Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
18.
September
2023
Old, young all together - Starí, mladí všetci spolu...
Obec Neded, Neded 844, 925 85 Neded
6 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
Old, young all together - Starí, mladí všetci spolu...
Obec Neded, Neded 844, 925 85 Neded
6 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
Miestne komunikácie a chodníky v obci Rožkovany
Obec Rožkovany
114 809,81 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
18.
September
2023
Slávnosť tradičných jedál pri príležitosti výročia prvej zmienky obce Nižná Voľa
Obec Nižná Voľa, Nižná Voľa 30, 086 21 Lukavica
2 300,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
Úprava verejného priestranstva v obci Inovce
Obec Inovce
14 972,09 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
September
2023
Šport nás spája
Obec Prenčov, Prenčov 300, 969 73 Prenčov
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
pre Základnú školu, Sokolníky 8, 951 46 Podhorany na realizáciu projektu: "Včelí chodník"
Obec Podhorany, Mechenice 51, 951 46 Podhorany
1 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
Športom k rozvoju komunitného života po pandémii v obci Pusté Úľany
Obec Pusté Úľany, Hlavná 111/66, 925 28 Pusté Úľany
7 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
Skvalitnenie miestnych služieb - doplnenie vonkajšieho záhradného krbu k drevenému altánku
Obec Soboš, Soboš 12, 090 42 Okrúhle
2 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
Stará škola - Tomášovce
Obec Tomášovce, Partizánska 132, 985 56 Tomášovce
7 200,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
Rajčuliáda
Obec Veličná, Veličná 162, 027 54 Veličná
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
Kultúrno-komunitný priestor Hory Doly!
OZ Verejnô, Čsl. Brigády 1878/15, 031 01 Liptovský Mikuláš
6 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
Inovujeme spoločne "Kde sú včely, tam je život"
PAREZKA, n.o., Družstevná 220/6, 044 15 Nižná Myšľa
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
NÁDEJ V KOMUNITE
QUO VADIS, o.z., I. Krasku 7, 960 01 Zvolen
3 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
Konečne spolu
Snílky, o.z., Belá-Dulice 31, 038 11 Belá - Dulice
3 450,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
Premieňame satelit na komunitu
Spirituale, Spoločenstvo pre duchovnú obnovu Zálesie, Ignáca Gešaja 3, 900 28 Zálesie
1 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
Blízko pri človeku
Spišská katolícka charita, Slovenská 1765/30, 052 01 Spišská Nová Ves
5 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
Rekonštrukcia hádzanárskeho ihriska v obci Zbehy
Obec Zbehy
18 450,24 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
September
2023
pre Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar - Regionálnu pobočku Ružomberok, Madačova 3, 034 01 Ružomberok na realizáciu projektu: "Srdce pre druhých"
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Ševčenkova 1175/2, 851 01 Bratislava - Petržalka
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
Cesta rozprávkovým lesom
SRRZ - RZ pri Základnej škole Gajary, Skuteckého 438, 900 61 Gajary
1 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR