Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
16.
Apríl
2018
Posilňovanie odborného vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na SSOŠ v Očovej
Škola istoty a nádeje
3 139 241,03 € nenávratná MPRV SR
16.
Apríl
2018
Škola inovujúca praktické vyučovanie - atraktívna pre žiaka, potrebná pre trh práce
Súkromná stredná odborná škola technická
1 344 021,32 € nenávratná MPRV SR
16.
Apríl
2018
Financovanie prevádzkových nákladov MAS
Občianske združenie KRAS
137 105,84 € nenávratná MPRV SR
16.
Apríl
2018
Financovanie prevádzkových nákladov MAS Dudváh
Miestna akčná skupina Dudváh
76 992,00 € nenávratná MPRV SR
16.
Apríl
2018
Podpora na investície do poľnohospodárskeho podniku – AGRO-NOVA Liptov, s.r.o.
AGRONOVA Liptov s.r.o.
178 990,43 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Apríl
2018
Nákup technologickej linky na pestovanie plodín špeciálnej rastlinnej výroby
Jozef Chmela
30 945,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Apríl
2018
Výsadba nového ovocného sadu jabloní
AMAZONIT s.r.o.
98 682,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Apríl
2018
Stavebná a technologická modernizácia farmy v Prečíne
Milan Lazový
53 292,22 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Apríl
2018
Financovanie miezd, odmien a odvodov zamestnávateľa za oprávnených zamestnancov MH SR a odmien oprávnených zamestnancov mimo pracovného pomeru v rámci OP VaI – apríl 2018 a marec 2019
Ministerstvo hospodárstva SR
6 518 584,33 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
16.
Apríl
2018
Investícia do živočíšnej výroby podniku ORAGRO spol. s r. o.
O R A G R O spol. s r. o.
31 999,83 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Apríl
2018
Obec Jalšovík rekonštrukcia obecného verejného vodovodu – I. etapa vetva „B“
Obec Jalšovík
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Apríl
2018
Verejné politiky aktívneho starnutia na regionálnej úrovni
UNI KREDIT, n.o.
209 460,16 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16.
Apríl
2018
Skvalitnenie životných podmienok v obci Krásny Brod
obec Krásny Brod
97 379,11 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Apríl
2018
Úprava verejných priestranstiev v obci Vyšný Čaj
Obec Vyšný Čaj
35 166,30 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Apríl
2018
Rekonštrukcia miestnej komunikácie parc.č. 390/35 a 390/93
Obec Horné Štitáre
91 472,31 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Apríl
2018
REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCII HAJNÁ NOVÁ VES
Obec Hajná Nová Ves
97 189,88 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Apríl
2018
Hobitdom
Hobitdom, s.r.o.
1 502 223,24 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Apríl
2018
Miestna komunikácia a parkové úpravy v obci Ducové
Obec Ducové
92 691,18 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Apríl
2018
Rekonštrukcia miestnej komunikácie a oddychová zóna v obci Ďurďové
Obec Ďurďové
99 781,10 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Apríl
2018
Rekonštrukcia a dobudovanie verejných chodníkov
Obec Poriadie
87 526,93 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »