci so Strednou odbornou školou v Starej Ľubovni
ASSOPROGRESS s.r.o.
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
7.
September
2021
Stavebné úpravy rodinného domu
DUG, s.r.o.
64 104,30 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
September
2021
Miestne občianske poriadkové služby v obci Hranovnica
Obec Hranovnica
279 718,79 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
6.
September
2021
Ochrana pred povodňami v obci Čoltovo
Obec Čoltovo
929 367,88 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
September
2021
Budovanie školských dažďových záhrad ako adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy
Mesto Liptovský Mikuláš
107 771,75 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
September
2021
Implementácia inteligentných riešení do výrobného procesu firmy Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV
Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV
154 770,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
September
2021
Podpora inteligentných inovácií v spoločnosti DIZETA SLOVAKIA s.r.o.
DIZETA SLOVAKIA s.r.o.
211 344,90 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
September
2021
Budovanie efektívne fungujúcich orgánov štátnej správy pre kontrolu služieb pracovného lekárstva v Srbsku a Severnom Macedónsku
Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok
188 450,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
6.
September
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/16/2019 (0115/2019-D2)
Základná škola Školská 9, 935 21 Tlmače
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy. výskumu a športu SR
6.
September
2021
Výskum hydraulických charakteristík rybích priechodov s ohľadom na ichtyologické požiadavky
Slovenská technická univerzita v Bratislave
236 719,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
6.
September
2021
Membránové receptory v balansovanej selekcii hospodárskych zvierat
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
249 981,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
6.
September
2021
Potenciál rastlinných silíc z aromatických rastlín na lekárske použitie a na konzerváciu potravín
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
249 515,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
6.
September
2021
Chronostratigrafické štandardy a sedimentárne archívy globálnych zmien života a paleoprostredia Západných Karpát
Ústav vied o Zemi SAV
186 615,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
6.
September
2021
Výskum systémov monitorovania vybraných parametrov elektrónového lúča pre procesy vysokokadenčného zvárania
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
236 810,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
6.
September
2021
Na pomedzí. Hranice v živote a život v pohraničí starovekého Egypta
Ústav orientalistiky SAV
191 621,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
6.
September
2021
Detekcia 3D CT a optimalizácia výťažnosti bukovej guľatiny
Národné lesnícke centrum
249 926,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
6.
September
2021
Potenciálna úloha kyseliny valproovej v potlačení zápalu
Centrum biovied SAV
170 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
6.
September
2021
Cancer immunoediting in multiple myeloma: immune checkpoints and clinical significance
Biomedicínske centrum SAV
229 931,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
6.
September
2021
„Národný konvent o EÚ v Albánsku“
Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n. o.
99 998,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu