Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
30.
Január
2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/5/2021
Slovenská asociácia európskych štúdií (ECSA Slovakia) Pražská 11, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, 813 30 Bratislava
30.
Január
2023
Nový základný zdroj tepla v Bani Cigeľ pre mesto Prievidza - tepelné čerpadlá a termosolárne systémy
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.)
1 519 984,06 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
30.
Január
2023
Výstavba zariadení na využitie OZE pre Krytú plaváreň v Krompachoch
Mesto Krompachy
237 412,87 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
30.
Január
2023
Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Beňuš
Obec Beňuš
202 707,94 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
30.
Január
2023
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu
Obec Neporadza
684 148,94 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
30.
Január
2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/107/2020
Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
30.
Január
2023
Vodozádržné opatrenia v obci Mále Lednice
Obec Malé Lednice
202 668,45 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
30.
Január
2023
Vodozádržné opatrenia v obci Radvaň nad Laborcom
Obec Radvaň nad Laborcom
79 676,94 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
27.
Január
2023
Inteligentné riešenia výroby papierových slamiek v spoločnosti FOURLEAF s.r.o.
FOURLEAF s.r.o.
209 280,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27.
Január
2023
Inovácia výroby Tempesta s.r.o. v prepojení na potreby cestovného ruchu
Tempesta s.r.o.
198 732,75 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27.
Január
2023
Zavedenie inovácii do výroby minerálnych a pramenitých vôd
PRVÁ KÚPEĽNÁ a.s.
1 006 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27.
Január
2023
Slovensko v európskom diferencovanom zriadení
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
27.
Január
2023
Vodozádržné opatrenie v obci Sekule
Obec Sekule
1 036 807,62 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
27.
Január
2023
Vodozádržné opatrenia pri ZŠ v obci Močenok
Obec Močenok
586 028,11 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
27.
Január
2023
Technologické vybavenie do pestovania cukrovej repy
Zuzana Bátorová
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
Január
2023
Liptovská spolupráca
Poľnohospodárske družstvo Važec
1 937 996,83 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
Január
2023
Modernizácia farmy SHR Miroslava Fabušová
Miroslava Fabušová
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
Január
2023
Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov – Milan Brezňan
Milan Brezňan
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
Január
2023
Investície do poľnohospodárskeho podniku - Vladimír Magna
Vladimír Magna
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
Január
2023
AGRO MERNÍK - živočíšna výroba
AGRO MERNÍK, s.r.o.
41 071,10 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra