Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
10.
Máj
2022
Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry prostredníctvom realizácie výstavby a rekonštrukcie pozemných komunikácií v obci Drienovská Nová Ves
Obec Drienovská Nová Ves
82 010,14 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
10.
Máj
2022
Komunitné centrum Očová
Obec Očová
322 404,94 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
10.
Máj
2022
„Rekonštrukcia kultúrneho domu“
Obec Turík
17 115,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Máj
2022
,,Dom smútku Pastuchov‘‘
Obec Pastuchov
12 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Máj
2022
,,Rekonštrukcia kuchyne kultúrneho domu v obci Zborov‘‘
Obec Zborov
56 996,64 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Máj
2022
Rast inovačných kapacít spoločnosti PPS Vývoj, s.r.o. pomocou inteligentných riešení vo výrobnom procese
PPS Vývoj, s.r.o.
241 758,90 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
Máj
2022
Inteligentné inovácie v spoločnosti Tatranská mliekareň a.s.
Tatranská mliekareň a.s.
795 760,70 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
Máj
2022
Podpora inteligentných inovácii v spoločnosti Tlačiareň Bardejov, s. r. o.
Tlačiareň Bardejov, s. r. o.
527 383,33 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
Máj
2022
Podpora inteligentných inovácií v podniku OIL JPM, s.r.o.
OIL JPM, s.r.o.
337 188,25 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
Máj
2022
Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Radzovce
Obec Radzovce
209 798,24 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
9.
Máj
2022
Novostavba MŠ Ochtiná
Obec Ochtiná
271 436,53 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
9.
Máj
2022
Zlepšenie prístupu k pitnej vode v obci Jánovce – Vybudovanie automatických výdajných miest
Obec Jánovce
29 101,50 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
9.
Máj
2022
Rochovce-Slavošovce-Čierná Lehota kanalizácia a ČOV
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
8 697 367,88 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia
9.
Máj
2022
Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ, ul. L.Kossutha 56, K.Chlmec
Mesto Kráľovský Chlmec
1 000 000,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9.
Máj
2022
Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ Komenského 23 v Bardejove
Mesto Bardejov
900 575,03 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9.
Máj
2022
Vybudovanie fitness ihriska v obci Pinciná
Obec Pinciná
1 200 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Máj
2022
Vybudovanie detského ihriska v obci Prša
Obec Prša
11 936,76 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Máj
2022
Dom smútku v Detve, oprava zasklenia sály
Mesto Detva
35 397,36 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Máj
2022
Rekonštrukcia miestneho kultúrneho strediska v obci Stará Huta
Obec Stará Huta
39 900,71 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Máj
2022
Výmena strešnej krytiny na KD Hrochoť
Obec Hrochoť
39 900,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra