Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
15.
August
2018
Cyklistický chodník Nitra - Vráble III. etapa
Nitriansky samosprávny kraj
341 386,20 € nenávratná MPRV SR
15.
August
2018
Cyklochodník Mlynský náhon (od ul. Kúpeľnej po areál VŠ)
Mesto Prešov
80 572,15 € nenávratná MPRV SR
15.
August
2018
Sieť integratívneho turizmu kvality v regióne Neusiedler See - Modra
Stadtgemeinde Purbach
1 450 160,62 € nenávratná MPRV SR
15.
August
2018
Scholar at risk Slovakia
Bratislavský inštitút pre politickú analýzu, o.z.
29 324,80 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
15.
August
2018
Inovácia výroby dyhovaných produktov v europlac s.r.o.
europlac s.r.o.
195 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
August
2018
INOVÁCIE V SPOLOČNOSTI RM WELDING
RM Welding s.r.o.
199 188,96 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
15.
August
2018
Automatizácia výroby foriem pre odlievanie Al odliatkov
ALACO, s.r.o.
197 573,34 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
August
2018
Webová multiplatformová aplikácia elektronického systému monitorovania IT infraštruktúry
esmiti s. r. o.
199 999,80 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
15.
August
2018
Posilnenie a rast spoločnosti LUSTA Group s. r. o. vybudovaním trampolínového parku
LUSTA Group s. r. o.
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
15.
August
2018
Výskum priameho spájania keramických a kovových materiálov pomocou aktívnych spájkovacích zliatin
Slovenská technická univerzita v Bratislave
250 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
August
2018
Pľúcny surfaktant ako modulátor odpovede organizmu na expozíciu endotoxínu: efekty a mechanizmy
Univerzita Komenského v Bratislave
249 560,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
August
2018
Biotransformácia ako účinný nástroj rastlinných enzýmov na prípravu prírodných aromatických látok
Axxence Slovakia s.r.o.
248 912,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
August
2018
Kaskádové zhodnocovanie drevného odpadu z veľkomestských aglomerácii
Výskumný ústav papiera a celulózy a.s.
249 484,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
August
2018
Novostavba komunitného centra v meste Liptovský Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš
319 977,23 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15.
August
2018
Nákup strojov a dopravných prostriedkov pre regionálne centrum vzdelávania pri Strednej odbornej škole hotelových služieb a dopravy v Lučenci
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
304 918,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
15.
August
2018
Nákup materiálovo technického vybavenia na úpravu verejných priestranstiev v oblasti Domaša Dobrá
Obec Kvakovce
15 000,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
15.
August
2018
Nákup sanitných vozidiel pre Všeobecnú nemocnicu s poliklinikou, n.o. vo Veľkom Krtíši
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o.
80 000,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
15.
August
2018
Realizácia stavby cyklochodníka medzi mestom Sabinov a obcou Drienica
Mesto Sabinov
150 000,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
15.
August
2018
Archeologický prieskum a konzervačné práce na hrade Tibava v obci Podhoroď a propagácia činnosti združenia
TIBAVSKÁ HRADNÁ CESTA
25 000,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
14.
August
2018
Kompostáreň Veľké Lovce - BIO energie s.r.o. po doplnení
BIO energie s.r.o.
27 177,14 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »