Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
5.
Máj
2022
Revitalizácia verejného priestranstva - Park Hliník v obci Križovany nad Dudváhom
Obec Križovany nad Dudváhom
28 182,95 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Máj
2022
Oprava ulice Gaštanovej v obci Pusté Úľany
Obec Pusté Úľany
28 880,99 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Máj
2022
Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Družstevná pri Hornáde
Obec Družstevná pri Hornáde
91 245,26 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
5.
Máj
2022
Financovanie externých hodnotiteľov
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
0,00 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
5.
Máj
2022
Zabezpečenie mzdových výdavkov na účely výkonu činností národného korešpondenta
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
0,00 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
4.
Máj
2022
Výskum a vývoj inovatívnych ekologických obalov pre priemyselné aplikácie so zameraním na potravinárstvo a realizácia inovačných opatrení
PANARA, s.r.o.
468 990,68 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4.
Máj
2022
Drobná technika pre obec Kopernica
Obec Kopernica
19 993,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Máj
2022
Obnova strechy obecného úradu spojená s využívaním OZE v obci Kunešov
Obec Kunešov
20 748,45 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Máj
2022
KULTÚRNY DOM - stavebná úprava
Obec Radošina
18 500,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Máj
2022
Trávenie voľného času v obci Paňovce
Obec Paňovce
16 321,25 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Máj
2022
Prírodný amfiteáter
Obec Mokrance
32 843,81 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Máj
2022
Oddychová zóna v obci Čečejovce
Obec Čečejovce
29 046,23 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Máj
2022
Obnova cintorína v obci Uzovce
Obec Uzovce
27 925,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Máj
2022
Detské ihrisko - Vyšný Mirošov
Obec Vyšný Mirošov
11 418,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Máj
2022
Úprava verejného priestranstva - tvorba oddychovej zóny v obci Devičie
Obec Devičie
16 267,13 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Máj
2022
Viacúčelové kultúrne zariadenie
Obec Pečenice
15 630,82 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Máj
2022
Výstavba materskej školy v obci Kuzmice
Obec Kuzmice
623 863,75 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
3.
Máj
2022
Detské ihrisko v obci Ptičie
Obec Ptičie
23 653,78 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Máj
2022
Rozvoj farmy so zameraním na chov koní a hovädzieho dobytka
Ivo Poláček – Ranč pod Žobrákom
15 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Máj
2022
Vybudovanie detského ihriska v obci Lipovany
Obec Lipovany
12 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra