Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
18.
Október
2018
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti DIN-TECHNIK spol. s.r.o.
DIN - TECHNIK spol. s r.o.
157 182,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18.
Október
2018
Recyklácia zberového papiera za účelom výroby papiera
BUKÓZA INVEST spol. s r.o.
12 442 815,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
18.
Október
2018
Projekt zabezpečenia a starostlivosti o drobné vodné toky v rámci správy vodných tokov a preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami
Hydromeliorácie, štátny podnik
200 000,00 € nenávratná MPRV SR
18.
Október
2018
Modernizácia odborných učební ZŠ a MŠ Gaštanová, Žilina
Mesto Žilina
86 165,21 € nenávratná MPRV SR
18.
Október
2018
Cooling and Electricity from Magnetocaloric Materials
Ústav experimentálnej fyziky SAV
2 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
18.
Október
2018
Experimentation platform for the successsful adoption of disruptive technologies in public services
Ústav informatiky SAV
2 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
18.
Október
2018
Low Cost and Efficient Electrical Maschine for Electrified Vehicle
Ústav experimentálnej fyziky SAV
2 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
18.
Október
2018
Rapid Operational Analytics for flood Response
Ústav informatiky SAV
2 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
18.
Október
2018
Pôvod polyploídných komplexov: úloha polyploldizácíe a geografickej aekologickej izolácie
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
239 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
18.
Október
2018
Frustrované kovové magnetické systémy
Ústav experimentálnej fyziky SAV
166 496,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
17.
Október
2018
Vybudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácií Hronovce
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
15 652 852,93 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
17.
Október
2018
Odprášenie OC2 - mimopecné odsírenie
U. S. Steel Košice, s.r.o.
2 945 405,57 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
17.
Október
2018
Odprášenie MPO v OC1
U. S. Steel Košice, s.r.o.
1 913 225,97 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
17.
Október
2018
Zberný dvor Veľký Kýr
Obec Veľký Kýr
371 950,60 € nenávratná MŽP SR
17.
Október
2018
Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany
Mesto Piešťany
1 479 609,57 € nenávratná MŽP SR
17.
Október
2018
Zberný dvor odpadu Veľké Ludince
Obec Veľké Ludince
615 512,54 € nenávratná MŽP SR
17.
Október
2018
Odprášenie koksovej služby VKB3
U. S. Steel Košice, s.r.o.
3 775 168,97 € nenávratná MŽP SR
17.
Október
2018
Zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu obce Lužianky
Obec Lužianky
327 601,27 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
17.
Október
2018
Posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti MJB WALNUT, s.r.o.
MJB WALNUT s.r.o.
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
17.
Október
2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Muránska Huta
Obec Muránska Huta
77 428,33 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »