Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
14.
November
2017
2D-materiály a ich funkcionalizácia
Fyzikálny ústav SAV
29 018,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
November
2017
Rekonštrukcia cesty II/546 v úseku Prešov – Klenov, zlepšenie mobility v okrese Prešov
Prešovský samosprávny kraj
3 917 938,77 € nenávratná MPRV SR
14.
November
2017
Výskum možností ovplyvnenia systému smrek - podkôrny hmyz s použitím semiochemikálií
Ústav ekológie lesa SAV
26 397,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
November
2017
Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita
Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
26 388,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
November
2017
Modernizácia cesty II/534 Poprad – Starý Smokovec
Prešovský samosprávny kraj
4 080 919,23 € nenávratná MPRV SR
14.
November
2017
Nerovnosť a ekonomický rast
Ekonomická univerzita v Bratislave
17 496,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
November
2017
Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch na ceste II/575 v úseku Malá Poľana - Medzilaborce
Prešovský samosprávny kraj
4 155 739,38 € nenávratná MPRV SR
14.
November
2017
Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume".
Neurobiologický ústav SAV
28 641,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
November
2017
Cesta II/511 Topoľčianky - Skýcov
Nitriansky samosprávny kraj
3 057 266,03 € nenávratná MPRV SR
14.
November
2017
Bezkontaktná detekcia a kvantifikácia povrchových deformačných polí v miestach diskontinuít silového toku v stavebných nosných konštrukciách
Technická univerzita v Košiciach
32 250,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
November
2017
Modernizácia cesty II/545 v úseku Kapušany
Prešovský samosprávny kraj
5 832 202,44 € nenávratná MPRV SR
14.
November
2017
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, I. etapa
Trenčiansky samosprávny kraj
3 564 584,15 € nenávratná MPRV SR
14.
November
2017
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 1. a 2. ETAPA
Trenčiansky samosprávny kraj
4 745 461,06 € nenávratná MPRV SR
14.
November
2017
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 1
Trenčiansky samosprávny kraj
4 734 877,64 € nenávratná MPRV SR
14.
November
2017
Budatín-Strumień: spolupráca na pohraničí - II.etapa
Žilinský samosprávny kraj
108 882,23 € nenávratná MPRV SR
13.
November
2017
Obstaranie komplexnej technologickej linky s cieľom inovácie spoločnosti PYROBATYS SK, s.r.o.
PYROBATYS SK, s.r.o.
3 795 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
13.
November
2017
Miestna občianska poriadková služba v obci Jarovnice
Obec Jarovnice
191 530,26 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
13.
November
2017
Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Muránska Dlhá Lúka
Obec Muránska Dlhá Lúka
95 765,13 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
13.
November
2017
Výzva zameraná na miestne občianske poriadkové služby /MOPS/ v obciach s prítomnosťou MRK
Obec Tachty
95 765,13 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
13.
November
2017
Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Hranovnica
Obec Hranovnica
191 530,26 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »