Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
13.
September
2022
Ťapešovo-lokalita Mareckého pľac- miestne komunikácie
Obec Ťapešovo
16 514,79 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
September
2022
Nákup prídavných zariadení pre komunálnu techniku
Obec Babín
21 249,66 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
September
2022
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v meste Kremnica
Mesto Kremnica
314 563,48 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
September
2022
Modernizácia domu smútku v obci Vištuk zakúpením chladiacich zariadení
Obec Vištuk
8 400,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
September
2022
Amfiteáter Lieskovec
Obec Lieskovec
19 292,36 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
September
2022
Pamätná izba Cigeľ
Obec Cigeľ
24 999,49 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
September
2022
Traktor s príslušenstvom
Obec Cífer
14 540,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
September
2022
Oplotenie cintorína - stavebná úprava
Obec Svrbice
18 481,93 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
September
2022
Vodozádržné opatrenia v obci Liptovská Teplička
Obec Liptovská Teplička
200 504,61 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
13.
September
2022
Ubytovanie na vidieku pod Medvešom
ZUÁRD s.r.o.
118 854,68 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13.
September
2022
Vybavenie ubytovacích kapacít na vidieku
Agroturistik Ratka s.r.o.
50 115,21 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13.
September
2022
Podpora rozvoja obcí Hatarah a Bagera vďaka zabezpečeniu udržateľných zdrojov pitnej vody a školeniam
Slovenská katolícka charita
200 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
12.
September
2022
Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Nižná Myšľa
Obec Nižná Myšľa
115 006,23 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12.
September
2022
Športovo-rekreačný areál obce Ďapalovce
Obec Ďapalovce
23 756,99 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
September
2022
Múzeum Obce Partizánska Ľupča
Obec Partizánska Ľupča
54 187,18 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
September
2022
Oddychovo kultúrny park v obci Hrnčiarska Ves
Obec Hrnčiarska Ves
40 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
September
2022
Revitalizácia námestia v obci Lehota nad Rimavicou
Obec Lehota nad Rimavicou
9 908,91 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
September
2022
Výstavba autobusovej zastávky v obci Dvory nad Žitavou
Obec Dvory nad Žitavou
19 056,78 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
September
2022
Úprava verejného priestranstva v obci Čerenčany
Obec Čerenčany
28 093,52 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
September
2022
Detské ihrisko v parku
Mesto Strážske
39 508,74 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra