Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
10.
Apríl
2018
Zvolen - hať, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie betónového sklzu pod haťou a samotnej hate
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
1 098 453,94 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
10.
Apríl
2018
Zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie stupňov na toko Osrblianka
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
50 192,17 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10.
Apríl
2018
VS Veľké Kozmálovce, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie toku Hron rkm 73,400
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
1 878 735,66 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
10.
Apríl
2018
Financovanie prevádzkových nákladov MAS HORNÁ TOPĽA
Miestna akčná skupina HORNÁ TOPĽA
147 333,76 € nenávratná MPRV SR
10.
Apríl
2018
Finančné zabezpečenie chodu MAS ŠAFRÁN
MAS ŠAFRÁN
108 367,30 € nenávratná MPRV SR
10.
Apríl
2018
Chránený chov plemien koní, rozvoj a zachovanie majetku štátu na chránený chov plemien koní, organizácia a účasť na medzinárodných podujatiach v oblasti chovu koní, organizácia súťaží a účasť na súťažiach v oblasti chovu koní
Národný žrebčín „Topoľčianky“, štátny podnik
460 000,00 € nenávratná MPRV SR
10.
Apríl
2018
Inovácia praktického vzdelávania = úspešný absolvent na trhu práce
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola
271 788,12 € nenávratná MPRV SR
10.
Apríl
2018
"Skladovanie poľnohospodárskych produktov"
HEX SK s. r. o.
475 183,06 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Apríl
2018
Cezhraničné portfólio inovačných služieb
Slovenská obchodná a priemyselná komora (Banskobystrická regionálna komora)
8 723,60 € nenávratná MPRV SR
10.
Apríl
2018
Založenie rodinnej farmy na pestovanie a spracovanie liečivých rastlín, veľkochov včiel a predaj včelích produktov
Mgr. Stanislava Rutrichová
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Apríl
2018
Stavebná a technologická modernizácia živočíšnej výroby
AGROCOM s.r.o.
74 476,74 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Apríl
2018
Zber BRO pre kompostáreň v Liptovskom Mikuláši
Mesto Liptovský Mikuláš
717 899,04 € nenávratná MŽP SR
9.
Apríl
2018
Separovaný zber komunálneho odpadu v obci Hul
Obec Hul
317 781,52 € nenávratná MŽP SR
9.
Apríl
2018
Inovácia vo výrobe funkčných nápojov
FOOD UNION, s.r.o.
174 105,92 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
9.
Apríl
2018
Inovácia výroby liečivých extraktov
ELIXOR s.r.o.
159 949,80 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
9.
Apríl
2018
IKT riešenie pre podporu a automatizáciu predaja dlhodobých skladových zásob
Maxnetservices, s.r.o.
80 832,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
9.
Apríl
2018
Inovatívna výroba suchých omietkových zmesí
INTAS SLOVAKIA, s.r.o.
2 306 287,43 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
9.
Apríl
2018
Rekonštrukcia rozvodov tepla Slavošovce
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.
411 877,88 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9.
Apríl
2018
Aplikácia na kontrolu spotreby nápojov
D&B Consult s.r.o.
161 633,36 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
9.
Apríl
2018
Rekonštrukcia ležatých rozvodov UK a TUV na okruhu plynovej kotolne v obci Plešivec okruhu plynovej kotolne v obci Plešivec
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.
263 423,77 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »