Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
Marec
2023
Animácie MAS Sabinovsko, o.z.
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
45 392,36 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Marec
2023
Animácie a činnosti spojené s oživovaním
Miestna akčná skupina ĽUBOVNIANSKO
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Marec
2023
Prevádzkové náklady a oživenie MAS DUŠA, o.z.
Miestna akčná skupina DUŠA, občianske združenie
47 941,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Marec
2023
Animačné náklady MAS HORNÁD- ČIERNA HORA, o.z.
Miestna akčná skupina HORNÁD-ČIERNA HORA, o.z.
30 733,70 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Marec
2023
Animačné náklady MAS Tríbečsko
Mikroregión Tríbečsko
37 117,45 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Marec
2023
Podpora na oživenie stratégie CLLD MAS Strážovské vrchy
Miestna akčná skupina Strážovské vrchy
26 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Marec
2023
Vybudovanie fotovoltaickej elektrárne Bankov I.
Solárny východ, s. r. o.
1 600 000,00 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3.
Marec
2023
Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR, Podprojekt 3 Prešov - Aktivita 2
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
1 751 512,48 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
3.
Marec
2023
Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Jaklovce
Obec Jaklovce
232 304,57 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
3.
Marec
2023
Riadenie výroby v teréne s infraštruktúrou IoT
RZET, s.r.o.
125 097,50 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3.
Marec
2023
Vodozádržné opatrenia v meste Šahy
Mesto Šahy
713 791,36 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
3.
Marec
2023
Tornaľa - Gemer, protipovodňové opatrenia na toku Slaná – rekonštrukcia
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
1 022 062,11 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
3.
Marec
2023
Vybudovanie zberného dvora v Hamuliakove
Obec Hamulikovo
655 562,43 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
3.
Marec
2023
Vybudovanie elektroenergetického zariadenia pre PD Zlatná na Ostrove
Poľnohospodárske družstvo Zlatná na Ostrove
160 000,00 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3.
Marec
2023
Fotovoltanika Nižná
TKN TRADE, s.r.o.
670 305,00 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3.
Marec
2023
Zberný dvor Štúrovo
Mesto Štúrovo
311 125,78 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
3.
Marec
2023
Fotovoltické zariadenie 0,5 MW
V-Real 1 s.r.o.
130 000,00 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3.
Marec
2023
Vybudovanie fotovoltickej elektrárne na streche HYZA Topoľčany
HYZA a.s.
143 656,00 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3.
Marec
2023
Fotovoltický systém – zariadenie na výrobu elektriny z OZE slnečnou energiou
LOWA PRODUCTION s.r.o.
204 709,64 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2.
Marec
2023
Košecké Podhradie - úprava Podhradského potoka
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
1 759 766,14 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky