Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
14.
Júl
2017
Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany
Mesto Piešťany
1 479 609,57 € nenávratná MŽP SR
14.
Júl
2017
Zberný dvor Korňa
Obec Korňa
353 435,20 € nenávratná MŽP SR
14.
Júl
2017
Zberný dvor – Záhorská Ves
Obec Záhorská Ves
386 042,25 € nenávratná MŽP SR
14.
Júl
2017
Navýšenie technickej kapacity pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Unín
Obec Unín
248 092,50 € nenávratná MŽP SR
14.
Júl
2017
Rozšírenie triedeného zberu v meste Sereď
Mesto Sereď
368 903,66 € nenávratná MŽP SR
14.
Júl
2017
Intenzifikácia triedeného zberu združenia obcí Púchovskej Doliny
Združenie obcí Púchovská dolina
1 293 534,47 € nenávratná MŽP SR
14.
Júl
2017
Zberný dvor – Lula
Obec Lula
120 769,77 € nenávratná MŽP SR
14.
Júl
2017
Zberný dvor Dobrá Niva
Obec Dobrá Niva
354 088,21 € nenávratná MŽPSR
14.
Júl
2017
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Malé Lednice
Obec Malé Lednice
85 265,47 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
14.
Júl
2017
Vybudovanie kompostárne v meste Piešťany
Mesto Piešťany
1 622 463,87 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
14.
Júl
2017
Mestská kompostáreň Rudov dvor
Mesto Tisovec
561 973,60 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
14.
Júl
2017
Vybudovanie zberného dvora v meste Bojnice
Technické služby, príspevková organizácia mesta
448 360,56 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
14.
Júl
2017
Zhodnocovanie bioodpadu a stavebného odpadu v Banskej Štiavnici
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica
1 843 450,58 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
14.
Júl
2017
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi
Mesto Prievidza
2 330 162,28 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
14.
Júl
2017
Kompostáreň pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Dolné Saliby
Obec Dolné Saliby
105 959,54 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
14.
Júl
2017
Zberný dvor Vinné - výstavba zariadenia pre zhodnocovanie BRO
Obec Vinné
333 199,39 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
14.
Júl
2017
Podpora na investície do poľnohospodárskeho podniku - Chovmat F.U., s.r.o.
Chovmat F.U., s.r.o.
79 929,71 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Júl
2017
Zvýšenie konkurencieschopnosti - Nová Bodva, družstvo - modernizáciou farmy dojníc
Nová Bodva, družstvo
119 990,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Júl
2017
Vytvorenie podmienok pre chov HD
NATURARI s.r.o.
22 975,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Júl
2017
Modernizácia nástrojov živočíšnej výroby farmy AGRO Š.H.N., s.r.o.
AGRO Š.H.N., s.r.o.
60 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »