Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
21.
Júl
2021
Projekt zabezpečenia správy, údržby, opráv, prevádzky, likvidácie a preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami hydromelioračného majetku vo vlastníctve štátu
Hydromeliorácie, štátny podnik
230 000,00 € nenávratná MPRV SR
21.
Júl
2021
Modernizácia rybného hospodárstva Trebašovce
INGPORS s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
21.
Júl
2021
Rekonštrukcia Dolnobarského rybníka
Dolnobarské rašeliniská s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
21.
Júl
2021
Inteligentné inovácie v spoločnost TOP REFAL obaly, spol. s r.o.
TOP REFAL obaly, spol. s r.o.
242 421,67 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20.
Júl
2021
Inovácia výroby spoločnosti KREATIVA s.r.o. v najmenej rozvinutých regiónoch
KREATIVA s. r. o.
92 520,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20.
Júl
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/158/2020(0709/-D)
Nezisková organizácia Seeds Tupého 12417/23, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
20.
Júl
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/162/2020(0639/2020-D1)
Futbalový klub Košická Nová Ves Agátová 1, 041 14 Košice - mestská časť Košická Nová Ves
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
20.
Júl
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/30/2017(0698/2017-D2)
Katolícka spojená škola, Nám. A. Škrábika, Rajec Nám. A. Škrábika 5, 015 01 Rajec
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
20.
Júl
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/90/2019(0511/2019-D2)
Základná škola Rázusová 2260, 022 01 Čadca
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
20.
Júl
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/176/2020(0760/2020-d1)
BRÁNY EURÓPY Mirka Nešpora 4888/16, 080 01 Prešov
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
20.
Júl
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/310/2018 (0826/2018-D1)
ASIT, o. z. Prievozská ulica 2/A, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
20.
Júl
2021
Podpora prvého bývania
Spišská katolícka charita
418 658,40 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
20.
Júl
2021
Sprostredkovanie bývania a podporné služby ako nástroj sociálneho začlenenia
Pre človeka
187 810,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
20.
Júl
2021
Housing first a dostupné bývanie pre vylúčené komunity
Občianske združenie Odyseus
348 076,80 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
20.
Júl
2021
Stavebné úpravy a zateplenie Komunitného centra Cerovo
Obec Cerovo
167 990,59 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
20.
Júl
2021
Materská škola Čierny Balog - nadstavba a zateplenie
Obec Čierny Balog
235 600,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
20.
Júl
2021
Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita AK MIRRI SR zapojených do systému riadenia a implementácie EŠIF
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
437 979,91 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20.
Júl
2021
Zníženie energetickej náročnosti MD-MAX s. r. o.
MD-MAX s. r. o.
490 869,77 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
19.
Júl
2021
Rekonštrukcia strechy Materskej školy, Vietnamská 13
Mestská časť Bratislava - Ružinov
67 238,72 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
19.
Júl
2021
Support and psychological rehabilitation of anti-terrortist operation soldiers in Donbass
Volunteer Association „Believe in Ukraine”
2 900,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu