Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
13.
August
2018
Preplňovaný spaľovací motor s pohonom na syntézne plyny z obnoviteľných zdrojov energie
Slovenská technická univerzita v Bratislave
249 958,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
August
2018
Výskum aplikácií trecieho zvárania s premiešaním na vysokopevné ocele a ľahké konštrukčné materiály v automotive a energetike
Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR
240 786,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
August
2018
Smart chromogénne heterocykly
Slovenská technická univerzita v Bratislave
249 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
August
2018
Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Centrum – Sídlisko Juh 2.etapa
Mesto Trenčín
205 780,64 € nenávratná MPRV SR
13.
August
2018
Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho, Košice
Mesto Košice
121 158,82 € nenávratná MPRV SR
13.
August
2018
Metrické a spektrálne invarianty grafov a ich aplikácie pri modelovaní sietí, molekúl a iných štruktúr
Slovenská technická univerzita v Bratislave
93 175,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
August
2018
Nákup poľnohospodárskej techniky
Smetana Bartolomej
14 396,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
August
2018
Zavádzanie inovatívnych technológií v PD Kolta
Poľnohospodárske družstvo KOLTA
199 240,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
August
2018
Posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti KOMPAVA spol. s r.o.
KOMPAVA spol. s r. o.
97 552,50 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13.
August
2018
Zberný dvor Drnava a sanácia skládky v obci Drnava“
Obec Drnava
236 223,59 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13.
August
2018
Komunitné centrum Kravany – Rekonštrukcia objektu
Obec Kravany
230 218,69 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13.
August
2018
Inovácia procesu rafinácie v spoločnosti MACH TRADE, spol. s r. o.
MACH TRADE, spol. s r. o.
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13.
August
2018
Modernizácia pozberovej linky
Pernecká agrárna spoločnosť, spol. s r.o.
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
August
2018
Kompostéry pre Združenie obcí mikroregiónu BOROLO
Združenie obcí mikroregiónu BOROLO
148 912,50 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
10.
August
2018
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Kráľová pri Senci
Obec Kráľová pri Senci
85 414,50 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
10.
August
2018
Posilnenie konkurencieschopnosti a rast spoločnosti PRINTON s.r.o.
PRINTON s.r.o.
372 791,84 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
10.
August
2018
Výroba elektrických svetelných lámp UV - A lapačov lietajuceho hmyzu.
DE-SK,s.r.o.
261 525,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
10.
August
2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPĽZ/164/2018 (0569/2018)
Základná škola L. Pongrácza s VJM – Pongrácz Lajos Alapiskola, Mládežnícka 24, Šahy - Ipolyság
59 166,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10.
August
2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPĽZ/165/2018 (0559/2018)
Súkromná základná škola DSA, Mukačevská 1, 080 01 Prešov
117 990,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10.
August
2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPĽZ/166/2018 (0568/2018)
Spojená škola Dudince, Ľ. Štúra 155/23, 962 71 Dudince
59 166,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »