Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
10.
Júl
2024
Sebaurčenie intersex, transrodových a nebinárnych osôb
Univerzita Komenského v Bratislave
13 256,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
10.
Júl
2024
Kráľová pri Senci, Hrubá Borša, Kostolná pri Dunaji SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA A ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD - 2.fáza
Združenie obcí – Kráľová pri Senci – Kostolná pri Dunaji – Hrubá Borša
11 208 321,43 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10.
Júl
2024
Učebné pomôcky vo výchovno-vzdelávacom procese na Slovensku (16. - 20. storočie)
Univerzita Komenského v Bratislave
160 849,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
10.
Júl
2024
Príprava a vlastnosti magneticky tvrdých a mäkkých materiálov bez kritických prvkov pre trvalo udržateľný rozvoj
Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.
200,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
10.
Júl
2024
Interakcia človeka a prírodného prostredia v kontexte pravekého osídlenia jaskýň na Slovensku
Archeologický ústav SAV, v. v. i.
179 908,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
10.
Júl
2024
Imunitný kontrolný bod BTLA ako potenciálny biomarker v terapii difúzneho veľkobunkového B-lymfómu
Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.
200 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
10.
Júl
2024
Eliminácia kliešťami prenášaných infekcií bez použitia antibiotík
Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.
199 982,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
10.
Júl
2024
Simulačný rámec pre plánovanie a návrh hydroekologických sústav v meniacom sa životnom prostredí
Slovenská technická univerzita v Bratislave
199 809,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
10.
Júl
2024
Vývoj pokročilej odľahčenej nanoštruktúrovanej ocele a jej výroby prostredníctvom jednoduchého tepelného spracovania pre náročné pevnostné aplikácie
Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.
199 968,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
9.
Júl
2024
Technológie mäsovýroby
Beef House, s.r.o.
158 270,20 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
Júl
2024
Prevratná NFC microSD Smart Card technológia pre vysoko bezpečnú digitálnu spoločnosť a ochranu jej súkromia
R-DAS, s. r. o.
2 491 125,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
Júl
2024
Modernizácia bioplynovej stanice v Hontianskych Moravciach
BPS PowerGen 2 s.r.o.
403 250,85 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
Júl
2024
Odkanalizovanie obce Pribeta a Čistiareň odpadových vôd Pribeta – 2. fáza
obec Pribeta
14 317 015,04 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9.
Júl
2024
Zlepšenie infraštruktúry v obci Uhorská Ves
Obec Uhorská Ves
39 386,54 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Júl
2024
Dom smútku Blahová - obnova budovy
Obec Blahová
11 951,75 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Júl
2024
Podpora cestovného ruchu v meste Stará Turá
Mesto Stará Turá
28 660,04 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Júl
2024
Solárny cykloprístrešok s nabíjacou stanicou pre elektrobicykle
Mesto Stará Turá
43 253,08 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Júl
2024
Rekonštrukcia amfiteátra
Mesto Hnúšťa
90 524,46 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Júl
2024
Rekonštrukcia domu smútku Drženice
Obec Drženice
29 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Júl
2024
Spevnená plocha pre kultúrne podujatia pri OcÚ Š. Trstená
Obec Šarišská Trstená
21 789,11 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra