Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
7.
Marec
2023
Výstavba nového zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti WERTHEIM Administration, s.r.o.
WERTHEIM Administration, s.r.o.
240 000,00 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
7.
Marec
2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
288 025,14 € nenávratná MŽP
7.
Marec
2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
271 350,00 € nenávratná MŽP
7.
Marec
2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
190 353,93 € nenávratná MŽP
7.
Marec
2023
Prostriedky intenzifikácie zberu kuchynského odpadu z domácností HM SR Bratislava
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. v skratke: OLO, a.s.
4 552 018,06 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia
7.
Marec
2023
Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Drienov
Obec Drienov
413 721,96 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7.
Marec
2023
Podpora výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z OZE
RONA, a.s.
170 382,00 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
Marec
2023
Podpora na prevádzkové náklady OZ Radošinka
OZ Radošinka
34 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Marec
2023
Partnerstvo pre Horné Záhorie -animácie
Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.
37 500,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Marec
2023
Dokončenie výstavby zberného dvora a nákup technológií na zber a triedenie KO
Obec Černík
711 109,57 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
6.
Marec
2023
Veterná elektráreň 675 kW
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
546 750,00 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
Marec
2023
Nákup strojovej techniky – Hospodárstvo Bratské
W & V, spol. s r.o.
48 900,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Marec
2023
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Hencovce
Obec Hencovce
319 199,99 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
Marec
2023
Zmluva o poskytnutí NFP
obec Skalité
506 676,42 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
6.
Marec
2023
FVE PBG Bratislava
Trnavská ekologická spoločnosť, s.r.o.
402 989,65 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
Marec
2023
Výstavba strešného lokálneho zariadenia na výrobu elektrickej energie z OZ
Röchling Automotive Slovakia s. r. o.
196 608,05 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
Marec
2023
Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na prevádzke administratívnej budovy ÚPV SR
Úrad priemyselného vlastníctva SR
1 663 317,17 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
Marec
2023
Animačné náklady MAS RUDOHORIE, o.z. súvisiace s oživovaním stratégie CLLD
Miestna akčná skupina RUDOHORIE, o.z.
35 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Marec
2023
Animácie
Občianske združenie Poniklec-Váh
24 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Marec
2023
Animácie a oživenie OZ Medzi riekami
Občianske združenie Medzi riekami
24 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra