Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
24.
Júl
2017
Novostavba So 01 Kravín I.etapa
AGROFIN, poľnohospodárske družstvo so sídlom Dolný Hričov, družstvo
179 946,29 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Júl
2017
Rozšírenie prevádzkových priestorov - Hospodársky dvor Čremošné - III. Etapa
MORKY PETRÁNEK s.r.o.
80 225,13 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Júl
2017
Vytvorenie podmienok skladovania produkcie špeciálne rastlinnej výroby
Slavomír Rusňák
32 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Júl
2017
REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA - SKLADU na skladovanie poľnohospodárskych plodín
AGRO PARTS s.r.o.
39 966,02 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Júl
2017
SO 07 Novostavba maštale I. etapa
Biofarma Turie a.s.
179 999,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Júl
2017
Okoč kanalizácia
Obec Okoč
11 763 470,34 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
21.
Júl
2017
Zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Diviacka Nová Ves
obec Diviacka Nová Ves
477 081,05 € nenávratná MŽP SR
21.
Júl
2017
Technologické vybavenie zberného dvora v obci Sačurov
obec Sačurov
370 878,48 € nenávratná MŽP SR
21.
Júl
2017
Rozšírenie triedeného zberu v Brezovej pod Bradlom
mesto Brezová pod Bradlom
664 952,50 € nenávratná MŽP SR
21.
Júl
2017
Zberný dvor odpadov Horná Súča
Obec Horná Súča
1 033 470,74 € nenávratná MŽP SR
21.
Júl
2017
Triedený zber a zhodnotenie BRO v meste Nováky
mesto Nováky
514 977,22 € nenávratná MŽP SR
21.
Júl
2017
"Zavedenie systému zberu BRO z rodinných domov v Meste Lučenec "
mesto Lučenec
351 652,07 € nenávratná MŽP SR
21.
Júl
2017
Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Valaliky
Obec Valaliky
99 634,10 € nenávratná MŽP SR
21.
Júl
2017
Výstavba infraštruktúry "Národný futbalový štadión" na území Hlavného mesta SR Bratislava
Národný futbalový štadión
27 000 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
21.
Júl
2017
Výstavba infraštruktúry "Národný futbalový štadión" na území Hlavného mesta SR Bratislavy
NFŠ,a.s.
27 000 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
21.
Júl
2017
Výstavba infraštruktúry "Národný futbalový štadión" na území hlavného Mesta SR Bratislavy
NFŠ,a.s
27 000 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
20.
Júl
2017
ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa – (úsek Považská Teplá /mimo/ – Žilina /mimo/), 2. fáza (Dolný Hričov - Žilina), realizácia
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“
46 451 636,97 € nenávratná MDV SR
20.
Júl
2017
Výstavba prístrešku a nákup technológie
GEMERPLUS, s.r.o.
97 616,09 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Júl
2017
Modernizácia chovu oviec
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši
72 663,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Júl
2017
Modernizácia technologického vybavenia živočíšnej výroby
AGRODREV Dobšiná, s.r.o.
28 800,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »