Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
17.
Január
2018
Inovácia výrobného procesu s cieľom rastu konkurencieschopnosti spoločnosti
KMW s.r.o.
124 737,70 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
17.
Január
2018
Inovácia výrobného procesu v podniku DAVLIN, s.r.o. vybudovaním minipivovaru
DAVLIN, s.r.o.
218 900,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
17.
Január
2018
Materská škola - Prístavba
Obec Bystrany
353 318,41 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17.
Január
2018
Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ – rozšírenie kapacity existujúcej MŠ
Obec Stretava
104 000,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17.
Január
2018
GRANT AGREEMENT on implementation of the project EUTF05-HoA-KE-18/04: “Enhancement of livelihoods in the Kenyan Coastal Region by supporting Organic and Fair Trade certification of smallholders”
Foundation Science for Development, Etiudy Rewolucyjnej Str. 44/57, 02-643 Warsaw, Poland
12 300,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
17.
Január
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/14/2017 (-0737/2017)
Základná škola Jana Amosa Komenského
167 580,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17.
Január
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/215/2017, (-0919/2017)
Základná škola, Školská 1, Fiľakovo
59 166,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17.
Január
2018
Novostavba výkrmne ošípaných
PIGAGRO, s.r.o.
172 206,98 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Január
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/213/2017, (-0918/2017)
Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Brezolupy č. 30, 957 01 Brezolupy, Slovenská republika
31 140,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17.
Január
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/231/2017, (-0982/2017)
Základná škola s materskou školou, Bijacovce 5, 053 06 Bijacovce
34 371,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17.
Január
2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPĽZ/40/2017 (-0734/2017)
Spojená škola internátna, M.R.Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá
31 140,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17.
Január
2018
Funkcia neuropeptidov and ich receptorov pri regulácii prenosu patogénov z kliešťov na hostiteľa
Ústav zoológie SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vyvolá
17.
Január
2018
HEIDEGGER, METAFYZIKA A DEJINY FILOZOFIE
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
17.
Január
2018
Kvantová teória grafov a sietí
Fyzikálny ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
17.
Január
2018
Posilnenie konkurencieschopnosti firmy Ľubomír Kočiš obstaraním inovatívnej technológie na výrobu nábytku
Ľubomír Kočiš
190 893,07 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17.
Január
2018
Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat
Biomedicínske centrum SAV - Ústav experimentálnej endokrinológie
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
17.
Január
2018
Zabezpečenie elektromagnetickej kompatibility monitorovacích systémov mimoriadnych prevádzkových stavov jadrovej elektrárne
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vvvoia
17.
Január
2018
Štrukturálne a chromatické charakteristiky grafov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
17.
Január
2018
Obstaranie inovatívnej technológie spoločnosti Soft-Tech EU, s.r.o.
Soft-Tech EU, s.r.o.
60 248,33 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17.
Január
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/158/2017 (-0857/2017)
Základná škola na ul. Staničná 13 v Košiciach
121 068,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »