Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
8.
September
2017
Využitie poznania pri príprave dokumentov v tvorbe verejnej politiky
Univerzita Komenského v Bratislave
23 284,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
September
2017
Výstavba zberného dvora v obci Žaškov
Obec Žaškov
347 245,13 € nenávratná MŽP SR
7.
September
2017
Nukleárne (nDNA), mitochondriálne (mtDNA) a fyziologické biomarkery ako selekčné kritériá pre experimentálnu a produkčnú aplikáciu modelových zvierat
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
45 368,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
September
2017
Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť
Historický ústav SAV
26 850,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
September
2017
Nová technológia manažmentu prírody
Technická univerzita vo Zvolene
48 898,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
September
2017
Analýza, modelovanie a hodnotenie agroekosystémových služieb
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
41 629,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
September
2017
Vývoj vodivej keramiky na báze SiC
Ústav materiálového výskumu SAV
44 264,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
September
2017
Neutronické analýzy rýchleho plynom chladeného reaktora
Slovenská technická univerzita v Bratislave
47 180,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
September
2017
Adaptívny genetický potenciál populácií lesných drevín v kontexte klimatických zmien
Technická univerzita vo Zvolene
43 524,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
September
2017
Analytické metódy v spoločensko-humanitných disciplínach
Univerzita Komenského v Bratislave
28 735,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
September
2017
Starosť o seba: Antické problematizácie života a súčasné myslenie
Prešovská univerzita v Prešove
29 900,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
September
2017
Vývoj inovatívnych postupov na charakterizáciu a kontrolu hospodársky dôležitých a novo sa objavujúcich vírusových patogénov červených kôstkovín na Slovensku.
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
46 790,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
September
2017
Historický atlas obyvateľstva Slovenska (18. - 1. pol. 20. storočia)
Univerzita Komenského v Bratislave
21 751,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
September
2017
Monitorovanie interakcie hydroabrazívneho prúdu pomocou vibrácií a akustickej emisie
Technická univerzita v Košiciach
45 900,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
September
2017
Od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze
Univerzita Komenského v Bratislave
38 626,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
September
2017
Podpora inovácií komponentov karosérie z prístrihov oceľových plechov zameraných na bezpečnosť, ekológiu a znižovanie hmotnosti automobilov
Technická univerzita v Košiciach
15 844,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
September
2017
Výskum vlastností zvarových spojov vybraných kovových sústav zhotovených pevnolátkovým laserom
Slovenská technická univerzita v Bratislave
33 889,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
September
2017
Výskum mechanizmov šírenia sa podkôrneho hmyzu v smrečinách
Ústav ekológie lesa SAV
50 706,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
September
2017
Energetické zhodnotenie alternatívnych palív vyrobených z obnoviteľných zdrojov energie v piestových spaľovacích motoroch
Slovenská technická univerzita v Bratislave
24 148,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
September
2017
Determinácia účinkov a celulárnych mechanizmov biologicky aktívnych látok
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
46 875,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »