Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
Máj
2024
Prídavné zariadenia na komunálnu techniku na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu miestnych komunikácií a chodníkov
Obec Križovany nad Dudváhom
17 766,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Máj
2024
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice, Osrblie
Obec Osrblie
33 295,94 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Máj
2024
Farma v Teriakovciach
Ing. Soňa Jurašeková
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Máj
2024
Chodník pri areáli Čiernohronskej železnice
Obec Čierny Balog
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Máj
2024
Podpora cestovného ruchu a rozvoja obce Špania Dolina prostredníctvom investície do budovania ubytovacích kapacít
KJOR s.r.o.
95 166,08 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Máj
2024
Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch PSKU Šalková
Pozemkové spoločenstvo komposesorátu a Urbariátu Šalková
350 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Máj
2024
Rozšírenie kapacít materskej škôlky Zborov nad Bystricou
Obec Zborov nad Bystricou
1 024 290,89 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
6.
Máj
2024
Debarierizácia Stredná odborná škola obchodu a služieb
Stredná odborná škola obchodu a služieb
180 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
6.
Máj
2024
Rekonštrukcia domov smútku
Obec Kostolné Kračany
32 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
6.
Máj
2024
MŠ Dolný Hričov - rozšírenie kapacity
obec Dolný Hričov
381 286,30 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
6.
Máj
2024
Výstavba detského ihriska
Obec Kráľovičove Kračany
6 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
6.
Máj
2024
Vybudovanie detského ihriska, rekonštrukcia chodníkov v obci
Obec Kútniky
17 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
6.
Máj
2024
Nákup úradnej tabule
Obec Kvetoslavov
2 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
6.
Máj
2024
Debarierizácia budov/ odstránenie architektonických bariér na Strednej odbornej škole automobilovej, Coburgova 7859/39, Trnava
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava
140 631,09 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
6.
Máj
2024
Traktor pre rozvoj farmy
Kuruc Štefan
31 713,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Máj
2024
Odstránenie dvojzmennej prevádzky v základnej škole v obci Čakanovce
obec Čakanovce
290 252,90 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
6.
Máj
2024
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1 764 288,80 € nenávratná MŽP
3.
Máj
2024
Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO2-SC211-2020-62/115
Obec Liešťany
250 513,63 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
3.
Máj
2024
Modernizácia prevádzky Ostrý Grúň
Paed. Dr. Ľubomír Urban - BLANC
25 648,41 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
3.
Máj
2024
Zakúpenie mobiliáru do interiéru Mestského kultúrneho strediska
Mestské kultúrne stredisko
5 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR