Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
24.
Máj
2023
Modernizácia kultúrneho domu Domaníky
Obec Domaníky
35 848,22 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Máj
2023
Horehronsko - muránska cyklotrasa - Obec Závadka nad Hronom
Obec Závadka nad Hronom
27 628,82 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Máj
2023
Most ponad potok Svinianka - novostavba
Obec Lietavská Svinná - Babkov
68 042,54 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Máj
2023
VÝSTAVBA DETSKÉHO IHRISKA V OBCI HORNÁ BREZNICA
Obec Horná Breznica
16 702,66 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Máj
2023
VÝSTAVBA AMFITEÁTRA V OBCI BODINÁ
Obec Bodiná
16 312,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Máj
2023
Záchytné parkovisko obec Ďurďové
Obec Ďurďové
15 555,48 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Máj
2023
Záchytné parkovisko pri obecnom úrade Horná Mariková
Obec Horná Mariková
17 086,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Máj
2023
Zlepšenie miestnych základných služieb - modernizácia domu smútku v obci Priekopa
Obec Priekopa
15 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Máj
2023
Zvýšenie miery zberu komunálneho odpadu v obci Turčianska Štiavnička
Obec Turčianska Štiavnička
56 529,09 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24.
Máj
2023
FVLZ Stolárstvo u Kunaja
Stolárstvo u Kunaja , s.r.o.
77 509,32 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24.
Máj
2023
TRANSTECH – FOTOVOLTICKÉ ZARIADENIE 40 kWp
H.M. Transtech, spol. s r.o.
21 326,80 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24.
Máj
2023
Rekonštrukcia Domu Nádeje Kračúnovce
Obec Kračúnovce
30 428,38 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Máj
2023
Park s detskými a cvičnými prvkami v obci Chrastince
Obec Chrastince
40 795,62 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Máj
2023
Vybudovanie detského ihrisko v obci Prša
Obec Prša
11 936,76 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Máj
2023
Rekonštrukcia KD Výmena okenných a dverných výplní, bezbariérový prístup
Obec Lopašov
26 175,21 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Máj
2023
Kamerový systém v obci Temeš
Obec Temeš
8 398,64 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Máj
2023
Stavebné úpravy časti priestorov obecného úradu
Obec Bodružal
14 806,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Máj
2023
Úprava verejného priestranstva v Belinciach
Obec Belince
12 819,64 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Máj
2023
Zriadenie nových sadov a komplexná modernizácia v Poľnohospodárskom družstve Tvrdošovce
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce
733 318,74 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Máj
2023
Výsadba sadu, oplotenie a investície do techniky
Ing. Pavol Gunár
77 234,34 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra