Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
14.
November
2017
GaN monolitické integrované obvody
Slovenská technická univerzita v Bratislave
41 650,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
November
2017
Rekonštrukcia MŠ Fedákova
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
616 400,00 € nenávratná MPRV SR
14.
November
2017
„Vyšetrovanie hygrotermálnych a mechanických vlastností poréznych stavebných materiálov na báze matematického modelovania
Slovenská technická univerzita v Bratislave
31 290,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
November
2017
Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia
Filozofický ústav SAV
22 889,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
November
2017
Prístavba a nadstavba objektu Základnej školy Kataríny Brúderovej a adaptácia priestorov pre potreby MŠ
Mestská časť Bratislava - Vajnory
588 976,60 € nenávratná MPRV SR
14.
November
2017
Rekonštrukcia budovy a areálu MŠ Komárovská
MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
375 200,00 € nenávratná MPRV SR
14.
November
2017
Teranostický potenciál komponentov alternatívneho RAS pri modulácii funkcie a dysfunkcie pravej komory
Univerzita Komenského v Bratislave
30 742,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
November
2017
tandardizácia neuropsychologickej batérie NEUROPSY na slovenskej populácii
Univerzita Komenského v Bratislave
45 208,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
November
2017
Vozový park elektrobusov v Bratislave
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť.
10 000 000,00 € nenávratná MPRV SR
14.
November
2017
UWB senzorová sieť pracujúca v reálnom čase určená na detekciu, lokalizáciu a sledovanie osôb
Technická univerzita v Košiciach
44 689,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
November
2017
Prepojenie cyklotrás malokarpatskej a podunajskej oblasti s katastrom obce Chorvátsky Grob – SO 104-00 Miestna cyklotrasa Park city
Združenie obcí JURAVA
570 560,17 € nenávratná MPRV SR
14.
November
2017
Výskum, výroba a prevádzkové overenie prototypových nástrojov pre tvárnenie výmenníkových rúr s tvarovo členitým vnútorným povrchom pre zvyšovanie efektívnosti energetických zariadení
Technická univerzita v Košiciach
32 381,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
November
2017
Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia (modernizácia existujúcich a zavádzanie nových informačných a dispečerských systémov) vrátane modernizácie vozidlového informačného a komunikačného systému Budovanie IDS v PSK - I. fáza projektu
SAD Prešov, a.s.
942 339,40 € nenávratná MPRV SR
14.
November
2017
Cyklistický chodník Nitra - Vráble III. etapa
Nitriansky samosprávny kraj
430 200,59 € nenávratná MPRV SR
14.
November
2017
Cyklotrasa Wilsonovo nábrežie – (Univerzitný most) – Mostná ul. – Jesenského ul. (Park Sihoť)
Mesto Nitra
432 250,97 € nenávratná MPRV SR
14.
November
2017
Cyklotrasa Chrenová II. Etapa, Tr. A. Hlinku – Dlhá ulica
Mesto Nitra
346 104,20 € nenávratná MPRV SR
14.
November
2017
Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave
Mesto Trnava
402 000,00 € nenávratná MPRV SR
14.
November
2017
Úloha CA IX v adaptácii na nádorové mikroprostredie a v rezistencii na protinádorovú terapiu: molekulárne mechanizmy a klinické implikácie
Biomedicínske centrum SAV - Virologický ústav
29 752,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
November
2017
Výskum nového kompozitného materiálu na výrobu CNC strojov pre progresívne obrábanie výrobkov z práškových materiálov vyrábaných aditívnou technológiou DMLS
Technická univerzita v Košiciacli
32 341,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
November
2017
Viacdielny tréningový posilňovací systém trupu pre športovcov a netrénovaných jedincov s funkčnými bolesťami chrbta
Univerzita Komenského v Bratislave
41 340,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »