Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
11.
September
2017
Environmentálne hodnotenie regulácie pôdneho organického uhlíka v rôznych ekosystémoch
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
29 585,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
September
2017
Multiparametrické mapovanie mozgu pomocou magnetickej rezonancie pri vybraných neurologických ochoreniach
Univerzita Komenského v Bratislave
13 639,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
September
2017
Aplikácia experimentálneho a numerického prístupu pri výskume vlastností zváraných spojov vysokopevných ocelí
Žilinská univerzita v Žiline
35 735,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
September
2017
Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom
Ústav geotechniky SAV
31 512,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
September
2017
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy obecného úradu Svätý Peter
Obec Svätý Peter
1 014 199,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
11.
September
2017
Oblastné stratotypy pre genetické, vekové a paleoenvironmentálne charakteristiky sedimentárnych paniev Západných Karpát
Ústav vied o Zemi SAV
37 508,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
September
2017
Grafénová nanoplatforma na detekciu rakoviny"
Ústav polymérov SAV
31 837,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
September
2017
Nové typy kompozitných a viaczložkových impregnantov pre elektrotechniku na báze polyesterových a polyesterimidových živíc
VUKI a.s.
41 250,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
September
2017
Nové syntetické metódy a syntézy biologicky aktívnych molekúl pre trvalo udržateľný rozvoj zelenej chémie
Slovenská technická univerzita v Bratislave
32 973,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
September
2017
Podpora inovačného potenciálu a konkurencieschopnosti spoločnosti Silicate World, s.r.o.
Silicate World s. r.o.
1 041 281,82 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
8.
September
2017
Ekofarma oviec Krempaský v Jezerskom
Kamil Krempaský
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
September
2017
Farma na chov moriek a brojlerových kurčiat - AKROM FARM
Ján Kubus
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
September
2017
Verejná správa a ochrana základných práv a slobôd v právnej teórii a praxi
Trnavská univerzita v Trnave
27 601,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
September
2017
Výskum nových spájkovacích zliatin pre beztavivové spájkovanie s využitím lúčových technológií a ultrazvuku
Slovenská technická univerzita v Bratislave
24 527,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
September
2017
Prognóza výskytu hydrologického sucha na Slovensku
Univerzita Komenského v Bratislave
19 466,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
September
2017
Biomatematické modelovanie a vyhodnocovanie indikátorov očkovania a ich vplyvu na epidemiologickú situáciu vybraných ochorení preventabilných očkovaním
Univerzita Komenského v Bratislave
32 492,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
September
2017
https://www.crz.gov.sk/sysadm/art.php?ID=2856937
Univerzita Komenského v Bratislave
22 605,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
September
2017
Štúdium interakcie plazmy s bunkou pre bio-dekontamináciu a medicínske aplikácie
Univerzita Komenského v Bratislave
40 036,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
September
2017
Druhová a genetická diverzita v čeľadi Brassicaceae - k lepšiemu pochopeniu evolúcie polyploidných komplexov
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV - Botanický ústav SAV
5 250,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
September
2017
Efektívnosť právnej úpravy ochrany hospodárskej súťaže v kontexte jej aplikácie v praxi
Univerzita Komenského v Bratislave
34 063,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »