Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
1.
Jún
2023
Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v Šarišských Sokolovciach
Obec Šarišské Sokolovce
52 371,55 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Jún
2023
Zvýšenie kapacity triedeného zberu obce Hronovce
Obec Hronovce
74 305,20 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
1.
Jún
2023
Zvýšenie kapacít triedeného zbru odpadov v Liptovskom Mikuláši
Mesto Liptovský Mikuláš
410 609,08 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
31.
Máj
2023
Triedený zber odpadov v obci Slovenská Ľupča
Obec Slovenská Ľupča
274 502,88 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
31.
Máj
2023
Zberný dvor v obci Jasenov
Obec Jasenov
453 762,86 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
31.
Máj
2023
Mikrobiálne kontaminanty v tradičných slovenských syroch: ich eliminácia vedeckými nástrojmi založenými na kvantitatívnej analýze a matematickom modelovaní
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
31.
Máj
2023
Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Vrbovce
Obec Vrbovce
107 776,44 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
31.
Máj
2023
Verejné priestranstvo - oddychová zóna Horné Chlebany
Obec Horné Chlebany
23 392,67 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Máj
2023
Obstaranie strojov na zvýšenie efektívnosti živočíšnej výroby
BULLY, spol. s r.o.
59 950,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Máj
2023
Obstaranie strojov na zber a uskladnenie krmiva
LaTerra, s.r.o.
70 612,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Máj
2023
Triedený zber komunálnych odpadov v obci Holiša
Obec Holiša
90 920,02 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia
31.
Máj
2023
Výstavba chodníka v obci Kostolná - Záriečie
Obec Kostolná - Záriečie
35 798,34 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Máj
2023
Výstavba chodníka v obci Kostolná - Záriečie
Obec Kostolná - Záriečie
35 798,34 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Máj
2023
Rekonštrukcia domu smútku v obci Ostratice
Obec Ostratice
13 588,48 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Máj
2023
Rekonštrukcia domu smútku v obci Tekovské Nemce
Obec Tekovské Nemce
19 988,35 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Máj
2023
Modernizácia strojov do špeciálnej rastlinnej výroby
A G R O Z D R O J s.r.o.
99 999,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Máj
2023
Detské ihrisko v obci Pribeník a Vonkajšie fitness ihrisko v obci Pribeník
Obec Pribeník
41 821,54 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Máj
2023
Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora v obci Mojmírovce
Obec Mojmírovce
212 022,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
31.
Máj
2023
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Svätuše
Obec Svätuše
50 148,36 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Máj
2023
Obnova fasády domu smútku obce Rumanová
Obec Rumanová
28 399,31 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra