Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
Máj
2022
Výskum bariérovej textílie do komunitnej tvárovej polmasky a ochranného odevu
VÚTCH - CHEMITEX, spol. s r. o.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
6.
Máj
2022
Spolu s nami – Rozšírenie poradenských a podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti
ALEJ poradenské centrum
499 702,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
5.
Máj
2022
Nasadenie inteligentných mikrofónov, audio processingu a voice processingu v krízovej bezpečnostnej komunikácii
CASSOVIA HARDWARE, s.r.o.
202 307,11 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
Máj
2022
Catering - zasadnutia Monitorovacieho výboru pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014-2020
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
0,00 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
5.
Máj
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/335/2019
Spojená škola Reformovanej kresťanskej cirkvi Daxnerova 10/42, 979 01 Rimavská Sobota
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5.
Máj
2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/152/2020
Karpatská nadácia Letná 27, 040 01 Košice - mestská časť Sever
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5.
Máj
2022
Rekonštrukcia domu smútku
Obec Pukanec
16 811,04 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Máj
2022
Zmena existujúceho objektu rekonštrukciou strechy
Obec Iňa
16 995,46 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Máj
2022
Rekonštrukcia domu smútku Podlužany
Obec Podlužany
16 945,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Máj
2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/326/2019
Spojená škola Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5.
Máj
2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/153/2020
OZ TEAM Dolná 184/51, 974 01 Banská Bystrica
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5.
Máj
2022
Komunitné centrum v obci Slovinky
Obec Slovinky
257 500,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
5.
Máj
2022
Výstavba nového komunitného centra v Spišskej Teplici
Obec Spišská Teplica
344 526,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
5.
Máj
2022
Zlepšenie prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít v obci Nižný Slavkov
Obec Nižný Slavkov
86 944,89 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
5.
Máj
2022
Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre MRK v obci Zbehy
Obec Zbehy
60 340,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
5.
Máj
2022
Zníženie energetickej náročnosti budovy Centrum voľného času Ľubietová
Obec Ľubietová
139 292,13 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5.
Máj
2022
Výsadba nového ovocného sadu jabloní
AMAZONIT s.r.o.
92 498,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Máj
2022
Animácie MAS Podunajsko o.z.
Miestna akčná skupina Podunajsko, o.z.
28 063,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Máj
2022
Revitalizácia verejnej zelene v centrálnej zóne obce Voderady
Obec Voderady
19 999,26 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Máj
2022
Revitalizácia verejného priestranstva - Park Hliník v obci Križovany nad Dudváhom
Obec Križovany nad Dudváhom
28 182,95 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra