Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
17.
Máj
2022
Rekonštrukcia sociálnych zariadení kultúrneho domu vo Vinodole
Obec Vinodol
21 848,90 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Máj
2022
Stavebné úpravy Domu smútku - Veľké Chyndice
Obec Veľké Chyndice
21 435,53 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Máj
2022
Metylácia DNA ako cieľ epigenetického editovania a jej využitie pri personalizácii diagnostiky a terapie u melanómu uvey
Biomedicínske centrum SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
17.
Máj
2022
Výskum a vývoj efektívnych procesov prípravy vanilínu a iných prírodných aróm s využitím oxidačného a protektívneho účinku rekombinantnej katalázy a peroxidázy
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
17.
Máj
2022
Inteligentný systém riadenia pre modulárne výrobné systémy novej generácie Factory of the Future
Žilinská univerzita v Žiline
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
17.
Máj
2022
Vývoj vysoko-legovaných izotrópnych elektro ocelí pre trakčné motory elektromobilov
Ústav materiálového výskumu SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
17.
Máj
2022
Spracovanie odpadných polyolefínov na plynné monoméry a zmesné etylétery
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
17.
Máj
2022
Smart chromogénne heterocykly
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
17.
Máj
2022
Vývoj autonómneho vozidla na otvorenej platforme elektromobilu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
17.
Máj
2022
Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravie
Centrum biovied SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
17.
Máj
2022
Prestupné bývanie v meste Brezno
Mesto Brezno
894 911,40 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
17.
Máj
2022
Zníženie energetickej náročnosti Melli Interiéry, s.r.o.
Melli Interiéry, s.r.o.
38 071,60 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
17.
Máj
2022
Implementácia inteligentných riešení do výrobného procesu spoločnosti Metalpro SK
Metalpro SK, s. r. o.
247 500,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17.
Máj
2022
Zvýšenie konkurencieschopnosti inováciou výroby Karton.sk, s. r. o.
Karton.sk, s. r. o.
199 080,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17.
Máj
2022
Inovácia výrobného procesu BIMETAL CNC s. r. o.
BIMETAL CNC s. r. o.
159 076,65 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17.
Máj
2022
Inovácia výrobného procesu CREDO AL, spol. s r.o.
CREDO AL, spol. s r.o.
297 483,33 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17.
Máj
2022
Príprava kvalitných súdnych kapacít KS PO
Krajský súd v Prešove
342 444,30 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
17.
Máj
2022
Vodovod pre obec Hodejov I
Obec Hodejov
1 192 466,04 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17.
Máj
2022
Vodovod pre obec Hodejov II. fáza
Obec Hodejov
496 929,25 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16.
Máj
2022
Vodozádržné opatrenia v obci Veľká Čausa
Obec Veľká Čausa
73 426,37 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia