Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
14.
Júl
2017
Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13 120 443,09 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
14.
Júl
2017
Modernizácia technológie odlučovacieho zariadenia pre zníženie emisií tuhých znečisťujúcich látok v ŽT, a. s.
Žilinská teplárenská, a.s.
3 453 349,17 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
14.
Júl
2017
Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
43 870 921,52 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
14.
Júl
2017
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, Stropkov
SLUŽBA, mestský podnik Stropkov
857 092,90 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
14.
Júl
2017
Zberný dvor – Hliník nad Hronom
Obec Hliník nad Hronom
374 451,24 € nenávratná MŽP SR
14.
Júl
2017
Zlepšenie nakladania s odpadmi v obci Spišský Štiavnik
Obec Spišský Štiavnik
113 044,94 € nenávratná MŽP SR
14.
Júl
2017
Zberný dvor Mostová
Obec Mostová
279 556,14 € nenávratná MŽP SR
14.
Júl
2017
Rozšírenie Ekodvora v obci Dedina Mládeže
Obec dedina Mládeže
157 476,18 € nenávratná MŽP SR
14.
Júl
2017
Zefektívnenie separovaného zberu komunálneho odpadu v obci Prašník
Obec Prašník
269 178,70 € nenávratná MŽP SR
14.
Júl
2017
Triedený zber komunálnych odpadov v obci Hranovnica
Obec Hranovnica
118 759,75 € nenávratná MŽP SR
14.
Júl
2017
Separovaný zber komunálneho odpadu v obci Rybník
Obec Rybník
403 274,43 € nenávratná MŽP SR
14.
Júl
2017
Zberný dvor v obci Brvnište
obec Brvnište
240 321,75 € nenávratná MŽP SR
14.
Júl
2017
Zberný dvor Moča
Obec Moča
793 550,24 € nenávratná MŽP SR
14.
Júl
2017
Triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu Šahy
mesto Šahy
288 142,60 € nenávratná MŽP SR
14.
Júl
2017
Triedený zber komunálnych odpadov v obci Mengusovce
Obec Mengusovce
99 021,85 € nenávratná MŽP SR
14.
Júl
2017
Zvýšenie kvantitatívnej a kvalitatívnej úrovne separácie odpadov v obci Lehnice
Obec Lehnice
335 797,26 € nenávratná MŽP SR
14.
Júl
2017
Nákup technológie do zberného dvora v obci Štiavnik
Obec Štiavnik
306 424,40 € nenávratná MŽP SR
14.
Júl
2017
Rozšírenie systému separovaného zberu odpadov na území mesta Želiezovce
Mesto Želiezovce
462 886,74 € nenávratná MŽP SR
14.
Júl
2017
Zberný dvor v obci Liešťany
Obec Liešťany
368 228,94 € nenávratná MŽP SR
14.
Júl
2017
Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Dolné Orešany
Obec Dolné Orešany
339 574,93 € nenávratná MŽP SR
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »