Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
23.
November
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/108/2020
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom - Turiec Boženy Němcovej 2, 036 01 Martin
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
23.
November
2022
Muehlbauer Nitra - IV.Etapa :Zriadenie novej prevádzkarne pre spracovanie plechu a lakovanie
Muehlbauer Technologies s.r.o.
3 300 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23.
November
2022
Vodozádržné opatrenia v obci Spišský Hrhov
obec Spišský Hrhov
43 671,53 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia SR
22.
November
2022
Podpora inteligentných inovácií výrobného postupu spoločnosti ESKol
ESKol s.r.o.
209 521,83 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22.
November
2022
Dobudovanie kanalizácie splaškových vôd v obci Chtelnica
Obec Chtelnica
3 796 798,04 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22.
November
2022
Rozvoj podnikania spoločnosti SENOR s.r.o.
SENOR s. r. o.
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22.
November
2022
Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení za nízkoemisné v budovách Spojenej školy Dobšiná
Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná
334 708,58 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22.
November
2022
Inovácia technológie pre výrobu nových druhov piva
VJP SK s. r. o.
80 537,50 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22.
November
2022
Malá kompostáreň v obci Tomášovce
Obec Tomášovce
460 750,55 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
22.
November
2022
Adaptácia parku na Račianskom mýte prostredníctvom vodozádržných opatrení
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
850 510,59 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia
21.
November
2022
Zem bez odpadkov
Občianske združenie Zem bez odpadkov
111 614,83 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
November
2022
Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja - projekt č. 2
Košický samosprávny kraj
4 297 965,01 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
21.
November
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/95/2019
Základná škola Mateja Lechkého, Ulica Jána Pavla II. 1, Košice Ulica Jána Pavla II. 1, 040 23 Košice - mestská časť Sídlisko KVP
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, 813 30 Bratislava
21.
November
2022
Krátky dodávateľský reťazec FARMFOOD
AGROTRADE GROUP spol. s r.o.
6 466 462,39 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
November
2022
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v jedinej vulkanologickej expozícii na Slovensku
Pohronské múzeum
139 047,61 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
18.
November
2022
Budovanie areálu pre voľnočasové aktivity-Ranč Mohykán
Ranč Mohykán
11 985,96 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
November
2022
AGROCOOP - teleskopické nakladače
AGROCOOP IMEĽ, akciová spoločnosť
85 300,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
November
2022
Oddychová zóna s ihriskami
Obec Olšovany
28 843,93 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
November
2022
Zvýšenie prevencie a preventívnych opatrení na ochranu zdravotníckych pracovníkov a obyvateľstva SR pred šírením koronavírusovej pandémie a ochorením - COVID-19- II
Ministerstvo zdravotníctva SR
32 322 324,57 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
18.
November
2022
Multifunkčné ihrisko v obci Bačkovík
Obec Bačkovík
28 950,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra