Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
8.
Júl
2024
Environmentálne centrum Klíma-Krajina-Informácie SPU v Nitre
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
1 870 289,96 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
8.
Júl
2024
Prídavné zariadenia na komunálnu techniku na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu miestnych komunikácií a chodníkov
Obec Križovany nad Dudváhom
17 766,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Júl
2024
Spevnené plochy pri dome smútku v obci Opatovská Nová Ves
Obec Opatovská Nová Ves
27 827,46 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Júl
2024
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hrnčiarovce nad Parnou
Obec Hrnčiarovce nad Parnou
36 999,99 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Júl
2024
Zabezpečenie chodu MAS a animačných aktivít
Občianske združenie „Partnerstvo pre región“
74 144,27 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Júl
2024
Výstavba čistiarne odpadových vôd v obci Keť
Obec Keť
291 079,61 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Júl
2024
Rozšírenie infraštruktúry malých rozmerov v obci Ordzovany
Obec Ordzovany
500 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Júl
2024
Rekonštrukcia stokovej siete v obci Vavrišovo
Obec Vavrišovo
226 015,16 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Júl
2024
Okres Liptovský Mikuláš, Obec Liptovský Peter
Obec Liptovský Peter
38 814,46 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Júl
2024
Modernizácia ŽV - nákup strojov
PD - Habura, a. s.
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Júl
2024
Modernizácia a inovácia poľnohospodárskej techniky SHR Miroslava Ilčíka
Miroslav Ilčík SHR
213 869,41 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Júl
2024
Rozvoj spoločnosti NUTRICON s.r.o. pomocou zväčšenia objemu poľnohospodárskej prvovýroby
NUTRICON s.r.o.
15 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Júl
2024
Ing. Jozef Bakoš
Ing. Jozef Bakoš
15 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Júl
2024
Zvýšenie efektivity chovu dobytka
Peter Vaverčák
49 238,81 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Júl
2024
Technické vybavenie ŠRV
Polnohospodárske družstvo Melčice - Lieskové
117 601,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Júl
2024
Trávenie voľného času v obci Paňovce
Obec Paňovce
16 321,25 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Júl
2024
Rekonštrukcia Domu nádeje obce Košická Polianka
Obec Košická Polianka
20 194,44 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Júl
2024
Rekonštrukcia a zateplenie kultúrneho domu - Viničky
Obec Viničky
26 964,10 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Júl
2024
Vyvýšená plocha a prístrešok
Obec Nová Ves nad Žitavou
19 783,52 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Júl
2024
Multifunkčné ihrisko v Klokočove
Obec Klokočov
38 399,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra