Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
30.
November
2023
Modernizácia strojového vybavenia spoločnosti PALAGRO, spol. s r.o. obstaraním inovatívneho kolesového traktora
PALAGRO, spol. s.r.o.
54 454,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
November
2023
Obstaranie kypriča na obrábanie pôdy
Attila Németh
38 333,33 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
November
2023
Investície do špeciálnej rastlinnej výroby v podniku Poľnohospodárske družstvo Veľký Ďur
Poľnohospodárske družstvo
139 484,16 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
November
2023
Podpora pre začatie a rozvoj podnikateľskej činnosti v chove HD
Ondrej Kvasničák
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
November
2023
Zakúpenie ťahaného postrekovača
Zuzana Bátorová
56 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
November
2023
SHR Anna Zelinková - zahájenie samostatnej podnikateľskej činnosti
Anna Zelinková
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
November
2023
Investície prispievajúce k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu v RD HRON Slovenská Ľupča
Roľníske družstvo HRON Slovenská Ľupča
331 361,10 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
November
2023
Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov - Andorková Ivana
Andorková Ivana
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
November
2023
Začatie podnikateľskej činnosti v poľnohospodárstve - Jakub Hlaváč
Jakub Hlaváč
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
November
2023
Investície technologického vybavenia spoločnosti CornutOK s. r. o.
CornuTOK, s.r.o.
123 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
November
2023
Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladého poľnohospodára
Tomáš Justinič
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
November
2023
Technické vybavenie ŽV
A G R O T I P spol. s r.o.
102 926,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
November
2023
Žiadosť o poskytnutie pomoci k začatiu podnikateľskej činnosti pre mladého poľnohospodára - FG AGRO
František Gyönyör FG AGRO
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
November
2023
Zeleninová farma
Katarína Haršányová
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
November
2023
Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre Plumfarm s.r.o.
Plumfarm s. r. o.
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
November
2023
Začatie a rozvoj podnikateľskej činnosti mladého poľnohospodára – Štefan Matfiak
Štefan Matfiak
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
November
2023
Podpora a rozvoj poľnohospodárskeho podniku SHR Nikoleta Novická
Nikoleta Novická
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
November
2023
Investície v rámci krátkeho dodávateľského reťazca – mäso
SR, okres: Dunajská Streda obec: Dunajská Streda,Mierovo okres: Galanta obec: Dolné Saliby
3 866 985,28 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
November
2023
Memristor technology R&D for industry
Bizzcom s.r.o.
4 999 999,98 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
November
2023
Národný projekt NPC II - BA kraj
Slovak Business Agency
25 365 601,92 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva