Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
23.
Január
2023
Inteligentné inovácie v P M R, s. r. o.
P M R, s. r. o.
2 020 113,98 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23.
Január
2023
Investície do zvýšenia produkcie
Július Ševčík
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Január
2023
Manipulačná technika
FORBART s.r.o.
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Január
2023
DIGITALIZACIA FARMY
Ing. Filip Sedliak - FISE
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Január
2023
Poľnohospodársky traktor s čelným nakladačom a systémom ISOBUS
Zuzana Janegová
41 274,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Január
2023
Modernizácia farmy PPD Rybany
Podielnícke poľnohospodárske družstvo Rybany
19 116,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Január
2023
Obstaranie poľnohospodárskej techniky - Ing. Miroslav Mihók
Ing. Miroslav Mihók
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Január
2023
Obstaranie techniky
EnergoAgro, s.r.o.
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Január
2023
Inovácia pri zbere a pozberovej úprave zeleniny.
PD - MEFA, s.r.o.
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Január
2023
Modernizácia farmy EKOPRODUKT Brusnica s.r.o.
EKOPRODUKTBRUSNICA, s.r.o.
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Január
2023
Modernizácia poľnohospodárskeho družstva v Hruštíne
Poľnohospodárske družstvo v Hruštíne
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Január
2023
Stroje do vinohradu
Tokaj Symphony, s.r.o.
28 150,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Január
2023
Kultúrny dom Richvald - zvýšenie kvality poskytovaných služieb a zlepšenie úrovne hygienických štandardov
Obec Richvald
190 343,41 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
23.
Január
2023
Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Turiec, r.km 8,966
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
845 841,28 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
Január
2023
Snina, Cirocha, rkm, 26,800, SMB
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
479 096,34 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
23.
Január
2023
SABINOV, TORYSA - PREBUDOVANIE BALVANITÉHO SKLZU V rkm 79,368
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
599 000,17 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
23.
Január
2023
Vodozádržné opatrenia v obci Lysá pod Makytou
Obec Lysá pod Makytou
486 929,45 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
20.
Január
2023
Vodozádržné opatrenia v obci Raslavice
Obec Raslavice
180 222,93 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
Január
2023
Kompostáreň v obci Nižná Myšľa
Obec Nižná Myšľa
368 433,43 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
20.
Január
2023
Podpora inteligentných inovácií v spoločnosti VK-stroj s. r. o.
VK-stroj s. r. o.
259 605,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky