Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
18.
Január
2023
Vypracovanie programov starostlivosti o medzinárodne významné územie Karpatských bukových pralesov a Chránenú krajinnú oblasť Vihorlat
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
349 680,93 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
18.
Január
2023
Projekt opatrení v obci Oravská Jasenica na prispôsobovanie sa zmene klímy ekosystémovými prístupmi
Obec Oravská Jasenica
210 264,99 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
18.
Január
2023
Modernizácia vozového parku živočíšnej výroby
Roľnícke družstvo Pod Skalkou
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Investície do modernizácie pestovania a pozberovej úpravy špeciálnych plodín Poľnohospodárskeho družstva "Čingov" Smižany
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
27 032,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Teleskopický manipulátor
Poľnohospodárske družstvo Jaslovské Bohunice
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Modernizácia farmy SHR Jozef Biernat
Ing. Jozef Biernát
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Obstaranie technického vybavenia Farmy Angus s.r.o.
Farma Angus s.r.o.
40 799,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Nákup strojno-technologických zariadení
Miklos FARM - Ladislav Miklos
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Obstaranie moderných strojných zariadení pre zvýšenie efektivity pestovania cukrovej repy
SELEKT VÝSKUMNÝ A ŠĽACHTITEĽSKÝ ÚSTAV, a.s.
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Tandemový voz
KARPATOVKA, s.r.o.
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Modernizácia Roľníckeho Družstva Vavrečka-Ťapešovo
Roľnícke družstvo Vavrečka – Ťapešovo
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Investície do modernizácie chovu HD a ošípaných Poľnohospodárskeho družstva "Čingov" Smižany
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Žacie stroje pre Farmu PaM
Farma PaM s.r.o.
11 541,66 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Modernizácia Poľnohospodárskeho družstva Ďumbier
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Modernizácia strojov a zariadení rastlinnej výroby
Roľnícke družstvo Pod Skalkou
23 438,10 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Investície do modernizácie živočíšnej výroby v spoločnosti AGROSPOL Honce s.r.o.
AGROSPOL Honce s.r.o.
34 722,33 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnej inštitúcie v obci Plášťovce
Obec Plášťovce
162 318,48 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
18.
Január
2023
Kultúrny dom Mojzesovo - stavebné úpravy
Obec Mojzesovo
52 334,01 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
18.
Január
2023
Databáza historickej terminológie v dejinách Strednej Európy
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
18.
Január
2023
Longitudinálne monitorovanie adaptívnej imunity po infekcii SARS-CoV-2 a očkovaní: markery imunity
Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja