Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
3.
Máj
2022
Vybudovanie detského ihriska v obci Lipovany
Obec Lipovany
12 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Máj
2022
ROZVOJ RODINNEJ FARMY
András Kovács
15 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Máj
2022
ROZŠÍRENIE FARMY MILKY WAY
Michaela Dianová
15 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Máj
2022
ZVÝŠENIE TECHNICKEJ VYBAVENOSTI POĽNOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU
Ing. Peter Šebeň, PhD.
15 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Máj
2022
Rekonštrukcia ľudového domu v Drietome na obecné múzeum
Obec Drietoma
26 855,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Máj
2022
Úprava verejných priestranstiev v obci Zubné (SO 03 Drevený altánok a SO 04 Tanečný parket)
Obec Zubné
20 503,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Máj
2022
Multifunkčné ihrisko v obci Vyšný Hrušov
Obec Vyšný Hrušov
38 139,87 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Máj
2022
Rekonštrukcia Domu nádeje v obci Kochanovce
Obec Kochanovce
24 164,46 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Máj
2022
Modernizácia kultúrneho domu vo Vyšných Ladičkovciach
Obec Vyšné Ladičkovce
21 987,07 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Máj
2022
Dodávka zariadení - komunálna technika, obec Dolná Trnávka
Obec Dolná Trnávka
23 184,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Máj
2022
Rekonštrukcia a prístavba budovy materskej školy v obci Šarišské Jastrabie
Obec Šarišské Jastrabie
328 949,09 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
3.
Máj
2022
Rekonštrukcia materskej školy v obci Výborná
Obec Výborná
724 011,20 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
3.
Máj
2022
Inteligentná inovácia výrobného procesu v spoločnosti ENCO Dubnica, s.r.o.
ENCO Dubnica, s. r. o.
384 870,83 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3.
Máj
2022
Streda nad Bodrogom – kanalizácia a ČOV
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
10 840 192,33 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2.
Máj
2022
Inteligentné inovácie v spoločnosti Lindab a.s.
Lindab a.s.
149 950,15 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2.
Máj
2022
Inteligentná inovácia výrobného procesu spoločnosti Kamenárstvo STONE s.r.o.
Kamenárstvo STONE s.r.o.
340 833,33 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2.
Máj
2022
Fleximodo - modulárne, vysoko presné a nákladovo efektívne IoT riešenie pre udržateľné a efektívne parkovanie na ulici, znižujúce premávku, znečistenie a CO2 pre mestá.
GOSPACE Tech s. r. o.
848 487,50 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2.
Máj
2022
Príprava kvalitných súdnych kapacít prostredníctvom podpory špecializácie súdnych úradníkov v súlade s reformou súdneho systému KS ZA
Krajský súd v Žiline
323 655,23 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
2.
Máj
2022
Zvyšovanie energetickej účinnosti mestského úradu v Nesvadoch
Mesto Nesvady
821 426,64 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2.
Máj
2022
Podpora opatrovateľskej služby v Žilinskom kraji
Custodia,n.o.
484 500,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky