Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
13.
September
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/206/2017
Základná škola Pri Podlužianke 6, Levice Pri Podlužianke 6, 934 01 Levice
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13.
September
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/114/2019
Gymnázium Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13.
September
2021
VYBUDOVANIE ZARIADENIA CESTOVNÉHO RUCHU VO VIDINEJ
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT
113 891,96 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13.
September
2021
Rozvoj spolupráce firmy Mária Vyšovská – MARIANNA so strednou odbornou školou
Mária Vyšovská – MARIANNA
197 834,90 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13.
September
2021
„Animácie a oživenie stratégie CLLD MAS Pod hradom Čičva“
Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva
63 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
September
2021
Preventívne protipovodňové opatrenie na vodnom toku Kňazov jarok
AQUA team Slovakia s.r.o., Neresnícka cesta č.12, 960 01 Zvolen
3 462 505,69 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
10.
September
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/335/2019 (1166/2019-D1)
Gymnázium Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským Daxnerova 42, 979 013 Rimavská Sobota
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy. výskumu a športu SR
10.
September
2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/354/2018
Stredná odborná škola gastronómie a služieb Sídlisko Duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10.
September
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/81/2019
Základná škola Károlya Szemerényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Szemerényi Károly Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Nová cesta 9, 941 10 Tvrdošovce
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10.
September
2021
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/241/2019 (0821/2019-D5)
Gymnázium Štefana Moysesa Školská 13, 045 17 Moldava nad Bodvou
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy. výskumu a športu SR
10.
September
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/160/2020 (0637/2020-D2)
FLORBALOVÝ KLUB FLORKO KOŠICE Užhorodská 1040/39, 040 11 Košice - mestská časť Juh
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy. výskumu a športu SR
10.
September
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/311/2018
Plan.it, s.r.o. Zelinárska č. 6, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10.
September
2021
Výskum možností využitia orecha čierneho (Juglans nigra L.) a gaštana jedlého (Castanea sativa Mill.) z produkčno-ekologického hľadiska v agrolesníckych systémoch na Slovensku
Národné lesnícke centrum
249 744,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
10.
September
2021
Kompostáreň v obci Lubeník
Obec Lubeník
109 016,72 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
10.
September
2021
Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Ladce
Obec Ladce
150 544,09 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9.
September
2021
Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti ERI BAKERY, a.s.
ERI BAKERY, a.s.
198 548,32 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
September
2021
Diverzifikácia výroby spoločnosti HLogistic, s.r.o. prostredníctvom podpory inteligentných inovácií
HLogistic, s.r.o.
2 183 800,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
September
2021
Zvýšenie energetickej efektívnosti výrobnej haly pre spracovanie kameňa spoločnosti EURO KAMEŇ s.r.o
EURO KAMEŇ, s.r.o.
347 331,40 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9.
September
2021
Kompostáreň Gemerská Poloma
Obec Gemerská Poloma
390 208,57 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9.
September
2021
ERBA s.r.o. - Využitie geotermálnej energie s použitím Tepelného čerpadla
ERBA, s.r.o.
126 781,97 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky