Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
23.
November
2022
Rozšírenie ponuky služieb pre turistov v zariadení "Chyžky v Runine" v srdci Národného parku Poloniny
LabIdea s.r.o.
120 806,26 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23.
November
2022
RFIDA inteligentná inovácia v spoločnosti M–D-J
M – D - J, spol. s r.o.
879 713,70 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23.
November
2022
Vodozádržný systém pri ZŠ v obci Slanec
Obec Slanec
179 602,05 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
November
2022
Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb spoločnosti EponaCom, s.r.o. v spolupráci so SOŠ polytechnickou v Humennom
EponaCom s.r.o.
83 136,87 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23.
November
2022
Realistické ľudské hologramy vytvorené a vysielané v reálnom čase
MATSUKO s.r.o.
2 269 224,38 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23.
November
2022
Molekulárne nanoštruktúry na dvojdimenzionálnych substrátoch.
Fyzikálny ústav SAV, v.v.i.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
23.
November
2022
Multiparametrické vyšetrenia Miyoshiho myopatie pomocou modalít magnetickej rezonancie.
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
23.
November
2022
Výskum možností experimentálnej realizácie aktívneho topologického skla
Ústav polymérov SAV, v.v.i.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
23.
November
2022
Vývoj nových pasívnych optických komponentov pre fotonické integrované obvody na báze SiN
Centrum vedecko-technických informácií SR
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
23.
November
2022
The preparation and atomic-scale characterisation of ultrathin films of TMD materials
Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
23.
November
2022
Harmonizácia analytických metód senzorickej a fyzikálno-chemickej charakterizácie medov pochádzajúcich zo Slovenska a Rakúska
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
23.
November
2022
Pôvod záhadných tektonických jednotiek v Severných Vápencových Alpách a Západných Karpatoch
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
23.
November
2022
Pôdne aditíva na báze pyrolýznych materiálov pre stabilizáciu pôdnej organickej hmoty a recykláciu nutrične dôležitých látok.
Trnavská univerzita v Trnave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
23.
November
2022
Analysis of food competition between common carp and crucian carp across fish ponds with different farming intensity.
Prešovská univerzita v Prešove
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
23.
November
2022
Advanced 3D optical splitters for photonics
Žilinská univerzita v Žiline
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
23.
November
2022
Výskum zvariteľnosti ťažko spájateľných kombinácií materiálov elektrónovým lúčom
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
23.
November
2022
Testbedy pre akceleráciu digitálnej transformácie malých a stredných podnikov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
23.
November
2022
Polymérne materiály na báze poly(2-alkyl-oxazolínov) a polyfosfazénov s nastaviteľnou termosenzitivitou a biodegradáciou
Ústav polymérov SAV, v.v.i.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
23.
November
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/64/2020
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
23.
November
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/24/2020
Prešovská univerzita v Prešove 17. novembra 15, 080 01 Prešov
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky