Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
27.
Júl
2021
Rozvoj a zachovanie majetku štátu slúžiaceho na organizáciu dostihov, ocenenie víťazov v dostihoch – časť I. Plastová bariéra a pedok
Závodisko, š.p.
67 000,00 € nenávratná MPRV SR
27.
Júl
2021
Integrovaný lesnícko-ekologický výskum vzácnych horských lesov v oblasti Tatier,
Národné lesnícke centrum
249 977,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
27.
Júl
2021
Kvantifikácia biomasy porastov drevín ako významného vegetačného prvku opustených poľnohospodárskych pozemkov na Slovensku
Národné lesnícke centrum
249 965,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
27.
Júl
2021
Analýza vlastností a účinkov mŕtveho dreva ako dôležitej zložky lesného prostredia
Národné lesnícke centrum
249 995,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
27.
Júl
2021
Sledovať peniaze - Rozšifrovanie väzby medzi sektorom tieňového bankovníctva a nelegitímnymi finančnými tokmi
Ekonomický ústav SAV
210 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
27.
Júl
2021
Úloha slovenčiny v Uhorsku v ranom novoveku
Univerzita Komenského v Bratislave
152 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
27.
Júl
2021
Optimalizácia okrúhleho kábla z vysokoteplotného supravodiča pre pulzné magnetické polia
Slovenská technická univerzita v Bratislave
249 774,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
27.
Júl
2021
Premeny spoločenstva Maďarov na Slovensku za posledných sto rokov, s osobitným dôrazom na ich každodennú kultúru,
Fórum inštitút pre výskum menšín
151 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
27.
Júl
2021
Redukovanie šírenia dezinformácií a nepodložených presvedčení
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
200 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
27.
Júl
2021
Štartovacie a prídavné kultúry na výrobu slovenskej bryndze s tradičnými organoleptickými vlastnosťami
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
250 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
27.
Júl
2021
LUKOV – REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE VODOVODNEJ SIETE
Obec Lukov
78 368,59 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
27.
Júl
2021
Minimalizácia zanášky dlhovláknitých buničín pri výrobe tissue papierov
Výskumný ústav papiera a celulózy a.s.
249 967,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
27.
Júl
2021
Development of technology of organic electrochemical and electrolyte-gated transistors for bioelectronics applications
POWERTEC s.r.o.
249 939,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
27.
Júl
2021
Nanokompozity na báze elastomérnych zmesí so zvýšenou odolnosťou voči difúzii plynov vrátane vodíka
Ústav polymérov SAV
250 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
27.
Júl
2021
Hybridný systém modelov na podporu regionálnych politík: dopady na regióny, odvetvia a zamestnanosť
Ekonomický ústav SAV
210 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
27.
Júl
2021
Konkurencia nárokov z deliktov a kvázideliktov v mimozmluvných vzťahoch a na pomedzí zmluvného a vecného práva
Trnavská univerzita v Trnave
200 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
27.
Júl
2021
Pravdepodobnostné, algebrické a kvantovo-mechanické metódy určovania neurčitosti
Matematický ústav SAV
123 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
27.
Júl
2021
Rýchla identifikácia patogénov u pacientov v sepse využitím treťogeneračného nanopórového sekvenovanie v reálnom čase
Univerzita Komenského v Bratislave
237 506,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
27.
Júl
2021
Vplyv efektov šľachtenia na realizáciu genetickej premenlivosti a manifestáciu úžitkovosti a zdravia hospodárskych zvierat.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
239 992,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
27.
Júl
2021
Kryokonzervácia živočíšnych genetických zdrojov slovenských plemien
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
249 998,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja