Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
29.
September
2022
Modernizácia pekárenskej výroby
STARVYS, s.r.o.
167 510,10 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28.
September
2022
Inovácia výrobného procesu výroby plechových výrobkov v spoločnosti BAVIT, s.r.o. prostredníctvom zavedenia prvkov inteligentných riešení
BAVIT, s.r.o.
253 500,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28.
September
2022
Inovatívne technológie vo výrobnom procese GEPARD, s.r.o.
GEPARD, s.r.o.
238 500,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28.
September
2022
Zvýšenie konkurencieschopnosti Render Frame s.r.o. prostredníctvom rozšírenia služieb v oblasti animácie a vizualizácie
Render Frame s.r.o
193 624,09 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28.
September
2022
Modernizáciou prevádzky ku kvalitnému praktickému vzdelávaniu
EUROCAMP, s.r.o.
55 118,72 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28.
September
2022
Rozvoj služieb cestovného ruchu Vladimír Džupinka H E R K U L E S
Vladimír Džupinka H E R K U L E S
118 551,12 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28.
September
2022
Budovanie vodozádržných opatrení v obcí Vlková
Obec Vlková
27 819,02 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia SR
28.
September
2022
Dom smútku – Rekonštrukcia schodiska DS
Obec Baškovce
14 690,21 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
28.
September
2022
Inovatívna požičovňa elektrobicyklov spoločnosti SK Solutions s.r.o.
SK Solutions s.r.o.
137 617,01 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28.
September
2022
Parkovisko pri ihrisku v obci Výborná
Obec Výborná
25 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
28.
September
2022
Eko farma - poskytovanie ubytovacích služieb v dome č. 148
Eko farma Ábelová s.r.o.
184 372,84 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
28.
September
2022
Výstavba rekreačného altánu v obci Brestovec
Obec Brestovec
24 824,18 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
28.
September
2022
Prestavba nevyužívaného objektu pre trávenie voľného času, komunitnú a spolkovú činnos
Obec Kojšov
59 487,62 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
28.
September
2022
Rekonštrukcia zvonice
Obec Lontov
13 999,66 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
28.
September
2022
Ubytovanie LuMar, s.r.o. Ábelová - rekonštrukcia domov.77 a č.78
LuMar s.r.o.
182 410,70 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28.
September
2022
Rozhľadňa Telgárt
Obec Telgárt
41 515,04 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
September
2022
Rozšírenie produktu DS AML o Blockchain štruktúrne operácie
Digital Systems a.s.
618 925,32 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27.
September
2022
Výroba mozzarelly
KOLIBA, a.s.
2 969 271,45 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27.
September
2022
Inteligentné inovácie v spoločnosti ALFA BIO s.r.o.
ALFA BIO s.r.o.
354 821,95 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27.
September
2022
Inteligentná inovácia výrobného procesu praženia sladu
Sladovňa SESSLER, a.s.
176 575,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky