Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
1.
Júl
2024
Budovanie infraštruktúry malých rozmerov v obci Krivá
Obec Krivá
226 015,16 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
Obnova areálu „Pažite“ s pozorovateľňou fauny, flóry a prírodným amfiteátrom v Sklabinskej doline
Urbár, pozemkové spoločenstvo Sklabiňa
35 279,48 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
Súkromná materská škola, Štefánikova trieda 98/138, Nitra
Community development s.r.o.
463 680,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
1.
Júl
2024
Rekonštrukcia strechy kultúrneho domu
Obec Bajka
19 573,92 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
Rekonštrukcia spevnených plôch v obci Jasová
Obec Jasová
23 690,34 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
Debarierizácia SOŠ technickej, Družstevná 1474/19, 066 01 Humenné
Stredná odborná škola technická
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
1.
Júl
2024
Rekonštrukcia spevnenej plochy a modernizácia cintorína
Obec Domadice
13 247,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
Spevnené plochy na cintoríne Kvašov
Obec Kvašov
29 639,36 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
Splašková kanalizácia Lošonec
Obec Lošonec
447 757,79 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
Debarierizácia Gymnázium Považská Bystrica - hlavná budova
Gymnázium Považská Bystrica
180 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
1.
Júl
2024
DONOVALY-HANESY, zásobovanie vodou
Obec Donovaly
500 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
Vybudovanie kanalizácie a ČOV - obec Janov
Obec Janov
750 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
Dobudovanie inžinierskych sietí a rozvoj verejnej zelene v obci Borčice
Obec Borčice
750 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
Debarierizácia budovy gymnázia
Gymnázium Jozefa Lettricha, Jozefa Lettricha 2, 036 01, Martin
179 702,30 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
1.
Júl
2024
Investície do infraštruktúry malých rozmerov v obci Liptovské Matiašovce
Obec Liptovské Matiašovce
187 721,12 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
Dobudovanie kanalizácie, miestnych komunikácií a zelene v obci Lúky
Obec Lúky
329 822,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
Vodovod v obci Demandice
Obec Demandice
498 976,72 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
Bory - Domadice, prívod vody a rozvodné potrubie
Obec Domadice
500 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
Investícia do zlepšovania infraštruktúry malých rozmerov v obci Pušovce
Obec Pušovce
287 218,12 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Júl
2024
Lesy osobitného určenia - rozmiestnenie rekreačných aktivít v krajine
Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o.
248 869,27 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra