Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
14.
Júl
2021
Vplyv rastu antropometrických parametrov slovenskej populácie na funkčné vlastnosti nábytku a podnikové procesy
Technická univerzita vo Zvolene
235 993,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Od interagujúcich hviezd k exoplanétam
Astronomický ústav SAV
235 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Výskum povrchových vlastností dreva a materiálov na báze dreva modifikovaných CO2 laserovým žiarením a nízkoteplotnou plazmou
Technická univerzita vo Zvolene
249 661,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Pohlavne-špecifický mikrobióm a génové interakcie v patogenéze behaviorálnych a gastrointestinálnych symptómov v animálnom modeli porúch autistického spektra
Univerzita Komenského v Bratislave
249 054,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Teoretické štúdium frustrovaných magnetických systémov
Ústav experimentálnej fyziky SAV
120 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Epidémie na území Slovenska v 17.-19. storočí
Prešovská univerzita v Prešove
155 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Stratégia trvalej udržateľnosti športovej organizácie v podmienkach Slovenskej republiky
Žilinská univerzita v Žiline
200 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Efektívne prepojenie energetických systémov miest pomocou pokročilých otvorených technológii
Slovenská technická univerzita v Bratislave
242 423,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Moderné "omics" postupy ako efektívne nástroje pre identifikáciu a charakterizáciu vírusových patogénov strukovín
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
249 925,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Vývoj unikátneho TiMg kompozitného zubného implantátu
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
249 908,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Inovácia tvorby manažmentových plánov pre podporu participatívneho rozhodovania pri zabezpečovaní ekosystémových služieb lesa
Technická univerzita vo Zvolene
249 991,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Nová právna úprava správneho trestania
Univerzita Komenského v Bratislave
200 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Sanácia nelegálnych skládok v obci Varhaňovce
Obec Varhaňovce
57 020,43 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
14.
Júl
2021
Longitudinálne pozorovanie neurodegenerácie a korelátov relevantných ukazovateľov v ACh
Neuroimunologický ústav SAV
249 552,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Psychologické súvislosti nepodložených informácií a presvedčení súvisiacich s pandémiou COVID-19.
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
220 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Interakcie vápnikových transportných systémov v karcinogenéze
Biomedicínske centrum SAV
249 210,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Zlepšenie prajavov starnutia pravidelným cvičením: multi-orgánový integratívny prístup k molekulovej, metabolickej a štrukturálnej adaptácii na cvičenie
Biomedicínske centrum SAV
249 992,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Možné svety a modality: súčasné filozofické prístupy
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
161 701,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Behaviorálne aspekty COVID-19: Mapovanie správania súvisiaceho s pandémiou a jej psychologické, sociálne a ekonomické dôsledky
Prešovská univerzita v Prešove
205 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Edge-enabled inteligentné snímanie a výpočty
Technická univerzita v Košiciach
249 998,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja