Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
14.
November
2017
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
2 350 326,03 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
14.
November
2017
Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry národného významu
Slovenský zväz hádzanej
4 000 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
14.
November
2017
Organizovanie významných podujatí na Slovensku
Slovenský zväz Judo
20 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
14.
November
2017
Organizovanie významných podujatí na Slovensku
Slovenský zväz ľadového hokeja
56 250,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
14.
November
2017
Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry národného významu
Slovenský zväz ľadového hokeja
4 150 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
14.
November
2017
Organizovanie významných podujatí na Slovensku
Slovenský zväz orientačných športov
10 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
14.
November
2017
Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T v regióne Orava
Žilinský samosprávny kraj
1 597 833,97 € nenávratná MPRV SR
14.
November
2017
Organizovanie významných podujatí na Slovensku
Slovenský zväz tanečného športu
30 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
14.
November
2017
Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja
Žilinský samosprávny kraj
676 936,00 € nenávratná MPRV SR
14.
November
2017
Organizovanie významných podujatí na Slovensku
Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov
40 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
14.
November
2017
Modernizácia a rekonštrukcia prestupného uzla na Masarykovej ulici
Mesto Prešov
2 022 521,49 € nenávratná MPRV SR
14.
November
2017
R001 II/547 hranica okresu Košice / Košice – okolie – Spišské Vlachy.
Košický samosprávny kraj
6 287 835,77 € nenávratná MPRV SR
14.
November
2017
Plán udržateľnej mobility Košického kraja
Košický samosprávny kraj
460 800,00 € nenávratná MPRV SR
14.
November
2017
Cesta II/562 Šaľa - Nitra
Nitriansky samosprávny kraj
4 368 675,45 € nenávratná MPRV SR
14.
November
2017
ID - R008 II/550 a II/548 Moldava nad Bodvou - Jasov - Košice
Košický samosprávny kraj
3 913 111,51 € nenávratná MPRV SR
14.
November
2017
Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry národného významu
Športový klub Štrba
750 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
14.
November
2017
Organizovanie významných podujatí na Slovensku
Zápasnícky klub DUNAJPLAVBA
10 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
14.
November
2017
Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja
Prešovský samosprávny kraj
400 140,00 € nenávratná MPRV SR
14.
November
2017
Plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja
Bratislavský samosprávny kraj
402 600,00 € nenávratná MPRV SR
14.
November
2017
Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnavaa jeho funkčného územia
Mesto Trnava
810 816,07 € nenávratná MPRV SR
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »