Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
3.
Júl
2024
Zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho významu v lesných ekosystémoch vybraných chránených území
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
5 896 820,59 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
3.
Júl
2024
Zberný dvor Likavka
Obec Likavka
650 700,40 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
3.
Júl
2024
Zvýšenie miery triedenia a zhodnocovania odpadov v obci Kamenica nad Cirochou
Obec Kamenica nad Cirochou
172 813,55 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia
3.
Júl
2024
Aglomerácia Banská Bystrica - kanalizácia
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
2 058 868,04 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
3.
Júl
2024
Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča
Obec Rabča
1 391 040,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
3.
Júl
2024
Investície prispievajúce k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživenie poľnohospodárstva
Miroslav Strachan
40 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Júl
2024
Aglomerácia Hliník nad Hronom: Dolná Ždaňa - kanalizácia a ČOV
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
4 964 633,89 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
3.
Júl
2024
Vodozádržné opatrenia vo Veľkom Rovnom v Javorníkoch.
Prvá agrárna majiteľov, spol. s.r.o.
40 619,35 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Júl
2024
Modernizácia farmy Štefan Puš
Štefan Puš
22 377,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Júl
2024
Obstaranie poľnohospodárskej techniky - Ján Jakubovský
Ján Jakubovský
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Júl
2024
Podpora investície v rámci živočíšnej výroby spoločnosti NOTAX CONSULTING spol. s r.o
NOTAX CONSULTING spol. s r.o
39 900,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Júl
2024
Doplnenie strojového vybavenia farmy na údržbu pasienkov
dITcom spol s r.o.
13 828,99 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Júl
2024
Investície do živočíšnej výroby - AGRODRUŽSTVO Príbelce
AGRODRUŽSTVO Príbelce
203 648,62 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Júl
2024
Modernizácia rastlinnej výroby PD Piešťany
Poľnohospodárske družstvo Piešťany
28 500,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Júl
2024
Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti MILK - AGRO, spol. s r.o. prispievajúcich k zníženiu energetickej náročnosti výroby
MILK-AGRO, spol. s r.o.
972 562,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Júl
2024
Investície do zlepšenia welfare zvierat v JRD Pichne
JRD Pichné s.r.o.
303 228,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Júl
2024
Technika na precíznu aplikáciu hnojív
AGRODÖMÖTÖR s.r.o.
32 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Júl
2024
Investície do obstarania technického vybavenia podniku Fermal, s.r.o.
Fermal, s.r.o.
40 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Júl
2024
Investície do živočíšnej výroby - AGRODRUŽSTVO Príbelce
AGRODRUŽSTVO Príbelce
203 648,62 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Júl
2024
Investície do obstarania technického vybavenia podniku MTJK s.r.o.
MTJK s.r.o.
40 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra