Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
11.
November
2021
Jednoduché pozemkové úpravy v osídlení MRK v obci Šarišská Trstená
Obec Šarišská Trstená
16 062,92 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
11.
November
2021
Zvýšenie využívania OZE v spoločnosti ENERGO-BYTOS, s.r.o.
názov: ENERGO-BYTOS, s.r.o.
193 966,76 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
November
2021
Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených UoZ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
3 982 578,43 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
11.
November
2021
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti REPRO SERVIS s.r.o.
REPRO SERVIS, s.r.o.
165 550,59 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
November
2021
Využitie tepelného čerpadla pre vykurovanie budovy OcÚ
Obec Pušovce
79 041,21 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
November
2021
Legal safety of journalists in the Vinnytsia region
Think tank “Democracy House”
4 800,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
11.
November
2021
Podpora inteligentných inovácii v spoločnosti Tlačiareň Bardejov, s. r. o.
Tlačiareň Bardejov, s. r. o.
527 383,33 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
November
2021
“Installation of ecological lighting on football fields
District public organization “Yakymivka district football federation”
4 987,43 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
10.
November
2021
Zvýšenie štandardu spoločnosti R-DAS, s.r.o. zavedením Integrovaného Manažérskeho Systému a posúdením zhody výrobkov
R-DAS, s.r.o.
99 831,28 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
10.
November
2021
Zvýšenie efektívnosti výroby hliníkových túb prostredníctvom zavedenia inteligentných inovácií
TUBAPACK, a.s.
299 779,15 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
10.
November
2021
Zavedenie inovatívneho produktu spoločnosti NEXT LIGHT s.r.o.
NEXT LIGHT s.r.o.
51 447,50 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
10.
November
2021
Inovatívne technológie vo výrobnom procese VALLOS, s.r.o.
VALLOS, s.r.o.
327 558,60 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
10.
November
2021
Vysporiadanie pozemkov v osade Ľubica
Obec Ľubica
55 834,82 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
10.
November
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/127/2020 (0534/2020-D2)
Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy. výskumu a športu SR
10.
November
2021
Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie NFP - projekt č. 310051AVU7 s názvom: "Zabezpečenie IKT zariadení pre zamestnancov SEPP"
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
109 872,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10.
November
2021
Inovácia výroby Tempesta s.r.o. v prepojení na potreby cestovného ruchu
Tempesta s.r.o.
198 732,75 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
10.
November
2021
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti ALFAPLAST trade, s.r.o.
ALFAPLAST trade, s.r.o.
111 775,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
10.
November
2021
Inteligentné inovácie v spoločnosti BMSV, spol. s r.o.
BMSV, spol. s r.o.
271 596,66 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
10.
November
2021
Rusínska chyža, Ulič
Rusínska chyža s.r.o.
117 349,97 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
10.
November
2021
Inovácia výrobných postupov v spoločnosti INTERKOV GROUP, s.r.o.
INTERKOV GROUP, s.r.o.
199 950,79 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky