Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
11.
Máj
2022
Vodozádržné opatrenia na zachytávanie dažďovej vody v obci Podhorany
Obec Podhorany
127 263,23 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
Máj
2022
Novostavba detského ihriska
Obec Lukáčovce
18 500,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Máj
2022
Modernizácia ihriska v Nitrianskej Blatnici - výstavba závlahového systému
Obec Nitrianska Blatnica
18 499,30 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Máj
2022
Rekonštrukcia detského ihriska Šurianky
Obec Šurianky
18 493,17 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Máj
2022
Rekonštrukcia hádzanárskeho ihriska v obci Zbehy
Obec Zbehy
18 450,24 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Máj
2022
Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Hraň
Obec Hraň
109 470,89 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
11.
Máj
2022
Ekonomický model telekomunikačnej siete ako súčasť Internetu vecí
Technická univerzita v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
11.
Máj
2022
Maximalizácia optických nelinearít v ohraničenom molekulovom priestore: K menším a vysokoúčinným fotosenzitizérom pre bioimaging a teranostické aplikácie
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
11.
Máj
2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/306/2018
MultiplexDX, s.r.o. Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11.
Máj
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/89/2020
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Hrobákova 11, 851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11.
Máj
2022
Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku
Historický ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
11.
Máj
2022
Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte (od konca 19. storočia do roku 1945)
Historický ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
11.
Máj
2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/261/2018
Sanitas Slovaca - agentúra pre rozvoj zdravia na Slovensku, o.z. Tulipánova 2, 982 01 Tornaľa
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11.
Máj
2022
Technológia zavlažovania
AGRO - BIO HUBICE, a.s.
333 626,25 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Máj
2022
Inovácia výrobného procesu SADLON TECHNOLOGIES s.r.o.
SADLON TECHNOLOGIES s.r.o.
129 103,29 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
10.
Máj
2022
VITIPORT
ALLIA, s.r.o.
1 006 542,25 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
10.
Máj
2022
Miestna občianska poriadková služba v obci Kolačkov III
Obec Kolačkov
64 523,77 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
10.
Máj
2022
Szabó Tomáš - začatie podnikateľskej činnosti mladého poľnohospodára
SZABÓ Tomáš – SHR
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Máj
2022
ROZVOJ FARMY ZAMERANEJ NA CHOV OVIEC
Kristián Krempaský
15 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Máj
2022
Komunitné centrum Kravany – Rekonštrukcia objektu
Obec Kravany
226 820,60 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky