Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
15.
Január
2018
Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti ERI BAKERY, a.s.
ERI BAKERY, a.s.
199 958,33 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
Január
2018
Zvýšenie konkurencieschopnosti RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o. inováciou procesu obrusovania
RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o.
75 056,66 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
Január
2018
Kotúčová uhlová píla pre porez guľatiny na hotové rezivo
Marian Dibdiak Spracovanie dreva
186 032,50 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
15.
Január
2018
Dopad prírodných rizík na lesné ekosystémy Slovenska v meniacich sa klimatickických podmienkach
Technická univerzita vo Zvolene
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
Január
2018
Budovanie inovačných kapacít spoločnosti DIZAX SK, s.r.o.
DIZAX SK s.r.o.
110 268,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
15.
Január
2018
Kvantifikácia zvyškových napätí v prvkoch mechanických, mechatronických a biomechanických sústav
Technická univerzita v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
Január
2018
Vývoj softvérovej platformy pre výpočtové stanovovanie a optimalizáciu nákladov vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky na báze medzinárodného štandardu ISDC pre zaistenie bezpečného a efektívneho vyraďovania
VUJE, a. s.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
Január
2018
Zmierňovanie ňzika vyvolaného zmenou klímy prostredníctvom optimalizácie termínu lesnej ťažby
Technická univerzita vo Zvolene
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
Január
2018
Vybudovanie linky na spracovanie a balenie granátového abrazíva
EUROGARNET s.r.o.
199 020,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
15.
Január
2018
Inovácia výroby spoločnosti 3PACK PLASTICS, s.r.o.
3PACK PLASTICS s.r.o.
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
15.
Január
2018
Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti ERVIN cukrárska výrobňa spol. s r.o.
ERVIN cukrárska výrobňa spol. s r.o.
110 370,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
Január
2018
Krátky dodávateľský reťazec FARMFOODS
AGROTRADE GROUP spol. s r.o
7 346 394,87 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Január
2018
Prevádzkový komplex - ComTech
ComTech s.r.o.
962 040,81 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Január
2018
Technológia na spracovanie hydiny – časť porciovanie, vykosťovanie, balenie, označovanie a interná doprava
HYDINA SLOVENSKO s.r.o.
700 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Január
2018
Revitalizácia, obnova a ozdravné opatrenia
Komposesorát Vojka, s.r.o.
473 663,74 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Január
2018
Triedený zber komunálnych odpadov v obci Hatné
Obec Hatné
131 852,40 € nenávratná MŽP SR
12.
Január
2018
RRA Humenné 2017
Regionálna rozvojová agentúra Humenné
20 063,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
12.
Január
2018
Podpora miestnych výrobcov pri efektívnom zhodnotení miestneho regionálneho potenciálu na vidieku Nitrianskeho samosprávneho kraja
Nitriansky samosprávny kraj
23 468,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
12.
Január
2018
Kvalitnejšie projekty = vyššia zamestnanosť v NRO Vranov nad Topľou
Regionálna rozvojová agentúra Zemplín
20 798,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
12.
Január
2018
Podpora regionálneho rozvoja v regióne Horný Šariš 2017
Regionálna rozvojová agentúra Svidník
24 195,60 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »