Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
8.
September
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/308/2018
EndoCorp s. r. o. Koperníkova 21, 917 01 Trnava
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8.
September
2021
Zníženie energetickej náročnosti objektu výrobnej spoločnosti PROFIFOREST s.r.o.
PROFIFOREST s.r.o.
309 329,26 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
8.
September
2021
Mikrobiálne enzýmy rozkladu komplexných štruktúr rastlinných xylánov
Chemický ústav SAV
236 810,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
8.
September
2021
Modelovanie šírenia rádioaktívnych látok v zastavanom prostredí po aplikácii špinavej bomby
ABmerit, s.r.o.
236 343,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
8.
September
2021
Právne a technické aspekty zavádzania autonómnych vozidiel
Univerzita Komenského v Bratislave
102 183,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
8.
September
2021
Dvojsečný meč plazminogénového systému: Od udržiavania homeostázy po COVID-19
Ústav molekulárnej biológie SAV
160 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
8.
September
2021
Vývoj nástrojov na posudzovanie rizík pre účely vybraných podnikov a profesií v Slovenskej republike v súlade s požiadavkami EÚ
Žilinská univerzita v Žiline
178 307,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
8.
September
2021
Reliable Modeling, Estimation, and Control for Future Process Industry via Set-based Tools
Slovenská technická univerzita v Bratislave
5 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
8.
September
2021
Enhanced performance high-entropy ceramics through nanomechanics for extreme temperature applications
Ústav materiálového výskumu SAV
3 999,13 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
8.
September
2021
Digital Monuments in a digital landscape. (Un)dying fragments of the momory of the 21St century landscape
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
3 713,91 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
8.
September
2021
Paranoia in Social Interactions
Univerzita Komenského v Bratislave
3 994,27 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
8.
September
2021
Radiation Monitoring Laboratory
Univerzita Komenského v Bratislave
3 990,25 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
7.
September
2021
Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Humenné
Mesto Humenné
252 479,92 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7.
September
2021
Rozšírenie kapacity existujúcej kompostárne v obci Imeľ
Obec Imeľ
92 949,91 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
7.
September
2021
Podpora rozvoja podnikania a spolupráce spoločnosti JONA s.r.o. so strednou odbornou školou
JONA s.r.o.
199 440,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
7.
September
2021
Demonstration and Training in Horticultural Farming
Congregation of Sons of Divine Providence
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
7.
September
2021
Let there bee fruits
Fruity Schools Africa
6 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
7.
September
2021
Zhodnocovanie BRKO v meste Krupina
Mesto Krupina
667 475,85 € nenávratná MŽP SR
7.
September
2021
Zvolenská Slatina - ochranné opatrenia na toku Slatina
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
740 889,46 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
7.
September
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/52/2020
Stredná odborná škola veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice – Barca Nám. mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - mestská časť Barca
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR