Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
17.
Január
2018
Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti MVM SK s. r. o. obstaraním inovatívnej technológie
MVM SK s. r. o.
118 093,33 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17.
Január
2018
Inovácia výroby plastových regranulátov
Remarkplast Slovakia, s.r.o
199 999,64 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17.
Január
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/157/2017 (-0856/2017)
Základná škola, Plavé Vozokany 114
34 371,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17.
Január
2018
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti polep.sk s.r.o.
polep.sk s.r.o.
52 368,34 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17.
Január
2018
Podpora existujúceho podniku Alfa print s.r.o. na polygrafickú techniku
Alfa print, s.r.o.
193 485,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17.
Január
2018
Zásadná inovácia výrobného procesu plnenia pre produkty na báze sypkých práškových hmôt. Od manuálneho k plne automatickému.
BIOMIN, a.s.
66 349,16 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16.
Január
2018
Odprašovanie aglomerácie - pás č.1
U. S. Steel Košice, s.r.o.
11 235 020,26 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
Január
2018
Odprašovanie aglomerácie - pás č.2
U. S. Steel Košice, s.r.o.
11 628 461,79 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
Január
2018
Zvýšenie konkurencieschopnosti a podpora inovačného potenciálu spoločnosti STM Slovakia s.r.o.
STM Slovakia s.r.o.
199 999,49 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
16.
Január
2018
Inovácia výrobného procesu spoločnosti FOREAL, s.r.o.
FOREAL, s.r.o.
272 855,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
16.
Január
2018
Štúdium úžitkových vlastností tvárnených molybdénových plechov aplikovateľných pre horizontálnu kryštalizáciu monokryštálov zafíru
Žilinská univerzita v Žiline
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16.
Január
2018
Antropológia vylúčenia a integrácie: Slovensko v kontexte európskych transformácií
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16.
Január
2018
Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí
Historický ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16.
Január
2018
Zladenie verejných financií a starobného dôchodkového zabezpečenia (Návrh udržateľného a rast podporujúceho dôchodkového systému pre starnúcu slovenskú ekonomiku)
Ekonomický ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16.
Január
2018
Modely interakcie kôrových a plášťových hornín s fluidami v akrečných prizmách Západných Karpát, východných Álp a severného Turecka; korelácia P-T-X-t parametrov
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16.
Január
2018
Rozšírenie platnosti výpočtových štandardov pre návrh seizmicky odolných nádrží naplnených kvapalinou, z hľadiska bezpečnosti v JE a iných priemyselných oblastiach
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16.
Január
2018
Zavedenie nového, inovatívneho produktu v spoločnosti SKLO & SKLO s.r.o.
SKLO & SKLO s. r. o.
199 988,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
16.
Január
2018
Jazykové vzdelávanie AK zapojených do riadenia, implementácia, informovania a kontroly EŠIF na ÚV SR
Úrad vlády SR
56 000,00 € nenávratná Úrad vlády S
16.
Január
2018
Rekonštrukcia horúcovodu DN 700 Koniarekova - Nobelova (Š938 - Š949) - I etapa
Trnavská teplárenská, a. s.
1 560 947,11 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
Január
2018
Rozvoj podnikania v spoločnosti AuLea s. r. o.
AuLea s.r.o.
199 999,74 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »