Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
25.
Júl
2017
Kultúrny potenciál dolnozemských Slovákov
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
29 360,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25.
Júl
2017
Nové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca
Trnavská univerzita v Trnave
19 781,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25.
Júl
2017
Sexuálna výchova v kontexte etiky starostlivosti
EsFem
45 965,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25.
Júl
2017
Štúdium imunitných mechanizmov pri znižovaní výskytu Campylobacter jejuni v čreve hydiny aplikáciou probiotík
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
40 985,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25.
Júl
2017
Vývoj národného etalónu Rn-222 a zabezpečenie etalonáže Rn-222 na Slovensku
Slovenský metrologický ústav
41 751,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25.
Júl
2017
Poruchy autistického spektra z pohľadu genotypovo - fenotypových korelácií
Univerzita Komenského v Bratislave
30 290,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25.
Júl
2017
Východné Slovensko v 19. a 20. storočí vo vzťahu centra a periférie
Prešovská univerzita v Prešove
22 123,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25.
Júl
2017
Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva
Ústav štátu a práva SAV
15 380,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25.
Júl
2017
Výskum komparatívnych zobrazovacích metód na báze magnetickej rezonancie na diagnostiku neurologických a muskuloskeletálnych ochorení
Ústav merania SAV
38 067,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25.
Júl
2017
Rozvoj poznatkovej bázy v oblasti pokročilých kovových materiálov s využitím moderných teoretických, experimentálnych a technologických postupov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
32 127,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25.
Júl
2017
Dizajn štruktúry a funkčných vlastností magneticky mäkkých kompozitných materiálov na báze 3-d prechodných kovov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
39 045,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24.
Júl
2017
Zberný dvor obce Lokca
Obec Lokca
730 786,55 € nenávratná MŽP SR
24.
Júl
2017
Modernizácia farmy PVOD Údol
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Údol
80 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Júl
2017
Investície do pasienkového hospodárenia a zberu objemových krmív
EKOFARM s.r.o.
27 219,08 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Júl
2017
Modernizácia a rekonštrukcia dojárne v ŽV
Poľnohospodárske družstvo Zámostie Trenčín
77 400,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Júl
2017
Modernizácia živočíšnej výroby
František Szaxon
59 911,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Júl
2017
Investície do ekologickej živočíšnej výroby Mackaľ Jozef
Jozef Mackaľ
59 363,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Júl
2017
„Investície do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby - Miroslav Ilčík“
Miroslav Ilčík
31 920,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Júl
2017
Rekonštrukcia Kravína
Poľnovýroba KRÁSNA LÚKA, s.r.o.
79 994,79 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Júl
2017
Zlepšenie welfare v chove oviec vo firme ZAMAGRO spol. s.r.o.
ZAMAGRO spol. s r. o.
57 320,44 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »