Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
18.
November
2022
Kamerový systém na verejných priestoroch obce Teplička nad Váhom
Obec Teplička nad Váhom
16 352,16 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
November
2022
Rekonštrukcia strechy - Objekt šatní na futbalovom ihrisku
Obec Nededza
28 517,63 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
November
2022
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia a kuchyne so skladom v kultúrnom dome Nezbudská Lúčka
Obec Nezbudská Lúčka
27 789,91 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
November
2022
Náučný chodník Horná Poruba
Obec Horná Poruba
13 305,23 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
November
2022
Financovanie osobných výdavkov MF SR na zabezpečenie činnosti orgánu auditu – 1. kvartál 2022
Ministerstvo financií SR
485 500,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
16.
November
2022
Early Warning of Alzheimer
AXON PRO, s.r.o.
977 838,39 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16.
November
2022
Inovačno-sprostredkovateľská platforma s podporou umelej inteligencie
LAN Systems s.r.o.
182 750,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16.
November
2022
Inovácia výrobného procesu TOMAR
Mária Tomišová TOMAR
51 165,75 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16.
November
2022
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ADRA ATTIS, s.r.o.
ADRA ATTIS, s.r.o.
181 035,83 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16.
November
2022
Inteligentné inovácie v spoločnosti METICON, a.s.
METICON, a.s.
1 216 572,30 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16.
November
2022
Rozvoj podnikania spoločnosti DOS - TRADING spol. s r.o.
DOS - TRADING spol. s r.o.
190 540,27 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16.
November
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/331/2019
Gymnázium Viliama Paulínyho – Tótha Malá Hora 3, 036 01 Martin
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, 813 30 Bratislava
16.
November
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/247/2018
Základná škola s materskou školou Školská ul. 22, 946 57 Svätý Peter
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, 813 30 Bratislava
16.
November
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/50/2020
Stredná priemyselná škola Partizánska 1059/23, 069 01 Snina
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, 813 30 Bratislava
16.
November
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/17/2020
Gymnázium Milana Rúfusa Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, 813 30 Bratislava
16.
November
2022
Rekonštrukcia miestnej komunikácie pri kostole v obci Malženice
Obec Malženice
37 345,13 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
November
2022
Rozhľadňa České Brezovo - Hrb
Obec České Brezovo
52 772,14 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
November
2022
Investícia do hmotného majetku SHR v obci Málinec
Igor Findra
27 540,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
November
2022
Nákup poľnohospodárskej techniky
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovniciach
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
November
2022
Podpora poľnohospodárstva prostredníctvom obstarania poľnohospodárskej techniky
Mliečna farma - BRAUNVIEH
49 374,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra