Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
15.
November
2021
Rast inovačných kapacít spoločnosti Technical Textiles, s. r. o.
Technical Textiles, s. r. o.
1 291 106,25 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
November
2021
Rozvoj podnikania v spoločnosti Scommessa, s.r.o. prostredníctvom nákupu inteligentných inovácií
Scommessa, s. r. o.
198 214,33 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
November
2021
Inovácia a rozšírenie procesu výroby kovových komponentov v spoločnosti UNISTAV PRIEVIDZA, a.s.
UNISTAV PRIEVIDZA, a.s.
193 599,40 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
November
2021
Zníženie energetickej náročnosti obchodných prevádzok spoločnosti MILK-AGRO, spol. s r. o. – predajne Exnárova, Prešov a Murgašova, Sabinov
MILK-AGRO, spol. s r.o.
102 562,50 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
15.
November
2021
Zberný dvor Brzotín
Obec Brzotín
0,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15.
November
2021
Vysporiadanie pozemkov v osade Šarišské Jastrabie
Obec Šarišské Jastrabie
75 677,09 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
15.
November
2021
Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obci Hlinné
Obec Hlinné
108 478,37 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
15.
November
2021
Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obci Drahňov
Obec Drahňov
69 197,61 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15.
November
2021
Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obci Pavlovce nad Uhom
Obec Pavlovce nad Uhom
60 195,34 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
15.
November
2021
Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov v obci Krížová Ves
Obec Krížová Ves
67 189,38 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15.
November
2021
Výstavba materskej školy Hostice
Obec Hostice
0,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15.
November
2021
Nestrať prácu - vzdelávaj sa
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
40 530 598,68 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
15.
November
2021
Obstaranie a montáž širokozáberového závlahového zariadenia pivotového typu – AGRO-VÁH, s. r. o.
AGRO – VÁH, s.r.o.
192 308,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
November
2021
Inovácia produkčného procesu spracovania plechov
Trend Technologies Slovakia, s. r. o.
359 044,33 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
November
2021
Rozvoj podnikania firmy Marian Kalafut spoluprácou so Strednou odbornou školou remesiel a služieb
Marian Kalafut
193 256,67 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
November
2021
Vranov n. T. – Dobudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry na Ul. Cintorínskej
Mesto Vranov nad Topľou
389 182,50 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12.
November
2021
Rozšírenie služieb a zvýšenie kvality infraštruktúry rekreačného strediska Obručná
Compagra s.r.o.
180 276,50 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
November
2021
Výskum a vývoj najvhodnejších podmienok na prevádzku ASIC serverov s cieľom poskytovania nových služieb spoločnosťou iLO, s. r. o. s prízvukom na ekonomickú a ekologickú prevádzku
iLO, s.r.o.
964 699,87 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
November
2021
Zvyšovanie kvality a efektivity výrobných a technologických procesov v spoločnosti ATS Europe
ATS Europe,s.r.o.
125 301,22 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
November
2021
Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v rámci Rómskeho osídlenia v obci Chmeľov
Obec Chmeľov
27 738,30 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR