Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
22.
Máj
2023
Využitie obnoviteľných zdrojov energie - FVZ
CSM Industry s.r.o.
249 663,22 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22.
Máj
2023
Revitalizácia verejných priestranstiev - cintorín v obci Vydrná
Obec Vydrná
15 708,34 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
Máj
2023
Investície do akvakultúry – Slovryb 7A/2018
Slovryb, a.s.
0,00 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
22.
Máj
2023
Investície do akvakultúry – Slovryb 8/2018
Slovryb, a.s.
0,00 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
22.
Máj
2023
Zlepšenie vzhľadu okolia obecného úradu
Obec Krásnovce
22 019,36 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
Máj
2023
Multifunkčné ihrisko v obci Strážne
Obec Strážne
47 837,15 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
Máj
2023
Rekonštrukcia a dobudovanie komunikácie na ul. Mlynskej v obci Hranovnica
Obec Hranovnica, Sládkovičova 398, 059 16 Hranovnica
304 184,97 € nenávratná Ministerstva vnútra SR
22.
Máj
2023
Modernizácia farmy živočíšnej výroby
Csaba Veres
700 131,66 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
Máj
2023
Investície do akvakultúry – Slovryb 9/2019
Slovryb, a.s.
0,00 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
22.
Máj
2023
Technológia pre spracovňu rýb – Slovryb 5/2018
Slovryb, a.s.
0,00 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
19.
Máj
2023
Zavádzanie inteligentných inovácií do výroby spoločnosti Siluma, spol. s r.o.
Siluma, spol. s r.o.
726 434,50 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
19.
Máj
2023
Inteligentné inovácie v AGRO TAMI, a.s
AGRO TAMI, a.s
685 200,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
19.
Máj
2023
Euro PRESS B.K. s.r.o. – Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny
Euro PRESS B.K. s.r.o.
23 135,01 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
19.
Máj
2023
Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny v ALBERT Building
ALBERTË, s.r.o.
33 429,19 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
19.
Máj
2023
Multifunkčné inhibítory poly/peptidov spojených s Alzheimerovou chorobou
Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
19.
Máj
2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/314/2019
Gymnázium Cyrila Daxnera Ul. Dr. C. Daxnera 88/3, 093 80 Vranov nad Topľou
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
19.
Máj
2023
Zariadenie na výrobu elektriny z OZE slnečnou energiou – fotovoltický systém (FVS)
BEKI Design, s.r.o.
27 711,72 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
19.
Máj
2023
Supermarket COOP Jednota, Rajecké Teplice - fotovoltický lokálny zdroj elektriny
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo
12 419,04 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
19.
Máj
2023
Regenerácia a revitalizácia rómskej osady v meste Giraltovce
Mesto Giraltovce
105 039,51 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
18.
Máj
2023
Monitorovanie a hodnotenie množstva a režimu povrchových vôd
Slovenský hydrometeorologický ústav
6 842 945,70 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR