Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
8.
August
2018
Komunitné centrum v obci Vinné
Obec Vinné
216 216,70 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
8.
August
2018
Vybudovanie chodníka pre chodcov III etapa
Obec Smrečany
89 342,24 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
August
2018
Zabezpečenie chodu miestnej akčnej skupiny Pro Tatry,o.z.
Pro Tatry, o. z
147 110,32 € nenávratná MPRV SR
8.
August
2018
Vyhliadková veža - Zlatník
Obec Zlatník
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
August
2018
Hendrichovce, kaštieľ - prezentácia miestnej kultúry v obci
Obec Hendrichovce
39 370,24 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
August
2018
INFORMAČNO - NAVÁDZACÍ SYSTÉM V OBCI LESNÉ
Obec Lesné
25 485,25 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
August
2018
Hophgarten – nemecká perla v kráľovských záhradách
Obec Chmeľnica
26 288,61 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
August
2018
Dom ľudového odevu č. 212
Obec Hrušov
28 990,05 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
August
2018
Interaktívny sprievodca obce
Obec Kynceľová
17 268,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
August
2018
Prístavba sociálneho zariadenia k literárnemu Múzeu Pavla Horova
Obec Bánovce nad Ondavou
34 215,76 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
August
2018
Rekonštrukcia budovy č. 141 na múzeum školy
Obec Zboj
37 874,51 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
August
2018
INFORMAČNO-NAVÁDZACÍ SYSTÉM V OBCI JENKOVCE
Obec Jenkovce
25 870,62 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
August
2018
TIK - Turisticko-informačná kancelária Dubovce
Obec Dubovce
26 824,47 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
August
2018
Vyšný Kubín - Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Obec Vyšný Kubín
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
August
2018
Komunitné centrum Čičarovce
Obec Čičarovce
109 480,63 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
7.
August
2018
Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Kvakovce
Obec Kvakovce
329 056,12 € nenávratná MŽP SR
7.
August
2018
Zber a zhodnotenie BRO a DSO mesta Brezno
Mesto Brezno
1 039 078,08 € nenávratná MŽP SR
7.
August
2018
Inovatívny proces výroby, predaja a recyklácie bicyklov
Ing. Ján Ľupták JEDNA STOPA
71 857,12 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
7.
August
2018
Modernizácia farmy
EMFARM s.r.o.
28 896,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
August
2018
Investície do technického vybavenia podniku - Ing. Slavomír Ruščák
Ing. Slavomír Ruščák
59 821,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »