Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
4.
Október
2022
Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Družstevná ulica - v obci Špačince
Obec Špačince
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Október
2022
Zmluva o NFP pre projekt "Mesto Prešov, Výstavba nových trolejbusových tratí a meniarní – projektová dokumentácia" (311031BJW4)
Mesto Prešov
1 143 239,50 € nenávratná MDVR SR
4.
Október
2022
Chodník pozdĺž cesty III/1643 - Vinohradská cesta
Obec Čechynce
21 848,30 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Október
2022
Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v obci Vyšná Hutka
Obec Vyšná Hutka
49 999,89 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Október
2022
Potraviny so zníženým obsahom cholesterolu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
4.
Október
2022
Zvýšenie energetickej účinnosti administratívnej budovy Tušice
Obec Tušice
203 274,25 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
3.
Október
2022
Rozšírenie produktového portfólia spoločnosti Persson s.r.o.
Persson s.r.o.
121 300,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3.
Október
2022
Inteligentné inovácie v spoločnosti Lindab a.s.
Lindab a.s.
149 950,15 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3.
Október
2022
Výroba organického hnojiva
AGROSEV, spol. s r.o.
144 821,70 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3.
Október
2022
Inteligentné inovácie v pekárenskej a cukrárenskej výrobe
Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.
491 295,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3.
Október
2022
Prístup k pitnej vode pre MRK v obci Laškovce
Obec Laškovce
11 955,01 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3.
Október
2022
Vodozádržné opatrenia v obci STRÁNE POD TATRAMI
Obec Stráne pod Tatrami
196 507,02 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
3.
Október
2022
Nové ubytovacie kapacity na Kolibe
Michal Macháček
38 145,23 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3.
Október
2022
Múzeum betónu s expozíciou
Assist Solutions s.r.o.
150 822,19 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
30.
September
2022
Vodozádržné opatrenia v obci Pušovce
Obec Pušovce
154 823,72 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
30.
September
2022
Multifunkčné ihrisko 25 x 15 m v obci Oravce
Obec Oravce
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
September
2022
Multifunkčné ihrisko 22 x 11 v obci Dúbravica
Obec Dúbravica
40 499,11 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
September
2022
Technológia pre spracovňu rýb – Slovryb 6/2019
Slovryb, a.s.
28 455,95 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
29.
September
2022
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Povina
Obec Povina
182 306,36 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
29.
September
2022
Aplikácia solárneho teplovodného systému na predohrev TÚV – OST 2153, Košice
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
43 574,40 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky