Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
25.
Január
2023
Investície do živočíšnej výroby v podniku ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO- BÚŠLAK, spol. s r.o.
ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK, spol. s r.o.
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Január
2023
Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov oblasti špeciálnej rastlinnej výroby v spoločnosti KARPATSKÁ PERLA, s.r.o.
KARPATSKÁ PERLA, s.r.o.
36 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Január
2023
Nákup techniky pre špecializovanú rastlinnú výrobu-spoločnosti Panonia Winery
Panonia Winery
24 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Január
2023
STAVEBNÉ ÚPRAVY POĽNOHOSPODÁRSKEJ BUDOVY
Mgr. Marianna Holovčáková - SHR
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Január
2023
Výstavba a rekonštrukcia prístreškov v Žiarskej doline
Združenie vlastníkov lesov a urbariátu pozemkové spoločenstvo Žiar
12 550,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Január
2023
Komunitné centrum – rekonštrukcia, prístavba Senohrad
Obec Senohrad
257 123,29 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
25.
Január
2023
Rozvoj špeciálnej rastlinnej výroby spoločnosti Agro Boleráz, s.r.o.
Agro Boleráz, s.r.o.
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Január
2023
Doplnenie mechanizácie pre potreby živočíšnej výroby
Jozef Zvara
22 181,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Január
2023
Podpora investície v rámci živočíšnej výroby spoločnosti NOTAX CONSULTING spol. s r.o.
NOTAX CONSULTING spol. s r.o.
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Január
2023
Poľnohospodársky traktor s čelným nakladačom
Ján Cuper
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Január
2023
Traktor pre potreby živočíšnej výroby
Štefan Baláž
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Január
2023
Zlepšenie strojového vybavenia na Farme Salaš Kopernica
Jaroslav Matlo SHR
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Január
2023
Investície do technológie na výrobu objemových krmív
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Tematín v Modrovke, družstvo
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Január
2023
Modernizácia farmy Stavrekon Ing. Anton Bereš
Ing. Anton Bereš
19 421,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Január
2023
Investície do poľnohospodárskeho podniku - JN s.r.o.
JN s.r.o.
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Január
2023
Kŕmny voz
Roľnícke družstvo Bližina
16 800,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Január
2023
Postrekovač pre ŠRV
Mária Molnárová
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Január
2023
"Nákup poľnohospodárskej techniky - Lis na valcové balíky, Diskový žací stroj"
Pavel Andrejko
30 916,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Január
2023
Dodatok č. 2 k Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/167/2020
Bod - spoločnosť pre podporu umeleckého vzdelávania Daxnerova 2, 036 01 Martin
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
24.
Január
2023
Modernizácia kultúrnej inštitúcie v Dvoroch nad Žitavou
Obec Dvory nad Žitavou
146 458,83 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky