Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
21.
September
2022
Vodozádržné opatrenia v meste Sládkovičovo
Mesto Sládkovičovo
191 365,56 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia
21.
September
2022
Rozšírenie vodovodnej siete pre MRK v obci Malý Slavkov
Obec Malý Slavkov
45 413,54 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
21.
September
2022
Vodozádržné opatrenia v obci Bzovík
Obec Bzovík
221 568,25 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
21.
September
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/9/2020
Agentúra SOPK pre rozvoj Trenčianskeho regiónu, n.o. Jilemnického 532/2, 911 01 Trenčín
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, 813 30 Bratislava
21.
September
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/36/2020
P - MAT n.o., Ambroseho 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, 813 30 Bratislava
21.
September
2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/114/2019
Gymnázium Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
21.
September
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/316/2019
ZŠ s MŠ Štefana Náhalku ul. Štefana Náhalku 396/10, 05940 Liptovská Teplička
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
20.
September
2022
Vybudovanie odpočinkového miesta pod lipou
Dedinkovo
14 089,06 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
September
2022
Výstavba amfiteátra na kamencoch v Klubine
Obec Klubina
37 631,36 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
September
2022
Kultúrny dom Dunajov, č.s. 269 - zlepšenie energetickej náročnosti - II.etapa
Obec Dunajov
24 042,41 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
September
2022
Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu
Obec Veľký Blh
40 026,59 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
September
2022
Rekonštrukcia ČOV - Stráne pod Tatrami
Obec Stráne pod Tatrami
67 207,84 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
20.
September
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/124/2020
Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
20.
September
2022
Výstavba novej materskej školy v obci Veľký Slavkov
obec Veľký Slavkov
829 443,30 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
20.
September
2022
Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ v obci Cerovo
Obec Cerovo
513 641,96 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
September
2022
Výstavba Materskej školy v obci Hrčeľ
Obec Hrčeľ
929 184,10 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
20.
September
2022
Podpora na rozvoj poľnohospodárskej činnosti mladej farmárky
Mgr. Ivana Mihalčinová
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
September
2022
Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti mladých poľnohospodárov - Roland Oravec
Roland Oravec
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
September
2022
Komunitné centrum HOREHRONIE
Centrum príležitostí Valaská - ZMR
257 276,44 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
20.
September
2022
Posilnenie intervenčných kapacít Horskej záchrannej služby
Horská záchranná služba, Horný Smokovec 17052, 062 01 Vysoké Tatry
3 494 919,05 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky