Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
8.
Jún
2018
Teória a technológia rozhraní pre rýchlu organickú elektroniku
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
Jún
2018
Výskum možností zvýšenia disponibility napájacích sietí tvorených statickými výkonovými meničmi
EVPÚ a. s.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
Jún
2018
Rekonštrukcia Materskej školy Záhorce
Obec Záhorce
89 626,96 € nenávratná MPRV SR
8.
Jún
2018
Kulturní a historické dědictví jako základní atribut národního uvědomění
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.
246 512,53 € nenávratná MPRV SR
8.
Jún
2018
Cyklistický chodník ESC-Podlavice, Banská Bystrica
Mesto Banská Bystrica
670 115,11 € nenávratná MPRV SR
8.
Jún
2018
MAS Vršatec - financovanie prevádzkových nákladov
Miestna akčná skupina Vršatec
138 716,30 € nenávratná MPRV SR
8.
Jún
2018
Financovanie prevádzkových nákladov MAS Inovec
Miestna akčná skupina Inovec
90 525,00 € nenávratná MPRV SR
8.
Jún
2018
Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií
Obec Ťapešovo
47 985,30 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Jún
2018
Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Nižné Ružbachy
Obec Nižné Ružbachy
83 825,28 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Jún
2018
Modernizácia ustajňovacích priestorov pre HD a výstavba silážneho žľabu
Poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady
119 242,97 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Jún
2018
Parková úprava centra obce Kozí Vrbovok
Obec Kozí Vrbovok
80 424,25 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Jún
2018
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti G & H, s.r.o.
G & H, s.r.o.
143 936,70 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
7.
Jún
2018
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy a Kultúrneho domu v Košickom Klečenove
Obec Košický Klečenov
272 621,09 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7.
Jún
2018
Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu a Obecného úradu v Ďurkove
Obec Ďurkov
530 689,30 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7.
Jún
2018
Nové a inovatívne technológie v mäsospracujúcom priemysle
FBR s.r.o.
197 416,78 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
7.
Jún
2018
Prevádzka MAS HORNOHRAD
MAS HORNOHRAD
124 012,13 € nenávratná MPRV SR
7.
Jún
2018
VSP Horehron - Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD
Verejno-súkromné partnerstvo Horehron
95 648,17 € nenávratná MPRV SR
7.
Jún
2018
Financovanie prevádzkových nákladov MAS Strážovské vrchy
Miestna akčná skupina Strážovské vrchy
126 173,53 € nenávratná MPRV SR
7.
Jún
2018
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Vlkanová
Obec Vlkanová
602 050,00 € nenávratná MPRV SR
7.
Jún
2018
Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Kokšov - Bakša
Obec Kokšov-Bakša
481 792,84 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »