Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
15.
Jún
2018
Predchádzanie vzniku BRKO v Záujmovom združení spoločenstva obcí mikroregiónu "Juh Šíravy"
Záujmové združenie spoločenstva obcí mikroregiónu " Juh Šíravy"
127 767,40 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
15.
Jún
2018
Podpora predchádzania vzniku BRKO v obci Dobrá Niva
Obec Dobrá Niva
80 962,80 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
15.
Jún
2018
Kompostovanie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
PAKAVOZ s.r.o.
24 120,92 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
15.
Jún
2018
Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Slovenské Ďarmoty
Obec Slovenské Ďarmoty
98 712,81 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Jún
2018
Sanácia nelegálnej skládky v katastri obce Drienovská Nová Ves
Obec Drienovská Nová Ves
61 350,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15.
Jún
2018
Výstavba splaškovej kanalizácie v obci Šarišská Trstená
Obec Šarišská Trstená
143 373,97 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Jún
2018
VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI STRÁNSKE
Obec Stránske
90 470,63 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Jún
2018
Rekonštrukcie miestnych komunikácií v obci Staškovce
Obec Staškovce
76 938,26 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Jún
2018
Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita zamestnancov Koordinátora EIA
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
119 635,27 € nenávratná Úrad vlády SR
14.
Jún
2018
Obstaranie záhradných kompostérov Bánov
Obec Bánov
187 587,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
14.
Jún
2018
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti inováciou výroby
ROŠERO – Manufacturing s. r. o.
199 999,80 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
14.
Jún
2018
Prístavba a prestavba materskej školy Zvolenská Slatina
Obec Zvolenská Slatina
377 400,00 € nenávratná MPRV SR
14.
Jún
2018
Rozšírenie kapacít materskej školy v Sirku
Obec Sirk
242 600,00 € nenávratná MPRV SR
14.
Jún
2018
Realizácia inovácie produkčných procesov v spoločnosti EXPA PRINT s.r.o.
EXPA PRINT, s.r.o.
417 076,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14.
Jún
2018
Rozšírenie produktového portfólia spoločnosti Persson s.r.o.
Persson s.r.o.
121 403,71 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14.
Jún
2018
Inovácia technológie PSS SVIDNÍK, a.s.
PSS SVIDNÍK, a.s.
198 527,33 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14.
Jún
2018
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Dechtice
Obec Dechtice
80 657,85 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
14.
Jún
2018
Kompostéry pre Združenie obcí Hrachovište, Vaďovce, Višňové
Združenie obcí Hrachovište, Vaďovce, Višňové
94 905,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
14.
Jún
2018
Kompostéry pre Združenie obcí mikroregiónu BOROLO
Združenie obcí mikroregiónu BOROLO
148 912,50 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
14.
Jún
2018
Predchádzanie vzniku BRKO - Obec Streda nad Bodrogom
Obec Streda nad Bodrogom
94 047,72 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »