Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
2.
Február
2023
Podpora na investície do poľnoospodárskych podnikov - Halamček
Ivan Halamček - AUTODOPRAVA
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Február
2023
Modernizácia technologického vybavenia pre chov hovädzieho dobytka
Roľnícke družstvo Horná Ves
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Február
2023
Zvyšovanie efektívnosti riadenia verejných politík v oblasti kybernetickej bezpečnosti
Národný bezpečnostný úrad
723 682,73 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
2.
Február
2023
OPKZP-PO1-SC111-2017-33/29
obec Oravská Lesná
827 073,51 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
2.
Február
2023
Chata Ľadovo
Mgr. Jozef Kramec - EUROMAX
94 184,83 € nenávratná Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2.
Február
2023
Podpora triedeného zberu v Obci Kotešová
Obec Kotešová
160 879,49 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
2.
Február
2023
VÝSTAVBA ZARIADENÍ NA VYUŽITIE VYBRANÝCH DRUHOV OZE V OBCI BALOŇ – BUDOVA ŠATNÍ NA FUTBALOVOM IHRISKU
Obec Baloň
30 768,25 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1.
Február
2023
Ubytovacie zariadenie s wellnessom
AM HOTELS, s.r.o.
199 805,76 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1.
Február
2023
Platforma Everifin na doručovanie elektronických faktúr, zabezpečovanie platieb a ukladanie digitálnych potvrdení o platbe v jednom plne integrovanom procese
Usability Engineering Center s. r. o.
2 449 560,40 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1.
Február
2023
Zberný dvor Dubovany
Obec Dubovany
540 126,84 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1.
Február
2023
Investícia do techniky na zvýšenie produkcie objemových krmív
Hospodársky dvor Benkovo, s. r. o.
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Február
2023
Budovanie protipovodňovej ochrany v lesoch – Stebnícka Huta
Lazy pozemkové spoločenstvo Stebnícka Huta
199 881,68 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Február
2023
Investície do vybavenia- Denisa Fajbíková
Denisa Fajbíková
36 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Február
2023
Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy vo Veľkej Čalomiji s využitím obnoviteľných zdrojov energie
Obec Veľká Čalomija
654 372,25 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1.
Február
2023
VÝSTAVBA ZARIADENÍ NA VYUŽITIE VYBRANÝCH DRUHOV OZE V OBCI ŇÁRAD – BUDOVA MŠ
Obec Ňárad
94 443,47 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1.
Február
2023
VÝSTAVBA ZARIADENÍ NA VYUŽITIE VYBRANÝCH DRUHOV OZE V OBCI VEĽKÁ PAKA – BUDOVA ZŠ A MŠ
Obec Veľká Paka
95 319,98 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
31.
Január
2023
Geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží (2)
Ministerstvo životného prostredia SR
7 260 844,42 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
31.
Január
2023
Implementácia inteligentných riešení do výrobného procesu výroby komplexných zostáv z plechov a profilov spoločnosti ŠVEC a SPOL, s.r.o.
ŠVEC a SPOL, s.r.o.
130 581,83 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
31.
Január
2023
Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov v obci Štiavnik
Obec Štiavnik
1 318 675,33 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
31.
Január
2023
Využitie digitálnej technológie pri manipulácii s MH a ošetrovaní pasienkov
Agrofield, s.r.o.
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra