Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
12.
September
2017
Býčia farma - Oto Zápražný
Oto Zápražný
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
September
2017
Začatie podnikateľskej činnosti v poľnohospodárstve - Ľuboš Kráľ
Ľuboš Kráľ
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
September
2017
Podpora internacionalizácie MSP
Slovenská agentúra pre rozvoj investícii a obchodu
35 577 000,00 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
11.
September
2017
Automatizácia produkcie brúsnych výrobkov v spoločnosti ROZMARING, spol s r.o.
ROZMARING, spol. s r.o.
116 533,35 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
11.
September
2017
Štrukturálna diverzita, disturbančný režim a sukcesný vývoj vybraných bukových a zmiešaných pralesov a výskum zachovania tisu obyčajného (Taxus baccata L.) v bukových ekosystémoch Slovenska
Technická univerzita vo Zvolene
20 794,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
September
2017
Zovšeobecnený model jasu/žiary nočnej oblohy a jeho aplikácia pri získavaní emisnej funkcie miest
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
34 950,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
September
2017
Modelovanie Pareto optimálnych interakcií finančného a podnikového sektora v adaptačných procesoch
Univerzita Komenského v Bratislave
10 692,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
September
2017
Metatranskriptóm ovčieho hrudkového syra: RNA-prístup na určenie príspevku mikroorganizmov k organoleptickej kvalite bryndze
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
41 575,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
September
2017
Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
23 055,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
September
2017
Štúdium biologických vlastností ľudských indukovaných pluripotentných kmeňových buniek v kontexte ich využitia pri terapii vybraných degeneratívnych chorôb pohybového aparátu
Univerzita Komenského v Bratislave
31 050,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
September
2017
Kryouchovávanie živočíšnych genetických zdrojov na Slovensku
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
41 768,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
September
2017
Molekulárne genetická diverzita a produkčný potenciál živočíšnych potravinových zdrojov na Slovensku
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
31 265,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
September
2017
Efektívna diagnostika vírusov ohrozujúcich produkciu rajčiaka jedlého na Slovensku
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
29 365,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
September
2017
Rozširovanie sociálnej funkcie slovenského súkromného práva pri uplatňovaní zásad európskeho práva
Trnavská univerzita v Trnave
21 537,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
September
2017
Prírodovedné kurikulum pre základnú školu 2020
Trnavská univerzita v Trnave
21 918,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
September
2017
Magnetokalorický jav v kvantových a nanoskopických systémoch
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
32 342,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
September
2017
MEMS štruktúry na báze poddajných mechanizmov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
26 853,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
September
2017
Nové materiály na báze koordinačných zlúčenín
Slovenská technická univerzita v Bratislave
20 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
September
2017
Vývoj novej generácie spojov výkonovej elektroniky s použitím neštandardných zliatin na báze cínu
Technická univerzita v Košiciach
40 035,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
September
2017
Produkčno-ekologické štúdie stromovej a prízemnej vegetácie po veľkoplošných disturbanciách
Národné lesnícke centrum
29 484,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »