Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
19.
Júl
2021
Podpora rozvoja v spoločnosti BONELITY, s.r.o. zavedením inovatívnej softvérovej platformy s integráciou umelej inteligencie na rozpoznávanie hlasom
BONELITY, s.r.o.
197 766,67 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
19.
Júl
2021
Zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov v spoločnosti GLASKO s.r.o. Prešov
GLASKO s.r.o. Prešov
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
19.
Júl
2021
Kosovo souvenirs made by Kosovo women
LADY, NGO
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
16.
Júl
2021
Vybudovanie obecnej kompostárne v obci Šrobárová
Obec Šrobárová
208 627,89 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
Júl
2021
Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
200 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
16.
Júl
2021
PROstate biomarker based on GLYcans for prostate CANcer management
Glycanostics s.r.o.
249 719,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
16.
Júl
2021
Pohlavne špecifický geneticko-endokrinný pohľad na poruchy autistického spektra
Univerzita Komenského v Bratislave
249 328,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
16.
Júl
2021
Vývoj potraviny a aplikácie na báze jedlého gélu v cieľovom segmente starnúcej populácie
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
249 838,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
16.
Júl
2021
Výskum a vývoj modulárneho systému stredne veľkých hybridných energetických zdrojov na báze ekologického energetického mixu optimalizovaného pre užívateľa a lokalitu
MS THERM s.r.o.
200 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
16.
Júl
2021
Odpady a stavby - modelovanie efektívnosti alternatívnych možností spolupráce správnych orgánov
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
112 479,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
16.
Júl
2021
Psychologické a biologické koreláty adaptívneho správania u detí s poruchami autistického spektra v multidisciplinárnom náhľade
Univerzita Komenského v Bratislave
185 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
16.
Júl
2021
Kompozitné biomateriály s komplexnými prírodnými aditívami
Ústav materiálového výskumu SAV
247 679,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
16.
Júl
2021
Efektívna štátna správa lesného hospodárstva
Technická univerzita vo Zvolene
150 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
16.
Júl
2021
Zmena zdroja vykurovania budov ZŠ a MŠ v obci Vechec s využitím OZE
Obec Vechec
463 386,28 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
15.
Júl
2021
Podpora inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu v spoločnosti Axxence Slovakia, s.r.o.
Axxence Slovakia, s.r.o.
508 074,45 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
Júl
2021
Podpora inteligentných inovácií vo výrobe - Paciga s.r.o.
Paciga s.r.o.
232 269,75 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
Júl
2021
Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou
Mesto Hanušovce nad Topľou
240 424,73 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
15.
Júl
2021
Digitálna zbierka slovenskej prózy
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
150 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
15.
Júl
2021
Vzdelávacie dráhy mladých ľudí – faktory a mechanizmy ich voľby
Univerzita Komenského v Bratislave
200 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
15.
Júl
2021
Výskum vplyvu technologických parametrov obrábania abrazívnym vodným prúdom na integritu povrchu nástrojových ocelí
Technická univerzita v Košiciach
249 979,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja