Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
25.
Máj
2023
Triedený zber komunálnych odpadov v obci Boľkovce
obec Boľkovce
93 358,25 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
25.
Máj
2023
Silážna jama - novostavba
Poľnohospodárske družstvo Mestečko
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Máj
2023
AMFITEÁTER V OBCI SÁDOČNÉ
Obec Sádočné
15 508,07 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Máj
2023
Sklad výrobkov a manipulačná plocha
EKORAJ ĎURĎOVÉ, s. r. o.
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Máj
2023
Rekonštrukcia objektov pre chov zvierat
Anna Beníková SHR
49 990,99 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Máj
2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaI /NP/1/2019
Centrum vedecko technických informácií SR Bratislava – mestská časť Staré mesto, Lamačská cesta 8/A, 840 05
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
25.
Máj
2023
Dom smútku, Horné Kočkovce - Rekonštrukcia stavebných konštrukcií - I.etapa
Mesto Púchov
25 325,11 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Máj
2023
Zástavkový prístrešok s príslušenstvom Pč 366/3 Hrabovka
Obec Hrabovka
11 751,90 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Máj
2023
Zdravá voda v obci Matiašovce
Obec Matiašovce
14 352,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Máj
2023
Bertotovce, rekonštrukcia chodníkov
Obec Bertotovce
36 245,44 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Máj
2023
Financovanie mzdových prostriedkov oprávnených zamestnancov ÚV SR spolupracujúcich s OLAF-om v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ V.I.
Úrad vlády Slovenskej republiky
176 427,83 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
25.
Máj
2023
Rekonštrukcia a dostavba zberného dvora v obci Kolta
obec Kolta
277 976,66 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia
25.
Máj
2023
FVZ PETROVANY RAIS - SLOVAKIA
RAIS Slovakia, s.r.o.
43 082,10 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
25.
Máj
2023
Investície do poľnohospodárskeho podniku – AGROSUN, spol. s. r .o
AGROSUN, spol. s r.o.
352 017,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Máj
2023
Živočíšna výroba
EURO-SEB, s.r.o.
1 396 469,48 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Máj
2023
Rozšírenie zberného dvoru - Zákamenné
Obec Zákamenné
507 700,77 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
25.
Máj
2023
Nákup strojno–technologického vybavenia pre zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Slepčany
Obec Slepčany
146 342,75 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24.
Máj
2023
Posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti PeKaPe, s. r. o.
PeKaPe, s. r. o.
69 768,42 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
24.
Máj
2023
Rozšírenie Ekodvoru v Gabčíkove
Mesto Gabčíkovo
464 903,02 € nenávratná MŽP SR
24.
Máj
2023
Výstavba predškolského zariadenia na ulici Poľnej v obci Parchovany
Obec Parchovany
650 792,29 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR