Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
10.
Apríl
2018
Zlepšenie vzhľadu obcí - úprava a tvorba verejného priestranstva v obci Mojtín
Obec Mojtín
19 375,58 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Apríl
2018
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Záriečie - KLECENEC
Obec Záriečie
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Apríl
2018
„Rekonštrukcia komunikácií Bžany“
Obec Bžany
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Apríl
2018
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hurbanova Ves
Obec Hurbanova Ves
95 799,44 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Apríl
2018
Výstavba miestneho chodníka v obci Myslina
Obec Myslina
87 027,52 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Apríl
2018
Výstavba miestneho chodníka a oporného múru s oplotením Štefanov nad Oravou
Obec Štefanov nad Oravou
39 564,49 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Apríl
2018
Revitalizácia verejného priestranstva
Obec Rohožník
35 550,41 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Apríl
2018
Revitalizácia verejného priestranstva
Obec Ruská Kajňa
39 150,62 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Apríl
2018
Investície do spracovateľských kapacít - AGRORAMA, s.r.o.
AGRORAMA, s.r.o.
699 986,04 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Apríl
2018
Výstavba chodníkov a miestnych komunikácií v obci Lúčka
Obec Lúčka
87 164,75 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Apríl
2018
Investície do spracovateľských kapacít - Spišské kŕmne zmesi, s.r.o.
Spišské kŕmne zmesi, s.r.o.
219 730,35 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Apríl
2018
REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI SLOVENSKÁ KAJŇA
Obec Slovenská Kajňa
73 080,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Apríl
2018
HÔRKA NAD VÁHOM – LOKALITA NA ZÁMLYNČÍ
Obec Hôrka nad Váhom
91 141,83 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Apríl
2018
Investície do dopravnej infraštruktúry v obci Bzenica
Obec Bzenica
83 775,12 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Apríl
2018
Úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí a parkov v obci Bzenica
Obec Bzenica
96 984,03 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Apríl
2018
HORŇANY, ÚPRAVA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
Obec Horňany
96 138,28 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Apríl
2018
Stavebné úpravy miestnych komunikácií v obci Jamník
Obec Jamník
98 855,55 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Apríl
2018
Rekonštrukcia dopravnej infraštruktúry Obce Belá
Obec Belá
49 845,18 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Apríl
2018
Rekonštrukcia rozvodov pary 0,6 MPa v Priemyselnom parku CHEMES
CHEMES, a.s. Humenné
1 331 789,49 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10.
Apríl
2018
Dudince - zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie hate na toku Štiavnica, r.km 10,968
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
51 890,10 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »