Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
14.
Júl
2017
Stavebné úpravy ovčína č. 2 - J.D.V. s.r.o.
J.D.V. s.r.o.
79 361,34 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Júl
2017
Výstavba maštale pre zvieratá
Ing. Pavol Gunár
99 457,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Júl
2017
Rekonštrukcia a modernizácia teľatníka pre odchov MHD a strojno-technologických liniek v ŽV
Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne
119 953,34 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Júl
2017
Investície do ŽV
Poľnohospodárske družstvo Š u m i a c
99 855,27 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Júl
2017
Podpora investície do poľnohospodárskych podnikov –Simona Andreidesová-FARMA FÉNIX
Simona Andreidesová
67 282,05 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Júl
2017
Výstavba ustajňovacích kapacít pre hospodárske zvieratá
AGROSIDE s.r.o.
80 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Júl
2017
Modernizácia farmy PD AGROPOHORELÁ
Poľnohospodárske družstvo AGROPOHORELÁ, družstvo
170 934,72 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Júl
2017
Rekonštrukcia ustajňovacích kapacít
Ličko Libor
48 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Júl
2017
Rekonštrukcia kravína č. 2 II. etapa a nákup techniky
AGROPARTNER spol. s r.o.
59 999,30 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Júl
2017
Modernizácia farmy
EMFARM s.r.o.
29 112,48 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Júl
2017
Zefektívnenie živočíšnej výroby
HOLES, s.r.o.
77 506,74 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Júl
2017
Modernizácia živočíšnej výroby
Marián Novák
32 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Júl
2017
Doplnenie linky na výrobu objemových krmív v podmienkach SHR Ing. Ivan Kačur
Ing. Ivan Kačur
27 307,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Júl
2017
Investície do pozberovej úpravy sóje a tekvice
Ing. Ján Jelen
75 560,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Júl
2017
Investície do zlepšenia pozberovej úpravy v Poľnohospodárskom družstve Malý Horeš - Pribeník
Poľnohospodárske družstvo Malý Horeš - Pribeník
98 764,75 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Júl
2017
Podpora na investície do poľnohospodárskeho podniku – Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Mokrance
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Mokrance
137 992,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Júl
2017
Rozšírenie systému triedeného zberu KO v Meste Vysoké Tatry
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
505 148,89 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
Júl
2017
Kompostáreň mesta Fiľakovo - rozvoj odpadového hospodárstva II. Etapa
Mesto Fiľakovo
296 756,53 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
Júl
2017
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Kysucké Nové Mesto
Mesto Kysucké Nové Mesto
2 120 722,46 € nenávratná MŽP SR
13.
Júl
2017
Zhodnocovanie BRKO v obci Chrenovec-Brusno
obec Chrenovec-Brusno
365 284,99 € nenávratná MŽP SR
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »