Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
August
2018
Podpora zamestnanosti v elektrotechnickom priemysle
SAVIO, o.z.
175 352,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
6.
August
2018
Predcházanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na území mesta Vrútky
Mesto Vrútky
112 463,26 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia
6.
August
2018
Stavebné úpravy na objektoch ORAGRO - V s.r.o. v Marhani
ORAGRO-V, s.r.o.
99 998,56 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
August
2018
Rekonštrukcia kúpaliska Modrá Perla vo Veľkých Úľanoch
Martin Blšťák
125 527,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
August
2018
Gajary - zberný dvor odpadov
Obec Gajary
288 193,51 € nenávratná MŽP SR
3.
August
2018
Identifikácia, registrácia a inžinierskigeologické mapovanie svahových deformácií
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
3 522 811,49 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
3.
August
2018
Založenie novej prevádzkarne spoločnosti v meste Lučenec
Copy.sk, s.r.o.
117 068,60 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3.
August
2018
Materská škola v obci Malý Slivník
Obec Malý Slivník
996 713,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3.
August
2018
Výstavba nového komunitného centra v Spišskej Teplici
Obec Spišská Teplica
344 526,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3.
August
2018
Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií - 1. etapa
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
343 088,19 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
3.
August
2018
Komunitné centrum v obci Výborná
Obec Výborná
196 790,71 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3.
August
2018
Závod spoločnosti SK-TEX, s.r.o. na výrobu tepelnej a zvukovej izolácie - zariadenie na zhodnotenie a komplexné spracovanie odpadov z textilu a použitého šatstva
SK - TEX, spoločnosť s ručením obmedzeným
4 116 971,10 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
3.
August
2018
Výstavba komunitného centra v obci Buzica
Obec Buzica
333 501,94 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3.
August
2018
Sanácia skládky odpadu v obci Jarovnice
Obec Jarovnice
32 501,26 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3.
August
2018
Komunitné centrum Sútor
Obec Sútor
140 565,04 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3.
August
2018
Monitoring svahových deformácií
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
2 624 777,41 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
3.
August
2018
Novostavba materskej školy v obci Vyšná Olšava
Obec Vyšná Olšava
331 210,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3.
August
2018
Investície do živočíšnej výroby – AGRODRUŽSTVO Príbelce
AGRODRUŽSTVO Príbelce
119 872,02 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
August
2018
Implementácia ISO noriem a zvýšenie kvality Millor s.r.o.
Millor s.r.o.
34 121,50 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3.
August
2018
Komunitné centrum Kapušianske Kľačany
Obec Kapušianske Kľačany
321 326,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »