Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
28.
Júl
2021
Zmierňovanie hydrologických rizík – povodní a súch – výskumom extrémnych hydroklimatických javov
Technická univerzita v Košiciach
202 646,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
28.
Júl
2021
Účinky medzinárodných zmlúv v právnom poriadku Európskej únie a Slovenskej republiky
Paneurópska vysoká škola
210 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
28.
Júl
2021
Prestupné bývanie v meste Brezno
Mesto Brezno
894 911,40 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
28.
Júl
2021
Intervenčný program v prírodných vedách a matematike
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
217 361,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
28.
Júl
2021
Rybochovné zariadenie – FISH ĎURĎOVÉ
EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
28.
Júl
2021
Prestavba koniarne na ubytovacie zariadenie v obci Pčoliné
ROTAX-ARCH spol. s r.o.
141 100,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28.
Júl
2021
Ubytovacie zariadenie Hrachovo
hlavmil s. r. o.
72 247,45 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28.
Júl
2021
Zavedenie výroby nových produktov v spoločnosti Green Print s.r.o. v spolupráci so SOŠ
Green Print s.r.o.
199 999,80 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28.
Júl
2021
Spoznajte svoj región na e-bicykloch
CoolTour.sk s.r.o.
37 582,85 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27.
Júl
2021
Kráľovský Chlmec - rozšírenie jednotnej a splaškovej . kanalizácie a intenzifikácia ČOV
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13 904 615,74 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
27.
Júl
2021
Zberný dvor, Dubnica nad Váhom
TSM Dubnica nad Váhom s.r.o.
1 476 699,96 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
27.
Júl
2021
Zberný dvor - Veľké Turovce
Obec Veľké Turovce
200 905,87 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
27.
Júl
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC111-2017-32/37
Obec Vinica
277 051,88 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
27.
Júl
2021
Zavedenie inteligentných inovácií v spoločnosti NÁBYTKÁR, s.r.o.
NÁBYTKÁR, s.r.o.
656 100,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27.
Júl
2021
Zavedenie inteligentných inovácií v podniku RUSTIQUE,a.s.
RUSTIQUE, a.s.
996 236,10 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27.
Júl
2021
Výskum metód na zvýšenie kvality a životnosti hybridných výkonových polovodičových modulov
Žilinská univerzita v Žiline
248 187,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
27.
Júl
2021
Zabezpečenie mobility AK zapojených do riadenia, kontroly a implementácie EŠIF na ÚV SR v rokoch 2019 - 2020
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
4 145,20 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
27.
Júl
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/42/2020(0376/2020-D1)
Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy. výskumu a športu SR
27.
Júl
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/254/2019(0861/2019-D1)
Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy. výskumu a športu SR
27.
Júl
2021
Modernizácia akvakultúry prevádzky – rybníky v Gerlachove
Oľga Hrabčáková - ZOJOS
0,00 € nenávratná MPRV SR