Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
17.
Október
2018
Obnova verejného priestranstva v obci Kalinov
Obec Kalinov
92 113,89 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Október
2018
Obstaranie technológie malej pekárne OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o.
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o.
66 169,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Október
2018
Rekonštrukcia chodníkov obci Osuské, ul. E. Lehockého, úsek A, úsek B
Rekonštrukcia chodníkov obci Osuské, ul. E. Lehockého, úsek A, úsek B
54 552,45 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Október
2018
Rekonštrukcia miestnej komunikácie k ZŠ a MŠ, Župkov
Obec Župkov
88 618,24 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Október
2018
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Záriečie - KLECENEC
Obec Záriečie
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Október
2018
Rekonštrukcia chodníkov v obci Hažín
Obec Hažín
71 763,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Október
2018
Posilnenie konkurencieschopnosti firmy Marian Kalafut inováciou výrobného procesu
Marian Kalafut
238 551,50 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17.
Október
2018
Implementácia noriem kvality v spoločnosti HESCON
HESCON s. r. o.
19 464,78 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17.
Október
2018
Košická Polianka - vodovod
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice
1 059 415,96 € nenávratná MPRV SR
16.
Október
2018
Odkanalizovanie Mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová .
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
35 078 273,95 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
Október
2018
Odprašovanie aglomerácie - pás č.1
U. S. Steel Košice, s.r.o.
11 235 020,26 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
Október
2018
Odprašovanie aglomerácie - pás č.2
U. S. Steel Košice, s.r.o.
11 628 461,79 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
Október
2018
Odprašovanie aglomerácie- pás č. 3
U. S. Steel Košice, s.r.o.
12 298 343,82 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
Október
2018
Kontrola emisií pre rudné mosty VP3- Prestavba EO34
U. S. Steel Košice, s.r.o.
4 579 576,73 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
Október
2018
Odprášenie koncov spekacích pásov 3 a 4
U. S. Steel Košice, s.r.o.
6 382 915,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
Október
2018
Odprášenie koncov spekacích pásov 1 a 2
U. S. Steel Košice, s.r.o.
5 980 795,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
Október
2018
Odprášenie aglomerácie- pás č. 4
U. S. Steel Košice, s.r.o.
11 636 128,80 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
Október
2018
Zberný dvor odpadu v obci Pata
Obec Pata
418 157,30 € nenávratná MŽP SR
16.
Október
2018
Odprášenie Úpravne uhlia
U. S. Steel Košice, s.r.o.
376 447,50 € nenávratná MŽP SR
16.
Október
2018
Odprášenie OC2 – Odsírenie SUZE
U. S. Steel Košice, s.r.o.
3 948 245,30 € nenávratná MŽP SR
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »