Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
7.
August
2018
Zavedenie inovatívnej výroby plastových nádrží v spoločnosti PPS spol. s r.o.
PPS spol. s r.o.
143 373,25 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
7.
August
2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Hačava
Obec Hačava
90 938,70 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
August
2018
Komunitné centrum Nitrianske Pravno
Obec Nitrianske Pravno
319 228,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
7.
August
2018
Obecná cesta pre chodcov Sklabiná
Obec Sklabiná
37 654,57 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
August
2018
Obecné komunitné centrum v obci Chrasť nad Hornádom
Obec Chrasť nad Hornádom
341 936,02 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
7.
August
2018
KOMUNITNÉ CENTRUM TISOVEC
Mesto Tisovec
91 490,35 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
7.
August
2018
Výstavba komunitného centra v obci Slovenské Nové Mesto
Obec Slovenské Nové Mesto
193 689,36 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
7.
August
2018
Komunitné centrum Jakubany
Obec Jakubany
314 355,19 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
7.
August
2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Porúbka
Obec Porúbka
85 750,23 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
August
2018
Investícia do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby vrátane strojov a náradia
Poľnohospodárske družstvo - Agro
58 432,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
August
2018
Zdravé komunity 3A
Zdravé regióny
303 557,12 € nenávratná MPSVR SR
7.
August
2018
Modernizácia výrobne kŕmnych zmesí
BOSKOP Poľnonákup Trenčín, a.s.
557 540,36 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
August
2018
Rekonštrukcia poľnej cesty Horné Šipice
Obec Hontianske Tesáre
1 154 353,81 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
August
2018
Vybudovanie zberného dvora v obci Zubrohlava
Obec Zubrohlava
1 037 621,93 € nenávratná MŽP SR
6.
August
2018
Ochrana a rozvoj prepojenia riečnych biotopov v oblasti Alpsko-karpatského koridoru
Nationalpark Donau-Auen GmbH
2 105 814,60 € nenávratná MPRV SR
6.
August
2018
Cyklochodník ul. Masarykova (medzi ul. Kuzmányho a ul. Hurbanistov
Mesto Prešov
231 726,36 € nenávratná MPRV SR
6.
August
2018
Komunitné centrum Kojatice
Obec Kojatice
304 020,46 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
6.
August
2018
Nákup technológie na výrobu inovatívneho stropného multifunkčného zariadenia
Doublair, s. r. o.
195 900,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
6.
August
2018
Komunitné centrum v obci Slovinky
Obec Slovinky
257 500,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
6.
August
2018
Rozšírenie kapacity základnej školy Filip Neri s perspektívou strednej školy“
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety, n.o.
249 997,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »