Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
14.
September
2022
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Kojšov na parcele č. 801
Obec Kojšov
106 345,84 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
14.
September
2022
Regenerácia a revitalizácia rómskej osady v meste Giraltovce
Mesto Giraltovce
105 039,51 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
14.
September
2022
Výstavba detského ihriska v Krásne nad Kysucou
Mesto Krásno nad Kysucou
17 982,41 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
September
2022
Poľnohospodárska technika
EKO-Produkt, s.r.o.
55 555,55 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
September
2022
Inteligentné inovácie v spoločnosti MET-KOV s.r.o.
MET-KOV s.r.o.
313 897,50 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13.
September
2022
Inteligentné inovácie v spoločnosti PRP, s.r.o.
PRP, s.r.o.
2 583 350,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13.
September
2022
Kúpa technologického vybavenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Slavkovce
Obec Slavkovce
148 162,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
September
2022
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy – Staškov s.č. 364
Obec Staškov
257 881,72 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
September
2022
Ťapešovo-lokalita Mareckého pľac- miestne komunikácie
Obec Ťapešovo
16 514,79 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
September
2022
Nákup prídavných zariadení pre komunálnu techniku
Obec Babín
21 249,66 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
September
2022
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v meste Kremnica
Mesto Kremnica
314 563,48 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
September
2022
Modernizácia domu smútku v obci Vištuk zakúpením chladiacich zariadení
Obec Vištuk
8 400,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
September
2022
Amfiteáter Lieskovec
Obec Lieskovec
19 292,36 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
September
2022
Pamätná izba Cigeľ
Obec Cigeľ
24 999,49 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
September
2022
Traktor s príslušenstvom
Obec Cífer
14 540,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
September
2022
Oplotenie cintorína - stavebná úprava
Obec Svrbice
18 481,93 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
September
2022
Vodozádržné opatrenia v obci Liptovská Teplička
Obec Liptovská Teplička
200 504,61 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
13.
September
2022
Ubytovanie na vidieku pod Medvešom
ZUÁRD s.r.o.
118 854,68 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13.
September
2022
Vybavenie ubytovacích kapacít na vidieku
Agroturistik Ratka s.r.o.
50 115,21 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13.
September
2022
Podpora rozvoja obcí Hatarah a Bagera vďaka zabezpečeniu udržateľných zdrojov pitnej vody a školeniam
Slovenská katolícka charita
200 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu