Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
5.
December
2018
Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Švošov
Obec Švošov
396 221,50 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5.
December
2018
Zníženie energetických nákladov na prevádzku administratívnej budovy - Dlhý rad č. 16 v Bardejove
Mesto Bardejov
1 179 652,05 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5.
December
2018
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Sverepec
Obec Sverepec
468 392,68 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5.
December
2018
Výmena skúsenosti a šírenie dobrej praxe v oblasti riadenia kvality služieb pre užívateľov psychoaktívnych látok
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o.
31 424,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
5.
December
2018
Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 35 – Chemické disciplíny
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
949 914,76 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5.
December
2018
Bezpečne na prvom mieste
KASPIAN
6 788,56 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
5.
December
2018
Financovanie výdavkov na materiálno-technické vybavenie pre zamestnancov SIEA podieľajúcich sa na implementácii OP VaI 2018 – 2019
Slovenská inovačná a energetická agentúra
299 989,23 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
5.
December
2018
Linka pomoci pre deti a mládež – drogová problematika a prevencia
Linka detskej istoty, n.o.
19 997,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
5.
December
2018
Stiahnime deti od počítačov k lopte
Obec Závadka, Závadka č. 240, 053 33 Závadka
40 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
December
2018
Podpora rozvoja športove aktivity v obci Vyšné Remety
Obec Vyšné Remety, Vyšné Remety 112, 072 41 Vyšné Remety
39 100,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
December
2018
Výstavba multifunkčného ihriska v obci Čakanovce
Obec Čakanovce, Čakanovce 79, 044 45 Čakanovce
38 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
December
2018
Výstavba multifunkčného ihriska v areáli CSOŠ sv. Jozafáta, Trebišov
Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01 Trebišov
38 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
December
2018
Multifunkčné ihrisko Pražská
Mestská časť Košice - Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice
37 800,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
December
2018
Multifunkčné ihrisko Markušovce
Obec Markušovce, Michalská 51, 053 21 Markušovce
40 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
December
2018
Výstavba multifunkčného ihriska
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
38 800,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
December
2018
Multifunkčné ihrisko v parku Pekníkova
Mestská časť Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava - Dúbravka
38 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
December
2018
Multifunkčné ihrisko v Šuriankach
Obec Šurianky, Šurianky č. 54, 951 26 Šurianky
37 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
December
2018
Multifunkčné ihrisko v obci Nevidzany
Obec Nevidzany, Nevidzany č. 106, 951 62 Nevidzany
37 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
December
2018
Multifunkčné ihrisko v obci Mužla
Obec Mužla, Mužla č. 711, 943 52 Mužla
37 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
December
2018
Výstavba multifunkčného ihriska s umelou trávou (33x18) v areáli ZŠ Gyulu Szabóa s VJM v Dunajskej Strede
Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
36 936,00 € nenávratná Úrad vlády SR
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »