Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
14.
August
2018
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti VANAPO, s.r.o. zavedením inovatívnych technológií
VANAPO, s.r.o.
988 776,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14.
August
2018
Podpora odborného vzdelávania a jeho rozšírenie o nové odbory, budovanie praktických zručností a podpora študijných a pracovných návykov mladých zo znevýhodneného prostredia v Keni
Nadácia Integra
249 808,92 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
13.
August
2018
Obstaranie záhradných kompostérov Dubník
Obec Dubník
93 553,21 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
13.
August
2018
Obstaranie záhradných kompostérov Bánov
Obec Bánov
187 587,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
13.
August
2018
Predchádzanie vzniku BRO v obci Lehota pod Vtáčnikom
Obec Lehota pod Vtáčnikom
155 793,54 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
13.
August
2018
Predchádzanie vzniku BRO v meste Krásno nad Kysucou
Mesto Krásno nad Kysucou
131 642,64 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
13.
August
2018
Predchádzanie vzniku bioodpadu
Obec Zlatná na Ostrove
112 575,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
13.
August
2018
Vyslanie dobrovoľníka/-čky do Gruzínska.
ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj – Občianske združenie
11 825,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
13.
August
2018
Komunikácia pre peších - Hlavná ulica, Bačka - Odvodňovací kanál
Obec Bačka
22 667,06 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
August
2018
REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI KALAMENY
Obec Kalameny
60 569,64 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
August
2018
Infraštruktúra historického objektu
Obec Svätý Kríž
30 523,38 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
August
2018
Turistický náučný chodník Bradlá nad Jarabinou
Obec Jarabina
49 940,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
August
2018
Turistická báza Slopná
Obec Slopná
36 110,85 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
August
2018
Informačný systém v obci Rešov
Obec Rešov
24 001,98 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
August
2018
Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Nový Život
Obec Nový Život
339 312,21 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
August
2018
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU CINOBAŇA
Obec Cinobaňa
380 801,86 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
August
2018
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Šurice - Malá strana
Obec Šurice
76 194,03 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
August
2018
Turistické body s informačným systémom pre Donovaly
Obec Donovaly
19 900,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
August
2018
Náučný a cykloturistický chodník Kochanovce
Obec Kochanovce
48 780,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
August
2018
Obec Lackovce – informačný systém v obci
Obec Lackovce
25 540,28 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »