Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
27.
November
2023
Projekt misijnej pastoračnej práce v rómskych komunitách
Konferencia biskupov Slovenska
330 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
27.
November
2023
Zabezpečenie náhradného ubytovania pre obyvateľov obce Svrčinovec dotknutých realizáciou stavby D3 Zelený most Svrčinovec – Ekodukt nad cestou I/11
FIMILA s.r.o.
400 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
27.
November
2023
Rozšírenie kapacít MŠ v obci Golianovo
Obec Golianovo
991 116,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
27.
November
2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. /0006/2023 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Obec Fintice
411 623,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
24.
November
2023
Inovácia výrobného procesu MWS Prievidza, s.r.o.
MWS Prievidza, s.r.o.
154 630,09 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
24.
November
2023
Rochovce-Slavošovce-Čierná Lehota kanalizácia a ČOV
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
8 697 367,88 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia
24.
November
2023
TRIEDENÝ ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV V OBCI ŽIHÁREC
Obec Žihárec
441 950,64 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
24.
November
2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023
Vojenské lesy a majetky SR
4 000 000,00 € nenávratná Ministerstvo obrany SR
24.
November
2023
Odstraňovanie následkov po zemetrasení na východnom Slovensku
Obec Vyšná Sitnica
78 500,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
24.
November
2023
Podpora investícií v rámci živočíšnej výroby spoločnosti Farm-Leibitz s.r.o.
Farm-Leibitz s.r.o.
40 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
November
2023
Modernizácia strojnotechnologického vybavenia ŽV Podielníckého roľnícko-obchodného družstva BOBROV
Podielnícke roľnícko-obchodné družstvo
150 582,97 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
November
2023
Modernizácia výrobných procesov - Poľnonákup ŠARIŠ, a.s.
Poľnonákup ŠARIŠ, a.s.
122 391,66 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
November
2023
Stroje pre ŽV - ZAVIFARM SHR
Natália Zavidná - ZAVIFARM SHR
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
November
2023
Modernizácia živočíšnej výroby na farme Ivana Moroza
Ivan Moroz
257 627,79 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
November
2023
Obstaranie technického vybavenia pre potreby živočíšnej výroby
GRANELAM a.s.
351 948,32 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
November
2023
Modernizácia farmy Mgr. Kristína Kalakajová - SHR
Mgr. Kristína Kalakajová - SHR
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
November
2023
Mladý farmár - Bianka Szilvásiová
Bianka Szilvásiová
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
November
2023
Mgr. Michal Košovan SHR - investícia do ŽV malí
Mgr. Michal Košovan SHR
279 891,54 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
November
2023
Nákup teleskopického nakladača do živočíšnej výroby
Roľnícke podielnické družstvo Prašník
36 685,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
November
2023
Investície do hmotného majetku - VINO MAGULA, s. r. o.
VINO MAGULA, s. r. o.
37 241,66 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra