Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
13.
September
2023
Financovanie prevádzkových nákladov MASd BBGMP 3
Banskobystrický geomontánny park
107 971,81 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
September
2023
Prevádzkové náklady MAS Tekov - Hont spojené s riadením uskutočňovania stratégií CLLD
Občianske združenie Tekov-Hont
181 597,94 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
September
2023
Rekonštrukcia chodníka v obci Sklené Teplice
Obec Sklené Teplice
24 992,57 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
September
2023
Fotovoltaické zariadenie na budove Základnej školy s materskou školou Nižné Ružbachy
Základná škola s materskou školou, Nižné Ružbachy 45
28 490,97 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
September
2023
Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov – Obec Kráľov Brod
Obec Kráľov Brod
32 490,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
September
2023
Modernizácia BPS TEKRO Nitra, s.r.o.
TEKRO Nitra, s.r.o.
879 120,00 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13.
September
2023
Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov – ELASTIK, spol. s r.o.
ELASTIK, spol. s r.o.
50 963,44 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
September
2023
Sustainable energy and potable water for Carpineni boarding school
Public association “Green City Lab Moldova”
9 950,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
12.
September
2023
Hotel P7, s.r.o. – podpora rozvoja podnikania
Hotel P7, s.r.o.
55 916,79 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
September
2023
Rozvoj podnikania v spoločnosti ONGRID, s.r.o.
ONGRID, s.r.o.
178 494,32 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
September
2023
Inovácia výrobného procesu 1. Deliace centrum, s. r. o.
1. Deliace centrum, s. r. o.
591 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
September
2023
Komunitné centrum v obci Jarabina
Obec Jarabina
244 180,76 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12.
September
2023
Financovanie miezd pre OP EVS - III.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
1 297 000,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12.
September
2023
Modernizácia výrobne kŕmných zmesí a obilných síl
Liaharenský podnik Nitra, a.s.
495 945,41 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
September
2023
Odborné poradenstvo poľnohospodárskym subjektom
Mapagro, s. r. o.
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
September
2023
Investície do spracovania zeleniny
ANDACO, s.r.o.
237 532,02 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
September
2023
Obnova a ekologizácia pestovateľskej pálenice o liehovaru na destiláty
LAKLA s.r.o.
64 470,30 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
September
2023
Digitalizácia pekárenského procesu v spoločnosti Senické a skalické pekárne, a.s.
Senické a skalické pekarne, a.s.
385 361,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
September
2023
FVZ ESYS
ELEKTROSYSTEM a.s.
16 932,98 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
12.
September
2023
Doplnenie mechanizácie pre potreby živočíšnej výroby
Jozef Zvara
19 902,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra