Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
21.
Jún
2022
Podpora opatrovateľskej služby v Žiari nad Hronom
Mesto Žiar nad Hronom
270 180,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Kluknava - Modernizácia domu smútku
Obec Kluknava
38 926,74 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Jún
2022
Domáca opatrovateľská služba v Nitrianskom kraji
Prosocia
489 060,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Rozšírenie opatrovateľskej služby v meste Poprad
Mesto Poprad
499 200,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Podpora opatrovateľskej služby v obci Liptovská Teplička
Obec Liptovská Teplička
148 200,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Domáca opatrovateľská služba
Občianske združenie SEMITA
74 100,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Komunitná starostlivosť v Trenčianskom samosprávnom kraji
StarDOS n.o.
492 212,10 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Podpora opatrovateľskej služby v obci Rabča
Obec Rabča
340 860,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Eliminácia diskriminácie vzdelávaním
Centrum Slniečko, n.o. (v anglickom jazyku The Sun Center)
159 634,87 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Podpora opatrovateľskej služby v Ružomberku
Mesto Ružomberok
489 060,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Podpora opatrovateľskej služby v Brezovej pod Bradlom
Mesto Brezová pod Bradlom
163 020,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Ľudské zdroje
Cesta sv. Františka z Assisi, n.o.
148 200,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Podpora opatrovateľskej služby v obci Oborín
Obec Oborín
326 040,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Podpora opatrovateľskej služby v meste Nemšová
Mesto Nemšová
59 280,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Podpora opatrovateľskej služby v meste Revúca
Mesto Revúca
222 300,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Podpora opatrovateľskej služby v obci Tužina
Obec Tužina
74 100,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Podpora opatrovateľskej služby v obci Kľačno
Obec Kľačno
103 740,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Podpora opatrovateľskej služby v meste Brezne
Mesto Brezno
498 750,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Technológia pre spracovňu rýb – Slovryb 6/2019
Slovryb, a.s.
0,00 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
21.
Jún
2022
Podpora opatrovateľskej služby v meste Giraltovce
Mesto Giraltovce
125 970,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR