Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
14.
November
2017
Strategický dokument Regionálny plán udržateľnej mobility NSK
Nitriansky samosprávny kraj
470 208,00 € nenávratná MPRV SR
14.
November
2017
Rozšírenie kapacity Materskej školy ul. Dr. Clementisa č. 3, Brezno
Mesto Brezno
397 200,00 € nenávratná MPRV SR
14.
November
2017
Rozšírenie kapacity Materskej školy Nálepkova 50, Brezno
Mesto Brezno
383 800,00 € nenávratná MPRV SR
14.
November
2017
Modernizácia cesty II/545 v úseku Janovce - Kľušov
Prešovský samosprávny kraj
2 221 986,69 € nenávratná MPRV SR
14.
November
2017
Nadstavba prístavba a stavebné úpravy MŠ Lietavská Lúčka
Obec Lietavská Lúčka
311 490,07 € nenávratná MPRV SR
14.
November
2017
Rozšírenie kapacít MŠ Azovská - MČ Košice Nad jazerom stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov
Mesto Košice
142 891,32 € nenávratná MPRV SR
14.
November
2017
Rozšírenie kapacít MŠ Muškátová – MČ Košice Západ stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov
Mesto Košice
453 858,36 € nenávratná MPRV SR
14.
November
2017
Rozšírenie kapacít MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Óvoda, Žižkova 4 - elokované pracovisko Turgenevova 38, MČ Košice Juh stavebno - technickými úpravami nevyužitých priestorov
Mesto Košice
228 109,40 € nenávratná MPRV SR
14.
November
2017
Rozšírenie kapacít MŠ Húskova - MČ Košice KVP stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov
Mesto Košice
220 419,85 € nenávratná MPRV SR
14.
November
2017
Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Suvorovova v Žiline
Mesto Žilina
668 877,88 € nenávratná MPRV SR
14.
November
2017
Modernizácia vozidlového parku nákupom autobusov MHD v Žiline
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
11 261 308,36 € nenávratná MPRV SR
14.
November
2017
Nové vysokoteplotné kompozitné materiály pre turbodúchadlá
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
31 250,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
November
2017
Rekonštrukcia ZŠ Turnianska za účelom navýšenia kapacít MŠ Miesto realizácie projektu Bratislava - mestská časť Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12
Mestská časť Bratislava-Petržalka
383 035,61 € nenávratná MPRV SR
14.
November
2017
Psychologický mechanizmus zmien rizikového správania školákov a vysokoškolákov. Rizikové správanie a emigračné, migračné zámery
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
36 735,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
November
2017
Vytvorenie kapacít pre vznik MŠ v obci Veľký Lapáš
Vytvorenie kapacít pre vznik MŠ v obci Veľký Lapáš
174 199,74 € nenávratná MPRV SR
14.
November
2017
Inovatívna metóda na výpočet prízemného strihu vetra z údajov meraných LIDARom
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
31 126,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
November
2017
REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY, UL. A. SLÁDKOVIČA 1130, 966 81 ŽARNOVICA
Mesto Žarnovica
321 117,00 € nenávratná MPRV SR
14.
November
2017
Obrazová analýza mikroskopických častíc pri automatizácii optických manipulačných techník aplikovateľných v mikro/nanorobotike
Ústav experimentálnej fyziky SAV
22 522,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
November
2017
Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline
Mesto Žilina
701 921,80 € nenávratná MPRV SR
14.
November
2017
Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku
Ekonomický ústav SAV
30 870,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »