Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
31.
Január
2023
Zvýšenie kvality produkcie Radovan Číčko - Regnum
Radovan Číčko - REGNUM
24 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Január
2023
Rekonštrukcia a modernizácia detského ihriska
Obec Nedanovce
14 700,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Január
2023
Rekonštrukcia interiéru a výmena vykurovania v Dome kultúry v obci Úbrež
Obec Úbrež
17 994,42 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Január
2023
Vybudovanie doplnkovej infraštruktúry cestovného ruchu v Zuberci
Obec Zuberec
25 152,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Január
2023
Rekonštrukcia chodníka pri ceste III/1312 v obci Žlkovce
Obec Žlkovce
17 250,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Január
2023
Oddychová zóna, Vígľaš-Dolinky
Obec Vígľaš
20 160,90 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Január
2023
Trhové miesto – Obec Vígľaš
Obec Vígľaš
21 099,64 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Január
2023
Detské ihrisko Veľké Dravce
Obec Veľké Dravce
11 944,15 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Január
2023
Kamerový systém
Obec Čajkov
12 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Január
2023
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Záhradné
Obec Záhradné
39 996,87 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Január
2023
Rekonštrukcia detského ihriska v obci Blhovce
Obec Blhovce
36 999,92 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Január
2023
Výstavba letného javiska
Obec Pataš
17 390,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Január
2023
Rekonštrukcia prírodného amfiteátra
Obec Nižný Lánec
32 077,33 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Január
2023
Zvýšenie efektívnosti a úspory prípravkov pri postrekovaní v ekologickom vinohrade nákupom postrekovača s precíznou aplikáciou prípravkov na ochranu rastlín a kvapalných hnojív.
Ing. Agnesa Lovecká
10 465,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Január
2023
Rozšírenie a skvalitnenie služieb Reštaurácie Terasa
J & K TERASA s.r.o.
118 107,50 € nenávratná Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
31.
Január
2023
Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Machulince
Obec Machulince
239 836,44 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
30.
Január
2023
Zachovanie biodiverzity a vybudovanie novej zelenej infraštruktúry v meste Želiezovce
Mesto Želiezovce
320 287,69 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
30.
Január
2023
Inteligentné inovácie v spoločnosti Krošlák, s.r.o.
Krošlák, s.r.o.
107 573,90 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
30.
Január
2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/327/2019
Gymnázium Jána Chalupku Štúrova 13, 977 01 Brezno
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, 813 30 Bratislava
30.
Január
2023
Doplnenie vybavenia pre špeciálnu rastlinnú výrobu
Marta Kozárová
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra