Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
16.
Máj
2022
Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 v Bardejove
Mesto Bardejov
884 106,24 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
Máj
2022
Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične základnej školy s materskou školou v obci Imeľ
Obec Imeľ
193 200,66 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
Máj
2022
Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti TATRAKON spol. s r.o.
TATRAKON spol. s r.o.
88 939,95 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
Máj
2022
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti MVM SK s.r.o.
MVM SK s. r. o.
107 029,76 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
Máj
2022
Výdajné miesto pitnej vody - rómska osada v obci Mirkovce
Obec Mirkovce
16 479,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16.
Máj
2022
Prístavba, nadstavba a rekonštrukcia materskej školy Ruská
Obec Ruská
364 517,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16.
Máj
2022
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Timoradza
Obec Timoradza
15 200,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Máj
2022
Detské ihrisko
Obec Topoľnica
15 297,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Máj
2022
Úprava verejného priestranstva v obci Omšenie
Obec Omšenie
19 999,78 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Máj
2022
Rekonštrukcia vstupu na cintorín
Mesto Trenčianske Teplice
20 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Máj
2022
Inteligentá inovácia procesu výroby obuvi
JAS-MARKETING, spol. s r.o.
312 300,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13.
Máj
2022
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti BK KOVOTRADE s.r.o.
BK KOVOTRADE s.r.o.
193 783,33 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13.
Máj
2022
MŠ Hlavina, Brezno
Mesto Brezno
380 000,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13.
Máj
2022
Príprava kvalitných súdnych kapacít na Krajskom súde v Nitre
Krajský súd v Nitre, Štúrova 9, 950 48 Nitra
587 596,61 € nenávratná Ministerstvo vnútra
12.
Máj
2022
Hodnotenie OP II v gescii MH SR (2021-2023)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR)
583 621,25 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR)
12.
Máj
2022
Pokračovanie občianskej poriadkovej služby v obci Kostoľany nad Hornádom
Obec Kostoľany nad Hornádom
32 261,89 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12.
Máj
2022
Zavedenie inteligentných riešení do výrobného procesu spoločnosti REVOL TT Consulting s.r.o.
REVOL TT Consulting s. r. o.
103 395,83 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
Máj
2022
Rozširovanie miestnych základných služieb - detské ihrisko
Obec Liptovská Teplička
28 261,10 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Máj
2022
Park v obci Lastovce
Obec Lastovce
40 010,18 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Máj
2022
Ekologický chov včiel a ošípaných
Ing. Peter Jánošík
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra