Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
23.
November
2021
Ubytovanie vo vidieckom dome - Lukovištia
FREDEX s.r.o.
98 453,80 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23.
November
2021
Reconstruction of the main hall of the Parish house
Sent Joseph Parish – Marijin Dvor Sarajevo
5 990,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
23.
November
2021
Inovácia výrobného procesu NyNa s.r.o.
NyNa s.r.o
155 762,50 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23.
November
2021
Zavádzanie inteligentných inovácií do procesov presnej strojárenskej výroby
RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o.
212 207,40 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23.
November
2021
Inteligentné riešenia pletiarskej výroby v spoločnosti TATRASVIT SVIT - SOCKS, a.s.
TATRASVIT SVIT - SOCKS, a.s.
1 140 970,50 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22.
November
2021
Transformácia výroby tvarovo zložitých nástrojov z konvenčných na exponenciálne technológie
ProTech Service, s.r.o.
751 695,93 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22.
November
2021
Vývoj nového prototypu hydraulickej ruky ESSEL EC125Z-96 s váhou pre zavedenie inovácií vo výrobe
SL SLOVAKIA, a. s.
996 118,56 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22.
November
2021
Inteligentné riešenia zavedené do výrobného procesu firmy Karol Gejdoš Galia
Karol Gejdoš Galia
328 245,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22.
November
2021
Vodozádržné opatrenia v obci Raslavice
Obec Raslavice
180 222,93 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22.
November
2021
VODOVODNÁ PRÍPOJKA PRE RÓMSKÚ OSADU – KOBELIAROVO
Obec Kobeliarovo
194 819,90 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
22.
November
2021
Vysporiadanie majetko-právnych vzťahov k pozemkom v meste Sobrance
Mesto Sobrance
50 904,37 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
22.
November
2021
Vysporiadanie pozemkov v obci Zborov
Obec Zborov
140 011,82 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
22.
November
2021
Prestupné bývanie v obci Nitra nad Ipľom
Obec Nitra nad Ipľom
825 202,69 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
22.
November
2021
Vysporiadanie pozemkov v osade Svinia
Obec Svinia
72 321,69 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
22.
November
2021
Komunitné centrum Svätý Anton
Obec Svätý Anton
200 410,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
22.
November
2021
Plnenie úloh orgánu auditu v rámci OP Rybné hospodárstvo
Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
0,00 € nenávratná MPRV SR
22.
November
2021
Monitorovanie rybožravých predátorov DROGOVO
Sankt Hubert SK, a.s.
0,00 € nenávratná MPRV SR
22.
November
2021
Rybochovné zariadenie – FISH ĎURĎOVÉ
EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
22.
November
2021
Zvýšenie konkurencieschpnosti podniku DAVPEK, s.r.o
DAVPEK, s.r.o.
154 558,33 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22.
November
2021
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ConIS s.r.o.
ConIS, s. r. o.
117 920,50 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky