Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
16.
November
2021
Podpora vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v lokalitách s prítomnosťou MRK postupom JPÚ v meste Medzev
Mesto Medzev
195 003,36 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
16.
November
2021
„Príprava a realizácia IX. ročníka týždňa Hovorme o jedle“ a „Príprava a realizácia II. ročníka Podpor svoj odbor“
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
25 630,00 € nenávratná MPRV SR
16.
November
2021
Jednoduché pozemkové úpravy osídlení MRK v obci Kamenná Poruba
Obec Kamenná Poruba
111 431,29 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
16.
November
2021
Podpora rozvoja cestovného ruchu sprevádzkovaním ubytovacieho zariadenia Park Five Lučenec
Marlek s.r.o.
199 932,32 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16.
November
2021
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/114/2020 (0541/2020-D4)
Škola umeleckého priemyslu ,Slavkovská 19, Kežmarok Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy. výskumu a športu SR
16.
November
2021
Jednoduché pozemkové úpravy v obci Poráč
Obec Poráč
30 803,49 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
16.
November
2021
Červenica – vysporiadanie majetkoprávnych vzťahov k pozemkom s prítomnosťou MRK, postupom JPÚ
Obec Červenica
77 235,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16.
November
2021
Podpora inteligentných inovácií v spoločnosti UEZ s.r.o.
UEZ s.r.o.
308 582,49 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16.
November
2021
Implementácia inteligentných riešení na výrobu nábytku v spoločnosti Démos trade, s.r.o.
Démos trade, s.r.o.
800 208,33 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16.
November
2021
Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obci Richnava
Obec Richnava
164 828,32 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
16.
November
2021
Podpora prístupu k pitnej vode v obci Toporec
Obec Toporec
345 178,62 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
16.
November
2021
Dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom v obci Varadka
Obec Varadka
33 502,09 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
16.
November
2021
Podpora bývania s prvkami prestupného bývania pre MRK v meste Ružomberok
Mesto Ružomberok
2 260 392,64 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
16.
November
2021
Vysporiadanie pozemkov v osade Huncovce
Obec Huncovce
76 394,24 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
16.
November
2021
How was it in reality
Public organization “Istorychna pravda”
5 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
16.
November
2021
Improving professional media standards in Montenegro
European Movement in Montenegro
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
16.
November
2021
Empowerment of persons with intellectual disabilities
SUMERO – Union of Organizations for Support to the Persons with Intellectual Disability of Federation of Bosnia and Herzegovina
1 100,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
16.
November
2021
Equal Education For All
City of Sarajevo
6 981,18 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
15.
November
2021
Podpora inteligentných inovácií v spoločnosti Cronson
Cronson, s.r.o.
424 575,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
November
2021
Zavádzanie inteligentných inovácií v spoločnosti WP-TRADE, s.r.o.
WP-TRADE, s.r.o.
364 510,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky