Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
9.
Máj
2022
Výstavba amfiteátra v obci Budiná
Obec Budiná
34 995,31 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Máj
2022
Zavedenie inteligentného výrobného procesu výroby hygienických papierových výrobkov
ZIZIN, s. r. o.
1 429 680,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
Máj
2022
Inteligentné inovácie v spoločnosti Krošlák, s.r.o.
Krošlák, s.r.o.
107 573,90 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
Máj
2022
Inteligentné inovácie v spoločnosti Embraco Slovakia s.r.o.
Embraco Slovakia s.r.o.
171 115,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
Máj
2022
Zavedenie inovácií v spoločnosti V-ALFATEC, s.r.o.
V-ALFATEC, s.r.o.
106 580,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
Máj
2022
Zavedenie inteligentných inovácií do podniku Michal Trník TECHTRADE
Michal Trník TECHTRADE
306 439,50 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
Máj
2022
Technológie na dosiahnutie vyššej úrovne recyklácie z kovových odpadov
A.N.T. Prešov, spol. s r.o.
9 356 516,07 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
Máj
2022
Rozšírenie verejného vodovodu obce Rimavské Janovce, časť Dolný Močiar
Obec Rimavské Janovce
37 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Máj
2022
Rekonštrukcia javiska v kultúrnom dome v Dlhej nad Oravou
Obec Dlhá nad Oravou
25 019,62 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Máj
2022
"Rekonštrukcia miestnej komunikácie a rigolov - Záhradná ulica" v obci Stará Lesná
Obec Stará Lesná
67 275,02 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Máj
2022
Rekonštrukcia miestnej komunikácie (Ulica Újsor - Újtelep)
Obec Dolné Saliby
56 339,94 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Máj
2022
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Malé Chyndice
Obec Malá Chyndice
21 603,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Máj
2022
ÚDRŽBA ASFALTOVEJ PLOCHY POD KOSTOLOM
Obec Malá Lodina
39 440,87 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Máj
2022
Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul, K vinohradom
Obec Bádice
25 248,62 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Máj
2022
Rekonštrukcia Domu nádeje obce Košická Polianka
Obec Košická Polianka
20 194,44 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Máj
2022
Rekonštrukcia Domu nádeje obce Košická Polianka
Obec Košická Polianka
20 194,44 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Máj
2022
Rekonštrukcia domu smútku v obci Kokšov-Bakša
Obec Kokšov - Bakša
22 243,06 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Máj
2022
Multifunkčné ihrisko v obci Licince
Obec Licince
50 007,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Máj
2022
Rekonštrukcia lávky pre peších cez rieku Handlovka
Obec Veľká Čausa
16 852,54 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Máj
2022
Vývoj a optimalizácia technológie aditívnej výroby a konštrukcie zariadenia pre výrobu súčiastok s optimalizovanou pevnosťou a výrobnými nákladmi
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja