Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
7.
Jún
2023
Ubytovňa pod Kyčerou
MITALEX s.r.o.
54 986,73 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Jún
2023
Výstavba detského ihriska - obec Solčany
Obec Solčany
26 280,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Jún
2023
Triedený zber komunálnych odpadov v obci Šávoľ
Obec Šávoľ
91 164,21 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7.
Jún
2023
Dostavba detského ihriska v obci Chmeľnica
Obec Chmeľnica
20 316,06 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Jún
2023
Fotovoltické zariadenie
JAMAJKA, s.r.o.
22 455,04 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7.
Jún
2023
Malý Šariš - zberný dvor
obec Malý Šariš
480 418,59 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia
6.
Jún
2023
Výskum a vývoj modulu detekcie zmätenia v reálnom čase YesElf
Brainware s.r.o
294 107,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
Jún
2023
Zvýšenie konkurencieschpnosti podniku DAVPEK, s.r.o
DAVPEK, s.r.o.
151 597,50 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
Jún
2023
Triedený zber odpadov v obci Lakšárska Nová Ves
Obec Lakšárska Nová Ves
91 532,88 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
Jún
2023
Zberný dvor Zemné
Obec Zemné
569 631,25 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia
6.
Jún
2023
Zberný dvor v obci Oščadnica
obec Oščadnica
257 862,98 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
6.
Jún
2023
Triedený zber komunálnych odpadov v obci Pribiš
Obec Pribiš
249 828,72 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5.
Jún
2023
Inovácia výrobného procesu CHIRANA Medical, a.s.
CHIRANA Medical, a.s.
585 862,90 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
Jún
2023
Inteligentná inovácia v podniku LUNA – PLOTY, s.r.o
LUNA - PLOTY, s.r.o.
99 675,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
Jún
2023
Nový fotovoltický lokálny zdroj v spoločnosti GOHR, s.r.o.
GOHR, s.r.o.
222 839,10 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
Jún
2023
Zlepšovanie stavu biotopov a druhov európskeho významu v území NP Nízke Tatry
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
1 922 812,75 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5.
Jún
2023
Blue Economy Innovation and Investment Summit 2023
Sote Information & Communication Technology (Sote Hub)
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
5.
Jún
2023
Building Cyber Security resilience at the Kenyan Coast
Sote Information & Communication Technology (Sote Hub)
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
5.
Jún
2023
Zachovanie a zlepšenie stavu vybraných druhov a biotopov v Národnom parku Malá Fatra
Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
532 497,94 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5.
Jún
2023
Zvýšenie samovýroby elektrickej energie vo výrobnom areáli spol. EUROVIA SK - Poprad
EUROVIA SK, a.s.
15 543,02 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky