Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
9.
Júl
2024
Rekonštrukcia nevyužívanej budovy v obci Tehla
Obec Tehla
28 999,14 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Júl
2024
Výstavba detského ihriska v obci Žitná - Radiša
Obec Žitná - Radiša
17 702,47 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Júl
2024
Obnova krytu miestnej cesty v centre obce Holice
Obec Holice
68 763,30 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Júl
2024
Rekonštrukcia a modernizácia miestnej komunikácie v obci Hybe
Obec Hybe
38 396,02 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Júl
2024
Úprava verejného priestranstva cintorína v obci Starina
Obec Starina
22 852,26 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Júl
2024
Prevádzkové náklady a oživenie Naše Považie
Naše Považie
214 905,16 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Júl
2024
Žitný ostrov - región Gabčíkovo - odvedenie a čistenie odpadových vôd - 2 fáza
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
7 810 464,90 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9.
Júl
2024
Prevádzka MAS HORNOHRAD 3
MAS HORNOHRAD
82 108,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Júl
2024
MURÁNSKA DLHÁ LÚKA, CHODNÍK POZDĹŽ CESTY II/532
Obec Muránska Dlhá Lúka
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Júl
2024
Rekonštrukcia verejného priestranstva v obci Hrabovka
Obec Hrabovka
12 036,76 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Júl
2024
Rekonštrukcia domu smútku v Habovke
Obec Habovka
99 275,22 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Júl
2024
Nákup strojno-technologických zariadení
Miklos FARM
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Júl
2024
Investícia do inovatívnej digitálnej technológie precíznej variabilnej aplikácie prípravkov na ochranu rastlín, priemyselných hnojív a osív v špeciálnej rastlinnej výrobe
AGROTRADE GROUP, spol. s r. o
440 792,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Júl
2024
KOMUNIKÁCIA - Ulica Berzeviczyho
Mestská časť Košice - Barca
122 629,67 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
9.
Júl
2024
Investícia do obstarania technológie živočíšnej výroby pre zlepšenie životných podmienok ustajnených zvierat
KOTRA RANCH, s.r.o.
28 447,68 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Júl
2024
Zníženie energetickej náročnosti výrobného procesu v spoločnosti FOOD LOGISTIC s.r.o
FOOD LOGISTIC s.r.o.
703 524,64 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Júl
2024
Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov v oblasti živočíšnej výroby
Agrourbár spol. s r.o.
29 105,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Júl
2024
Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr - druhá fáza
Obec Hrubý Šúr
10 152 168,80 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9.
Júl
2024
Modernizácia poľnohospodárskeho podniku a zvýšenie jeho konkurencieschopnosti
Ing. Marián Kapráľ
156 233,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Júl
2024
Vodozádržné a adaptačné opatrenia v obci Chtelnica
Obec Chtelnica
195 422,52 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky