Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
13.
Jún
2018
Inovácia technologického zariadenia na fyzikálnu rafináciu repkového oleja
BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13.
Jún
2018
Cirkevná materská škôlka Rusovce
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava – Rusovce
268 000,00 € nenávratná MPRV SR
13.
Jún
2018
Rekonštrukcia predstaničných priestorov ŽST vo Zvolene
Mesto Zvolen
1 978 512,52 € nenávratná MPRV SR
13.
Jún
2018
Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov
Mesto Košice
987 555,76 € nenávratná MPRV SR
13.
Jún
2018
Modernizácia odborného vzdelávania v ŠÚV Ružomberok
Žilinský samosprávny kraj
1 058 238,95 € nenávratná MPRV SR
13.
Jún
2018
Informatizácia MHD Žilina
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
2 895 961,49 € nenávratná mp
13.
Jún
2018
Materská škôlka
Obec Nitrianske Hrnčiarovce
100 439,40 € nenávratná MPRV SR
13.
Jún
2018
Modernizácia výrobnej prevádzky v spoločnosti MERYCHOU s.r.o.
MERYCHOU s.r.o.
133 120,00 € nenávratná MPRV SR
13.
Jún
2018
Zvýšenie konkurencieschopnosti spol. TAU-CHEM
TAU-CHEM, s.r.o.
61 886,00 € nenávratná MPRV SR
13.
Jún
2018
Rekonštrukcia rozvodov TH Želiezovce, centralizácia tepla na kotolňu Mierová 51, napojenie nových odberateľov tepla
Teplo GGE s. r. o.
1 493 443,32 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
Jún
2018
Lavička pre peších ponad Hornád v obci Trebejov
Obec Trebejov
81 276,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Jún
2018
Rekonštrukcia lesnej cesty Pod Skalou, k.ú. Kosorín
UNOLES, s.r.o.
767 510,63 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Jún
2018
Rekonštrukcia HV napájača a rozvodov pre sídlisko Komenského Snina
Teplo GGE s. r. o.
792 868,47 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
Jún
2018
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov CZT - okruh OST EG5, EG6 a EG7 Rozkvet
Teplo GGE s. r. o.
1 203 101,23 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
Jún
2018
Zvýšenie počtu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Humennom na praktickom vyučovaní
Stredná zdravotnícka škola Humenné
824 911,65 € nenávratná MPRV SR
13.
Jún
2018
Štúdium úžitkových vlastností tvárnených molybdénových plechov aplikovateľných pre horizontálnu kryštalizáciu monokryštálov zafíru
Žilinská univerzita v Žiline
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
Jún
2018
Štruktúry odporového prepínania pre rozpoznávanie vzorov
Elektrotechnický ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
Jún
2018
Moderné metódy návrhu a diagnostiky energeticky efektívnych výkonových prvkov
NanoDesign s. r. o.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
Jún
2018
Obstaranie záhradných kompostérov Dubník
Obec Dubník
93 553,21 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
13.
Jún
2018
Financovanie prevádzkových nákladov MAS
MAS „Horný Šariš – Minčol“
91 050,01 € nenávratná MPRV SR
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »