Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
16.
Október
2018
Odprášenie koksovej služby VKB1
U. S. Steel Košice, s.r.o.
4 388 540,79 € nenávratná MŽPSR
16.
Október
2018
Kontrola emisií pre rudné mosty VP2
U. S. Steel Košice, s.r.o.
4 940 841,40 € nenávratná MŽPSR
16.
Október
2018
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov v meste Žilina
Mesto Žilina
176 946,52 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
16.
Október
2018
Odstránenie malých tzv. divokých skládok v obci Zubné
Obec Zubné
43 578,59 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Október
2018
Kontrola emisií pre rudné mosty VP1
U. S. Steel Košice, s.r.o.
5 482 022,65 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
Október
2018
Stavebné úpravy domu smútku a okolia
Obec Chrabrany
32 893,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Október
2018
Obnova objektu kultúrneho domu Tuhár
Obec Tuhár
90 187,18 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Október
2018
Zlepšenie vybavenia Základnej školy Bučany
Obec Bučany
79 223,84 € nenávratná MPRV SR
16.
Október
2018
Zberný dvor Východná
Obec Východná
155 698,42 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
16.
Október
2018
Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Tašuľa
Obec Tašuľa
982 640,79 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Október
2018
Tribologické vlastnosti 2D materiálov a príbuzných nanokompozitov
Centrum pre využitie pokročilých materiálov
249 599,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16.
Október
2018
Metylácia DNA ako cieľ epigenetíckého editovania a jej využitie pri personalizácii diagnostiky a terapie u melanómu uvey
Biomedicínske centrum SAV
249 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16.
Október
2018
Testikulárne nádory zo zárodočných buniek rezistentné na cisplatinu: ich premena na liečiteľné ochorenie
Biomedicínske centrum SAV
250 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16.
Október
2018
Multikomponentné boridové a nitridové PVD povlaky pre ultravysokoteplotné aplikácie
Ústav materiálového výskumu SAV
240 949,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16.
Október
2018
Behaviorálne a fyziologické indikátory welfaru hydiny
Centrum biovied SAV
233 542,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16.
Október
2018
Psychologický prístup k tvorbe, Implementácii a overovaniu kompetenčného modelu rozvoja lídrov v edukácii
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
151 819,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16.
Október
2018
Chromatografická a elektroforetická úprava vzoriek pre elektroforetické a / alebo kvapalinovo chromatografické analýzy komplexných vzoriek
Univerzita Komenského v Bratislave
7 900,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16.
Október
2018
Syntéza a charakterizácia hybridných polymérnych systémov pre odchytávanie endotoxínov
Ústav polymérov SAV
7 100,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16.
Október
2018
Zavedenie systému manažérstva kvality v podmienkach spoločnosti ESYP, s. r. o. Prievidza
ESYP, s.r.o.
28 263,33 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
Október
2018
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu a realizácia OZE
Obec Večelkov
88 228,32 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »