Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
December
2018
Detské ihrisko ako prostriedok budovania fyzickej kondície, sebadôvery a sociálnych zručnosti detí
Obec Budimír, Budimír 19, 044 43 Budimír
9 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
December
2018
Výstavba detského ihriska v obci Tibava
Obec Tibava, Tibava č. 131, 073 01 Tibava
8 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
December
2018
Detské ihrisko pre naše deti
Obec Dvorec, Dvorec 69, 956 55 Dvorec
8 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
December
2018
Výstavba detského ihriska v oddychovej zóne obecného parku
Obec Horňany, Horňany 21, 913 24 Svinná
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
December
2018
Detské ihrisko v obci Liešťany
Obec Liešťany, Liešťany 1, 972 27 Liešťany
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
December
2018
Detské ihrisko v Plevník - Drienové
Obec Plevník - Drienové, Plevník – Drienové 255, 018 26 Plevník - Drienové
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
December
2018
Výstavba detských ihrísk
Obec Pružina, Pružina 415, 018 22 Pružina
8 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
December
2018
Detské ihrisko je náš sen, krásny bude každý deň
Obec Vaďovce, Vaďovce 1, 916 13 Vaďovce
9 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
December
2018
Detská zóna hier v škole vo Sverepci
Obec Sverepec, Sverepec 215, 017 01 Považská Bystrica
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
December
2018
Podpora športu na rok 2018
Obec Hunkovce, Hunkovce 81, 090 03 Ladomirová
9 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
December
2018
Detské ihrisko Kružlov
Obec Kružlov, Kružlov 141, 086 04 Kružlov
8 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
December
2018
Výstavba detského ihriska v Humennom
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
December
2018
Regionálne florbalové stredisko pre deti a mládež
Obec Slovenská Ľupča, Námestie SNP 13, 976 13 Slovenská Ľupča
2 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
December
2018
Nákup športovej výbavy
Obec Hronec, Zlievarenská 516, 976 45 Hronec
2 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
December
2018
Rekonštrukcia chodníka v obci Senné
Obec Senné
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2018
Výstavba miesta poslednej rozlúčky na cintoríne
Obec Silická Brezová
37 072,13 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2018
Rekonštrukcia domu smútku v obci Abovce
Obec Abovce
37 247,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2018
Rekonštrukcia domu smútku
Obec Zemplínsky Branč
60 554,83 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2018
Zníženie energetických nákladov kultúrno-správnej budovy v obci Nižná Voľa
Obec Nižná Voľa
94 243,17 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2018
SPOLOČNÉ ZARIADENIA OBCE MARGECANY
Obec Margecany
891 607,46 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »