Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
11.
Október
2018
Rekonštrukcia Domu smútku v obci Klčov
Obec Klčov
118 451,85 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Október
2018
„Rekonštrukcia Domu smútku v obci Šandal“
Obec Šandal
33 219,10 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Október
2018
Dom smútku Bajerovce
Obec Bajerovce
118 959,18 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Október
2018
DOM SMÚTKU-REKONŠTRUKCIA
Obec Slovenská Volová
97 211,35 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Október
2018
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy materskej školy Lekárovce
Obec Lekárovce
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Október
2018
Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Slatina
Obec Slatina
83 662,22 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Október
2018
Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom v obci Dúbrava
Obec Dúbrava
49 022,62 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Október
2018
Novostavba domu smútku
Obec Prituľany
117 895,99 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Október
2018
Čistná obec Žemliare
Obec Žemliare
49 414,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Október
2018
Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach - obec Dolné Mladonice Dom smútku
Obec Dolné Mladonice
83 208,31 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Október
2018
Prístavba prístrešku k Domu smútku v obci Nitra nad Ipľom
Obec Nitra nad Ipľom
38 213,86 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Október
2018
Dom smútku - Motešice
Obec Motešice
110 749,55 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Október
2018
Rekonštrukcia domu smútku a úprava jeho okolia
Obec Lula
73 445,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Október
2018
REKONŠTUCKIA DOMU SMÚTKU
Obec Malý Kamenec
72 572,47 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Október
2018
Adaptácia obecného domu na reštauráciu
Obec Rumanová
177 880,12 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Október
2018
REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA DOMU SMÚTKU V OBCI MILPOŠ
Obec Milpoš
107 542,62 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Október
2018
VS Veľké Kozmálovce, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie toku Hron rkm 73,400
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
1 878 735,66 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
10.
Október
2018
Zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v obci Sačurov
Obec Sačurov
80 369,43 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
10.
Október
2018
Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka
Mesto Turzovka
190 591,28 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
10.
Október
2018
Podpora kompostovania v obci Víťaz
Obec Víťaz
111 634,50 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »