Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
7.
September
2017
Výskum a vývoj novej generácie napájacích zdrojov na báze meničov s vysokou výkonovou hustotou, vysokou účinnosťou, nízkym EMI a cirkulačnou energiou
Žilinská univerzita v Žiline
45 085,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
September
2017
Analýza filozoficko-etických dimenzií NBIC-technológií vo vzťahu k vylepšovaniu človeka
Univerzita sv. Cyrila a IVIetoda v Trnave
27 395,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
September
2017
Vegetácia alpínskeho pásma ako indikátor kontaminácie životného prostredia
Žilinská univerzita v Žiline
53 810,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
September
2017
Tvorba ovsa so znakmi pozitívne ovplyvňujúcimi humánnu výživu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
46 395,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
September
2017
Identifikácia potenciálov znižovania hluku strojov a zariadení aplikáciou metód vizualizácie
Technická univerzita v Košiciach
33 450,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
September
2017
Inovatívne metódy hospodárskej úpravy prírode blízkych lesov
Národné lesnícke centrum
52 919,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
September
2017
Antiplagiatorská analýza netextových dát
Slovenská technická univerzita v Bratislave
32 051,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
September
2017
Analýza emisií oxidu dusného z poľnohospodársky využívaných pôd a návrh opatrení na ich redukciu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
53 126,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
September
2017
Asfaltové zmesi s nižšou energetickou náročnosťou a s menšou záťažou pre životné prostredie
VUlS - CESTY spol. s r.o.
17 775,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
September
2017
Slovenský výskum civilizácie starovekého Egypta
Ústav orientalistiky SAV
34 102,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
September
2017
Matematické modely alokácie biomasy v mladých porastoch vybraných druhov listnatých drevín
Národné lesnícke centrum
71 049,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
September
2017
Interakcia človeka a dreva - humanizačný potenciál dreva v interiéri
Slovenská technická univerzita v Bratislave
12 539,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
September
2017
Potencovanie účinnosti vakcín proti besnote a ďalším lyssavírusovým infekciám novým typom adjuvansu, štúdium vybraných patogénov v populáciách netopierov
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
42 282,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
September
2017
Odstraňovanie vybraných špecifických syntetických látok z vôd procesmi s využitím ozónu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
37 390,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
September
2017
Zinok vo výžive hospodárskych zvierat a bezpečnosť konzumentov
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV
44 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
September
2017
Slovenčina v kontexte viacjazyčných spoločenstiev na Slovensku
Univerzita Komenského v Bratislave
41 069,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
September
2017
Výskum potenciálu drevnej biomasy na energetické využitie
Národné lesnícke centrum
42 043,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
September
2017
Odolnostný potenciál lesných porastov ovplyvňovaných prírodnými a antropogénnymi stresovými faktormi v horských lesoch.
Technická univerzita vo Zvolene
45 376,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
September
2017
Návrh komplexného systému pre podporu projektovania výroby inovatívnych produktov na báze pokrokového priemyselného inžinierstva
CEIT. a.s.
46 064,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
September
2017
Moderné metódy riadenia s využitím FPGA štruktúr
Slovenská technická univerzita v Bratislave
35 725,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »