Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
18.
Júl
2017
Trhovište, Bánovce nad Ondavou - kanalizácia a ČOV
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
10 255 265,20 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
18.
Júl
2017
Rozšírenie kapacity ČOV Lozorno
Obec Lozorno
324 714,12 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
18.
Júl
2017
Nesvady – rozšírenie kanalizácie a ČOV
Obec Nesvady
17 735 276,85 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
18.
Júl
2017
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Ráztočno
Obec Ráztočno
266 950,09 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
18.
Júl
2017
Zberný dvor Trnovec nad Váhom
Obec Trnovec nad Váhom
533 377,55 € nenávratná MŽP SR
18.
Júl
2017
Zlepšenie systému separovaného zberu obcí VIESKY
Združenie obcí VIESKY
720 053,44 € nenávratná MŽP SR
18.
Júl
2017
Zberný dvor v obci Dolná Streda
obec Dolná Streda
754 417,74 € nenávratná MŽP SR
18.
Júl
2017
Zefektívnenie zberu BRO a DSO v okrese Malacky
TEKOS, spol. s.r.o.
1 071 492,96 € nenávratná MŽP SR
18.
Júl
2017
Zberný dvor, Dubnica nad Váhom
TSM Dubnica nad Váhom s.r.o.
1 476 699,96 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
18.
Júl
2017
Obchodný register a životné situácie podnikateľov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
1 200 010,96 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17.
Júl
2017
Rekonštrukcia kravína na ovčín s dojárňou a zakúpenie manipulátora
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Sedlice
79 720,49 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Júl
2017
Mzdy zamestnancov OP KŽP v rokoch 2017-2018
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10 421 156,94 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
17.
Júl
2017
Ustajňovacie priestory a aklad krmiva - Ján Vrábeľ
Ján Vrábeľ
71 794,48 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Júl
2017
Modernizácia farmy SHR Richarda Wenzela
Richard Wenzel
19 066,56 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Júl
2017
Modernizácia ustajňovacích priestorov pre HD a strojno-technologickej linky v ŽV
Podielnické družstvo Bukovce
79 986,89 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Júl
2017
Zlepšenie konkurencieschopnosti podnikania v oblasti živočíšnej výroby
Henrich Ravas
120 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Júl
2017
Mzdy zamestnancov SO a PJ OPII v rokoch 2016-2023
Ministerstvo financií SR
2 700 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby SR
17.
Júl
2017
Zabezpečenie materiálno-technických aktivít a odborných služieb pri implementácii OP ĽZ za rok 2017 - 312072J501
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
167 177,86 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14.
Júl
2017
Šoporňa - rozšírenie kanalizácie a ČOV
Obec Šoporňa
9 902 921,75 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
14.
Júl
2017
Kanalizácia a ČOV Moravské Lieskové
Obec Moravské Lieskové
11 767 881,02 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »