Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
5.
Jún
2023
Zberný dvor
Obec Župkov
480 830,57 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
5.
Jún
2023
Zvýšenie samovýroby elektrickej energie vo výrobnom areáli spol. EUROVIA SK - Zbudza
EUROVIA SK, a.s.
18 495,81 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5.
Jún
2023
Zberný dvor Vavrečka
Obec Vavrečka
341 671,62 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia
5.
Jún
2023
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti ŠIMKOVIČ-PROTEKTOR spol. s r.o.
ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR spoločnosť s ručením obmedzeným
16 499,78 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5.
Jún
2023
Lesná technika
TRIAD SERVICES s.r.o.
195 900,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Jún
2023
Fotovoltaické zariadenie s výkonom 499,5 kWp SANAS, SABINOV
SANAS, a.s.
80 019,90 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5.
Jún
2023
Investície do lesných strojov
Miroslav Jakub
141 615,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Jún
2023
Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov - PICKELES s.r.o.
PICKLES s.r.o.
19 762,78 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5.
Jún
2023
Fotovoltický systém - zariadenie na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny
Slovak Parcel Service s.r.o.
59 616,14 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5.
Jún
2023
Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu na zbernom dvore Imeľ
obec Imeľ
241 976,93 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia
3.
Jún
2023
Navýšenie kapacity zberného dvora v obci Hačava
obec Hačava
182 464,60 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
2.
Jún
2023
Empowering Women and Youth in the Plastics Circular Economy
Watamu Marine Association
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
2.
Jún
2023
Námestie v obci Mojtín
Obec Mojtín
16 558,08 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Jún
2023
Realizácia schválenej dokumentácie starostlivosti na území Pieninského národného parku
Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi
985 447,29 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2.
Jún
2023
Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov – MEDOS VARGA, spol. s r.o.
MEDOS VARGA, spol. s r.o
20 061,20 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2.
Jún
2023
Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov – Oto Almási - AVATS“
Oto Almási- AVATS
36 166,09 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2.
Jún
2023
Výstavba FVE B.M. Kávoviny, spol. s r.o.
B.M. Kávoviny, spol. s r.o.
41 028,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2.
Jún
2023
Triedený zber komunálnych odpadov v meste Vráble
Mesto Vráble
265 957,12 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
2.
Jún
2023
Starostlivosť o biotopy a druhy vtákov v projektovom území v rámci CHVU017 Muránska planina-Stolica a SKUEV0225 Muránska planina
Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
1 492 955,08 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
1.
Jún
2023
Výskum a vývoj v oblasti priemyselnej biotechnológie na rast inovácií pri výrobe zdraviu prospešných potravín
McCarter a. s.
550 943,92 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky