Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
26.
September
2023
CNC technológie pre SADLON TECHNOLOGIES s.r.o.
SADLON TECHNOLOGIES s.r.o.
87 890,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26.
September
2023
Spracovanie dokumentov miestnych územných systémov ekologickej stability pre potreby vytvorenia základnej východiskovej bázy pre reguláciu návrhu budovania zelenej infraštruktúry (MÚSES)
Slovenská agentúra životného prostredia
16 660 610,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
26.
September
2023
Rozvoj podnikania a zvýšenie konkurencieschopnosti Michal Kurbel - KOVOMK so sídlom v Prievidzi
Michal Kurbel - KOVOMK
174 327,65 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26.
September
2023
Platforma Everifin na doručovanie elektronických faktúr, zabezpečovanie platieb a ukladanie digitálnych potvrdení o platbe v jednom plne integrovanom procese
Usability Engineering Center s. r. o.
2 449 560,40 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26.
September
2023
Ubytovanie vo vidieckom dome - Lukovištia
FREDEX s.r.o.
97 289,21 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26.
September
2023
Ubytovanie Prituľany v objatí tradičných remesiel
SBA KONZULT s.r.o.
194 929,57 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26.
September
2023
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Finerg International, s.r.o.
Finerg International, s.r.o.
85 532,70 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26.
September
2023
Spracovanie dokumentov miestnych územných systémov ekologickej stability pre potreby vytvorenia základnej východiskovej bázy pre reguláciu návrhu budovania zelenej infraštruktúry 2
Slovenská agentúra životného prostredia
3 133 861,89 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
26.
September
2023
Veterná elektráreň 675 kW
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
546 750,00 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26.
September
2023
Rozvoj a podpora technickej infraštruktúry odpadového hospodárstva v obci Nová Ľubovňa
Obec Nová Ľubovňa
95 482,60 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26.
September
2023
Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny Metales, s.r.o.
Metales, s.r.o.
217 156,77 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26.
September
2023
Zefektívnenie živočíšnej výroby podniku Henrich Ravas - Agrovest
Henrich Ravas - Agrovest
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
September
2023
Zlepšenie technických podmienok pre živočíšnu výrobu spoločnosti Agro-WEST s.r.o.
Agro-WEST s.r.o.
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
September
2023
Výstavba objektu na spracovanie a odbyt hrozna a vína
EuroGeo-CADaster s.r.o.
94 501,45 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
September
2023
Investície prispievajúce k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu ŽV v Agro-coop Klátova Nová Ves, a.s.
Agro-coop Klátova Nová Ves, a.s.
333 747,05 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
September
2023
Strojné vybavenie do ŽV Agro-coop Klátova Nová Ves, a.s.
Agro-coop Klátova Nová Ves, a.s.
471 097,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
September
2023
Stavebné úpravy hál pre brojlery
MOVIS-AGRO, AK, spol. s r.o.
417 552,09 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
September
2023
Technika do živočíšnej výroby
Poľnohospodárske družstvo Dojč
40 894,66 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
September
2023
Chladenie a debny do skladov zeleniny a zemiakov
Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo
768 954,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
September
2023
Investície do modernizácie živočíšnej výroby v Poľnohospodárskom družstve Paňovce
Poľnohospodárske družstvo Paňovce
40 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra