Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
19.
September
2023
FTVZ DSA NR 99,9 kWp
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.
58 021,22 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
19.
September
2023
Fotovoltické zariadenie FVE Organica, ČAB
Organica s.r.o.
25 526,90 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
19.
September
2023
MAS SČv Podpora na prevádzkové náklady a oživenie
Miestna akčná skupina Stará Čierna voda
57 888,62 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
September
2023
Fotovoltické zariadenie 44,16 kWp, Základná škola Cerová 276, 278
Obec Cerová
61 784,58 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
19.
September
2023
Fotovoltické zariadenie 23 kWp, Základná škola s materskou školou Prievaly
Obec Prievaly
39 243,36 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
19.
September
2023
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci Hruštín - Materská škola
Obec Hruštín
39 679,58 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
19.
September
2023
Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK MIRRI zapojených do systému riadenia a implementácie EŠIF - 5
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
286 289,08 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
19.
September
2023
Technologická modernizácia rybníkov
FISH&AGRO farma, s.r.o.
50 009,86 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
19.
September
2023
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci Hruštín - Kultúrny dom
Obec Hruštín
38 885,30 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
19.
September
2023
Revitalizácia a obnova lesných spoločenstiev, ozdravné opatrenia
Komposesorát pozemkové spoločenstvo Hliník nad Váhom
33 000,58 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
September
2023
Nasadenie inteligentných mikrofónov, audio processingu a voice processingu v krízovej bezpečnostnej komunikácii
CASSOVIA HARDWARE, s.r.o.
202 305,70 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18.
September
2023
Tvorba nového inovatívneho produktu v spoločnosti ALTO Slovakia, spol. s r.o.
ALTO Slovakia, spol. s r. o.
196 432,15 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18.
September
2023
Inovácia výrobného procesu CREDO AL, spol. s r.o.
CREDO AL, spol. s r.o.
260 240,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18.
September
2023
Inovatívne technológie vo výrobnom procese SUPRATEK s.r.o.
SUPRATEK s.r.o.
265 275,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18.
September
2023
Lokálny zdroj FVZ 90 kW – PACK Trade, spol. s r.o.
PACK Trade, spol. s r.o.
54 797,54 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
18.
September
2023
pre Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 14/18, 050 01 Revúca na realizáciu projektu: "SPOLU je nám lepšie!"
Mesto Revúca, Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca
4 239,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
pre Strednú odbornú školu , Bystrická 4, 966 81 Žarnovica na realizáciu projektu: "Zveľadenie okolia bazéna v areáli SOŠ Žarnovica"
Banskobystrický samosprávny kraj
6 200,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
Detská banícka akadémia
Bansko-robotnícky spolok Helcmanovce, Helcmanovce 554, 055 63 Helcmanovce
700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
DOH_SEP-IMRK2-2019-003169
OBČIANSKE ZDRUŽENIE NA OCHRANU MATKY A DIEŤAŤA
159 961,14 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
18.
September
2023
Inkluzívne športové všeličo pre deti a mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením
Centrum Naša chalúpka, o.z., Generála Svobodu 977/46, 958 01 Partizánske
2 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR