Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
20.
Júl
2017
Dunaj spája omiky
Biomedicínske centrum SAV - Virologický ústav
6 215,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
19.
Júl
2017
Triedený zber komunálnych odpadov v obci Hatné
Obec Hatné
131 852,40 € nenávratná MŽP SR
19.
Júl
2017
Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Fričovce
Obec Fričovce
281 162,19 € nenávratná MŽP SR
19.
Júl
2017
Zberný dvor odpadu v obci Pata
Obec Pata
418 157,30 € nenávratná MŽP SR
19.
Júl
2017
Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom
Obec Kamenec pod Vtáčnikom
500 227,02 € nenávratná MŽP SR
19.
Júl
2017
Intenzifikácia triedeného zberu v obci Plevník-Drienové
Obec Plevník-Drienové
592 347,13 € nenávratná MŽP SR
19.
Júl
2017
Vybudovanie zberného dvora v obci Miloslavov
Obec Miloslavov
839 867,36 € nenávratná MŽP SR
19.
Júl
2017
Zberný dvor Rovinka – dostavba, dovybavenie, rozšírenie a realizácia zberných dvorov
Obec Rovinka
396 191,54 € nenávratná MŽP SR
19.
Júl
2017
Podpora triedeného zberu KO, Turzovka
Mestský podnik služieb Turzovka
202 505,80 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
19.
Júl
2017
IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0400/2017
Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
21 046 596,77 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19.
Júl
2017
Rekonštrukcia kravína a modernizácia technického vybavenia podniku
Poľnohospodárske družstvo „Olšavica - Brutovce“so sídlom v Olšavici
119 367,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Júl
2017
Investícia do poľnohospodárskej prvovýroby - PD Sokolce
Poľnohospodárske družstvo Sokolce
174 875,33 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Júl
2017
Zlepšenie hospodárskeho výkonu družstva v produkcii kravského mlieka
AGROVEX Novoť, družstvo
101 218,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Júl
2017
Systém detekcie ruje a modernizácia strojno-technologických liniek v ŽV
Poľnohospodársko – podielnické družstvo Prašice sídlo Jacovce
79 656,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Júl
2017
Modernizácia objektov živočíšnej výroby na farme Komárany
AGRO – TREND, spol. s r.o. Černina
79 953,62 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Júl
2017
Modernizácia farmy PPD Kráľ – Nákup strojov
Poľnohospodárske podielnícke družstvo so sídlom v Králi
75 878,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Júl
2017
Investície do živočíšnej výroby Poľnohospodárskeho družstva Dolný Kubín
Poľnohospodárske družstvo Dolný Kubín
80 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Júl
2017
Obnova farmy Vyšná Olšava
Poľnohospodárske družstvo Tokajík, Nižná Olšava
120 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Júl
2017
Stavebné úpravy vodovodu, modernizácia technológie dojenia a strojov pre ŽV
Roľnícke družstvo Liptovská Kokava
66 591,11 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Júl
2017
Odkanalizovanie aglomerácie Kendice
Obec Petrovany
5 871 107,25 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »