Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
20.
Január
2023
Teleskopický manipulátor
AGROTICCE, s.r.o.
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Január
2023
Modernizácia RD Ďumbier
Roľnícke družstvo Ďumbier
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Január
2023
Teleskopický manipulátor
Hospodár, s.r.o.
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Január
2023
Pôdoochranné technológie, výživa a hnojenie poľnohospodárskych plodín
AM - AGRO s.r.o
15 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Január
2023
Modernizácia strojového parku ŽV - PD Žiarec
ŽIAREC, poľnohospodárske družstvo
25 235,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Január
2023
Nákup strojov na prípravu krmív pre špeciálnu živočíšnu výrobu
Boris Baláž
35 068,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Január
2023
Obstaranie technológie na manipuláciu s organickými hnojivami
Podielnícke roľnícko-obchodné družstvo
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Január
2023
Modernizácia strojov a zariadení v ŽV
Poľnohospodárske družstvo Vasiľov
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Január
2023
Obstaranie poľnohospodárskej techniky
Mária Malinová - AGROMAL
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Január
2023
Zvýšenie produkcie a kvality v špeciálnej rastlinnej výrobe v spoločnosti Gergel s.r.o.
Gergel s. r. o.
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Január
2023
Zvýšenie produkcie špeciálnej rastlinnej výroby
Ing. Dezider Mezei
14 440,71 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Január
2023
Investície do špeciálnej rastlinnej výroby - Tomáš Bartha
Tomáš Bartha
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Január
2023
Investície do živočíšnej výroby - Tomáš Bartha
Tomáš Bartha
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Január
2023
Zvýšenie produkcie živočíšnej výroby
Ing. Dezider Mezei
17 973,43 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Január
2023
Inteligentné riešenia pletiarskej výroby v spoločnosti TATRASVIT SVIT - SOCKS, a.s.
TATRASVIT SVIT - SOCKS, a.s.
1 107 208,12 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
19.
Január
2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/382/2018
Súkromná základná škola waldorfská Vihorlatská 10, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
174 129,90 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, 813 30 Bratislava
19.
Január
2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/308/2018
EndoCorp s. r. o. Koperníkova 21, 917 01 Trnava
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, 813 30 Bratislava
19.
Január
2023
Zvýšenie technickej vybavenosti podniku
Zuzana Helmecziová
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Január
2023
Obstaranie techniky do ŽV
Poľnohospodárske družstvo Trenčín - Opatová
23 801,66 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Január
2023
Kĺbový nakladač s príslušenstvom
Roľnícke družstvo so sídlom v Zákamennom č. 204
20 670,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra