Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
16.
Máj
2022
Výstavba chodníka v obci Valča
Obec Valča
35 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Máj
2022
Výstavba chodníka v obci Bystrička
Obec Bystrička
35 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Máj
2022
Rekonštrukcia strechy obecnej budovy
Obec Bajka
9 943,51 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Máj
2022
Rekonštrukcia domu smútku
Obec Domadice
13 654,51 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Máj
2022
Rekonštrukcia kultúrneho domu
Obec Žemliare
16 987,28 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Máj
2022
Modernizácia detského ihriska
Obec Horná Seč
16 523,64 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Máj
2022
Viacúčelové kultúrne zariadenie - zastrešenie pódia
Obec Bátovce
16 999,29 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Máj
2022
Rekonštrukcia domu smútku
Obec Bory
16 799,71 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Máj
2022
Detské ihrisko obce Starý Tekov
Obec Starý Tekov
16 950,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Máj
2022
Dopravné ihrisko v obci Hrabovčík
Obec Hrabovčík
15 228,37 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Máj
2022
Areál detského ihriska v obci Mestisko
Obec Mestisko
13 437,24 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Máj
2022
Výstavba chodníka v obci Dolné Lefantovce
Obec Dolné Lefantovce
26 006,95 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Máj
2022
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hosťová
Obec Hosťová
23 489,38 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Máj
2022
Výstavba tržnice v obci Ľudovítová
Obec Ľudovítová
26 530,33 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Máj
2022
Námestie Košická Belá
Obec Košická Belá
51 248,26 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Máj
2022
Rekonštrukcia miestnej komunikácie a parkoviska
Obec Kostoľany nad Hornádom
41 831,19 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Máj
2022
Dom smútku Trebejov
Obec Trebejov
51 350,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Máj
2022
Výmena strešnej krytiny na Dome Smútku
Obec Sokoľ
16 305,32 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Máj
2022
Trávenie voľného času v obci Kysak
Obec Kysak
70 621,26 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Máj
2022
Zníženie energetických nákladov MŠ, nám. arm. gen. L. Svobodu 15, Bardejov
Mesto Bardejov
695 148,69 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky