Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
22.
Júl
2021
Inovácia podniku HP Steel SK s.r.o.
HP Steel SK s.r.o.
753 459,30 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22.
Júl
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/111/2020
Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
Júl
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/17/2019
Základná škola s materskou školou Na Výhone 188, 922 21 Moravany nad Váhom
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
Júl
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/374/2018
Slovenské centrum obstarávania, o. z Podzámocká 67/6, 972 01 Bojnice
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
Júl
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/114/2020
Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
Júl
2021
Skvalitnenie podmienok praktického vyučovania žiakov Spojenej školy Juraja Henisha modernizáciou výučbovej prevádzky AUTOGARÁŽ, s.r.o.
AUTOGARÁŽ s. r. o.
147 733,80 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22.
Júl
2021
Kreatívne centrum - adaptácia priestorov UCM FMK pre účely vytvorenia kreatívneho centra
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
1 365 456,82 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
22.
Júl
2021
Kreatívne centrum Trenčianskej univerzity A. Dubčeka pre stimuláciu potenciálu v kultúrnom a kreatívnom priemysle
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4 066 399,10 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
22.
Júl
2021
Hotel P7, s.r.o. – podpora rozvoja podnikania
Hotel P7, s.r.o.
55 916,79 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22.
Júl
2021
Inteligentná inovácia v spoločnosti reklama BARTOŠ, s.r.o
reklama BARTOŠ, s. r. o.
182 301,41 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21.
Júl
2021
Protipovodňové opatrenia v obci Cífer
Obec Cífer
1 897 601,25 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
21.
Júl
2021
Vybudovanie prevádzky na výrobu čokolády – vytvorenie značky DiaNatural
Mediatour, s.r.o.
173 528,01 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21.
Júl
2021
Vodozádržné opatrenia obce Ďanová
Obec Ďanová
346 311,90 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
Júl
2021
Rozvoj podnikania v spoločnosti AFINES GROUP, j.s.a.
AFINES GROUP j.s.a.
197 766,67 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21.
Júl
2021
Bývaj s charitou
Arcidiecézna charita Košice
416 611,20 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
21.
Júl
2021
Rekreačné zariadenie - Kamenný potok
Marián Onderčin, IZ-KLAMP-TECHNIK
196 641,50 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21.
Júl
2021
Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Varín
Obec Varín
144 399,99 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
Júl
2021
Skvalitnenie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu spoločnosti JK HOME, s.r.o.
JK HOME, s.r.o.
167 392,62 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21.
Júl
2021
Rozšírenie doplnkových turistických služieb v okrese Snina – zriadenie požičovne elektrobicyklov a elektrokolobežiek
BLACK SUN s.r.o.
50 935,13 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21.
Júl
2021
Zažite Vihorlat - zvýšenie komplexnosti služieb cestovného ruchu v Zemplínskych Hámroch
GAMAD, s. r. o.
179 418,97 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky