Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
12.
Júl
2024
Nákup kolesového traktora s čelným nakladačom
Agrofarma Iliavka s.r.o
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Júl
2024
Inteligentné inovácie v spoločnosti GXProfiles SK s.r.o.
GXProfiles SK, s.r.o.
591 323,22 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
Júl
2024
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Trebišove
Mesto Trebišov
3 000 949,58 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
Júl
2024
NATURA
Obec Krškany
29 132,92 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Júl
2024
Rekreačná chata Drábsko
K. T. M. S. s. r. o.
17 647,06 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Júl
2024
Dom smútku - obnova
Obec Tomášikovo
22 819,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Júl
2024
Rekonštrukcia domu smútku v obci Kostolec
Obec Kostolec
26 737,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Júl
2024
Zlepšenie miestnych základných služieb v obci Holumnica
Obec Holumnica
45 425,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Júl
2024
Kamerový systém v obci Dolný Chotár
Obec Dolný Chotár
13 131,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Júl
2024
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Červený Kameň
Obec Červený Kameň
14 006,86 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Júl
2024
Výstavba spojovacieho chodníka v obci Čelovce
Obec Čelovce
27 926,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Júl
2024
Investícia do zlepšovania infraštruktúry malých rozmerov v obci Lipníky
Obec Lipníky
351 269,02 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Júl
2024
Nové konštrukčné a materiálové prvky pre udržateľnú prepravu hromadných materiálov
Technická univerzita v Košiciach
199 874,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
11.
Júl
2024
Personalizovaný prístup k selekcii a aplikácii efektívných probiotík a synbiotík v manažmente obezity
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
148 170,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
11.
Júl
2024
Verejnozdravotný význam prírodných a antropogénnych determinantov humánnej expozície arzénu vo vode
Univerzita Komenského v Bratislave
148 170,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
11.
Júl
2024
Pracovná migrácia z Rumunska, Srbska a Ukrajiny na Slovensko a jej kultúrne a spoločenské dôsledky
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
199 841,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
11.
Júl
2024
Energeticky efektívna úprava vody pokročilými oxidačnými procesmi využívajúce bórom dopované diamantové elektródy
Slovenská technická univerzita v Bratislave
200 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
11.
Júl
2024
Pochopenie a zlepšenie hydratačných reakcií nízkouhlíkových cementov pre vývoj nízkouhlíkového betónu vrátane zachytávania uhlíka karbonatáciou
Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i.
198 932,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
11.
Júl
2024
Od génov k metabolizmu: Identifikácia a charakterizácia nových katabolických regulátorov vínnych mušiek
Ústav zoológie SAV, v. v. i.
200 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
11.
Júl
2024
Účinok patologických mutácií a posttranslačných modifikácií na funkcie mitochondriálnej procesujúcej peptidázy nevyhnutnej pre transport do mitochondrií
Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i.
199 998,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja