Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
13.
Máj
2024
Nákup techniky pre špecializovanú rastlinnú výrobu
emBIO s.r.o.
54 413,33 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Máj
2024
Strojné vybavenie do ŽV Agro-coop Klátova Nová Ves, a.s.
Agro-coop Klátova Nová Ves, a.s.
456 706,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Máj
2024
Obstaranie traktora s čelným nakladačom a príslušenstvom na farmu Boca
Mgr. Petra Adamová
78 740,35 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Máj
2024
Investície do spracovania poľnohospodárskych výrobkov- PEKÁREŇ KELPEK s.r.o.
PEKÁREŇ KELPEK s.r.o.
150 665,66 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Máj
2024
Vodozádržné opatrenia v areáli Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Lučenec
Všeobecná nemocnice s poliklinikou Lučenec n.o.
722 226,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
10.
Máj
2024
Podpora podnikania - farma v Betliari
Marek Šimon
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Máj
2024
Revitalizácia verejného priestranstva
Mesto Sládkovičovo
7 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
9.
Máj
2024
Rekonštrukcia vykurovania v zariadení opatrovateľskej služby, oprava obecnej cesty
Obec Šintava
22 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
9.
Máj
2024
Rozšírenie a dobudovanie kanalizácie v obci
Obec Šoporňa
82 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
9.
Máj
2024
Výsadba verejnej zelene pred materskou školou
Obec Tomášikovo
2 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
9.
Máj
2024
Projekt oddychovej zóny pri obecnom úrade
Obec Topoľnica
4 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
9.
Máj
2024
Čiastočné odstránenie nelegálnej skládky odpadu na území obce Trstice z dôvodu ďalšej revitalizácie územia
Obec Trstice
40 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
9.
Máj
2024
Výstavba detského ihriska, údržba miestnych komunikácií
Obec Váhovce
22 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
9.
Máj
2024
Realizácia nového verejného osvetlenia na ulici Petőfiho a pri futbalovom ihrisku
Obec Veľká Mača
20 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
9.
Máj
2024
Nákup stojanov na bicykle
Obec Veľké Úľany
7 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
9.
Máj
2024
Nákup mobiliáru na obecný cintorín
Obec Veľký Grob
2 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
9.
Máj
2024
Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Obec Vinohrady nad Váhom
37 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
9.
Máj
2024
Rekonštrukcia chodníka v obci Vozokany – II. etapa
Obec Vozokany
12 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
9.
Máj
2024
Rekonštrukcia budovy školskej jedálne, realizácia verejnej zelene v obci
Obec Zemianske Sady
42 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
9.
Máj
2024
Rozvoj športovej infraštruktúry v obci
Obec Boleráz
18 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR