Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
12.
Jún
2018
REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE V OBCI DOLNÉ ZELENICE
Obec Dolné Zelenice
98 374,71 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Jún
2018
Projekt komplexných úprav verejných priestranstiev a skvalitnenie životného prostredia v obci Priekopa - budovanie chodníka
Obec Priekopa
79 363,32 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Jún
2018
Úprava verejných priestranstiev v obci Bunkovce
Obec Bunkovce
82 203,59 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Jún
2018
Rekonštrukcia krytu miestnej komunikácie
Obec Brieštie
54 657,30 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Jún
2018
Úprava komunikácií v obci Bunkovce
Obec Bunkovce
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Jún
2018
Úprava verejného priestranstva pri ihrisku, Jalovec
Obec Jalovec
32 585,62 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Jún
2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Širkovce
Obec Širkovce
91 169,62 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Jún
2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Obec Nevidzany
61 110,17 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Jún
2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Petrikovce
Obec Petrikovce
97 382,33 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Jún
2018
Technologické centrum pre mechanické opracovanie
J.R.G. s.r.o.
983 480,36 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
Jún
2018
Diverzifikácia výroby spoločnosti HB-LaserCut s.r.o.
HB - LaserCut s.r.o.
251 665,62 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
Jún
2018
Podniková predajňa vína
TOKAJ WINE, s.r.o.
20 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Jún
2018
Úprava verejného priestranstva obce Poliakovce
Obec Poliakovce
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Jún
2018
Amenities of Tserovani Ceramic School-Enterprise
Friends Club of Slovakia
4 813,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
11.
Jún
2018
Replacing the canteen old water system
Moldova Association of the Blind, NGO
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
11.
Jún
2018
Investície do živočíšnej výroby : Výstavba maštale - ovčína
Ing. Ivan Kohút
78 664,81 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Jún
2018
Eyeglasses for vulnerable people- Gagauzya
Homecare Association
7 150,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
11.
Jún
2018
Good water in every house
City Hall in the community of Saratenii Vechi
9 712,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
11.
Jún
2018
Multifunctional Students Library
State University “Uzhorod National University”
1 500,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
11.
Jún
2018
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obci Veľké Úľany
Obec Veľké Úľany
162 798,50 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »