Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
9.
August
2018
Lutherove exegetické riešenia vybraných Pavlových textov z pohľadu súčasného výskumu
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
9.
August
2018
Budovanie kapacít rôznorodých aktérov v oblasti rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci a globálneho vzdelávania
Platforma mimovládnych rozvojových organizácií
49 995,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
8.
August
2018
Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Chodník a cyklotrasa Kasárenská ul.
Mesto Trenčín
184 864,95 € nenávratná MPRV SR
8.
August
2018
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia v Spojenej škole – Základnej škole sv. Svorada a Benedikta v Nitre
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
20 954,17 € nenávratná MPRV SR
8.
August
2018
Podpora začínajúceho podniku EVENT 4 YOU, s.r.o.
EVENT 4 YOU s.r.o.
199 822,68 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
8.
August
2018
Komunitné centrum – Obec Veľké Úľany
Obec Veľké Úľany
183 246,14 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
8.
August
2018
Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová
Obec Dolná Strehová
173 929,03 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
8.
August
2018
Rekonštrukcia a modernizácia Komunitného centra v meste Dobšiná
Mesto Dobšiná
257 319,69 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
8.
August
2018
Podpora novovzniknutého podniku prostredníctvom investície do technologického vybavenia – HOSTIN, s.r.o.
HOSTIN, s.r.o.
199 999,80 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
8.
August
2018
Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno
Mesto Brezno
350 000,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
8.
August
2018
Medzibrodie nad Oravou, rozšírenie vodovodu, lokalita Klin
Obec Medzibrodie nad Oravou
142 685,88 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
August
2018
Komunitné centrum v obci Vinné
Obec Vinné
216 216,70 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
8.
August
2018
Vybudovanie chodníka pre chodcov III etapa
Obec Smrečany
89 342,24 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
August
2018
Zabezpečenie chodu miestnej akčnej skupiny Pro Tatry,o.z.
Pro Tatry, o. z
147 110,32 € nenávratná MPRV SR
8.
August
2018
Vyhliadková veža - Zlatník
Obec Zlatník
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
August
2018
Hendrichovce, kaštieľ - prezentácia miestnej kultúry v obci
Obec Hendrichovce
39 370,24 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
August
2018
INFORMAČNO - NAVÁDZACÍ SYSTÉM V OBCI LESNÉ
Obec Lesné
25 485,25 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
August
2018
Hophgarten – nemecká perla v kráľovských záhradách
Obec Chmeľnica
26 288,61 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
August
2018
Dom ľudového odevu č. 212
Obec Hrušov
28 990,05 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
August
2018
Interaktívny sprievodca obce
Obec Kynceľová
17 268,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »