Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
15.
Január
2018
Hydinárska farma v Chalmovej – výstavba chovných hál
NAVI, spol. s r.o.
990 040,61 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Január
2018
Štruktúry odporového prepínania pre rozpoznávanie vzorov
Elektrotechnický ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
Január
2018
Elektronizácia v podnikaní s akcentom na právne a technické aspekty
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
Január
2018
Prechod supravodič - izolant
Ustav experimentálnej fyziky SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
Január
2018
„Voľný pohyb osôb a uznávanie kvalifikácií v Európskej únii a Slovenskej republike
Paneurópska wsoká škola
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
Január
2018
Podpora inovačného potenciálu spoločnosti GLG s.r.o. zavedením inovatívnych technológií na výrobu potravinárskych výrobkov
GLG s.r.o.
199 999,82 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
15.
Január
2018
Rastliny, pôdne mikroorganizmy a sekvestrácia uhlíka v lesných pôdach: väzby a interakcie
Technická univerzita vo Zvolene
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
Január
2018
„Analýza polyméru PEEK a možnosti jeho aditívnej výroby
Technická univerzita v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
Január
2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Obec Šurianky, Šurianky 54, 951 26 Šurianky
15 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2018
Rehabilitačné pobyty po úraze pre: Tomáš Kohút, Pusté Sady 230, 925 54 Pusté Sady
Obec Pusté Sady, Pusté Sady 131, 925 54 Pusté Sady
7 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2018
Rozšírenie obecného mosta
Obec Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2018
Organizácia spomienkových osláv 200. výročia narodenia J.M.Hurbana a vydanie zborníka z konferencie Jozef Miloslav Hurban - prínos pre cirkev a národ
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Generálny biskupský úrad, Palisády 46, 811 06 Bratislava
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2018
Organizácia kultúrnych podujatí pri príležitosti 25. výročia založenia konzervatória
Pro-Konzervatórium, n.f., Skuteckého 27, 974 01 Banská Bystrica
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2018
Vybudovanie modernej tlačiarenskej prevádzky v meste
Pixer s. r. o.
198 862,50 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
15.
Január
2018
Národná slávnosť na Devíne
Matica slovenská, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2018
Odstránenie havarijného stavu, nadmerný únik vody, v oblastnom stredisku Matice slovenskej v Komárne
Matica slovenská, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2018
Vyhotovenie a osadenie búst pri príležitosti 200. výročia narodenia J. M. Hurbana a A. Ľ. Radlinského
Matica slovenská, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2018
Oprava miestnych komunikácií
Obec Kurimka, Kurimka 12, 090 16 Kurimka
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2018
Rekonštrukcia strechy Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach, Janka Kráľa 4, 953 01 Zlaté Moravce
Mesto Zlaté Moravce, ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
15 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2018
Rekonštrukcia podláh v odborných učebniach SOŠ technickej v Námestove
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »