Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
21.
Jún
2022
Podpora opatrovateľskej služby v obci Čaklov
Obec Čaklov
48 906,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Podpora rozvoja komunitných sociálnych služieb v obci Nová Vieska formou poskytovania opatrovateľskej služby v prirodzenom prostredí klientov.
Obec Nová Vieska
59 280,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Podpora opatrovateľskej služby v meste Bardejov
Mesto Bardejov
464 360,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Podpora rozvoja komunitných sociálnych služieb v obci Mužla formou poskytovania opatrovateľskej služby v prirodzenom prostredí klientov.
Obec Mužla
148 049,52 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Podpora rozvoja komunitných sociálnych služieb v obci Veľké Ludince formou poskytovania opatrovateľskej služby v prirodzenom prostredí klientov.
Obec Veľké Ludince
88 806,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Podpora rozvoja komunitných sociálnych služieb v obci Imeľ formou poskytovania opatrovateľskej služby v prirodzenom prostredí klientov.
Obec Imeľ
177 840,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
20.
Jún
2022
Konvergentná ortopanoramatická geodetická dokumentácia
GEODÉZIA Žilina a. s.
54 388,67 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20.
Jún
2022
Podpora opatrovateľskej služby v obci Čierny Balog
Obec Čierny Balog
163 020,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
20.
Jún
2022
Podpora opatrovateľskej služby v meste Trstená
Mesto Trstená
103 740,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
20.
Jún
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/81/2018
S.S.C.I.T. (Stredoslovenské Centrum Informačných Technológií) Novomeského 1752, 979 01 Rimavská Sobota
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, 813 30 Bratislava
20.
Jún
2022
Podpora opatrovateľskej služby v meste Sereď
Mesto Sereď
489 060,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
20.
Jún
2022
Podpora opatrovateľskej služby
Sociálne služby mesta Trenčín
484 500,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
20.
Jún
2022
Rozvoj špecializovaných poradenských služieb sociálneho zariadenia SENIORPARK n.o. v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie
SENIORPARK n.o.
174 671,60 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
20.
Jún
2022
Podpora opatrovateľskej služby
Obec Podbrezová
177 840,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
20.
Jún
2022
Opatrovateľska služba SČK Humenné
Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné
295 396,80 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
20.
Jún
2022
Charitná opatrovateľská služba
Trnavská arcidiecézna charita
148 200,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
20.
Jún
2022
Podpora opatrovateľskej služby ADCH KE- Košice
Arcidiecézna charita Košice
489 060,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
20.
Jún
2022
Podpora opatrovateľskej služby v obci Opatovce nad Nitrou
Obec Opatovce nad Nitrou
74 100,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
20.
Jún
2022
Podpora opatrovateľskej služby v obci Poluvsie
Obec Poluvsie
44 460,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
20.
Jún
2022
Podpora opatrovateľskej služby v obci Nitrianske Pravno
Obec Nitrianske Pravno
59 280,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky