Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
24.
November
2023
Investície do hmotného majetku - VINO MAGULA, s. r. o.
VINO MAGULA, s. r. o.
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
November
2023
Investície do hmotného majetku - VINO MAGULA, s. r. o.
VINO MAGULA, s. r. o.
38 016,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
November
2023
Investície do špeciálnej rastlinnej výroby
Agro Čelovce s.r.o.
56 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
November
2023
Začiatok ekologického hospodárstva Enikő Palásti - AGROEN
Ing. Enikő Saróka Palásti - AGROEN
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
November
2023
Investície do precíznej technológie aplikácie hnojív a prostriedkov na ochranu rastlín ťahaným postrekovačom
AT ABOV, spol. s.r.o.
40 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
November
2023
Odstraňovanie následkov po zemetrasení na východnom Slovensku
Obec Turcovce
13 500,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
24.
November
2023
Odstraňovanie následkov po zemetrasení na východnom Slovensku
Obec Košarovce
225 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
24.
November
2023
Odstraňovanie následkov po zemetrasení na východnom Slovensku
Obec Černina
21 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
24.
November
2023
Odstraňovanie následkov po zemetrasení na východnom Slovensku
Obec Prituľany
15 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
24.
November
2023
Odstraňovanie následkov po zemetrasení na východnom Slovensku
Obec Giglovce
5 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
24.
November
2023
Odstraňovanie následkov po zemetrasení na východnom Slovensku
Obec Girovce
5 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
24.
November
2023
Odstraňovanie následkov po zemetrasení na východnom Slovensku
Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Tela Pána, Jankovce
15 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
24.
November
2023
Odstraňovanie následkov po zemetrasení na východnom Slovensku
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Brusnica
1 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
24.
November
2023
Odstraňovanie následkov po zemetrasení na východnom Slovensku
Rímskokatolícka farnosť sv. Petra a Pavla, Hrubov
5 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
24.
November
2023
Odstraňovanie následkov po zemetrasení na východnom Slovensku
Rímskokatolícka farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Nižná Sitnica
60 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
24.
November
2023
Odstraňovanie následkov po zemetrasení na východnom Slovensku
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ruská Poruba
9 750,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
24.
November
2023
Odstraňovanie následkov po zemetrasení na východnom Slovensku
Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie, Ohradzany
20 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
24.
November
2023
Odstraňovanie následkov po zemetrasení na východnom Slovensku
Obec Lukačovce
25 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
24.
November
2023
Odstraňovanie následkov po zemetrasení na východnom Slovensku
Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Tela Pána, Jankovce
10 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
24.
November
2023
Odstraňovanie následkov po zemetrasení na východnom Slovensku
Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Tela Pána, Lieskovec
16 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR