Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
13.
September
2017
Špeciálne aditivované vlákna a textílie
Slovenská technická univerzita v Bratislave
32 847,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
September
2017
Zlepšenie prístupnosti zdravotnej starostlivosti vidieckej oblasti Joska
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety, n.o. Palackého 1, 811 02 Bratislava
48 552,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
13.
September
2017
Didaktické prosthedky uľahčujúce implementáciu vybraných pherezových tém do vyučovania etickej výchovy na druhom stupni ZŠ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
25 638,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
September
2017
Vytváranie proteínových komplexov počas asymetrického bunkového delenia v sporulujúcich bunkách Bacillus subtilis
Ústav molekulárnej biológie SAV
19 970,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
September
2017
„Multiškálové modelovanie viazaných polí v kompozitných materiáloch
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
32 151,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
September
2017
Využitie sadry na hodnotné chemické produkty a medziprodukty
VUCHT a.s.
38 750,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
September
2017
Odhalenie ligand-receptor interakcií zúčastňujúcich sa invázie patogénov do centrálneho nervového systému a vývoj cielenej terapeutickej stratégie voči neuroinfekciám
Univerzita veterinárskeľio lekárstva a farmácie v Košiciach
24 254,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
September
2017
Spoločná 3D digitalizácia historických objektov cezhraničného územia SK-PL
Žilinská univerzita v Žiline
63 128,51 € nenávratná MPRV SR
13.
September
2017
Využitie vlákna z odpadových aglomerovaných materiálov na báze dreva
Výskumný ústav papiera a celulózy a.s.
40 271,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
September
2017
Vývoj softvérovej podpory s využitím fyzikálnej simulácie pre optimalizáciu procesov plynulého odlievania ocele ako systémov s rozloženými parametrami pre Železiarne Podbrezová, a. s
Slovenská technická univerzita v Bratislave
31 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
September
2017
Komparatívna a funkčná analýza genómov nekonvenčných druhov kvasiniek
Univerzita Komenského v Bratislave
31 250,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
September
2017
Vývoj progresívnej diagnostickej metódy pre klinickú onkológiu založenej na interakcii DNA aptamérov s proteínmi
Univerzita Komenského v Bratislave
25 187,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
September
2017
Pilotná štúdia využiteľnosti mutačnej analýzy DNA tkanivových a tzv. tekutých biopsií v diagnostike a predikcii terapeutickej odpovede dvoch zhubných nádorových ochoren
Univerzita Komenského v Bratislave
23 542,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12.
September
2017
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Ňagov
Obec Ňagov
82 620,37 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
12.
September
2017
Rekonštrukcia centrálnej časti kasá-renskej budovy v Novej pevnosti v Komárne
Stará pevnosť Komárno, n.o.
537 750,19 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
September
2017
Kombajn pre rastlinnú výrobu
MVL AGRO, s.r.o.
173 355,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
September
2017
Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Podhradík
Obec Podhradík
90 830,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
September
2017
Podpora transparentnosti a finančnej udržateľnosti regionálnych politík, štátnych podnikov a samospráv v Moldavsku
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy, INEKO, o.z., Bajkalská 25, 827 18 Bratislava
94 630,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
12.
September
2017
Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Valaská Dubová
Obec Valaská Dubová
77 710,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
September
2017
Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Sebedín - Bečov
Obec Sebedín-Bečov
90 830,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »