Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
Máj
2024
Nákup strojov do ŠRV
Ján Žilík
40 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Máj
2024
Zateplenie kultúrneho domu
Obec Dolný Štál
16 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
6.
Máj
2024
Rozšírenie infraštruktúry Kráľov Brod
SR, okres: Galanta, obec: Kráľov Brod
34 428,94 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Máj
2024
Vytvorenie oddychovej zóny pre obyvateľov
Obec Hubice
2 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
6.
Máj
2024
Nákup mobiliáru
Obec Hviezdoslavov
2 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
6.
Máj
2024
Zlepšenie strojového a technologického vybavenia Promitor Vinorum
Promitor s.r.o
16 882,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Máj
2024
Realizácia osvetlenia autobusovej zástavky
Obec Jahodná
2 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
6.
Máj
2024
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Kultúrnom roľníckom dome
Obec Závadka
12 979,27 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Máj
2024
Rekonštrukcia autobusovej zástavky
Obec Janíky
7 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
6.
Máj
2024
Rekonštrukcia chodníkov v obci
Obec Jurová
6 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
6.
Máj
2024
Obnovenie a rekonštrukcia miestneho parku
Obec Kľúčovec
6 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
6.
Máj
2024
Rozšírenie distribučných kapacít - obstaranie chladiarenského vozidla so znížením emisií a dopadov na životné prostredie v spoločnosti Morky Petránek s.r.o.
MORKY PETRÁNEK s.r.o.
16 033,73 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Máj
2024
SR, Banskobystrický kraj, Okres Detva, Obec Látky
Roľnícke družstvo Látky
331 547,14 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Máj
2024
Nákup traktora do 75 kW
EuroGen, spol. s r.o
27 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Máj
2024
Investície pripievajúce k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu v ŠRV pre spoločnosť GREEN POINT, spol. s r.o.
GREEN POINT, spol. s r. o.
504 518,81 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Máj
2024
Výstavba tržnice v obci Muránska Lehota
Obec Muránska Lehota
23 265,38 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Máj
2024
Detské ihrisko
Obec Ješkova Ves
12 246,62 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Máj
2024
Stavebné úpravy domu smútku v obci Bátorová
Obec Bátorová
22 132,91 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Máj
2024
Renovácia amfiteátra
Obec Ostratice
26 224,68 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúru
6.
Máj
2024
Mlieko u Jozefa na Dvoriskách
Ing. Jozef Caban
52 647,57 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra