Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
December
2018
Typológia chýb strojového prekladu do slovenčiny ako flektívneho typu jazyka
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
6.
December
2018
Stavebné úpravy a prístavba hotela Impozant, Valčianska dolina
Hotel IMPOZANT, s.r.o
1 132 517,10 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2018
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy - Obecný úrad Neded
Obec Neded
149 406,77 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
December
2018
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy - Materská škola Neded
Obec Neded
746 806,85 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
December
2018
Modernizácia stavebného objektu spoločnosti SKL Mechanic s.r.o.
SKL MECHANIC s.r.o.
172 483,33 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
December
2018
Zvýšenie množstva spracovaného odpadového papiera v SHP Harmanec, a.s.
SHP Harmanec, a.s.
671 840,05 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej Republiky
5.
December
2018
Odprášenie OC2 - mimopecné odsírenie
U. S. Steel Košice, s.r.o.
2 945 405,57 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
5.
December
2018
Technológia spracovanie kávy Cafes Costa Dorada
Cafes Costa Dorada, s.r.o.
86 760,17 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
December
2018
Inovácia produkčného procesu spoločnosti ALIEN studio s.r.o.
ALIEN studio s.r.o.
70 008,33 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
December
2018
Inovácie výrobných technológií
ELPROPEK spol. s r. o.
59 964,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
December
2018
Obstaranie záhradných kompostérov v meste Sabinov
Mesto Sabinov
170 325,12 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
5.
December
2018
Kompostéry pre obec Horné Orešany
Obec Horné Orešany
80 052,46 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
5.
December
2018
Inovácia výroby dyhovaných produktov v europlac s.r.o.
europlac s.r.o.
131 125,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
December
2018
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti S-eko, s.r.o.
S-eko, s.r.o.
770 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
December
2018
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Komenského v Dunajskej Strede
Mesto Dunajská Streda
525 004,92 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5.
December
2018
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Toporec
Obec Toporec
195 855,45 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5.
December
2018
Zníženie energetickej náročnosti KD a OCÚ v obci Zlatníky
Obec Zlatníky
264 531,39 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5.
December
2018
Zmena spôsobu vykurovania a zlepšenie tepelno - technických vlastností budovy OcÚ Klenov
Obec Klenov
162 475,63 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5.
December
2018
Prestavba viacúčelovej administratívnej budovy, Obec Pohorelá
Obec Pohorelá
348 217,23 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5.
December
2018
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy, Stará Kremnička, Okres Žiar nad Hronom
Obec Stará Kremnička
279 213,73 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »