Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
8.
November
2021
Platforma Everifin na doručovanie elektronických faktúr, zabezpečovanie platieb a ukladanie digitálnych potvrdení o platbe v jednom plne integrovanom procese
Usability Engineering Center s. r. o.
2 449 560,40 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
8.
November
2021
Na pomedzí. Hranice v živote a život v pohraničí starovekého Egypta.
Ústav orientalistiky SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
8.
November
2021
Zvýšenie konkurencieschopnosti STAV-MAJO s.r.o. vo fáze rozvoja zavedením inovatívnej technológie v oblasti stavebníctva
STAV-MAJO s.r.o.
182 109,60 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
November
2021
Hodnotenie OP II v gescii MH SR (2021-2023)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR)
389 725,25 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR)
5.
November
2021
St. Francis Medical Center in Fier
Daughters of St. Francis of Assisi
9 998,70 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
5.
November
2021
Educating the youth about nature and people
Alpin Association
9 996,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
5.
November
2021
Clean Cooking Energy for Samburu Girls Foundation”
Samburu Girls Foundation
8 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
5.
November
2021
The Voices for Climate Action (VCA) Project
Sote ICT (Sote Hub)
8 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
5.
November
2021
Creation of modern classroom of foreign languages
Mukachevo Comprehensive School No 13
4 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
5.
November
2021
Informovanie verejnosti o Severoatlantickej aliancii a Európskej únii
Bratislavský inštitút pre politickú analýzu
1 700,00 € nenávratná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
5.
November
2021
Vlastnou cestou
Nadácia Mojmír
4 500,00 € nenávratná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
5.
November
2021
Obnova pamätníka II. československej paradesantnej brigády
Laurín - Spoznaj zabudnuté
8 000,00 € nenávratná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
5.
November
2021
Obnovenie bojiska SNP – I. Etapa
Gemerské grúne, o.z.
6 000,00 € nenávratná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
5.
November
2021
Ochrana a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny
AKURAD
6 000,00 € nenávratná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
5.
November
2021
Obnova Pamätníka padlých SNP v Banskej Štiavnici v miestnej časti Štefultov
Občianske združenie Andreja Sládkoviča
3 285,00 € nenávratná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
5.
November
2021
Podpora kultúrnych, duchovných a sociálnych potrieb vojnových veteránov
ÚNIA VOJNOVÝCH VETERÁNOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
3 800,00 € nenávratná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
5.
November
2021
Príprava obyvateľstva na obranu štátu
Inštitút strategických politík n.o.
8 000,00 € nenávratná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
5.
November
2021
Popularizácia profesionálnych vojakov/ozbrojených síl SR v kontexte sociálnej inklúzie zdravotne znevýhodnených občanov
Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Štiavnica
2 000,00 € nenávratná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
5.
November
2021
Séria video kurzov pre študentov o ozbrojených silách
Zmudri
5 000,00 € nenávratná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
5.
November
2021
Podpora projektu osvety študentov stredných škôl ohľadov extrémizmu počas II. Svetovej vojny
“BONA IDEA“ – občianske združenie
5 000,00 € nenávratná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky