Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
24.
November
2021
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ELPROPEK spol. s r.o. prostredníctvom automatizácie výrobného procesu
ELPROPEK spol. s r. o.
114 275,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
24.
November
2021
Zberný dvor v obci Zámutov
Obec Zámutov
294 796,11 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
24.
November
2021
Rozvoj podnikania spoločnosti HALDY - PLUS, spol. s r.o. spoluprácou so strednou odbornou školou
HALDY - PLUS, spol. s r.o
176 400,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
24.
November
2021
Modernizácia rybného hospodárstva Trebašovce
AGRO FROST, s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
24.
November
2021
Výstavba ovocných sadov jabloní FRUCTOP, s.r.o.
FRUCTOP, s.r.o.
628 517,27 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
November
2021
Technológia zavlažovania
Poľnohospodárske družstvo Dolný Štál
167 900,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
November
2021
Investície do modernizácie v živočíšnej výrobe PD Mestečko.
Poľnohospodárske družstvo Mestečko
78 454,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
November
2021
D3 Zelený most Svrčinovec
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
14 809 325,80 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby SR
23.
November
2021
Skvalitnenie monitorovacích sietí podzemnej a povrchovej vody
Slovenský hydrometeorologický ústav
8 184 646,82 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
23.
November
2021
Zvyšovanie informovanosti obyvateľov najmä Košického a Prešovského samosprávneho kraja v oblasti udržateľnosti vodných zdrojov s dôrazom na zapojenie žiakov škôl
Technická univerzita v Košiciach
132 246,65 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
23.
November
2021
Vytvorenie zariadenia na automatický a manuálny zber informačných aktív a ich následné hodnotenie pomocou Monte Carlo metódy
Digital Systems a.s.
1 348 875,81 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23.
November
2021
Inovácia a automatizácia výrobného procesu spracovania prírodných látok s využitím inteligentných technológií
CALENDULA, a.s.
383 454,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23.
November
2021
Robotizované a kolaboratívne zváracie pracovisko spoločnosti VALTEC, spol. s r.o.
VALTEC spol.s r. o.
588 800,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23.
November
2021
Inovácia výroby s prvkami inteligentných riešení
Inovicom s.r.o.
103 997,68 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23.
November
2021
Zberný dvor Revúca
Mesto Revúca
503 004,87 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
23.
November
2021
Alternatívne a zdravé sladidlá z cukrovej repy
BFT, s.r.o.
50 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23.
November
2021
„Systém bývania s prvkami prestupného bývania pre obec Lenartov“
Obec Lenartov
615 843,92 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
23.
November
2021
Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy spoločnosti P M R, s.r.o.
P M R, s.r.o.
492 435,11 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
November
2021
Dobrovoľník pre Nairobi
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, n.o
9 800,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
23.
November
2021
Vysporiadanie pozemkov v osídlení MRK obce Varhaňovce – Horná osada
Obec Varhaňovce
143 258,18 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR