Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
18.
November
2021
Vtáčkovce - vysporiadanie majetkoprávnych vzťahov k pozemkom s prítomnosťou MRK, postupom JPÚ
Obec Vtáčkovce
197 748,01 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
18.
November
2021
Vysporiadanie pozemkov pre MRK v obci Zlaté Klasy
Obec Zlaté Klasy
127 839,75 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
18.
November
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/22/2021
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Komenského 73, 041 81 Košice - mestská časť Sever
131 280,23 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18.
November
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/185/2020
Vĺčatá.sk YMCA building, Karpatská 2, 811 05 Bratislava
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18.
November
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/130/2020
Nadácia Rómsky vzdelávací fond - organizačná zložka zahraničnej nadácie, Roma Education Fund - Roma Oktatási Alap Jarková 14, 080 01 Prešov
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18.
November
2021
Zberný dvor Varhaňovce
Obec Varhaňovce
317 561,12 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
18.
November
2021
Zlepšenie bývania v meste Zlaté Moravce
Mesto Zlaté Moravce
1 164 872,22 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
18.
November
2021
Komunitné centrum v Lučivnej
Obec Lučivná
257 114,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
18.
November
2021
Novostavba materskej školy - Kameňany
Obec Kameňany
540 612,19 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
18.
November
2021
Obstaranie lesnej techniky v Worldwood s.r.o.
Worldwood s.r.o.
190 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
November
2021
Kompostáreň v obci Nižná Myšľa
Obec Nižná Myšľa
368 433,43 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
18.
November
2021
Inovácia výroby mostov automobilových váh
PENTIMEX, s.r.o.
151 917,95 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18.
November
2021
Inovácia výroby v spoločnosti PETER FRANKO, s.r.o.
PETER FRANKO, s.r.o.
166 980,51 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18.
November
2021
Prístavba výrobne ovocných štiav k výrobni mrazených polotovarov v obci Ulič
HANY ULIČ s. r. o.
87 904,17 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16.
November
2021
Podpora inteligentných inovácií vo výrobe - Paciga s.r.o.
Paciga s.r.o.
232 269,75 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16.
November
2021
Horizontálne vyvrtávacie obrábacie centrum
V+S Welding, s.r.o.
241 200,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16.
November
2021
FUNKČNÉ POTRAVINY PRE ZDRAVÝ ŽIVOT
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
1 140 488,67 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16.
November
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/352/2018 (0900/2018-D2)
Stredná odborná škola technicky a remesiel – Müszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola , Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy. výskumu a športu SR
16.
November
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/220/2018
Základná škola s materskou školou J. Kármána s vyučovacím jazykom maďarským – Kármán József Alapiskola és Óvoda Ulica J. Kármána 25/5, 984 01 Lučenec
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16.
November
2021
Ubytovanie vo vlčích horách
Viktor Vajda
178 497,19 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky