Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
12.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/275/2018 (0771/2018)
BROFIN education, s.r.o. Dubová 3276/6, 010 07 Žilina
185 836,33 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/260/2018 (0717/2018)
School of English Excellence s.r.o. Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica
184 347,50 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12.
Október
2018
Stavebné úpravy na dome smútku - Bacúch
Obec Bacúch
34 738,73 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Október
2018
REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA NA UL. ČOPSKEJ V OBCI ČIERNA
Obec Čierna
88 901,54 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Október
2018
Zabezpečenie chodu MAS a riadenie implementácie stratégie CLLD
MAS Orava, o.z.
146 545,67 € nenávratná MPRV SR
12.
Október
2018
Rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole s materskou školou Gemerský Jablonec
Obec Gemerský Jablonec
193 259,45 € nenávratná MPRV SR
12.
Október
2018
Vývoj žiaruvzdorných pyrochlórnych fáz pre vysokoteplotné aplikácie neoxidovej keramiky
Ustav anorganickej chémie SAV
249 985,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12.
Október
2018
Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskejkrajiny Slovenska
Ústav krajinnej ekológie SAV
240 223,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12.
Október
2018
Multidímenzionálna analýza signifikantných determinantov efektívností verejného obstarávania s dôrazom na aplikáciu Health Technology Assessment v procese prípravy obstarávania
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
210 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12.
Október
2018
Sebapoškodzovaníe: vymedzenie, prevalencia, ovplyvňujúce faktory a implikácie pre klinické intervencie
Univerzita sv. Cyrila a IVIetoda v Trnave
219 402,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12.
Október
2018
Časovo-rozlíšené štúdium rastu hybridných van der Waalsových heteroštruktúr
Fyzikálny ústav SAV
100 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12.
Október
2018
Identifikácia molekulových mechanizmov indukovaných traumatickým poškodením mozgu u hráčov ľadového hokeja
Neuroimunologický ústav SAV
150 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12.
Október
2018
Inteligentné dynamické riadenie frekvenčného spektra pre nastupujúce kognitívne komunikačné systémy
Technická univerzita v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12.
Október
2018
Obnova domu smútku a priľahlého okolia Horné Dubové
Obec Horné Dubové
67 977,59 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Október
2018
Informačné aktivity a online kampaň RO MŽP SR v rámci OP KŽP
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1 235 202,44 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
12.
Október
2018
Rekonštrukcia obecného úradu v obci Bacúrov
Obec Bacúrov
99 973,88 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Október
2018
Služby na podporu riadenia a implementácie OP KŽP I.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
994 871,16 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
12.
Október
2018
Prístavba MŠ Lužianky a úprava areálu MŠ
Obec Lužianky
236 755,24 € nenávratná MPRV SR
12.
Október
2018
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice
Mesto Košice
182 866,46 € nenávratná MPRV SR
12.
Október
2018
Help for persons with ALS
Social Charitable Public Association “Genom”
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »