Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
12.
September
2022
Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Príbelce
Obec Príbelce
35 590,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
September
2022
Materská škola v obci Ostrovany
Obec Ostrovany
1 260 000,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12.
September
2022
Zberný dvor a stojiská v obci Ostrovany
Obec Ostrovany
249 691,39 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12.
September
2022
Pozberová linka
Ponti-M, s.r.o.
663 997,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
September
2022
NUATAN
Nuatan s.r.o.
50 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
September
2022
Financovanie mzdových výdavkov zamestnancov MIRRI vykonávajúcich podporné činnosti pre AK OP TP – 5
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
47 464,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
9.
September
2022
Podpora vybavenia športovísk a požičovńa športových potrieb spoločnosti Termalpark Rapovce, s.r.o.
TERMALPARK RAPOVCE s.r.o.
89 609,68 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
September
2022
Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK MIRRI priamo zapojených do systému riadenia a koordinácie EŠIF a do implementácie HP UR - 5
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
1 018 304,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
9.
September
2022
Vodozádržné opatrenia v meste Prievidza
Mesto Prievidza
268 411,99 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
9.
September
2022
Revitalizácia centra obce Forbasy
Obec Forbasy
24 992,67 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
September
2022
Rekonštrukcia chodníkov Hlavná 1. a 2. časť, Vieska nad Žitavou
Obec Vieska nad Žitavou
19 746,12 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
September
2022
Skvalitnenie bývania pre obyvateľov z MRK v obci Lemešany
Obec Lemešany
1 630 602,37 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
9.
September
2022
Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK MIRRI zapojených do systému riadenia a implementácie EŠIF - 3
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
439 204,59 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
8.
September
2022
Zvýšenie konkurencieschopnosti inováciou výroby Karton.sk, s. r. o.
Karton.sk, s. r. o.
199 080,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
8.
September
2022
Optimalizácia procesov vo verejnej správe (Aktualizácia č.9 Prílohy č.1, Aktualizácia č.6 Prílohy č.2, Aktualizácia č.6 Prílohy č.3)
Ministerstvo vnútra SR
19 120 428,27 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8.
September
2022
Kompostáreň v obci Smolník
Obec Smolník
228 000,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
8.
September
2022
Rekonštrukcia sály kultúrneho domu v obci Černík
Obec Černík
19 677,96 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
September
2022
Amfiteáter Bukovec
Obec Bukovec
19 947,36 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
September
2022
Rekonštrukcia javiska amfiteátra
Obec Podbranč
22 291,44 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
September
2022
Novostavba dvoch lávok cez potok a parkoviska pri cintoríne
Obec Reľov
24 853,35 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra