Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
30.
Máj
2023
Nelineárne javy v dynamických systémoch z prírodných a technických vied
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Máj
2023
Vybudovanie zberného dvora v obci Kamenná Poruba
Obec Kamenná Poruba
864 059,11 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
30.
Máj
2023
Zvýšenie kapacity MŠ Lok prístavbou a rekonštrukciou
Obec Lok
246 694,89 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30.
Máj
2023
Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Cerovo
obec Cerovo
91 477,40 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
30.
Máj
2023
Dobudovanie zberného dvora pre zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Pohronský Ruskov
Obec Pohronský Ruskov
152 222,76 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia
30.
Máj
2023
Triedený zber komunálnych odpadov v obci Sihelné
Obec Sihelné
233 935,87 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
30.
Máj
2023
FVE - KAPA DAB 66,5
Ing. Daša Balogová - KAPA DAB
53 701,36 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
30.
Máj
2023
Komunálna technika na údržbu ciest a zelene v obci Veľký Klíž
Obec Veľký Klíž
16 800,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Máj
2023
Strojno – technologické vybavenie zberného dvora triedeného odpadu Ostrý Grúň
Obec Ostrý Grúň
203 490,00 € nenávratná Ministerstvi životného prostredia SR
30.
Máj
2023
Zlepšenie priaznivého stavu výberových druhov vtákov európskeho významu prostredníctvom praktických opatrení, rozvojom a usmernením cestovného ruchu vo vybraných častiach CHVÚ Slovenský kras
Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne
424 155,17 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
29.
Máj
2023
Inovácia výrobného procesu spoločnosti ŽOS Trnava
ŽOS Trnava, a.s.
92 551,05 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
Máj
2023
Inteligentná inovácia procesu výroby plastových výrobkov
MI PLASTIK PLUS a.s.
188 526,75 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
Máj
2023
Prestavba Obytnej budovy súp. č. 1128 na parc. Č.6146 na ubytovacie zariadenie
Ing. Pavel Struhár, PhD.
171 402,30 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
Máj
2023
Rozvoj podnikania spoločnosti VUOOD, a.s.
Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín, VÚOOD, a.s.
198 730,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
Máj
2023
Triedený zber KO v obci Trakovice
Obec Trakovice
117 050,17 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
29.
Máj
2023
Rekonštrukcia objektu pre potreby triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Malé Chyndice
Obec Malé Chyndice
419 717,94 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
29.
Máj
2023
Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Horné Obdokovce
Obec Horné Obdokovce
85 751,95 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
29.
Máj
2023
Výstavba zariadenia na výrobu elektriny zo slnečnej energie RM Gastro - JAZ, s.r.o
RM Gastro - JAZ s. r. o.
30 344,17 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
29.
Máj
2023
Farma Andulka
Anna Pribulová
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Máj
2023
Pedagogical assistant for primary student
Association Roma Business Information Center in Macedonia
9 970,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu