Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
14.
September
2017
Komplexné využitie extraktívnych zlúčenín kôry
Slovenská technická univerzita v Bratislave
33 151,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
September
2017
Aplikácia biokrmív vo výžive hydiny na produkciu funkčných potravín obohatených o významné polynenasýtené mastné kyseliny
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
32 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
September
2017
Nelineárne riadenie s obmedzeniami a odhad stavu mechatronických systémov pre vnorené platformy riadenia
Slovenská technická univerzita v Bratislave
34 159,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
September
2017
ZM_SEP-IMRK2-2017-001079
Obec Veľké Ripňany
172 857,48 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13.
September
2017
Čistiareň odpadových vôd Sever
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
49 785 018,43 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
September
2017
Vybudovanie zberného dvora v obci Opatovce nad Nitrou
Podnik služieb Opatovce nad Nitrou, s.r.o.
1 122 900,92 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
13.
September
2017
Inovácia výroby spoločnosti PMR, s.r.o.
P M R , s.r.o.
1 392 007,50 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
13.
September
2017
Investície do živočíšnej výroby
HORAGRO s. r. o.
988 303,76 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
September
2017
Modernizácia a rozšírenie výrobného procesu v spoločnosti LEBECO s.r.o.
LEBECO s.r.o.
263 441,26 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
September
2017
Príprava a spracovanie jačmeňa a výroba sladu Sladovňa Mlynica
Pilsberg, s. r. o.
999 501,68 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
September
2017
Výstavba rekreačnej dvojchaty na Donovaloch
ADL GROUP, s.r.o.
455 116,37 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
September
2017
Alexandra Balčáková - SHR
Alexandra Sčisláková, rod. Balčáková
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
September
2017
Reconstruction (revitalization) of ISPJR-UKIM
Institute for Sociological, Political and Juridical Research, University “Ss. Cyril and Methodius” Bul. “Partizanski odredi” b.b., 1000 Skopje, PO BOX 435
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
13.
September
2017
Home Care for Elderly People
Macedonian Red Cross – City Red Cross of Skopje, Bul. “11 Oktomvri” 42 a Skopje
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
13.
September
2017
Adipocytokínová regulácia u mladých pacientov s akútnym koronárny syndrómom
Univerzita Komenského v Bratislave
34 260,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
September
2017
Transkriptóm, metabolóm a signálom bioaktívnych látok s protinádorovým účinkom v rode Hypericum
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
34 222,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
September
2017
Rezistencia parazitov na antihelmintiká - výzvy, perspektívy a riešenia
Parazttologický ústav SAV
31 125,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
September
2017
Rezistencia parazitov na antihelmintiká -výzvy, perspektívy a riešenia
Parazttologický ústav SAV
31 125,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
September
2017
Multikomponentné nanokompozitné povlaky pripravené vysokoionizovanými depozičnými technológiami
Ústav materiálového výskumu SAV
39 211,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
September
2017
Nové metódy prieskumu pre tepelné čerpadlá typu voda - voda
Univerzita Komenského v Bratislave
28 240,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »