Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
18.
Január
2023
Longitudinálne monitorovanie adaptívnej imunity po infekcii SARS-CoV-2 a očkovaní: markery imunity
Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
18.
Január
2023
Vybudovanie doplnkovej infraštruktúry cestovného ruchu v obci Hruštín
Obec Hruštín
12 480,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Protipožiarna monitorovacia veža na vrchu Ihla
Spoločenstvo lesomajiteľov, p. s. Ihľany
9 010,94 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Turistické značenie, odpočívadlo a infopanely pod Ihlou
Spoločenstvo lesomajiteľov, p. s. Ihľany
5 964,75 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Revitalizácia obce Krajná Porúbka
Obec Krajná Porúbka
15 226,43 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Ihrisko v obci Malá Ida
Obec Malá Ida
41 463,43 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Šarbov, okres Svidník
Obec Šarbov
16 298,79 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Jurkova Voľa
Obec Jurkova Voľa
16 203,71 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Výmena strechy na Dome smútku
Obec Ruskovce
14 999,92 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Drevený altánok
Obec Nižná Pisaná
16 764,53 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Doplnková infraštruktúra cestovného ruchu - Infokiosk
Obec Oravská Poruba
14 984,83 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Doplnková infraštruktúra cestovného ruchu - Infokiosk
Obec Oravská Poruba
14 984,83 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Rekonštrukcia a modernizácia Kultúrneho domu v Štítniku v súvislosti s pandémiou COVID-19
Obec Štítnik
128 533,02 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
18.
Január
2023
Stavebné úpravy zvonice Oravská Poruba
Obec Oravská Poruba
19 401,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Výstavba chodníka a prístrešku pre cestujúcich
Obec Dulov
17 001,18 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Doplnková infraštruktúra cestovného ruchu - Infokiosk
Obec Oravská Poruba
14 984,83 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Výstavba hospodárskej budovy
Ján Helmeczi
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Detské ihrisko Kelemantia
Obec Iža
31 950,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Chodník pre peších v Parku kpt. Nálepku vo Vrábľoch
Mesto Vráble
14 969,34 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2023
Rekonštrukcia chodníkov v obci Svodín
Obec Svodín
28 123,62 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra