Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
16.
Január
2018
Rozšírenie kapacity MŠ a zníženie energetickej náročnosti MŠ na u. ČSA v Moldave nad Bodvou
Mesto Moldava nad Bodvou
224 129,28 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16.
Január
2018
Výstavba skladu s predajňou a kompletná modernizácia výrobnej linky na výrobu pravých ovocných destilátov spoločnosti s52.
s52, a.s.
128 796,94 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Január
2018
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti TOP REFAL obaly, spol. s r.o.
TOP REFAL obaly, spol. s r.o.
195 921,30 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16.
Január
2018
Rast inovačných kapacít firmy Ing. Ján Lupták - LUNIT
Ing. Ján Lupták - LUNIT
199 866,66 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16.
Január
2018
Technológia spracovanie kávy Cafes Costa Dorada
Cafes Costa Dorada, s.r.o.
86 760,17 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16.
Január
2018
Technológie na inováciu výrobného procesu spoločnosti FM Krajco Group s.r.o.
FM Krajco Group s.r.o.
71 623,83 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16.
Január
2018
Podpora výskumu a inovácií v podniku KKE, s.r.o.
KKE, s.r.o.
193 966,66 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16.
Január
2018
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ETOP International, s.r.o. prostredníctvom inovácie produkčného procesu
ETOP International, s.r.o.
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16.
Január
2018
Inovácia kovovýroby PD Mestečko
Poľnohospodárske družstvo Mestečko
72 750,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
Január
2018
Účasť žiakov Základne školy Teodora Jozef Moussona, ul. T.J. Moussona 4, 071 01 Michalovce na Majstrovstvách sveta v tanečnej súťaži v dňoch 2.1.2017 - 8.1.2017 v Liberci
Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2018
Vybudovanie plynofikácie v obci
Obec Hrušovany, Hrušovany 346, 956 13 Hrušovany
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2018
ADMINISTRATIVE ARRANGEMENT BETWEEN THE GLOBAL EDUCATION NETWORK EUROPE - GENE
The GLOBAL EDUCATION NETWORK EUROPE - GENE,Suite 8, 86 Amiens Street, Dublin 1, Ireland
100 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojvú spoluprácu
15.
Január
2018
Realizácia 10. ročníka podujatia Parasport24tour 2017
OZ Parasport 24, Dulice 189, 038 11 Belá-Dulice
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2018
Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom
Ústav geotechniky SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vvvoia
15.
Január
2018
Podpora na začatie a rozvoj podnikania spoločnosti MATL-BJ s.r.o. s.r.o.
MALT - BJ s.r.o.
199 998,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
15.
Január
2018
Výstavba rozvodov tepla a prepojenie kotolní v ______.systéme CZT v Sabinove
SABYT, s.r.o.
443 048,65 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
15.
Január
2018
Začatie a rozvoj podnikania v spoločnosti SLOVAKCARD s.r.o.
SLOVAKCARD s.r.o.
91 440,97 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
15.
Január
2018
Inovácia a modernizácia výrobných procesov spoločnosti
TAUBER s.r.o.
383 967,44 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
15.
Január
2018
Obnova strojov na chemickú ochranu rastlín
Poľnohospodárske družstvo Paňovce
7 800,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Január
2018
Inovatívne technológie do mäsovýroby –EKOGREEN s.r.o
EKO GREEN, s.r.o.
725 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »