Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
29.
November
2023
Fotovoltické zariadenie FVZ VUJE - TT Zavarská 11
VUJE, a.s.
53 517,97 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
29.
November
2023
Empowering Youth for Active Citizenship and Environmental Protection in Dragash
Qendra Rinore Avoko Dragash
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
29.
November
2023
Modernizácia farmy PD Bobot - Horňany
Poľnohospodárske družstvo Bobot-Horňany
25 995,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
November
2023
Development of a chip-integrated wireless receiver for 5G/6G base stations (BTS)based on high-frequency digitalization of broad-band, lowest- power A/D- Converters
Continium Technologies s.r.o.
4 999 500,93 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
November
2023
Podpora na investície do poľnohospodárskeho podniku za účelom zvýšenia kvality produkcie v živočíšnej výrobe
Poľnohospodárske družstvo Sokolce
17 250,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
28.
November
2023
Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (2) – časť 1, Komárno – Harčáš (SK/EZ/KN/335)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
3 276 216,10 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
28.
November
2023
Založenie novej prevádzkarne pre spoločnosť Infoland s.r.o. na výrobu balenej vody
Infoland s.r.o.
497 460,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28.
November
2023
Rozvoj podnikania v spoločnosti AFINES GROUP, j.s.a.
AFINES GROUP j.s.a.
196 350,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28.
November
2023
Vybudovanie moderného ubytovacieho zariadenia v meste Rimavská Sobota
VARTES, s.r.o.
165 540,05 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28.
November
2023
Inovácia výroby spoločnosti VIMEX, s.r.o.
VIMEX, s.r.o
179 888,19 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28.
November
2023
Zlepšovanie stavu biotopov a druhov európskeho významu v území NP Nízke Tatry
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
1 922 812,75 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
28.
November
2023
Mladý farmár - ANGELIKA SOFIA SELEPKOVÁ
Angelika Sofia Selepková
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
28.
November
2023
Zelená mechanizácia
Ján Mačuha
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
28.
November
2023
Rozvoj farmy
Agrobiz, s. r. o.
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
28.
November
2023
Investície do Rastlinnej výroby – Peter Mega
Peter Mega
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
28.
November
2023
Farma dojníc
Zuzana Sochová
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
28.
November
2023
Začatie podnikateľskej činnosti mladého poľnohospodára - Zsolt Jančovič
Jančovič Zsolt
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
28.
November
2023
Martin Beliš - Mladý poľnohospodár
Martin Beliš - SHR
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
28.
November
2023
Modernizácia farmy na welfare chov hydiny
Podnik živočíšnej výroby a.s.
687 678,92 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
28.
November
2023
Zlepšenie poľnohospodárskej činnosti chovu dojníc v obci Oravská Polhora a Sihelné
Jakub Letavay
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra