Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
7.
December
2018
Zníženie energetickej náročnosti v podniku OIL JPM, s.r.o. s.r.o.
OIL JPM, s.r.o.
153 379,57 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7.
December
2018
Efektívne zníženie energetickej náročnosti firmy Július Mihályi
Július Mihályi, živnostník
187 127,25 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
December
2018
Separovaný zber komunálneho odpadu v obci Rybník
Obec Rybník
403 274,43 € nenávratná MŽP SR
6.
December
2018
Obstaranie inovatívnej technológie v spoločnosti SAWIUS s. r. o
SAWIUS s. r. o.
69 950,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
December
2018
Rekonštrukcia priestoru átria školy Základnej školy Pri kríži, Pri kríži 11, 841 02 Bratislava
Mestská časť Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2, 841 02 Bratislava
6 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
December
2018
Podpora kreatívneho priemyslu spoločnosti IO Tech s.r.o.
IO Tech s. r. o.
150 819,15 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
December
2018
Predchádzanie vzniku BRO v obci Jakubov
obec Jakubov
88 945,44 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
6.
December
2018
Obstaranie záhradných kompostérov pre obce Regionálneho združenia obcí Magura - Strážov
Regionálne združenie obcí Magura - Strážov
177 175,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
6.
December
2018
Inovácie v pekárni MIPEK
MIPEK s.r.o.
90 896,50 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
December
2018
Zabezpečenie športového vybavenia pre verejnosť
Obec Košický Klečenov, Košický Klečenov 9, 044 45 Košický Klečenov
2 905,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
December
2018
Work-out ihrisko v obci Ploské
Obec Ploské, Ploské 74, 044 44 Ploské
2 457,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
December
2018
Nákup športovo – technického vybavenia a športovej výbavy pre TJ Družstevník Ložín
Obec Ložín, Ložín 31, 072 05 Bracovce
1 026,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
December
2018
Detský trampolínový park - súbor vonkajších trampolín
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
13 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
December
2018
Detské ihrisko Alexia
Kanonisky sv. Augustína rehole Notre Dame, Jesenského 4, 811 02 Bratislava
8 124,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
December
2018
Detské ihrisko v areáli Základnej školy v Košickej Polianke
Obec Košická Polianka, Košická Polianka 122, 044 41 Košická Polianka
8 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
December
2018
Výstavba detského ihriska pri zastávke
Obec Svätuše, Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše
8 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
December
2018
Ihrisko pre najmenších
Obec Gyňov, Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov
9 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
December
2018
Detské ihrisko v obci Veľké Ozorovce
Obec Veľké Ozorovce, Hlavná 264, 078 01 Veľké Ozorovce
8 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
December
2018
Detské ihrisko
Obec Olcnava, Jarná 2, 053 61 Olcnava
9 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
December
2018
Detské ihrisko pri Materskej škole v Kojšove
Obec Kojšov, Kojšov 3, 055 52 Kojšov
9 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »