Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
23.
September
2022
Detské ihrisko v obci Liptovské Sliače
Obec Liptovské Sliače
49 183,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
September
2022
Zlepšenie prístupu k pitnej vode v prostredí MRK v obci Bátka
obec Bátka
44 998,19 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
23.
September
2022
Rekonštrukcia príjazdovej komunikácie a chodníka k OcÚ a MŠ V Gregorovciach
Obec Gregorovce
36 255,85 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
September
2022
Obnova domu ľudového s. č. 213 v Osturni pre muzeálne účely
Obec Osturňa
24 532,26 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
September
2022
Nákup traktora s nakladačom
PIENSPOL, s.r.o.
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
September
2022
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Šimonovce
Obec Šimonovce
37 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
September
2022
Investície do hmotného majetku - Ján Kútnik
Ján Kútnik
25 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
September
2022
„Zlepšenie vzhľadu verejných priestranstiev na území obce Kvakovce“
Obec Kvakovce
20 231,26 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
September
2022
„Vybudovanie detského ihriska na sídlisku Drieňová v Banskej Štiavnici“
Mesto Banská Štiavnica
27 345,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
September
2022
„Vytvorenie voľnočasového ihriska v centre obce Veľké Úľany“
Obec Veľké Úľany
28 959,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
September
2022
REKONŠTRUKCIA OFK - STRAŽAN HUBOŠOVCE
Obec Hubošovce
30 305,62 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
September
2022
Zmena zdroja tepla na báze OZE objektu OcÚ
Obec Lipníky
78 314,08 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22.
September
2022
Vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16 387 941,29 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22.
September
2022
Vypracovanie programov starostlivosti o Národný park Slovenský kras a jeho ochranné pásmo, Chránenú krajinnú oblasť Strážovské vrchy, Chránený areál Galmus a Prírodnú rezerváciu Drienčanský kras
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
1 277 276,29 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
22.
September
2022
Zlepšenie dostupnosti služieb prostredníctvom skvalitnenia infraštruktúry v obci Turňa nad Bodvou
Obec Turňa nad Bodvou
608 196,13 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
22.
September
2022
Komunitné centrum v obci Pribeta
Obec Pribeta
204 971,31 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
22.
September
2022
Vodozádržné opatrenia III. v meste Zlaté Moravce
Mesto Zlaté Moravce
142 414,46 € nenávratná Ministerstvi životného prostredia SR
22.
September
2022
Zriadenie zberného dvora v obci Lemešany
Obec Lemešany
444 146,17 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
21.
September
2022
Rekonštrukcia kotolne a vykurovania požiarnej zbrojnice a polyfunkčnej budovy v obci Tuhár
Obec Tuhár
49 691,43 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
September
2022
Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy (Aktualizácia č.6 Prílohy č.1)
Ministerstvo vnútra
7 926 670,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR