Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
14.
November
2017
Zmierňovanie rizika vyvolaného zmenou klímy prostredníctvom optimalizácie termínu lesnej ťažby
Technická univerzita vo Zvolene
35 696,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
November
2017
Implementačné a evalvačné analýzy nástrojov lesníckej politiky
Technická univerzita vo Zvolene
33 685,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
November
2017
Cyklotrasa KLOKOČINA-BORINA-HOLLÉHO UL.-AS Nitra
Mesto Nitra
532 299,84 € nenávratná MPRV SR
14.
November
2017
Longitudinálny výskum psychosociálnych inovácií v manažmente chronických chorôb
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22 602,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
November
2017
Stanovenie aktivity transfer faktora, imunostimulačného preparátu z extraktu leukocytov a štandardizácia jeho prípravy
Biomedicínske centrum SAV - Virologický ústav
29 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
November
2017
Cyklistický chodník Nitra - Vráble, I. a II. etapa
Mesto Nitra
1 215 681,65 € nenávratná MPRV SR
14.
November
2017
Inovatívne fenomické prístupy hodnotenia genetických zdrojov pšenice pre zlepšovanie produkcie a adaptability na klimatické extrémy
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
39 459,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
November
2017
Sociálna pasca - náklady a cesta von
Ekonomický ústav SAV
22 696,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
November
2017
Vybudovanie cyklodopravného spojenia Studené – Most pri Bratislave
Obec Most pri Bratislave
459 356,75 € nenávratná MPRV SR
14.
November
2017
Vývoj nových teoretických nástrojov pre predikciu a interpretáciu EPR a NMR parametrov
Ústav anorganickej chémie SAV
22 350,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
November
2017
Autobusová zastávka Pusté Úľany
Obec Pusté Úľany
306 134,00 € nenávratná MPRV SR
14.
November
2017
Aplikovaný výskum merania fyziologických parametrov stresu a inteligentného bezdrôtového biomonitoringu s využitím technológií na čipe.
R-DAS, s.r.o.
36 295,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
November
2017
Cyklotrasa Brezno - Valaská
Mesto Brezno
1 415 027,33 € nenávratná MPRV SR
14.
November
2017
Výpočtové a matematické modelovanie pre optimalizáciu mikrofluidických zariadení určených na triedenie, izolovanie a manipuláciu buniek
Žilinská univerzita v Žiline
18 960,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
November
2017
Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky
Bratislavský samosprávny kraj
7 859 755,69 € nenávratná MPRV SR
14.
November
2017
Návody a nástroje na efektívnu elimináciu protiprávnych konaní v spojení s možnou insolvenciou
Univerzita Komenského v Bratislave
22 185,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
November
2017
Cesta Šurany-Podhájska-Kalná nad Hronom
Nitriansky samosprávny kraj
6 317 411,25 € nenávratná MPRV SR
14.
November
2017
Nanokompozitné materiály na báze organo-fosfóniových smektitov a polymérov
Ústav anorganickej chémie SAV
32 300,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
November
2017
Zbierka kultúr kvasiniek ako biobanka pre budúce generácie
Chemický ústav SAV
12 740,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
November
2017
Miestna občianska poriadková služba v obci Rudňany
Obec Rudňany
191 530,26 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »