Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
7.
Jún
2018
Novostavba Materskej školy v obci Veľký Slavkov
Obec Veľký Slavkov
535 174,90 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
6.
Jún
2018
Rozšírenie separovaného zberu v obci Ľubotín
Obec Ľubotín
210 039,68 € nenávratná MŽP SR
6.
Jún
2018
Zberný dvor Mostová
Obec Mostová
279 556,14 € nenávratná MŽP SR
6.
Jún
2018
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Brehy
obec Brehy
457 664,40 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
6.
Jún
2018
Modernizácia miestnych komunikácií v obci Šašová
Obec Šašová
70 554,81 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Jún
2018
Rekonštrukcia MK a chodníka na ul. Nová v obci Kaluža
Obec Kaluža
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Jún
2018
Zateplenie budovy Materskej školy
Obec Pusté Úľany
668 953,64 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
Jún
2018
Inovácia výrobného procesu obrábania kovových dielov v spoločnosti HYKEMONT, spol. s r.o.
HYKEMONT spol. s r.o.
302 355,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
6.
Jún
2018
Tehelňa vo Veľkých Kapušanoch
Mesto Veľké Kapušany
62 443,97 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
6.
Jún
2018
Zberný dvor v obci Kurov
Obec Kurov
194 669,39 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
6.
Jún
2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov Nevidzany 1. Etapa- Hlavná ul.časť 1. a 2.
Obec Nevidzany
66 915,96 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Jún
2018
Rekonštrukcia a rozšírenie spevnenej plochy Nevidzany
Obec Nevidzany
34 823,52 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Jún
2018
Výstavba odvodňovacích kanálov v obci Podhradík
Obec Podhradík
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Jún
2018
Obnova miestnej komunikácie-Horná Mariková-miestna časť Žrnové
Obec Horná Mariková
82 797,44 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Jún
2018
Výstavba miestnej cestnej komunikácie v obci Šimonovce
Obec Šimonovce
70 392,13 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Jún
2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Obec Temeš
59 026,61 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Jún
2018
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Lúčky
Mesto Holíč
1 047 048,93 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
Jún
2018
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov centrálneho zásobovania teplom v meste Martin
Martinská teplárenská, a.s.
3 120 301,28 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
Jún
2018
Capa HR
CapaHR s. r. o.
192 370,16 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
Jún
2018
Inovatívne k trvalej zmene
boARd 3D, s.r.o.
199 999,66 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »