Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
31.
Máj
2023
Detské ihrisko v parku obce Jarok
Obec Jarok
7 558,98 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Máj
2023
Investície do modernizácie centra voľného času v obci Mierovo
Obec Mierovo
7 074,92 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Máj
2023
Úspora energie vo verejných budovách v obci Počarová
Obec Počarová
15 512,65 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Máj
2023
Zriadenie TIC Železník - kino Stachanov
Obec Sirk
39 986,15 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Máj
2023
Prehlbovanie mestských studní
Mesto Spišská Stará Ves
24 648,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Máj
2023
Výstavba chodníkov v obci Pušovce
Obec Pušovce
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Máj
2023
Revitalizácia mestského parku Zoltánka - vybudovanie náučných chodníkov s príslušenstvom
Mesto Tornaľa
66 896,15 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Máj
2023
Rekonštrukcia výplňových konštrukcií a zateplenie fasády nevyužívaného objektu koncertnej sály vo Fiľakove
Mesto Fiľakovo
12 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Máj
2023
Autobusová čakáreň SAD – modernizácia a parková úprava okolia Kapišová, okres Svidník
Obec Kapišová
13 645,52 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Máj
2023
Multifunkčné ihrisko 33x18 v obci Poša
Obec Poša
33 586,44 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Máj
2023
Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny v Jablonici v spoločnosti ADO-Service, s. r. o.
ADO-Service, s. r. o.
140 120,01 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
31.
Máj
2023
Revitalizácia obce Pavľany – oddychová zóna pre turistov
Obec Pavľany
40 063,90 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Máj
2023
Revitalizácia verejného priestranstva – miestna časť Dobroč
Obec Čierny Balog
60 654,21 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Máj
2023
Rozvoj chovu dojníc Bálint
Bálint Csaba - SHR
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Máj
2023
Vodozádržné opatrenia na zachytávanie dažďovej vody v obci Podhorany
Obec Podhorany
127 263,23 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
30.
Máj
2023
Vodozádržné opatrenia v meste Nová Dubnica – bývalé Kino PANOREX a okolie
Mesto Nová Dubnica
218 293,25 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
30.
Máj
2023
Potravinová a hygienická pomoc pre Kyjevskú a Odeskú oblasť (Balíky nádeje)
Depaul Slovensko, nezisková organizácia
300 304,42 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
30.
Máj
2023
We change the world
4SELECT
9 993,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
30.
Máj
2023
Možnosti aplikácie metód a nástrojov "smart governance" na lokálnej a regionálnej úrovni
Technická univerzita v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Máj
2023
Inovácie v rozpočtovaní miestnych samospráv na Slovensku
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja