Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
9.
Apríl
2018
Rekonštrukcia rozvodov sídliska Medzev
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.
609 928,26 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9.
Apríl
2018
Zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie prahov na toku Rimava
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
96 890,60 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
9.
Apríl
2018
Prevádzka kancelárie MAS – OZ pre rozvoj Mikroregiónu „Požitavie – Širočina“
Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“
101 727,50 € nenávratná MPRV SR
9.
Apríl
2018
Odstraňovanie bariér na vodnom toku Turiec, rkm 7,530
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
1 284 924,99 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
9.
Apríl
2018
Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér vo vodnom toku Myjava (hať v rkm 23,800)
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
255 559,27 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
9.
Apríl
2018
Brestov - revitalizácia verejného priestranstva
Obec Brestov
28 803,79 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Apríl
2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov Nevidzany 1. Etapa- Hlavná ul.časť 1. a 2.
Obec Nevidzany
66 915,96 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Apríl
2018
Rekonštrukcia odvodňovacích kanálov
Obec Prša
23 759,68 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Apríl
2018
Chodník pri regionálnej ceste v obci Martin nad Žitavou
Obec Martin nad Žitavou
74 979,85 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Apríl
2018
Vytvorenie oddychovej zóny v obci Šalgovce
Obec Šalgovce
28 135,58 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Apríl
2018
Rekonštrukcia miestnych chodníkov v obci Hatalov
Obec Hatalov
99 152,25 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Apríl
2018
Realizácia miestnej komunikácie Gábrišovci
Obec Mojtín
97 374,47 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Apríl
2018
Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér vo vodnom toku Myjava (stupeň v rkm 26,500)
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
88 647,62 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
9.
Apríl
2018
Obnova miestnych komunikácií v obci Ardanovce
Obec Ardanovce
98 875,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Apríl
2018
Zberný dvor Moča
Obec Moča
793 550,24 € nenávratná MŽP SR
6.
Apríl
2018
Společný vzdělávací program přeshraničního exkurzního vyučování
Masarykova univerzita
251 616,17 € nenávratná MPRV SR
6.
Apríl
2018
Stratégia CLLD územia MAS Stará Čierna voda - Prevádzka kancelárie MAS
Miestna akčná skupina Stará Čierna voda
93 450,00 € nenávratná MPRV SR
6.
Apríl
2018
Zkvalitnění technického vzdělávání formou praktické přípravy vycházející z reálných potřeb trhu práce
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
307 802,40 € nenávratná MPRV SR
6.
Apríl
2018
Výstavba chodníkov v obci Orešany
Obec Orešany
95 951,29 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Apríl
2018
Výstavba chodníka v obci Hankovce – 2.etapa
Obec Hankovce
99 993,62 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »