Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
27.
September
2022
Inovácia produktového portfólia MSJ OREPA s. r. o.
MSJ OREPA s. r. o.
86 931,62 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27.
September
2022
Rekonštrukcia kultúrneho domu Čabradský Vrbovok, zateplenie kultúrneho domu
Obec Čabradský Vrbovok
95 404,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
September
2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Ministerstvo financií SR
430 953,60 € nenávratná MIRRI SR
27.
September
2022
Vodozádržné opatrenie v obci Pribeník
Obec Pribeník
114 162,35 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
26.
September
2022
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi
Mesto Prievidza
2 330 162,28 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
26.
September
2022
Výroba hydrolyzovaných instantných proteínových izolátov
JT - PARTNER, s.r.o.
2 985 412,50 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26.
September
2022
Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti "WUSF"
Aqua Development a.s.
50 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26.
September
2022
PROMO-NovoGem
SIMpakt, s.r.o.
67 995,58 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26.
September
2022
Zavedenie inteligentných riešení v spoločnosti METALING, spol. s r.o.
METALING, spol. s r.o.
400 132,80 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26.
September
2022
Vzdelávanie mladých farmárov prispievajúce ku generačnej výmene v agrosektore.
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
103 260,65 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
September
2022
„Rekonštrukcia miestnej komunikácie“
Obec Golianovo
21 754,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
September
2022
Vodozádržné opatrenia v obci Mad
Obec Mad
77 404,66 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26.
September
2022
Obnova Obecného úradu v Skároši
Obec Skároš
130 026,99 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26.
September
2022
Zníženie energetickej náročnosti objektu Administratívna budova VPS - Liptovský Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš
327 710,43 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26.
September
2022
„Zlepšenie vzhľadu verejných priestranstiev na území obce Kvakovce“
Obec Kvakovce
20 231,26 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
September
2022
Rekonštrukcia miestnej komunikácie, ul. 1 Mája, Konská
Obec Konská
19 500,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
September
2022
Úprava okolia bytového domu na miesto oddychu a relaxu
Obec Nemčice
23 371,64 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
September
2022
Rekonštrukcia a výstavba prístupových komunikácií k osade Pod Brehom v obci Pribylina
Obec Pribylina
145 901,82 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
23.
September
2022
Revitalizácia parku v areáli kaštieľa v obci Želmanovce
Obec Želmanovce
18 386,29 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
September
2022
Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré
Obec Bystré
239 511,48 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR