Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
9.
November
2021
Diverzifikácia výroby spoločnosti HLogistic, s.r.o. prostredníctvom podpory inteligentných inovácií
HLogistic, s.r.o.
2 183 800,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
November
2021
Obstaranie inteligentnej robotickej lakovacej linky v spoločnosti MINTAL s. r. o.
MINTAL s.r.o.
178 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
November
2021
Zavedenie inteligentných inovácií v spoločnosti ARMSTAV, s.r.o., prostredníctvom prvkov inteligentných riešení
ARMSTAV, s.r.o.
526 720,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
November
2021
Ostrovany – vysporiadanie majetko-právnych vzťahov k pozemkom s prítomnosťou MRK postupom JPÚ
Obec Ostrovany
177 839,96 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
9.
November
2021
Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obci Vikartovce
Obec Vikartovce
69 838,69 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
9.
November
2021
Zastávka Nové Košariská - záchytné parkovisko pre IAD, projektová dokumentácia (DUR, DSPRS)
Železnice Slovenskej republiky
123 870,00 € nenávratná MDV SR
9.
November
2021
ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves-Bratislava hlavná stanica-Podunajské Biskupice, TIOP 6 projektová dokumentácia (DSZ/DÚR, DSPRS)
Železnice Slovenskej republiky
484 640,00 € nenávratná MDV SR
9.
November
2021
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Nová Dubnica
Mesto Nová Dubnica
766 876,30 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9.
November
2021
Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obci Jasov
Obec Jasov
157 141,32 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
9.
November
2021
Financovanie mzdových výdavkov zamestnancov MIRRI vykonávajúcich podporné činnosti pre CKO a gestora HP UR – 4
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
205 000,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
9.
November
2021
Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obci Beniakovce
Obec Beniakovce
18 146,65 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
9.
November
2021
Vybudovanie výdajnych stojanov pitnej vody v osade Svinia
Obec Svinia
31 386,50 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8.
November
2021
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/79/2019
Základná škola s materskou školou, Župkov Župkov 18, 966 71 Župkov
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8.
November
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/141/2020 (0575/2020-D1)
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia Bocatiova 1, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy. výskumu a športu SR
8.
November
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/140/2018(0816/2018-D2)
Cirkevná základná škola sv. Štefana - Szent István Egyházi Alapiskola, časť, Dvorníky 88, Dvorníky-Včeláre Dvorníky 88, 044 02 Dvorníky-Včeláre
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy. výskumu a športu SR
8.
November
2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/263/2018(0742/2018-D3)
Stredná odborná škola chovu koní a služieb - Lótenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola Štúrova 74, 927 01 Šaľa
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy. výskumu a športu SR
8.
November
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/194/2020(0921/2020-D1)
MONTE PLUS Homolova 2162/6, 841 02 Bratislava
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy. výskumu a športu SR
8.
November
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/105/2018(0285/2018-D2)
Základná škola s materskou školou, Hájske Hájske 67, 951 33 Hájske
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy. výskumu a športu SR
8.
November
2021
Rekonštrukcia a dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy
Mesto Spišské Vlachy
498 593,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
8.
November
2021
Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Vyškovce nad Ipľom
Obec Vyškovce nad Ipľom
204 411,88 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky