Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
12.
Jún
2018
Podpora recyklácie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Družstevná pri Hornáde
Obec Družstevná pri Hornáde
93 321,54 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
12.
Jún
2018
"Obstaranie záhradných kompostérov pre domácnosti v meste Zlaté Moravce“
Mesto Zlaté Moravce
156 549,93 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
12.
Jún
2018
Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Jahodná
Obec Jahodná
452 952,71 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
12.
Jún
2018
Zateplenie a obnova obalových konštrukcií kultúrneho domu v Kráľovskom Chlmci
Mesto Kráľovský Chlmec
512 376,29 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
12.
Jún
2018
Financovanie prevádzkových nákladov OZ RADOŠINKA spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD RADOŠINKA
OZ Radošinka
130 329,00 € nenávratná MPRV SR
12.
Jún
2018
Prevádzka kancelárie MAS 11 PLUS
Miestna akčná skupina 11 PLUS
110 327,00 € nenávratná MPRV SR
12.
Jún
2018
Zníženie energetickej náročnosti objektu - SOŠ; elektrotechnická, Poprad – Matejovce
Stredná odborná škola elektrotechnická
1 074 749,89 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
12.
Jún
2018
Záhradné kompostery na predchádzanie vzniku BRKO v domácnostiach pre obec Sučany
Obec Sučany
94 922,10 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
12.
Jún
2018
Zvýšenie kvality krmovinovej bázy družstva Poľnohospodárske družstvo Suché Brezovo – Veľký Lom
Poľnohospodárske družstvo Suché Brezovo - Veľký Lom
606 205,27 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Jún
2018
Modernizácia a rozšírenie kapacít spoločnosti Mäso Melek, s.r.o. – II.etapa
Mäso Melek, s.r.o.
914 432,04 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Jún
2018
Výstavba rekreačnej dvojchaty na Donovaloch
ADL GROUP, s.r.o.
376 177,71 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Jún
2018
Lacov DOM - Penzión
Camastra s.r.o.
286 631,87 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Jún
2018
Rozšírenie výroby sterilných liekových foriem
IMUNA PHARM, a.s.
963 586,80 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
Jún
2018
Výstavba chodníkov v obci Lipníky
Obec Lipníky
84 396,30 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Jún
2018
Kompostovanie v mikroregióne Kaštielik
Združenie mikroregiónu "KAŠTIELIK"
80 256,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
12.
Jún
2018
Chodníky v obci Radošovce
Obec Radošovce
99 880,15 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Jún
2018
Kompostéry pre obec Kamenec pod Vtáčnikom
Obec Kamenec pod Vtáčnikom
80 104,95 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
12.
Jún
2018
Revitalizácia obce Telince
Obec Telince
52 999,87 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Jún
2018
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Budiš
Obec Budiš
70 805,63 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Jún
2018
REVITALIZÁCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA V OBCI VYŠNÝ HRABOVEC
Obec Vyšný Hrabovec
35 078,17 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »