Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
17.
Október
2018
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Záriečie - KLECENEC
Obec Záriečie
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Október
2018
Rekonštrukcia chodníkov v obci Hažín
Obec Hažín
71 763,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Október
2018
Posilnenie konkurencieschopnosti firmy Marian Kalafut inováciou výrobného procesu
Marian Kalafut
238 551,50 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17.
Október
2018
Implementácia noriem kvality v spoločnosti HESCON
HESCON s. r. o.
19 464,78 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17.
Október
2018
Košická Polianka - vodovod
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice
1 059 415,96 € nenávratná MPRV SR
16.
Október
2018
Odkanalizovanie Mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová .
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
35 078 273,95 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
Október
2018
Odprašovanie aglomerácie - pás č.1
U. S. Steel Košice, s.r.o.
11 235 020,26 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
Október
2018
Odprašovanie aglomerácie - pás č.2
U. S. Steel Košice, s.r.o.
11 628 461,79 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
Október
2018
Odprašovanie aglomerácie- pás č. 3
U. S. Steel Košice, s.r.o.
12 298 343,82 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
Október
2018
Kontrola emisií pre rudné mosty VP3- Prestavba EO34
U. S. Steel Košice, s.r.o.
4 579 576,73 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
Október
2018
Odprášenie koncov spekacích pásov 3 a 4
U. S. Steel Košice, s.r.o.
6 382 915,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
Október
2018
Odprášenie koncov spekacích pásov 1 a 2
U. S. Steel Košice, s.r.o.
5 980 795,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
Október
2018
Odprášenie aglomerácie- pás č. 4
U. S. Steel Košice, s.r.o.
11 636 128,80 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
Október
2018
Zberný dvor odpadu v obci Pata
Obec Pata
418 157,30 € nenávratná MŽP SR
16.
Október
2018
Odprášenie Úpravne uhlia
U. S. Steel Košice, s.r.o.
376 447,50 € nenávratná MŽP SR
16.
Október
2018
Odprášenie OC2 – Odsírenie SUZE
U. S. Steel Košice, s.r.o.
3 948 245,30 € nenávratná MŽP SR
16.
Október
2018
Odprášenie koksovej služby VKB1
U. S. Steel Košice, s.r.o.
4 388 540,79 € nenávratná MŽPSR
16.
Október
2018
Kontrola emisií pre rudné mosty VP2
U. S. Steel Košice, s.r.o.
4 940 841,40 € nenávratná MŽPSR
16.
Október
2018
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov v meste Žilina
Mesto Žilina
176 946,52 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
16.
Október
2018
Odstránenie malých tzv. divokých skládok v obci Zubné
Obec Zubné
43 578,59 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »