Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
29.
November
2023
Nákup plnoautomatickej výrobnej technológie
Stolárstvo u Kunaja, s.r.o.
401 175,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
November
2023
Automatizácia výrobného procesu v spoločnosti Xepap, spol. s r.o.
Xepap, spol. s r.o.
152 716,04 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
November
2023
Inovácia produktov SULOV ROCKS VALLEY s. r. o.
SULOV ROCKS VALLEY s. r. o.
196 479,75 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
November
2023
Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska - 2. časť
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
3 719 250,08 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
29.
November
2023
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti KR Technology s. r. o.
KR Technology s. r. o.
74 205,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
November
2023
Inovácia výroby v spoločnosti PETER FRANKO, s.r.o.
PETER FRANKO, s.r.o.
133 858,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
November
2023
Národný projekt NPC II - BA kraj
Slovak Business Agency
21 917 591,66 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR)
29.
November
2023
Zefektívnenie celkovej poľnohospodárskej produkcie, procesu sejby a postrekovania pomocou zaobstarania strojno-technologického vybavenia.
Lýdia Fedorová
200 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
November
2023
Bystrík Korman
Bystrík Korman
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
November
2023
Mladý poľnohospodár
RM AGRO s.r.o.
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
November
2023
Dostavba farmy dojníc
AGROSEV, spol. s r.o.
1 400 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
November
2023
BIO budúcnosť FALCO
Csaba Palásti - FALCO
56 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
November
2023
Modernizácia živočíšnej výroby AGROSPOL Nenince
AGROSPOL Nenince, s.r.o.
671 546,05 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
November
2023
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Lukáš Gere
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
November
2023
Špeciálna rastlinná výroba
AGROSEV, spol. s.r.o.
879 922,11 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
November
2023
VYTÁČANIE A SKLADOVANIE MEDU-BOJNIČKY
Michal Černek
280 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
November
2023
Rozvoj poľnohospodárskej činnosti mladého farmára - Farma BB s.r.o.
Farma BB s. r. o.
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
November
2023
Technické vybavenie ŽV
Ján Vrábeľ
40 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
November
2023
Podpora a rozvoj poľnohospodárskeho podniku SHR Filip Novický
Filip Novický
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
November
2023
FVZ - ostrovný systém pre LBK Group s. r. o.
LBK Group, s.r.o.
30 114,80 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky