Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
23.
Február
2024
Vybavenie obce technikou na údržbu obce
Obec Vyšný Hrušov
8 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
23.
Február
2024
Úprava verejných priestranstiev a zelene v obci Závada
Obec Závada
5 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
23.
Február
2024
Rekonštrukcia hygienických zariadení v kultúrnom dome
Obec Závadka
13 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
23.
Február
2024
Rekonštrukcia kultúrneho domu
Obec Zbudské Dlhé
8 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
23.
Február
2024
Ústredné kúrenie na obecnom úrade
Obec Zubné
10 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
23.
Február
2024
Zriadenie Čapajevovej izby v obci Ruská Poruba
Záujmový odbor Matice slovenskej – MLADÁ MATICA
3 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
23.
Február
2024
Modernizácia verejného osvetlenia a vybudovanie solárneho osvetlenia bez prístupu elektrickej energie
Obec Babie
3 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
23.
Február
2024
Altánok - besiedka v materskej škole
Obec Banské
10 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
23.
Február
2024
Rekonštrukcia Domu nádeje a osvetlenia cintorína
Obec Benkovce
10 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
23.
Február
2024
Rekonštrukcia oplotenia areálu pamätníka padlým v druhej svetovej vojne v obci Bystré
Obec Bystré
15 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
23.
Február
2024
Materská škola Cabov - odstavná plocha
Obec Cabov
13 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
23.
Február
2024
Oprava prvej cesty Záhumne v obci Čaklov
Obec Čaklov
10 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
23.
Február
2024
Rekonštrukcia oplotenia materskej školy
Obec Čičava
9 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
23.
Február
2024
Opravy miestnych komunikácií
Obec Čierne nad Topľou
12 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
23.
Február
2024
Dofinancovanie opravy sály kultúrneho domu
Obec Ďapalovce
15 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
23.
Február
2024
Obnova povodňou zničených lávok cez potok Olšava, prístupových chodníkov, autobusovej zastávky a revitalizácia zelene
Obec Davidov
10 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
23.
Február
2024
Modernizácia verejného osvetlenia a rekonštrukcia obecného úradu - výmena okien a zateplenie strechy
Obec Detrík
8 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
23.
Február
2024
Modernizácia existujúcej Bioplynovej stanice Nová Ves nad Žitavou III.
GASKOV, s.r.o.
303 862,50 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23.
Február
2024
Rekonštrukcia strechy Domu smútku v Dlhom Klčove
Obec Dlhé Klčovo
10 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
23.
Február
2024
DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1-SC131-2017-22/03
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
453 546,36 € nenávratná MŽP