Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
5.
December
2018
Nový športový umelý trávnik na multifunkčnom ihrisku
Mesto Revúca, Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca
10 782,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
December
2018
Zmeň svoj postoj
V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
19 600,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
5.
December
2018
Oprava plochy polyfunkčného ihriska v Bardejovskej Novej Vsi
Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
December
2018
Nový športový umelý trávnik na multifunkčnom ihrisku
Obec Čaňa, Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa
10 495,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
December
2018
Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy Wood exim, s. r. o.
Wood exim s.r.o.
195 921,09 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5.
December
2018
Rozvoj športu v obci Častá
Obec Častá, Hlavná 168, 900 89 Častá
815,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
December
2018
Prima Street
Občianske združenie Prima
19 850,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
5.
December
2018
Nákup športového vybavenia
Miestny futbalový klub Rusovce, Balkánska 101, 851 10 Bratislava
4 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
December
2018
Nákup tréningového a zápasového športovo – technického vybavenia a športovej výstroje
ŠK Krasňany o.z., Riazanská 6, 83103 Bratislava
3 335,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
December
2018
Deti a vývoj alkoholovej závislosti
Všetko pre zdravie, o.z.
29 165,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
5.
December
2018
Nákup športovej výbavy v Základnej škole Karpatská, Žilina
Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
6 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
December
2018
Športová výbava
Obec Gyňov, Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov
600,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
December
2018
Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy, Milan Tomaškovič – ToMaC
Milan Tomaškovič - ToMaC
172 268,99 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5.
December
2018
Nákup športovej výbavy pre aktivity širokej verejnosti
Obec Trhovište, Trhovište 121, 072 04 Trhovište
1 820,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
December
2018
Výstavba detského ihriska
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava
10 308,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
December
2018
Rozvoj športu v obci Častá
Obec Častá, Hlavná 168, 900 89 Častá
11 620,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
December
2018
Detské ihrisko Nová Lipnica
Obec Dunajská Lužná, Janošíkovská 7, 900 42 Dunajská Lužná
11 171,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
December
2018
Kým nie je príliš neskoro
CREATIVE PARK, o.z.
26 862,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
5.
December
2018
Drogy a prevencia 2018
MAJME SRDCE PRE DETI, o.z.
23 626,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
5.
December
2018
Drogová pasca – Môže sa to stať aj tebe (VI. séria)
STOP DROGY, občianske združenie
31 223,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »