Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
22.
November
2021
Podpora vysporiadania majetkoprávnych vzťahov k pozemkom v katastri mesta Kráľovský Chlmec
Mesto Kráľovský Chlmec
52 175,95 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
22.
November
2021
Vysporiadanie pozemkov v osade Stráne pod Tatrami
Obec Stráne pod Tatrami
187 402,32 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
22.
November
2021
Jednoduché pozemkové úpravy v osídlení MRK v obci Banské
Obec Banské
105 054,45 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
22.
November
2021
Technická pomoc REACT-EU
MPSVR SR
13 621 841,00 € nenávratná MPSVR SR
19.
November
2021
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti Kobes s.r.o.
Kobes s.r.o.
50 424,04 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
19.
November
2021
Inovácia výrobného procesu Slavia Production Systems a.s.
Slavia Production Systems a.s.
392 979,30 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
19.
November
2021
Inovácia výrobného procesu spoločnosti LKT, s. r. o.
LKT, s. r. o.
733 584,75 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
19.
November
2021
Výstavba nového zdroja tepla na báze OZE pre zabezpečenie vykurovania v objekte OD Kráľovský Chlmec – Opravárska dielňa
ARRIVA Michalovce, a.s.
153 484,66 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
19.
November
2021
Rekonštrukcia kúrenia firmy EQUEES v meste Martin s využitím obnoviteľných zdrojov energie
EQUEES, s.r.o.
105 752,75 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
19.
November
2021
Rekonštrukcia a modernizácia zdroja tepla v objekte Lom nad Rimavicou
LD Projects a.s.
198 208,09 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
19.
November
2021
Zlepšenie prístupu k pitnej vode v obci Jánovce - Vybudovanie automatických výdajných miest
Obec Jánovce
32 379,26 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
19.
November
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/25/2021
Katolícka univerzita v Ružomberku Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
199 155,40 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19.
November
2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/76/2020
Stredná odborná škola polytechnická J.A. Baťu Štefánikova 39, 059 21 Svit
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19.
November
2021
Novostavba komunitného centra v obci Slavošovce
Obec Slavošovce
320 430,23 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
19.
November
2021
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/183/2020
Metodicko-pedagogické centrum Ševčenkova 1128/11, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19.
November
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/334/2019
Súkromné gymnázium FUTURUM Grešákova 1, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18.
November
2021
Podpora internacionalizácie MSP
Slovenská agentúra pre rozvoj investícii a obchodu
35 577 000,00 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
18.
November
2021
Zavedenie inteligentných procesných inovácií do výroby
Danfoss Power Solutions a.s.
462 401,25 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18.
November
2021
Inovácia kovovýroby a rozvoj spoločnosti FEMONT
Jaroslav Fáber FEMONT
199 999,90 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18.
November
2021
Dobudovanie infraštruktúry v obci Varhaňovce - II. etapa
Obec Varhaňovce
545 018,17 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR