Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
11.
Október
2018
Posttraumatický podtyp depresie a jeho etiopatogenéza: sieťový prístup kpsychopatológii
Prešovská univerzita v Prešove
238 887,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
Október
2018
Posilňovanie etického prostredia na Slovensku (Inštitucionálne postupy, aktéri,riziká, stratégie)
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
115 620,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
Október
2018
Komunitné centrum v obci Hlinné
Obec Hlinné
325 000,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
11.
Október
2018
Investície do zlepšenia pozberovej úpravy v Poľnohospodárskom družstve Malý Horeš - Pribeník
Poľnohospodárske družstvo Malý Horeš - Pribeník
98 764,75 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Október
2018
Petrovany - Vodovod
Obec Petrovany
251 000,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
11.
Október
2018
Obnova a zateplenie kultúrneho domu a obecného úradu s využitím OZE - Krížovany
Obec Krížovany
96 724,87 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Október
2018
Rekonštrukcia vykurovania v kultúrnom dome v obci Jalšové
Obec Jalšové
60 344,71 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Október
2018
OBECNÉ TRHOVISKO S OBČIANSKOU VYBAVENOSŤOU
Obec Brhlovce
134 294,30 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Október
2018
Stavebné úpravy domu smútku v Danišovciach
Obec Danišovce
93 293,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Október
2018
Rekonštrukcia domu smútku
Obec Kolačno
110 074,36 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Október
2018
Rekonštrukcia domu smútku v obci Hradište pod Vrátnom
Obec Hradište pod Vrátnom
115 228,28 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Október
2018
Odstránenie malých tzv. divokých skládok v obci Habura
Obec Habura
42 794,84 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Október
2018
Novostavba domu smútku v obci Bohunice
Obec Bohunice
101 391,49 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Október
2018
TRŽNICA JASTRABÁ
Obec Jastrabá
128 140,53 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Október
2018
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Muránska Lehota
Obec Muránska Lehota
88 615,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Október
2018
Využívanie obnoviteľného zdroja energie v obci Dvorianky
Obec Dvorianky
98 332,51 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Október
2018
Dom smútku Sukov - stavebné úpravy
Obec SUKOV
108 212,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Október
2018
Rekonštrukcia a modernizácia vykurovania KD Selešťany
Obec Záhorce
95 406,70 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Október
2018
Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v Patinciach
Obec Patince
71 308,99 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Október
2018
Dom nádeje Beňadovo - novostavba
Obec Beňadovo
100 111,61 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »