Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
16.
Apríl
2018
Rekonštrukcia miestnej komunikácie, chodníka a záchytného parkoviska
Obec Forbasy
96 377,08 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Apríl
2018
Centrálna zóna v obci Slavnica
Obec Slavnica
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Apríl
2018
Modernizácia miestnych komunikácií v obci Nitrianska Streda
Obec Nitrianska Streda
90 361,32 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Apríl
2018
Zvýšenie kvantitatívnej a kvalitatívnej úrovne separácie odpadov v obci Lehnice
Obec Lehnice
335 797,26 € nenávratná MŽP SR
13.
Apríl
2018
Rovnosť vo verejnej správe: prístup žien do vrcholových funkcií
Inštitút ľudských práv
355 111,26 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13.
Apríl
2018
Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
7 999 997,57 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
13.
Apríl
2018
Rekonštrukcia a modernizácia chodníkov v obci Brestov
Obec Brestov
55 048,84 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Apríl
2018
Rekonštrukcia vodovodu v obci Brestov
Obec Brestov
116 100,79 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Apríl
2018
Rekonštrukcia nevyužívaného ob-jektu M.R.Štefánika 610/1, Tren-čianske Teplice
STAVINVESTA s.r.o.
560 614,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Apríl
2018
Investície do hmotného majetku – AL Agroservis, s.r.o.
AL Agroservis, s.r.o.
999 646,69 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Apríl
2018
Obstaranie strojov pre variabilnú aplikáciu hnojív pre Roľnícke družstvo Veľké Kapušany
Roľnícke družstvo Veľké Kapušany
108 902,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Apríl
2018
Rekonštrukcia maštale pre dojčiace kravy
AT TATRY spol. s.r.o.
118 125,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Apríl
2018
Revitalizácia areálu Prešovskej univerzity pre zlepšenie kvality mestského prostredia
Prešovská univerzita v Prešove
429 631,19 € nenávratná MPRV SR
13.
Apríl
2018
IROP pre modernizáciu COVP pre automatizáciu, elektrotechniku a IKT SOŠP Zlaté Moravce
Nitriansky samosprávny kraj
915 398,24 € nenávratná MPRV SR
13.
Apríl
2018
Rekonštrukcia priestorov na praktické vyučovanie odborných predmetov v SOŠ veterinárnej v Nitre
Nitriansky samosprávny kraj
679 780,57 € nenávratná MPRV SR
13.
Apríl
2018
Investícia do odborného vzdelávania odzrkadľujúc potreby trhu práce
Stredná odborná škola
566 461,24 € nenávratná MPRV SR
13.
Apríl
2018
Používanie fragmentov prírody v bývalých priemyselných a vidieckych oblastiach
Obec Veľké Úľany
15 448,03 € nenávratná MPRV SR
13.
Apríl
2018
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča
Obec Slovenská Ľupča
792 250,00 € nenávratná MPRV SR
13.
Apríl
2018
REALIZÁCIA PROJEKTU SPOLOČNÝCH OPATRENÍ V OBCI NIŽNÝ ORLÍK
Obec Nižný Orlík
1 199 585,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Apríl
2018
Sociálna pasca - náklady a cesta von
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu vývoja
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »