Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
10.
Júl
2024
Triedený zber komunálnych odpadov v obci Vinné
Obec Vinné
262 663,69 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10.
Júl
2024
Investície do rozšírenia výrobných kapacít Scheuch s.r.o.
Scheuch s.r.o.
900 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
10.
Júl
2024
Kompostáreň v obci Streda nad Bodrogom
Obec Streda nad Bodrogom
271 749,63 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10.
Júl
2024
Kolárovo - dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia ČOV - druhá fáza
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
25 414 393,31 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
10.
Júl
2024
Rozvoj živočíšnej výroby AGRODRUŽSTVO Krásno
AGRODRUŽSTVO Krásno
27 833,66 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Júl
2024
Modernizácia ŠRV na farme
Farma Plešivec s.r.o.
475 655,39 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Júl
2024
Obstaranie techniky do ŠRV
Poľnohospodárske družstvo "Radošinka"
689 391,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Júl
2024
Mliekareň
Roľnícke družstvo Látky
295 568,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Júl
2024
Financovanie osobných výdavkov riadenia a implementácie PSK v gescii Ministerstva hospodárstva SR - 2024
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3 449 035,26 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
10.
Júl
2024
Vývoj pokročilých materiálov budúcich bioresorbovateľných implantátov
Technická univerzita v Košiciach
200 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
10.
Júl
2024
Vývoj nového prístupu pre analýzu spoľahlivosti a hodnotenie rizík na základe umelej inteligencie
Žilinská univerzita v Žiline
199 996,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
10.
Júl
2024
NESVADY – rozšírenie kanalizácie a ČOV – druhá fáza
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7 889 783,41 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10.
Júl
2024
Progresívne prístupy, moderné materiály a prostriedky pre pokročilé elektroanalytické a spektrometrické metódy
Slovenská technická univerzita v Bratislave
173 570,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
10.
Júl
2024
Implementácia monolitického systému meniča napätia pre alternatívne zdroje energie v CMOS technológii
Slovenská technická univerzita v Bratislave
196 990,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
10.
Júl
2024
Monitoring hmyzích spoločenstiev metódami precízneho poľnohopodárstva
Univerzita Komenského v Bratislave
166 529,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
10.
Júl
2024
Vzťah sociálnych noriem, medziskupinového kontaktu a sociálnych identít pri formovaní solidarity v prospech znevýhodnených skupín
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.
199 924,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
10.
Júl
2024
Hronská Breznica - kanalizácia a ČOV
Obec Hronská Breznica
750 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Júl
2024
Námestie obce Rumanová
Obec Rumanová
92 102,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Júl
2024
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Mikušovce
Obec Mikušovce
29 146,21 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Júl
2024
Amfiteáter v obci Sádočné
Obec Sádočné
26 134,21 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra