Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
18.
Január
2018
Oprava kostola
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Blesovce, Blesovce 130, 956 01 Blesovce
15 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Január
2018
Besedy na tému prevencie korupcie
Prešovská rozvojová agentúra, Hlavná 111, 080 01 Prešov
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Január
2018
Dokončenie vonkajšej rekonštrukcie kostola sv. Vojtecha
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Gaboltov, Gaboltov 28, 086 02 Gaboltov
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Január
2018
Nákup viacmiestneho dopravného prostriedku/minibusu pre potreby výjazdov športových výprav št. reprezentácie SR
Slovenský národný aeroklub gen. M.R.Štefánika, Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Január
2018
Podpora projektu Hrvatski igrokaz - Chorvátske menšinové divadlo
Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku, Mandľová 80, 851 010 Bratislava
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Január
2018
Modernizácia sociálneho zariadenia na miestnom ihrisku
Obec Priepasné, Priepasné 109, 906 15 Priepasné
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Január
2018
Rekonštrukcia kultúrneho domu
Obec Horný Lieskov, Horný Lieskov 155, 018 21 Horný Lieskov
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Január
2018
Rekonštrukcia strechy barokovej Kalvárie s Kostolom sv. Kríža
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kláštor pod Znievom, A. Moyzesa 73/121, 038 43 Kláštor pod Znievom
15 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Január
2018
Financovanie aktivít združenia
CDKL5 Slovakia, o.z., Guothova 2/E, 831 01 Bratislava
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Január
2018
Nákup potrieb pre zariadenie a organizácia kultúrnych podujatí - Domov pri kríži, Pri kríži 26, 841 02 Bratislava
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Január
2018
Výstavba novej farskej budovy s pastoračnou klubovňou obnovenej farnosti
Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Vyšný Kazimír, Vyšný Kazimír 10, 094 09 Vyšný Kazimír
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Január
2018
Realizácia 13. ročníka Medzinárodného ekumenického koncertu
Inštitút NAPS (Naše Aktivity Pre Slovensko), Duchnovičova 584/118, 068 01 Medzilaborce
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Január
2018
Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Trasa C – ul. Karpatská
Mesto Trenčín
124 860,55 € nenávratná MPRV SR
18.
Január
2018
Rekonštrukcia školského športoviska ZŠ Dr. J. Dérera
Mesto Malacky, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Január
2018
Rekonštrukcia sociálnych zariadení na OcÚ a v MŠ, príjazdovej cesty a oplotenia areálu OcÚ a MŠ
Obec Jasenovce, Jasenovce 9, 094 05 Holčíkovce
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Január
2018
Podpora projektu Cesta vpred
OZ Bublina, Cabanova 22, 841 02 Bratislava
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Január
2018
Komplexný systém riadenia a prevádzky kartingového centra so zabezpečením
Gocard Race Academy s.r.o.
199 984,40 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
18.
Január
2018
Nákup linky na výrobu laminovaných voštinových dosiek, Haburaj spol. s r.o.
Haburaj spol. s r.o.
199 999,82 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
18.
Január
2018
Nákup nových technológií výroby vo firme Torty Adriana s.r.o. s.r.o.
Torty Adriana s.r.o.
119 311,50 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
18.
Január
2018
Zvýšenie kapacity a rekonštrukcia materskej školy Málaš
Obec Málaš
96 962,67 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »