Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
15.
Júl
2021
Sociálne procesy pri autizme a schizofrénii
Univerzita Komenského v Bratislave
210 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
15.
Júl
2021
Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne umiestneného odpadu v meste Sobrance
Mesto Sobrance
70 304,21 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15.
Júl
2021
Biomechanicky verná náhrada ľudského tela pre zvýšenie objektivity forenznej analýzy cestných dopravných nehôd
Žilinská univerzita v Žiline
200 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
15.
Júl
2021
Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993
Historický ústav SAV
215 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
15.
Júl
2021
Perspektívne elektrónové spinové systémy pre budúce kvantové technológie
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
190 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
15.
Júl
2021
Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
249 882,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
15.
Júl
2021
Neuro-gliový multi-bunkový model pre šírenie tau patológie
Neuroimunologický ústav SAV
244 016,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
15.
Júl
2021
Význam cirkadiánneho systému v regulácii progresie kolorektálneho karcinómu mediovanej estradiolom a miRNA
Univerzita Komenského v Bratislave
215 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
15.
Júl
2021
Nekonvenčné kvasinky ako producenty lipidov s vysokou pridanou hodnotou
Centrum biovied SAV
230 004,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
15.
Júl
2021
Biologicky aktívne látky trúdieho plodu na podporu metabolických procesov a imunitnej odozvy zvierat
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
187 197,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
15.
Júl
2021
Určenie úlohy dopamínu a neurogenézy v dospelosti pre naučené správanie spevavcov pomocou optogenetickej manipulácie
Centrum biovied SAV
210 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
15.
Júl
2021
Efektívne energetické zhodnotenie alternatívnych palív z odpadov v kogeneračných jednotkách
Slovenská technická univerzita v Bratislave
249 990,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
15.
Júl
2021
Zelená obnova EÚ v období po Covid-19
Univerzita Komenského v Bratislave
220 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
15.
Júl
2021
Monitorovanie a trasovanie pohybu a kontaktu osôb v zdravotníckych zariadeniach
Žilinská univerzita v Žiline
198 864,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
15.
Júl
2021
Bentonit: strategická surovina Slovenska - inovatívne hodnotenie zdrojov a ich kvality pre jej efektívne využívanie
Univerzita Komenského v Bratislave
160 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
15.
Júl
2021
Aktivácia VGF/BDNF/TrkB dráhy syntetickou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat
Centrum biovied SAV
220 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
15.
Júl
2021
Enviromentálna spravodlivosť v kontexte sociálnej práce
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
200 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
15.
Júl
2021
Vývoj účinných geneticky kódovaných fotosenzibilizátorov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
215 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
15.
Júl
2021
Vyhľadávanie nových génových variantov syndrómových porúch sluchu pomocou celoexómového sekvenovania
Univerzita Komenského v Bratislave
249 748,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
15.
Júl
2021
Mapovanie rozmiestnenia a mobility populácie na Slovensku s využitím lokalizačných údajov mobilnej siete
Geografický ústav SAV
150 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja