Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
29.
Máj
2023
Zvýšenie kapacity zberného dvora v obci Sačurov
Obec Sačurov
190 213,25 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
29.
Máj
2023
Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny v spoločnosti FEAG SLK Elektro s.r.o.
FEAG SLK Elektro, s.r.o.
133 536,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
29.
Máj
2023
Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny v spoločnosti IDO EET-Levické strojárne, s.r.o.
IDO EET - Levické strojárne, s.r.o.
35 432,95 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
29.
Máj
2023
Zvýšenie kapacity triedeného zberu obce Horná Kráľová
Obec Horná Kráľová
78 261,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
29.
Máj
2023
Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v Lozorne
LOZORNO spol. s r. o.
187 017,00 € nenávratná MŽP SR
29.
Máj
2023
Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov – BOTH s.r.o.
BOTH, s.r.o.
44 852,44 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
29.
Máj
2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/101/2019
Základná škola Slovenského národného povstania Partizánska 13, 038 52 Sučany
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
29.
Máj
2023
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/72
obec Demjata
279 000,08 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia
29.
Máj
2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/163/2020
Súkromné centrum starostlivosti o voľný čas detí KVIETOK Svätoplukova 7, 940 01 Nové Zámky
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
29.
Máj
2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/179/2020
Plus škola Sabinovská 145, 080 01 Prešov
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
29.
Máj
2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/1/2021
Vilôčka n.o. Vencová 4, 040 01 Košice - mestská časť Sever
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
26.
Máj
2023
FOTOVOLTICKÁ ELEKTRÁREŇ pre spoločnosť ALT, a.s.
ALT, a.s.
30 979,90 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26.
Máj
2023
Fotovoltické zariadenie - FVZ 235,44kW V I K O spol. s r.o.
V I K O spol. s r.o.
140 015,70 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26.
Máj
2023
Výstavba zariadenia na výrobu elektrickej energie zo slnka v spoločnosti J - STAV spol. s r. o.
J - STAV spol. s r.o.
25 739,17 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26.
Máj
2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/182/2020
HUMAN IDENTITY, o.z. Bojná 287, 956 01 Bojná
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
26.
Máj
2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/57/2019
Základná škola, J.Hollého 696/3, Topoľčany J. Hollého 696/3, 955 01 Topoľčany
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
26.
Máj
2023
Zlepšenie technickej vybavenosti v obci Vyšný Žipov s prítomnosťou MRK
Obec Vyšný Žipov
75 204,51 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
26.
Máj
2023
Bátka – kanalizácia II. etapa
Obec Bátka
1 171 420,83 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
26.
Máj
2023
Výstavba miestnej komunikácie a rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Ďurkov
Obec Ďurkov
297 918,49 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
26.
Máj
2023
Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v meste Bojnice
Technické služby, príspevková organizácia mesta
77 556,41 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia