Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
14.
Jún
2024
Zníženie energetickej náročnosti budov areálu škôlky v Šaštíne–Strážach a vytvorenie novej triedy v hospodárskom pavilóne
Mesto Šaštín-Stráže
365 148,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
14.
Jún
2024
Zvýšenie transformačného výkonu medzi prenosovou sústavou a regionálnymi distribučnými sústavami prostredníctvom nového transformátora
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
45 153 155,34 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
14.
Jún
2024
Zvýšenie kapacity MŠ Brezany
Obec Brezany
347 760,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
14.
Jún
2024
Cirkevná základná škola Dunajská Lužná
Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy
5 803 799,56 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
14.
Jún
2024
MŠ Prúdy Trnava
Materská škola PRÚDY, n.o.
2 465 291,37 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
14.
Jún
2024
Zvýšenie kapacity MŠ v obci Malý Šariš
Obec Malý Šariš
1 738 800,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
14.
Jún
2024
Debarierizácia Gymnázia arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné
179 999,82 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
14.
Jún
2024
Alfa Škôlka Blatnica
Alfa Preschool a. s.
1 446 151,24 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
14.
Jún
2024
Inovatívne k sebestačnosti
AGRÁRNA KOMORA SLOVENSKA
45 309,71 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Jún
2024
Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Strednej obdornej škole obchodu a služieb Piešťany
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, 921 01 Piešťany
180 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
14.
Jún
2024
Rozšírenie kapacity Materskej školy v obci Šišov
Obec Šišov
319 669,07 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
14.
Jún
2024
Nadstavba ZŠ a MŠ Brehy
Obec Brehy
181 673,90 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
14.
Jún
2024
Distribúcia potravinovej pomoci Nadácia Františka Mišúna
Nadácia Františka Mišúna
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Jún
2024
Zabezpečenie chodu miestnej akčnej skupiny Pro Tatry, o.z. 3
Pro Tatry, o. z.
242 102,83 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Jún
2024
Stage Rožňava
Mesto Rožňava
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Jún
2024
Rozvoj podniku mladého farmára
Samuel Kuka
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Jún
2024
Stavebné úpravy na budove s.č. 479
Obec Dolné Saliby
34 820,14 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Jún
2024
Chodník pri regionálnej ceste č. III/2420 Poniky
Obec Poniky
49 998,68 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Jún
2024
Tréningové futbalové ihrisko v obci Bošany - zavlažovací systém
Obec Bošany
11 144,12 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Jún
2024
Inžinierske siete pre IBV Čimhová - lokalita 1A, 1B
Obec Čimhová
500 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra