Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
13.
November
2017
Zabezpečenie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Varhaňovce
Obec Varhaňovce
191 529,40 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
13.
November
2017
Investícia do spracovateľských kapacít – Ing. Ján Vršek - VIN-KOR
Ing. Ján Vršek - VINKOR
123 976,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
November
2017
Agroturistický areál Malá Bara
TOKAJ GOLD s.r.o.
1 629 668,31 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
November
2017
Penzión LEA – prístavba a prestavba
Lilla Púchovská - LILLA
174 869,22 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
November
2017
Kvantifikácia zvyškových napätí v prvkoch mechanických, mechatronických a biomechanických sústav
Technická univerzita v Košiciach
34 172,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
November
2017
Interdisciplinárny prístup k elektronickému monitoringu obvinených a odsúdených osôb v slovenskom prostredí
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
25 023,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
November
2017
Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK
Obec Smižany
95 764,10 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
13.
November
2017
Topologické a algebraické aspekty minimálnych dynamických systémov
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
9 356,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
November
2017
Katalyzátory typu hydrotalcit a zeolit na záchyt a redukciu NOx emisií
VÚRUP, a.s.
61 870,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
November
2017
Posilnenie transparentnosti a efektívneho výkonu samospráv, budovanie kapacít občianskej spoločnosti v Moldavsku
Človek v ohrození, n.o., Baštová 5, 811 03 Bratislava
95 130,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
13.
November
2017
Nanočastice v anizotrópnych systémoch
Ústav experimentálnej fyziky SAV
31 540,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
November
2017
Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV
29 264,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
November
2017
Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku
Ústav štátu a práva SAV
21 705,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
November
2017
Interagujúce dvojhviezdy - kľúč k porozumeniu Vesmíru
Astronomický ústav SAV
26 962,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
November
2017
Konzervovanie a stabilizácia objektov kultúrneho dedičstva z prírodných organických materiálov nizkoteplotnou plazmou
Slovenská technická univerzita v Bratislave
33 848,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
November
2017
Výskum sofistikovaných metód analýzy dynamických vlastností mikroskopických častí respiračného systému
Žilinská univerzita v Žiline
28 353,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
November
2017
Príprava prírodných aróm biotranformáciami s využitím komprehenzívnych analytických metód
Univerzita Komenského v Bratislave
31 517,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
November
2017
KERAMICKÉ MATERIÁLY PRE POUŽITIE V EXTRÉMNYCH PODMIENKACH
Ustav materiálového výskumu SAV
30 451,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
November
2017
Identifikácia vírusu EBHS a vybraných patogénov ako možnej príčiny poklesu početnosti zajaca poľného (Lepus europaeus) na Slovensku
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
30 841,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
November
2017
Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004-2020) -(TESS2)
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
49 030,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »