Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
18.
Január
2018
Materská škola v obci Chmiňany
Obec Chmiňany
437 762,78 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
18.
Január
2018
Vybudovanie cyklistickej komunikácie Starohájska, úsek: Rusovská cesta - Dolnozemská cesta
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
357 898,00 € nenávratná MPRV SRHlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
18.
Január
2018
Nákup inovatívnej technológie na spracovanie dreva - VELM, spol. s.r.o.
VELM, spol. s.r.o.
161 261,96 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18.
Január
2018
Rast inovačných kapacít TAES, s.r.o.
TAES s.r.o.
199 989,05 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18.
Január
2018
Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti Knudsen Plast s.r.o.
Knudsen Plast s.r.o.
98 202,01 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18.
Január
2018
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti M T J interiér, s.r.o.
M T J interiér, s.r.o.
193 849,55 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18.
Január
2018
Zavedenie inovatívnych a vyspelých technológií do spoločnosti Stoco, s.r.o.
Stoco, s.r.o.
198 350,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18.
Január
2018
ZALOŽENIE A PREVÁDZKA VČELNICE
Martina Košová
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Január
2018
Inovácia produkčného procesu spoločnosti ESPEVE 9, s.r.o.
ESPEVE 9, s.r.o.
135 962,38 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18.
Január
2018
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti inováciou procesu strojárskej výroby
TMC s.r.o
186 105,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17.
Január
2018
Vybudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácií Hronovce
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
15 652 852,93 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
17.
Január
2018
Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Jastrabie nad Topľou
Obec Jastrabie nad Topľou
177 539,32 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
17.
Január
2018
Investície do živočíšnej výroby v Poľnohospodárskom družstve podielnikov Kurov
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kurov
33 880,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Január
2018
Rekonštrukcia komunikácií Dlhá nad Kysucou
Obec Dlhá nad Kysucou
634 999,96 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Január
2018
Vidiecky cestovný ruch – Zlatná na Ostrove
IRH Consulting. s.r.o.
78 094,21 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Január
2018
Založenie ovocného sadu – Považie a vybavenie strojno-technologickými zariadeniami
ITS - Intelligent Transport System, s. r. o.
59 957,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Január
2018
Rekonštrukcia objektov a modernizácia výroby – NOVOFRUCT SK, s.r.o.
NOVOFRUCT SK, s.r.o.
695 322,25 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Január
2018
Rekonštrukcia primárnych vykurovacích okruhov CK Jazdecká a CK Sekčov Prešov
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
2 826 767,39 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
17.
Január
2018
Inovácia produktu v spoločnosti RALT, s. r. o.
RALT, s.r.o.
76 499,13 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
17.
Január
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/12/2017 (-0682/2017)
Základná škola, Jelenia 16, 811 05 Bratislava
137 997,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »