Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
23.
Máj
2024
Triedený zber komunálnych odpadov
Obec Jedľové Kostoľany
227 554,86 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
23.
Máj
2024
Zberný dvor Tehla
Obec Tehla
137 217,46 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia
23.
Máj
2024
Výstavba malej kompostárne v obci Vyšný Medzev
obec Vyšný Medzev
215 689,75 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
23.
Máj
2024
Triedený zber komunálnych odpadov v obci Nemce
Obec Nemce
241 511,28 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
23.
Máj
2024
Triedený zber odpadov v obci Slovenská Ľupča
Obec Slovenská Ľupča
274 502,88 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
23.
Máj
2024
Rozhľadňa České Brezovo - Hrb
Obec České Brezovo
52 772,14 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Máj
2024
Revitalizácia chodníkov v obci Vrádište
Obec Vrádište
26 593,06 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Máj
2024
Modernizácia PD Špačince v oblasti živočíšnej výroby
Poľnohospodárske družstvo Špačince, družstvo
423 312,78 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Máj
2024
Rekonštrukcia chodníkov v obci Svodín
Obec Svodín
28 123,62 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Máj
2024
Detské ihrisko Veľké Dravce
Obec Veľké Dravce
11 944,15 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Máj
2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU OPĽZ/173/2020
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice
181 124,62 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
23.
Máj
2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPĽZ/122/2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Šrobárova 2, 041 80 Košice – mestská časť Staré Mesto
308 787,57 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
23.
Máj
2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPĽZ/110/2020
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. SNP 5, Zlaté Moravce SNP 5, 953 01 Zlaté Moravce
152 011,93 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
23.
Máj
2024
Technické vybavenie ŽV
AGRIFARM, spol. s r.o.
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Máj
2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPĽZ/328/2018
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce Kollárova 17, 078 01 Sečovce
165 531,80 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
23.
Máj
2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPĽZ/50/2018
Asociácia pre mládež, vedu a techniku Hagarova 4, 831 52 Bratislava - mestská časť Rača
207 481,29 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
23.
Máj
2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/2/2022
Trnavská univerzita v Trnave Hornopotočná 23, 91843 Trnava
187 343,11 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
23.
Máj
2024
VODOVOD ZBORA - II.etapa
obec Dohňany
1 561 519,74 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
23.
Máj
2024
Aglomerácia Diviaky nad Nitricou: Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou - kanalizácia a ČOV
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
21 089 860,21 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
Máj
2024
Aglomerácia Žarnovica - kanalizácia a ČOV
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
16 854 904,09 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky