Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
18.
September
2023
Skate park v Medzilaborciach
Mesto Medzilaborce
26 239,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
September
2023
BANÍCKA ĎAKOVNÁ SLÁVNOSŤ
Starohorský banícky spevokol, Trieda SNP 37, 974 01 Banská Bystrica
6 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
Stavebné úpravy kultúrneho domu Klenovec
Obec Klenovec
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
September
2023
Opäť tvorme spoločne
Svetlo pre Olichov, Olichov 601/1, 951 81 Volkovce časť Olichov
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
Vybudujme si klubovňu
SYTEV, Lipová 810/30, 024 01 Kysucké Nové Mesto
5 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
Rekonštrukcia maštale v katastrálnom území Uhorské
AGROSPOL Nenince, s.r.o.
137 312,21 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
September
2023
Rozvoj spoločenského života prostredníctvom tanca, hudby a umenia naprieč generáciami a komunitami
Tanečný klub "BIBS", Poriadie 166, 906 22 Poriadie
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
pre Strednú odbornú školu, Lipová 8, 972 51 Handlová na realizáciu projektu: "Dobré miesto"
Trenčiansky samosprávny kraj
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
Tu SOM hravý
Tu som, Nám, M.R.Štefánika 32, 977 01 Brezno
3 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
Tradícia remeselných dielní a voľnočasových aktivít pre rozvoj komunitného života po pandémii
Útulný domov, Jablonica 237, 906 32 Jablonica
7 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
Rozvoj a zabezpečenie komunitného gazdovského trhu v opevnenom kláštore Bzovík
Vrbovskí Gazdovia, Zemiansky Vrbovok 31, 962 41 Zemiansky Vrbovok
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
Z úcty k starším
Zariadenie pre seniorov - Domov sociálnych služieb Tulipán, n.o., Považské Podhradie 204, 017 04 Považské Podhradie
740,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
Oživenie a rozvoj aktivít v Regionálnom dome vo Veľkých Kapušanoch
Združenie Veľké Kapušany a okolie (Nagykapos és vidéke társulás), Čepeľ 369/64, 079 01 Veľké Kapušany
4 400,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
pre Gymnázium, Školská 837, 027 44 Tvrdošín na realizáciu projektu: "Kluby zelene a prevencie, dobrovoľníctva a kreativity"
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
6 200,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
pre Strednú odbornú školu drevársku a stavebnú, Krásno nad Kysucou 1642, 023 02 Krásno nad Kysucou na realizáciu projektu: "Posilňovanie komunitných vzťahov"
Žilinský samosprávny kraj
5 100,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
Krízová pomoc pre denné centrum pre ľudí bez domova a pre terénnu sociálnu prácu
OZ Vagus, Račianska 1575/78, 831 02 Bratislava
29 004,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
Obnova Bratislavskej kalvárie
BRATISLAVSKÁ KALVÁRIA, Oravská 1264/18, 821 09 Bratislava - Mestská časť Ružinov
50 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
Obnova Kaplnky sv. Rozálie
Dedičstvo, Farská 139/5, 902 01 Pezinok
3 400,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
Dokončenie rekonštrukcie budovy na multifunkčné zariadenie
Gréckokatolícka rómska misia, Zlatá Baňa 154, 082 52 Zlatá Baňa
25 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
Rekonštrukcia budovy na Komunitné centrum pre Rómov
Maltézska pomoc Slovensko, Kapitulská 317/9, 811 01 Bratislava - Mestská časť Staré Mesto
80 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR