Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
10.
Apríl
2024
Inteligentná inovácia procesu výroby kovových konštrukcií
HYKEMONT spol. s r.o.
648 961,60 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
10.
Apríl
2024
Zavedenie inteligentných riešení do výrobného procesu spoločnosti ENDLESS s.r.o.
ENDLESS s.r.o.
2 092 500,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
10.
Apríl
2024
Rast, Inovácie a Sieťovanie Slovak Smart City Cluster
Slovak Smart City Cluster
163 508,11 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
10.
Apríl
2024
Zavádzame inovácie v spoločnosti NetSpace s.r.o.
NetSpace s.r.o.
198 988,20 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
10.
Apríl
2024
Modernizácia poľnohospodárskeho družstva v Hruštíne
Poľnohospodárske družstvo v Hruštíne
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Apríl
2024
Rekonštrukcia a doplnenie chodníka v obci Kľušov
Obec Kľušov
27 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Apríl
2024
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO2-SC211-2021-67/03
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1 961 226,27 € nenávratná MŽP
9.
Apríl
2024
Inováciou produktu k rozvoju spoločnosti ENDLESS s.r.o.
ENDLESS s.r.o.
199 250,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
Apríl
2024
Hotel P7, s.r.o. – podpora rozvoja podnikania
Hotel P7, s.r.o.
50 617,13 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
Apríl
2024
Rozšírenie výroby LED panelov v priemyselnom parku Záborské
LEYARD EUROPE s.r.o.
2 364 600,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
Apríl
2024
Modernizácia poľnohospodárskeho podniku DAKNA Námestovo
DAKNA Námestovo, družstvo
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Apríl
2024
Úprava hrobky Vladárovcov a okolia
Obec Kladzany
29 137,30 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Apríl
2024
Obstaranie poľnohospodárskej techniky - FARMA JAVORINA
FARMA JAVORINA, s.r.o.
20 726,75 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Apríl
2024
Zavedenie inovatívneho testu pre screening a monitoring onkologických pacientov – GenoScan Lbquant
GENETON s.r.o.
602 516,48 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
8.
Apríl
2024
Obstaranie strojných zariadení – TLprogres s.r.o.
TLprogres s.r.o.
199 750,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
8.
Apríl
2024
Cluster Kybernetickej Bezpečnosti
Cluster Kybernetickej Bezpečnosti
183 178,13 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
8.
Apríl
2024
VYBUDOVANIE ZARIADENIA CESTOVNÉHO RUCHU VO VIDINEJ
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT
113 891,96 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
8.
Apríl
2024
Podpora rozvoja cestovného ruchu v okrese Rimavská Sobota.
Krokava-park, s.r.o.
143 768,97 € nenávratná Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
8.
Apríl
2024
Materská škola Janovce obnova a zvýšenie kapacity
Obec Janovce
363 282,95 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
8.
Apríl
2024
Modernizácia MŠ v obci Ruská Nová Ves
Obec Ruská Nová Ves
832 415,95 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky