Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
27.
Júl
2021
Dodatok č. 5 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 274/2017-2060-2242
Slovak Business Agency
25 492 823,56 € nenávratná MH SR
27.
Júl
2021
Kreatívne centrum Štúdia RTVS Košice
Rozhlas a televízia Slovenska
5 286 646,15 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
27.
Júl
2021
Inovatívny nástroj pre tvorbu formulárov
Millennium, spol. s r.o.
890 234,29 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26.
Júl
2021
Aglomerácia Tornaľa kanalizácia a ČOV
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13 235 241,14 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
26.
Júl
2021
Energetickým auditom k zvýšeniu kvality životného prostredia v obci Staré Hory
Obec Staré Hory
14 993,28 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26.
Júl
2021
Zvyšovanie odbornej kvalifikácie AK zapojených do riadenia, kontroly a implementácie eŠIF na ÚV SR v rokoch 2019-2020
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja informatizácie SR
106 000,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja informatizácie SR
26.
Júl
2021
Vybudovanie zberného dvora v obci Vechec
Obec Vechec
371 304,56 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
26.
Júl
2021
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ADRA ATTIS, s.r.o.
ADRA ATTIS, s.r.o.
181 035,83 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26.
Júl
2021
Rozvoj podnikania v spoločnosti ONGRID, s.r.o.
ONGRID, s.r.o.
178 494,32 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23.
Júl
2021
Realizácia prvkov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v MČ Bratislava - Karlova Ves
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
40 138,86 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
Júl
2021
Zníženie energetickej náročnosti AOS SO 15 - Budova vzdelávania a podporných služieb
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
1 228 526,42 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
Júl
2021
Kompostovisko Kolbovce - Výstavba zariadenia pre zhodnocovanie BRO
Obec Kolbovce
231 040,40 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
Júl
2021
Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
OIL JPM, s.r.o.
33 830,07 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
Júl
2021
Rozvoj podnikania spoločnosti HALDY - PLUS, spol. s r.o. spoluprácou so strednou odbornou školou
HALDY - PLUS, spol. s r.o
190 200,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23.
Júl
2021
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti UEZ s.r.o.
UEZ s.r.o.
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23.
Júl
2021
Rozvoj podnikania spoločnosti B & B autoslužby, s.r.o. a spolupráce so Strednou odbornou školou remesiel a služieb
B & B autoslužby, s.r.o.
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23.
Júl
2021
Turistická ubytovňa Gazdoráň, Hostovice
Ladislav Pastorok
199 997,85 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23.
Júl
2021
Zvýšenie konkurencieschopnosti prostredníctvom rozvoja služieb v cestovnom ruchu
isu šport, s.r.o.
77 406,22 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23.
Júl
2021
Živé varenie a self servis - zvýšenie kvality zážitkovej kuchyne Ristorante Romantik
ROMANTIK FRATELLI, s.r.o.
199 602,80 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22.
Júl
2021
Zvyšovanie informovanosti obyvateľov najmä Košického a Prešovského samosprávneho kraja v oblasti udržateľnosti vodných zdrojov s dôrazom na zapojenie žiakov škôl
Technická univerzita v Košiciach
132 246,65 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia