Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
13.
November
2017
Poskytovanie inovatívneho produktu univerzálnej platformy pre distribúciu služieb Internetu vecí (IoT – Internet of Things) a Multimediálnych služieb cez Internet
Slovanet, a.s.
4 956 770,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
13.
November
2017
Financovanie miezd MV SR ako SO pre OP KŽP za obdobie 2017-2018
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2 105 413,08 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
November
2017
Metódy predikcie degradovateľnosti a stráviteľnosti dusíkatých látok krmív pre prežúvavce.
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
39 141,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
November
2017
Fluoridové taveniny kritických prvkov pre nekonvenčné aplikácie
Ustav anorganickej chémie SAV
35 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
November
2017
Výskum výroby kyseliny dimetylolbutánovej
VUP, a.s.
49 090,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
November
2017
Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv (DARLINK)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
31 619,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
November
2017
Investície do poľnohospodárskych podnikov - kemiProject, s.r.o.
kemiProject, s.r.o.
46 587,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
November
2017
Výsadba ovocného sadu
AG Hradová s.r.o.
89 998,37 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
November
2017
Hnojisko ŠARIŠAK, s.r.o.
ŠARIŠAK, s.r.o.
59 995,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
November
2017
Hnojisko SpišAgros, s.r.o.
SpišAgros, s.r.o.
59 995,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
November
2017
Výsadba nových ovocných sadov
OVOSAD spol. s r.o.
159 989,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
November
2017
Pozberová úprava komodít v súvislosti so ŽV a špecializovanou RV
Roľnícke družstvo Voľa
43 565,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
November
2017
Modernizácia technologických liniek na úpravu a manipuláciu kŕmneho obilia a sóje
AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o.
59 968,30 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
November
2017
Linka na pozberovú úpravu obilia na kŕmne účely pre potreby živočíšnej výroby
Poľnohospodárske družstvo Krajné
18 952,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
November
2017
Modernizácia vinohradu na výmere 11,98 ha firmy Ing. Mátyás András - REX, Komárno
Ing. Mátyás András - REX
12 551,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
November
2017
Výsadba sadu, oplotenie a investície do techniky
Ing. Gunár Pavol
80 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
November
2017
Analýza vplyvu spriahnutia v mostoch so zabetónovanými nosníkmi
Technická univerzita v Košiciach
28 066,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
November
2017
Výskum efektívnosti outsourcingu lesníckych služieb
Národné lesnícke centrum
31 496,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
November
2017
Zvýšenie konkurencieschopnosti vo výrobe mäsa
Lacnea Slovakia, s. r. o.
92 290,91 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
November
2017
Analýza sucha viackriteriálnymi metódami štatistiky a data miningu z pohľadu návrhu adaptačných opatrení v krajine
Slovenská technická univerzita v Bratislave
30 929,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »