Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
13.
Apríl
2018
Výstavba skladovej haly a mostovej váhy
Jozef Pastorek
79 110,99 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Apríl
2018
Výstavba ustajňovacích kapacít pre hospodárske zvieratá.
HEKO-SDS, s.r.o.
129 750,94 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Apríl
2018
Investície do technológií pozberovej úpravy
AGROSLUŽBY VK Giraltovce, spol. s r.o.
139 994,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Apríl
2018
Skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov verejnej správy v členských obciach Miestnych akčných skupín Strážovské vrchy, Naše Považie a Inovec
Miestna akčná skupina Strážovské vrchy
138 559,68 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13.
Apríl
2018
DODATOK č. 1 KU ZMLUVE č. SAMRS/2016/SYR/2/4 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU OFICIÁLNEJ ROZVOJOVEJ POMOCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
Magna
0,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
13.
Apríl
2018
DODATOK č. 1 KU ZMLUVE č. SAMRS/2016/SYR/2/5 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU OFICIÁLNEJ ROZVOJOVEJ POMOCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
Magna
0,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
12.
Apríl
2018
Dostavba farmy dojníc a modernizácia strojového vybavenia PD Inovec
Poľnohospodárske družstvo Inovec Trenčianske Stankovce, skrátene PD Inovec Trenčianske Stankovce
869 952,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Apríl
2018
Vybudovanie nadstavby a strechy základnej školy v obci Jurské
Obec Jurské
250 000,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
12.
Apríl
2018
Vypracovanie projektovej dokumentácie na územné konanie a stavebné povolenie pre výstavbu verejného vodovodu, tlakovej splaškovej kanalizácie a koreňovej čistiarne odpadových vôd v obci Rakytník
Obec Rakytník
27 000,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
12.
Apríl
2018
Obstaranie technológie ako súčasti energetickej racionalizácie - AGREL s.r.o.
AGREL s.r.o.
749 997,11 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Apríl
2018
Investícia do diverzifikácie výroby Školského hospodárstva Búšlak
ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO – BÚŠLAK, spol. s r.o.
254 701,58 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Apríl
2018
MAS Dolný Liptov
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"
147 313,50 € nenávratná MPRV SR
12.
Apríl
2018
Zabezpečenie prevádzkových nákladov MAS RZ Dolná Nitra o.z.
Regionálne združenie Dolná Nitra o. z.
81 209,13 € nenávratná MPRV SR
12.
Apríl
2018
Budovanie systému včasného varovania
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
24 898 404,91 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
12.
Apríl
2018
Komplexný systém včasného varovania, pripravenosti a vydávania adresných a včasných výstrah pred rizikami v horskom prostredí
Horská záchranná služba, Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry
2 819 518,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
12.
Apríl
2018
Rekonštrukcia rádiovej siete HZS
Horská záchranná služba, Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry
9 551 059,47 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
11.
Apríl
2018
Modernizácia živočíšnej výroby
K+M, spol. s r.o.
79 999,90 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Apríl
2018
Spracovanie ovocia a sklad spracovaného ovocia
Beata Janštová
990 275,61 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Apríl
2018
Skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov povoľovania novej výstavby v Bratislave
Inštitút urbánneho rozvoja
126 357,70 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
11.
Apríl
2018
Lackovce - rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní
Obec Lackovce
30 542,74 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »