Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
11.
Apríl
2018
Skvalitnenie životných podmienok v obci Ňagov
Obec Ňagov
58 672,07 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Apríl
2018
Výstavba chodníka v obci Vyšný Hrušov
Obec Vyšný Hrušov
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Apríl
2018
Obnova a modernizácia obce Rovné
Obec Rovné
93 119,24 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Apríl
2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Sopkovce
Obec Sopkovce
79 297,82 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Apríl
2018
Rekonštrukcia advodňovacích rigolov v obci Nový salaš
Obec Nový Salaš
35 874,24 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Apríl
2018
Oprava jestvujúcich miestnych chodníkov v obci Mikušovce
Obec Mikušovce
92 077,25 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Apríl
2018
Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Obec Poráč
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Apríl
2018
Revitalizácia a obnova lesných spoločenstiev, ozdravné opatrenia v lesoch - URBÁRI, s.r.o.
URBÁRI, s.r.o.
503 644,38 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Apríl
2018
Zpřístupnění kulturního a přírodního bohatství na území Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko a města Partizánske
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko
159 623,37 € nenávratná MPRV SR
11.
Apríl
2018
Skvalitnenie a rozšírenie praktického vzdelávania v oblasti robotizácie kybernetických systémov
Nitriansky samosprávny kraj
142 972,63 € nenávratná MPRV SR
11.
Apríl
2018
Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD
Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina
147 368,18 € nenávratná MPRV SR
11.
Apríl
2018
Zabezpečenie prevádzkových nákladov MAS Združenie mikroregiónu SVOROSŤ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
88 760,05 € nenávratná MPRV SR
11.
Apríl
2018
Ďurďové-vodovod
Obec Ďurďové
144 734,36 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Apríl
2018
Diverzifikácia činnosti
HORAGRO s.r.o.
1 327 489,77 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Apríl
2018
Zefektívnenie separovaného zberu komunálneho odpadu v obci Prašník
Obec Prašník
269 178,70 € nenávratná MŽP SR
10.
Apríl
2018
Zberný dvor Rovinka – dostavba, dovybavenie, rozšírenie a realizácia zberných dvorov
Obec Rovinka
396 191,54 € nenávratná MŽP SR
10.
Apríl
2018
Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Jakubov
Obec Jakubov
256 904,05 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
10.
Apríl
2018
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Motešice
Obec Motešice
177 507,43 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
10.
Apríl
2018
Podpora triedeného zberu KO, Turzovka
Mestský podnik služieb Turzovka
202 505,80 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
10.
Apríl
2018
Zvýšenie miery recyklácie elektroodpadu v spoločnosti ZEDKO, s.r.o.
ZEDKO, s.r.o.
254 820,78 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »