Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
27.
Január
2023
Stroje do pestovania cukrovej repy
Poľnohospodárske podielnické družstvo Výčapy - Opatovce
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Január
2023
Dodatok - Vzdelávanie oprávnených zamestnancov ÚV SR spolupracujúcich s OLAF-om v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ II.
Úrad vlády SR
86 617,00 € nenávratná MIRRI SR
26.
Január
2023
Obnova interiéru kultúrneho domu v Holiciach v rámci udržateľnosti a zvýšenia odolnosti v súvislosti s pandémiou COVID-19
Obec Holice
162 843,15 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
26.
Január
2023
Modernizácia farmy Miroslav Kozák
Miroslav Kozák
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Január
2023
Vinohradnícka traktor
RAVENA, s.r.o.
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Január
2023
Nákup strojov do živočíšnej výroby - Poľnohospodárske družstvo Dlhoňa
Poľnohospodárske družstvo Dlhoňa
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Január
2023
Modernizácia farma Štefan Puš
Štefan Puš
26 908,17 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Január
2023
Zlepšenie strojového a technologického vybavenia Promitor Vinorum
Promitor s.r.o.
22 386,83 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Január
2023
Zvyšovanie kvalita včelej pastvy špeciálnymi plodinami a zvýšenie produkcie druhového medu
Ing. Jozef Greš
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Január
2023
Technické vybavenie ŠRV
Radovan Kašička
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Január
2023
Nákup strojov pre obhospodarovanie vinohradu
Roľnícka a obchodná spoločnosť, a. s.
20 576,83 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Január
2023
Pomoc agrosektoru vďaka marketingu
Ing. Jana Zentková E-WA marketing
15 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Január
2023
Modernizácia farmy PD Bobot - Horňany
Poľnohospodárske družstvo Bobot - Horňany
29 666,66 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Január
2023
Nákup teleskopického nakladača do živočíšnej výroby
JAKOS a.s.
24 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Január
2023
Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania LARIX SK, s.r.o.
LARIX SK, s.r.o.
66 620,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Január
2023
Podpora investícií do lesníckych technológií /harvestor/
RIAVA CORPORATION, s.r.o.
149 656,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Január
2023
Modernizácia vybavenia kultúrneho domu
Mesto Myjava
175 501,82 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
26.
Január
2023
Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu
Obec Lenartov
128 348,24 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26.
Január
2023
Rozvoj mestskej knižnice vo Vysokých Tatrách
Mesto Vysoké Tatry
75 724,21 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
25.
Január
2023
Podpora investície v rámci živočíšnej výroby spoločnosti JRD Pichné s.r.o.
JRD Pichné s.r.o.
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra