Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
19.
September
2022
Obec Petrovce nad Laborcom – výdajné miesto na pitnú vodu
Obec Petrovce nad Laborcom
19 397,93 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
19.
September
2022
Výstavba chodníkov pre peších v obci Pastovce
Obec Pastovce
149 995,78 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
19.
September
2022
Stavebné úpravy priestorov materskej školy
Obec Nemčiňany
112 824,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
19.
September
2022
Výstavba chodníkov v obci Markovce
Obec Markovce
48 376,21 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16.
September
2022
Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly Quadro SNV, s.r.o.
Quadro SNV, s.r.o.
209 812,50 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
September
2022
Moravany - kanalizácia
Obec Moravany
445 546,86 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16.
September
2022
Zníženie energetickej náročnosti Základnej školy s materskou školou v obci Sverepec
Obec Sverepec
313 887,61 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
14.
September
2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/151/2020
neXt st.Art Žitná 10218/18B, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, 813 30 Bratislava
14.
September
2022
Revitalizácia verejných priestranstiev Mičakovce
Obec Mičakovce
29 079,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
September
2022
Detské ihrisko v obci Zákamenné
Obec Zákamenné
10 669,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
September
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/86/2020
Hotelová akadémia Južná trieda 10, Košice Južná trieda 10, 040 01 Košice – mestká časť Juh
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, 813 30 Bratislava
14.
September
2022
Vytvorenie oddychovej zóny v obci Vlčkovce
Obec Vlčkovce
21 500,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
September
2022
Chodník pri ceste III/3533 v obci Brezov
Obec Brezov
28 469,83 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
September
2022
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Fijaš
Obec Fijaš
29 000,22 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
September
2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/374/2018
Slovenské centrum obstarávania, o. z Podzámocká 67/6, 972 01 Bojnice
203 005,03 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, 813 30 Bratislava
14.
September
2022
Obecný kamerový systém v obci Slovenská Nová Ves
Obec Slovenská Nová Ves
8 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
September
2022
Rekonštrukcia odvodnenia miestnej komunikácie na ulici Nad Brehmi v obci Švošov
Obec Švošov
14 517,69 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
September
2022
Rekonštrukcia Domu kultúry v obci Stará Bystrica
Obec Stará Bystrica
49 995,66 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
September
2022
Materská škola Strážske – prístavba a rekonštrukcia
Mesto Strážske
611 800,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
14.
September
2022
Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií – podpora kvality bývania MRK v obci Kokava nad Rimavicou
Obec Kokava nad Rimavicou
203 940,20 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky