Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
18.
September
2023
pre Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Hlavná ulica 1, 917 01 Trnava na realizáciu projektu: "Komunitná Modranka"
Mesto Trnava, Hlavná ulica 1, 917 71 Trnava
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
Záver tatranského kultúrneho leta
Mesto Vysoké Tatry, Starý Smokovec 18001, 062 01 Vysoké Tatry
2 978,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
Letné divadelné večery 2022
Mestské divadlo Trenčín - MDT, Bezručova 1196/17, 911 01 Trenčín
2 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
Spoločne sa nadýchnuť
Naša Matysová, Matysová 67, 065 46 Matysová
1 200,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
pre "JESEŇ ŽIVOTA", ZSS Levice, Družstevnícka 22, 934 01 Levice na realizáciu projektu: "ZNOVU ZAČAŤ ŽIŤ"
Nitriansky samosprávny kraj
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
Altánok pod Plešiveckou planinou
Občianske združenie GENŠ, Honce 148, 049 32 Honce
5 200,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
Folklórna skupina z Klokočova - Po fašiangovaní
Občianske združenie Náš Klokoč, Klokoč 1, 962 25 Klokoč
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
Oživenie kultúry v Obci Dolná Strehová a rozprúdenie života v komunitách
Občianske združenie Srdcom Strehovčania, Ulica Imre Madácha 3, 991 02 Dolná Strehová
5 300,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
Vypnite mobily a poďme sa zabávať a športovať
Obec Brieštie, Brieštie 76, 038 22 Brieštie
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
Vybudovanie komunitného centra
Obec Ďurčiná, Ďurčiná 77, 015 01 Ďurčiná
9 943,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
Podpora aktivít triedeného zberu v obci Rožkovany
Obec Rožkovany
249 035,72 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
18.
September
2023
Rozvoj komunitného života obce - kultúrne a športové aktivity v obci Hlboké nad Váhom
Obec Hlboké nad Váhom, Hlboké nad Váhom 218, 014 01 Hlboké nad Váhom
4 400,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
Vybudovanie workoutového ihriska v obci
Obec Hlinné, Hlinné 74, 094 35 Hlinné
5 200,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
Vybudovanie oddychovo-prezentačnej zóny pri Vyhliadkovej veži Jablonec
Obec Jablonec, Jablonec 206, 900 86 Jablonec
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
Podpora komunitného života a športových aktivít - workoutové ihrisko v Obci Kurimany
Obec Kurimany, Kurimany 56, 054 01 Kurimany
6 100,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
Wind od change - rozvoj komunitného potenciálu
Obec Lehnice, Lehnice 89, 930 37 Lehnice
5 250,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
"Podpora komunitného života po pandémii v obci Lemešany
Obec Lemešany, Lemešany 186, 082 03 Lemešany
7 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
Rozprávkový Tokaj
Obec Malá Tŕňa, Tokajská ulica 25, 076 82 Malá Tŕňa
5 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
Obnova komunitného života v obci Málinec
Obec Málinec, Námestie SNP 474/1, 985 56 Málinec
7 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
pre ZŠ Marcelová, Cesta na vŕšku 1, 946 32 Marcelová na realizáciu projektu: "Again together!"
Obec Marcelová, Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová
4 800,00 € nenávratná Úrad vlády SR