Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
17.
Apríl
2018
Rekonštrukcia parku v obci Blesovce
Obec Blesovce
31 959,12 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Apríl
2018
Oprava miestnej komunikácie v obci Ratka
Obec Ratka
92 743,64 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Apríl
2018
Rekonštrukcia chodníkov v obci Rybky
Obec Rybky
69 524,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Apríl
2018
Úprava verejného priestranstva v obci Malá Domaša
Obec Malá Domaša
76 415,91 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Apríl
2018
REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV – VEĽATY, ul. Obchodná
Obec Veľaty
72 620,10 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Apríl
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/30/2018 (-0106/2018)
Súkromná základná škola,
108 414,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17.
Apríl
2018
Materská škola-Ďurkov, rekonštrukcia a rozšírenie kapacity
Obec Ďurkov
224 962,04 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17.
Apríl
2018
Zajištění činnosti Národního orgánu v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
202 278,22 € nenávratná MPRV SR
17.
Apríl
2018
Učiaca sa samospráva
TURTES KLUB Púchov, o. z.
399 113,40 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
17.
Apríl
2018
Modernizácia výrobných procesov spoločnosti BMI Slovakia, s.r.o.
BMI Slovakia, s.r.o.
198 094,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17.
Apríl
2018
Novostavba materskej školy v obci Rudňany
Obec Rudňany
562 658,84 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17.
Apríl
2018
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti LUSIK TRADE, s.r.o.
LUSIK TRADE, s.r.o.
126 445,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17.
Apríl
2018
Rozšírenie výroby gumo-kovových výrobkov spoločnosti MIKON spol. s r.o.
MIKON spol. s r.o.
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17.
Apríl
2018
Dohodnuté-online
Dohodnuté, s.r.o.
192 513,67 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
16.
Apríl
2018
Aglomerácia Nitrianske Pravno – kanalizácia a ČOV
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
6 260 913,92 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
16.
Apríl
2018
Odprášenie OC2 – Odsírenie SUZE
U. S. Steel Košice, s.r.o.
3 948 245,30 € nenávratná MŽP SR
16.
Apríl
2018
Odprášenie koksovej služby VKB1
U. S. Steel Košice, s.r.o.
4 388 540,79 € nenávratná MŽPSR
16.
Apríl
2018
Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou
Mesto Hanušovce nad Topľou
163 997,15 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
16.
Apríl
2018
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti SEMAX s.r.o. uvedením na trh inovatívneho systému bezdrôtového merania environmentálnych veličín
SEMAX s.r.o.
150 948,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
16.
Apríl
2018
Rozšírenie kapacity materskej školy Stará Kremnička
Obec Stará Kremnička
143 445,20 € nenávratná MPRV SR
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »