Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
13.
Jún
2018
Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach
Združenie obcí Medzičilizia
198 417,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
13.
Jún
2018
Vytvorenie podmienok pre vznik RCOVaP v stavebníctve a elektrotechnike so zameraním na využitie novodobých materiálov a technológií v praxi – posilnenie praktického vzdelávania a rozvoj zručností inovatívnou formou
Stredná odborná škola technická
352 816,40 € nenávratná MPRV SR
13.
Jún
2018
Inovácia výrobného procesu 2 v spoločnosti KARLOFF, s.r.o.
KARLOFF, s.r.o.
129 870,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13.
Jún
2018
Nákup kompostérov v obci Spišská Teplica
Obec Spišská Teplica
95 898,32 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
13.
Jún
2018
Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti VAMEX, s.r.o.
VAMEX, s.r.o.
73 166,66 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13.
Jún
2018
Obstaranie kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO pre Mikroregión Východný Hont
Mikroregión Východný Hont, združenie obcí
156 750,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
13.
Jún
2018
Kompostéry pre Malokarpatské partnerstvo
Združenie obcí pre hospodárenie s odpadom v Malokarpatskom partnerstve
170 418,03 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
13.
Jún
2018
Posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti TATRAMAT QUASAR, akciová spoločnosť Poprad
TATRAMAT QUASAR akciová spoločnosť Poprad
166 306,67 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13.
Jún
2018
Prevádzka kancelárie MAS – Občianske združenie Poniklec-Váh
Občianske združenie Poniklec - Váh
100 061,40 € nenávratná MPRV SR
12.
Jún
2018
Zberný dvor v obci Dolná Streda
obec Dolná Streda
754 417,74 € nenávratná MŽP SR
12.
Jún
2018
Spolupráca s OECD na vytváraní protikorupčného prostredia pri programovaní a implementácii fondov v SR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
299 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
Jún
2018
Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit
Prešovský samosprávny kraj
1 403 300,76 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
12.
Jún
2018
Rekonštrukcia cesty v obci Turík
Obec Turík
52 078,57 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Jún
2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Kostolec
Obec Kostolec
97 027,28 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Jún
2018
Zníženie energetickej náročnosti objektu SOŠ technická, Humenné
Prešovský samosprávny kraj
1 014 595,19 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
12.
Jún
2018
Pozberová úprava a finalizácia plodín špeciálnej rastlinnej výroby Jozef Dický
Jozef Dický
4 555,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Jún
2018
Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske
Trenčiansky samosprávny kraj
1 117 506,02 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
12.
Jún
2018
Obstaranie kompostérov pre obyvateľov Šamorína
Mesto Šamorín
189 810,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
12.
Jún
2018
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov Obecný úrad Malá Hradná
Obec Malá Hradná
327 572,13 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
12.
Jún
2018
Zníženie energetickej náročnosti - Multifunkčná budova Jesenské
Obec Jesenské
729 394,84 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »