Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
20.
Júl
2017
Rekonštrukcia ustajňovacích priestorov HD
Roľnícke družstvo Pod Skalkou
60 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Júl
2017
Zlepšenie chovu HZ vo Vinnom
Ing. Ladislav Varga
22 182,77 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Júl
2017
Rekonštrukcie objektov živočíšnej výroby – farma Lipník
FORBART s.r.o.
60 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Júl
2017
Investície do technológie živočíšnej výroby spoločnosti P & T
P & T, verejná obchodná spoločnosť
32 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Júl
2017
Modernizácia živočíšnej výroby
Milan Kurčík
32 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Júl
2017
Relativistické efekty v molekulových materiáloch založených na komplexoch zlata: katalytická aktivita, prenos protónov a NIVIR vlastnosti
Ustav anorganickej chémie SAV
5 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
Júl
2017
Nedeštruktívne hodnotenie prostredníctvom Barl^hausenovho šumu
Žilinská univerzita v Žiline
5 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
Júl
2017
Plávajúci fotokatalyzátor so synergickou adsorpčnou funkciou
Slovenská technická univerzita v Bratislave
5 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
Júl
2017
Spolupráca pri výskume a vývoji potravín obohatených rakytníkom
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
5 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
Júl
2017
Antibakteriálne polymérne nanokompozity z uhlíkových nanočastíc
Ústav polymérov SAV
5 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
Júl
2017
Plasticita priestorového spracovania pri normálnom počúvaní a pri počúvaní s kochleárnym implantátom
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
Júl
2017
Kompozity na báze vodivých polymérov
Ustav polymérov SAV
6 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
Júl
2017
Časovo-frekvenčné metódy pre operátory a funkcionálne priestory
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2 080,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
Júl
2017
Energetická efektívnosť a vnútorné prostredie budov s takmer nulovou potrebou energie
Slovenská technická univerzita v Bratislave
4 729,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
Júl
2017
Fyzikálne vlastnosti skiel určených pre aplikácie v infračervenej oblasti spektra a pamäťové zariadenia
Slovenská technická univerzita v Bratislave
5 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
Júl
2017
Trvanlivosť a udržateľnosť inžinierskych stavieb
Žilinská univerzita v Žiline
5 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
Júl
2017
Benchmarking metód pozemnej fotogrametrie s využitím pre lesnícke účely
Technická univerzita vo Zvolene
4 800,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
Júl
2017
Komplexné štúdium efektov v nízko-rozmerných kvantových spinových systémoch
Ustav experimentálnej fyziky SAV
4 300,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
Júl
2017
Spoločné urbanistické hodnoty historických miest v Podunají
Slovenská technická univerzita v Bratislave
5 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
Júl
2017
Vývoj štruktúrnych metód na štúdium farmakologicky aktívnych enzýmov
Ústav molekulárnej biológie SAV
5 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »