Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
26.
Február
2024
Maľba strechy na obecnom úrade
Obec Štefanovce
6 500,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
26.
Február
2024
Výstavba nového úradu v Štefanovciach
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Štefanovce
10 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
26.
Február
2024
Rekonštrukcia miestnej komunikácie parc. č. 427 a 429
Obec Tovarné
10 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
26.
Február
2024
Rekonštrukcia - výmena poškodenej strechy na obecnom úrade
Obec Tovarnianska Polianka
4 500,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
26.
Február
2024
Rekonštrukcia oporného múra
Obec Vavrinec
2 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
26.
Február
2024
Rekonštrukcia komunitného centra
Obec Vechec
4 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
26.
Február
2024
Vybudovanie Oddychovej Zóny
Obec Vlača
3 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
26.
Február
2024
Rekonštrukcia workoutového ihriska
Mesto Vranov nad Topľou
17 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
26.
Február
2024
Oprava kultúrneho domu
Obec Vyšný Kazimír
5 500,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
26.
Február
2024
Rekonštrukcia prístupovej cesty a chodníka k materskej škole
Obec Vyšný Žipov
3 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
26.
Február
2024
Doplnenie herných prvkov detského ihriska MŠ č. 388
Obec Zámutov
7 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
26.
Február
2024
Rekonštrukcia obecného rozhlasu
Obec Zlatník
4 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
26.
Február
2024
Úprava povrchu detského ihriska a jeho dovybavenie
Obec Žalobín
6 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
26.
Február
2024
Rozšírenie kapacity MŠ v Kočovciach
Obec Kočovce
417 311,92 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
26.
Február
2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPĽZ/361/2018
Univerzitný inštitút ekonomických a právnych vied
210 455,70 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
26.
Február
2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPĽZ/187/2019
Gymnázium, Javorová 16, 052 01 Spišská Nová Ves
182 821,14 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
26.
Február
2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPĽZ/99/2019
Základná škola, SNP , 066 01 Humenné
90 681,49 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
26.
Február
2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPĽZ/5/2020
Gymnázium Juraja Fándlyho, Školská 3, 927 01 Šaľa
170 290,77 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
26.
Február
2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPĽZ/188/2018
Základná škola s materskou školou, Staškov 502, 023 053 Staškov
97 092,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
26.
Február
2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPĽZ/65/2019
Základná škola, Jelenecká 72, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
82 428,27 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR