Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
13.
August
2018
Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na dom ľudových tradícií – banské múzeum
Obec Malé Straciny
37 561,67 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
August
2018
Oprava strechy na budove TIK a prístavba sociálneho zariadenia
Obec Košariská
37 076,11 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
August
2018
„Informačno-navádzací systém v obci Kaluža“
Obec Kaluža
25 436,68 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
August
2018
Toxikologické účinky hadích jedov vybraných druhov
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
247 250,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
August
2018
Vývoj nových in vitro modelov pre amyotrofickú laterálnu sklerózu a testovanie bezpečnosti neurálnych prekurzorov odvodených z ľudských indukovaných pluripotentných kmeňových buniek
Univerzita Komenského v Bratislave
202 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
August
2018
Genomické indikátory mimojadrovej DNA ako zdroj živočíšnej diverzity pre šľachtenie zvierat
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
249 376,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
August
2018
Komplexné využitie pribudliny na prípravu látok s vysokou pridanou hodnotou
Slovenská technická univerzita v Bratislave
247 544,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
August
2018
Monitoring ciest farmaceutík z čistiarenských kalov do pôd, rastlín a podzemných vôd
Slovenská technická univerzita v Bratislave
219 537,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
August
2018
Online platforma pre tréningové programy a e-learning – SmartLMS
IT SOLUTIONS EU s.r.o.
195 112,80 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
13.
August
2018
Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu v obci Iža rekonštrukciou spoločenskej sály
Obec Iža
459 493,12 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
August
2018
Georgia and Slovakia: two ways to democracy
Sova News
5 239,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
13.
August
2018
Preplňovaný spaľovací motor s pohonom na syntézne plyny z obnoviteľných zdrojov energie
Slovenská technická univerzita v Bratislave
249 958,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
August
2018
Výskum aplikácií trecieho zvárania s premiešaním na vysokopevné ocele a ľahké konštrukčné materiály v automotive a energetike
Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR
240 786,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
August
2018
Smart chromogénne heterocykly
Slovenská technická univerzita v Bratislave
249 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
August
2018
Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Centrum – Sídlisko Juh 2.etapa
Mesto Trenčín
205 780,64 € nenávratná MPRV SR
13.
August
2018
Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho, Košice
Mesto Košice
121 158,82 € nenávratná MPRV SR
13.
August
2018
Metrické a spektrálne invarianty grafov a ich aplikácie pri modelovaní sietí, molekúl a iných štruktúr
Slovenská technická univerzita v Bratislave
93 175,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
August
2018
Nákup poľnohospodárskej techniky
Smetana Bartolomej
14 396,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
August
2018
Zavádzanie inovatívnych technológií v PD Kolta
Poľnohospodárske družstvo KOLTA
199 240,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
August
2018
Posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti KOMPAVA spol. s r.o.
KOMPAVA spol. s r. o.
97 552,50 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »