Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
8.
September
2017
Výskum štruktúry hadrónov a previerka Štandardného modelu presnejším vyhodnotením bežiaciej väzbovej konštanty QED v M_Z a miónovej g-2 anomálie
Fyzikálny ústav SAV
18 914,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
September
2017
Kognitívne, osobnostné a psychofyziologické faktory zvládania stresu v kontexte vzťahu anxiety a alergie a možnosti ich optimalizácie
Univerzita Komenského v Bratislave
33 083,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
September
2017
Nové prístupy pre riešenie systémov s vysokým stupňom nedynamickej elektrónovej korelácie v rámci teórie spriahnutých klastrov.
Univerzita Komenského v Bratislave
21 730,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
September
2017
MALÉ MOLEKULY V BIOMEDICÍNSKOM VÝSKUME
Univerzita Komenského v Bratislave
15 640,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
September
2017
Model populácie meteoroidov v blízkom okolí Zeme
Univerzita Komenského v Bratislave
27 257,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
September
2017
Identita sociálnej práce v kontexte Slovenska
Trnavská univerzita v Trnave
35 011,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
September
2017
Vplyv zimnej údržby ciest na lesy v chránených územiach
Národné lesnícke centrum
8 456,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
September
2017
Myší herpetický vírus, producent látok s imunomodulačnými a antiproliferatívnymi vlastnosťami
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied - Virologický ústav
27 022,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
September
2017
Začatie podnikateľskej činnosti v poľnohospodárstve - Marián Strempek
Strempek Marián
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
September
2017
Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov - Zoltán Öllős
Öllős Zoltán
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
September
2017
Nové konjugované aromatické zlúčeniny s polovodičovými vlastnosťami
Univerzita Komenského v Bratislave
25 200,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
September
2017
Perspektíva modernizácie pre Gagauzko
Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. Staromestská 6/D, 811 03 Bratislava
100 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
8.
September
2017
Demokratickosť a občania na Slovensku: polstoročie zmien
Sociologický ústav SAV
32 800,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
September
2017
Prejavy slnečnej aktivity v časovo-priestorových zmenách geomagnetického poľa
Univerzita Komenského v Bratislave
18 171,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
September
2017
Charakterizácia nového motívu v M1 proteíne chrípkového vírusu a využitie NS1 delečných mutantov v nádorovej terapii.
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied (BMC SAV)
40 680,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
September
2017
Štúdium imunomodulačných a regeneračných vlastností mezenchýmových stromálnych buniek na in vitro modeli osteoartritídy.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18 592,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
September
2017
Biologický význam a farmakologické vlastnosti proteínov v slinách kliešťov
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied (BMC SAV)
20 757,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
September
2017
Chirálne epoxidy, jednoduché enantiomerne syntony na prípravu enantiomerne čistých produktov
TAU-CHEM. s.r.o.
33 865,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
September
2017
Chemoenzymatická syntéza a hodnotenie biologických aktivít prírodných glykofenolík a ich analógov
Chemický ústav SAV
36 635,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
September
2017
Hodnotenie funkcií a služieb ekosystémov kultúrnej krajiny
Ústav krajinnej ekológie SAV
24 986,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »